Op het tabblad Overzicht zie je hoe inhoud op je website per maand of per jaar presteert. Je ziet hier de globale toegankelijkheidsscore, het totale aantal domeinen en inhoudsitems en de gevonden toegankelijkheidsproblemen.

Als je Ally voor Web Community Manager gebruikt, toont Ally je het totale aantal secties in plaats van domeinen. Bekijk voor meer informatie Toegankelijkheidsrapport in Ally voor Web Community Manager.

Gebruik het vervolgkeuzemenu om het rapport per maand of per jaar weer te geven. Exporteer het rapport voor meer details.

Meer informatie over het exporteren van een CSV-bestand


Toegankelijkheidsscore

Deze lijngrafiek toont de toegankelijkheidsscore voor alle inhoud voor de geselecteerde periode. Als je bijvoorbeeld Per maand selecteert in het vervolgkeuzemenu, kun je de prestaties over een groot aantal maanden vergelijken.

  • Jaartoegankelijkheidsscore: Het gemiddelde van de toegankelijkheidsscores van alle inhoudsitems in dat kalenderjaar.
  • Als je Web Community Manager gebruikt, is dit een academisch jaar.

  • Maandtoegankelijkheidsscore: Het gemiddelde van de toegankelijkheidsscores van alle inhoudsitems in die maand.

Hoe hoger de score des te beter de inhoud presteert. Wijs naar een periode in de lijngrafiek om de scores te zien.

  • Webpagina's: De gemiddelde score voor de pagina's van de website.
  • Bestanden: De gemiddelde score voor geüploade bestandsinhoud. Denk hierbij aan PDF's, Word-documenten, PowerPoint-presentaties, afbeeldingen, enzovoort.
  • Totaal: De gemiddelde, gecombineerde toegankelijkheidsscore voor inhoud van zowel bestanden als webpagina's.

Selecteer een periode om meer details voor die periode te bekijken in de rapporten Totaal aantal domeinen, Totaal aantal bestanden, Totaal aantal pagina's, Globale toegankelijkheidsscore en Toegankelijkheidsproblemen. Je kunt ook een nieuwe periode selecteren in het menu van de huidige periode.

Druk op Tab op het toetsenbord om tussen de perioden in de grafiek te schakelen. Druk op de spatiebalk om een periode te selecteren.


Totaalaantal domeinen, webpagina's, en bestanden

Totaalaantal bestanden op je website bekijk je in het rapport Totaalaantal bestanden. Het aantal domeinen en webpagina's op je website bekijk je in de rapporten Totaalaantal domeinen enTotaalaantal pagina's . In het rapport Totaalaantal domeinen wordt de huidige periode vergeleken met de voorafgaande periode.

Bij Totaalaantal bestanden hebben de verschillende soorten bestandstypen ieder een eigen kleur. Wijs naar een type om te zien hoeveel inhoud er in totaal van dit type is geüpload, plus een toegankelijkheidsscore voor dat type.

Gebruikers van een schermlezer kunnen met Tab door de bijbehorende, verborgen tabel met het totale aantal bestanden navigeren.

Selecteer een nieuwe periode in de lijngrafiek Toegankelijkheidsscore of in het menu van de huidige periode om een andere periode weer te geven.


Globale toegankelijkheidsscore

Bekijk de toegankelijkheidsscore voor de geselecteerde periode. 

Selecteer een nieuwe periode in de lijngrafiek Toegankelijkheidsscore of in het vervolgkeuzemenu onder de grafiek.


Toegankelijkheidsproblemen

Je kunt een lijst bekijken met de toegankelijkheidsproblemen die zijn gevonden in de geselecteerde periode. Selecteer een nieuwe periode in de lijngrafiek Toegankelijkheidsscore of in het menu van de huidige periode om een andere periode weer te geven.

Problemen worden vermeld op frequentievolgorde. De problemen bovenaan de lijst komen het vaakst voor.Selecteer Ernstig probleem, Groot probleem of Klein probleem om de problemen op ernst te filteren.Ernstige problemen moeten als eerst worden opgelost. 

Je ziet in een oogopslag de volgende gegevens voor elk probleem.

  • Bestandstype
  • Toegankelijkheidsprobleem
  • Ernst
  • Totaal aantal items met het probleem

Selecteer een probleem om een volledige beschrijving te zien van het probleem en het aantal betrokken domeinen.

In de tabel Domeinen met dit toegankelijkheidsprobleem zie je de naam van het domein, het aantal items in het domein met dit probleem en de toegankelijkheidsscore. Domeinen waarin het probleem zich het vaakst voordoet, staan bovenaan de lijst.

Selecteer Terug naar overzicht om terug te gaan naar het tabblad Overzicht Toegankelijkheidsrapport van Ally. Gebruik het vervolgkeuzemenu om domeinen met dit probleem te bekijken in een andere periode.

Selecteer een domein om de items met dit probleem weer te geven.

Bekijk de lijst met items met het toegankelijkheidsprobleem en de toegankelijkheidsscore.

Selecteer Terug naar probleem om terug te gaan naar de lijst Domein met dit toegankelijkheidsprobleem. Selecteer Domein exporteren om het individuele domeinrapport te downloaden. Selecteer een webpagina of bestand om te bekijken. Selecteer Ga naar domein om naar de startpagina van het domein te gaan.

Toont het rapport verwijderde of opgeloste problemen?

Bekijk de vorige maanden. Als een probleem sindsdien is opgelost, staat dit aangegeven.


De toegankelijkheid van een item verbeteren

Ga naar het toegankelijkheidsrapport. Zoek in de tabel met Toegankelijkheidsproblemen een bepaald inhoudsitem in een domein met een toegankelijkheidsprobleem. Selecteer de toegankelijkheidsscore van het inhoudsitem om het deelvenster Feedback te openen.

Meer informatie over de scores en het verbeteren van de toegankelijkheid van items