Bekijk hoe de inhoud op je website presteert per domein. In deze tabel zie je alle domeinen waarvoor toegankelijkheidsproblemen zijn vastgesteld.

Als je Ally voor Web Community Manager gebruikt, toont Ally secties in plaats van domeinen. Bekijk voor meer informatie Toegankelijkheidsrapport in Ally voor Web Community Manager.

Je kunt voor elk domein de naam, het aantal items in het domein met een probleem, de basis-URL en de toegankelijkheidsscore voor het domein bekijken.

Je kunt naar een specifiek domein zoeken, het domeinrapport exporteren of een domein selecteren voor meer informatie.

Meer informatie over het exporteren van een CSV-bestand


Individueel domeinrapport

In het individuele domeinrapport kun je het totale aantal bestanden en webpagina's zien, evenals de globale toegankelijkheidsscore en toegankelijkheidsproblemen in het domein.

Selecteer Domein exporteren om het individuele domeinrapport te downloaden. Selecteer een item om de webpagina of het bestand te bekijken. Selecteer Ga naar domein om naar het domein te gaan.


Totaal aantal bestanden, pagina's en globale toegankelijkheidsscore

Bij Totaal aantal bestanden hebben de verschillende soorten inhoud ieder een eigen kleur. Wijs naar een inhoudstype om te zien hoeveel inhoud er in totaal van dit type is gemaakt, plus een toegankelijkheidsscore voor dat type.

Gebruikers van een schermlezer kunnen met Tab door de bijbehorende, verborgen tabel met het totale aantal bestanden navigeren.

Bekijk in het rapport Totaal aantal pagina's hoeveel pagina's er in het domein zijn gemaakt.

Bekijk de prestaties van het domein in het rapport Globale toegankelijkheidsscore. Hoe hoger de score des te beter de inhoud presteert.


Toegankelijkheidsproblemen

Je kunt een lijst bekijken met de toegankelijkheidsproblemen die zijn gevonden in het domein. Problemen worden vermeld op frequentievolgorde. De problemen bovenaan de lijst komen het vaakst voor.Selecteer Ernstig probleem, Groot probleem of Klein probleem om de problemen op ernst te filteren. Ernstige problemen moeten het eerst worden opgelost. 

Je ziet in een oogopslag de volgende gegevens voor elk probleem.

  • Type inhoud
  • Toegankelijkheidsprobleem
  • Ernst
  • Totaal aantal items met het probleem

Selecteer een probleem om een volledige beschrijving te zien van het probleem en het aantal betrokken items. Bekijk elk item en de bijbehorende toegankelijkheidsscore.

Selecteer Terug naar probleem om terug te gaan naar het domeinrapport. Selecteer een item om het bestand te bekijken. Selecteer Ga naar domein om naar het domein te gaan.


De toegankelijkheid van een item verbeteren

Ga naar het toegankelijkheidsrapport. Zoek in de tabel met Toegankelijkheidsproblemen een bepaald inhoudsitem in een domein met een toegankelijkheidsprobleem. Selecteer de toegankelijkheidsscore van het inhoudsitem om het deelvenster Feedback te openen.

Meer informatie over de scores en het verbeteren van de toegankelijkheid van items