De toegankelijkheidscontrolelijst van Ally is gebaseerd op WCAG 2.1 AA (Web Content Accessibility Guidelines). Dit is een internationale toegankelijkheidsstandaard die door de meeste nieuwe wereldwijde regelgevings- en wettelijke vereisten wordt toegepast.

Hier voegt Ally een aantal extra controles aan toe, die zich nog meer toespitsen op de bruikbaarheid en kwaliteit van de inhoud.


Welke inhoud wordt door Ally gecontroleerd?

Ally is momenteel bezig met het controleren van deze soorten inhoud:

 • Webpagina's/HTML-inhoud
 • Afbeeldingen
 • PDF-bestanden
 • Microsoft® Word-bestanden
 • Microsoft® PowerPoint®-bestanden
 • OpenOffice-/LibreOffice-bestanden
 • Geüploade HTML-bestanden

Inhoud van de inhoudseditor (WYSIWYG)

Editors zien op dit moment geen toegankelijkheidsscore voor inhoud die in de inhoudseditor van hun systeem is gemaakt.

Ally controleert ook inhoudstypen die door de WYSIWYG-inhoudseditor van het systeem zijn gemaakt op toegankelijkheidsproblemen. De gegevens worden in het siterapport in HTML-indeling weergegeven. In het CSV-exportbestand staan ze vermeld als application/x-page.

Checklist voor toegankelijkheid voor Ally-beheerders


HTML-checklist

 • De waarde voor het kenmerk Accesskey moet uniek zijn
  • WCAG 2.1 - 2.1.1 Keyboard
 • Actieve -elementen moeten alternatieve tekst hebben
  • WCAG 2.1 - 1.1.1 Inhoud zonder tekst
 • Elementen mogen alleen toegestane ARIA-kenmerken gebruiken
  • WCAG 2.1 - 4.1.1 Parsing
  • WCAG 2.1 - 4.1.2 Name, Role, Value
 • Vereiste ARIA-kenmerken moeten worden opgegeven
  • WCAG 2.1 - 4.1.1 Parsing
  • WCAG 2.1 - 4.1.2 Name, Role, Value
 • Bepaalde ARIA-rollen moeten bepaalde onderliggende elementen bevatten
  • WCAG 2.1 - 1.3.1 Informatie en relaties
 • Bepaalde ARIA-rollen moeten zijn opgenomen in bepaalde bovenliggende elementen
  • WCAG 2.1 - 1.3.1 Informatie en relaties
 • Gebruikte ARIA-rollen moeten geldige waarden hebben
  • WCAG 2.1 - 1.3.1 Informatie en relaties
  • WCAG 2.1 - 4.1.1 Parsing
  • WCAG 2.1 - 4.1.2 Name, Role, Value
 • ARIA-kenmerken moeten geldige namen hebben
  • WCAG 2.1 - 4.1.1 Parsing
 • ARIA-kenmerken moeten geldige waarden hebben
  • WCAG 2.1 - 1.3.1 Informatie en relaties
  • WCAG 2.1 - 4.1.1 Parsing
  • WCAG 2.1 - 4.1.2 Name, Role, Value
 • -elementen moeten een hebben voor ondertitels
  • WCAG 2.1 - 1.2.2 Captions (Prerecorded)
 • -elementen zijn verouderd en mogen niet worden gebruikt
  • WCAG 2.1 - 2.2.2 Pause, Stop, Hide
 • Knoppen moeten waarneembare tekst hebben
  • WCAG 2.1 - 4.1.2 Name, Role, Value
 • Een pagina moet een methode bieden om herhaalde blokken met inhoud te negeren
  • WCAG 2.1 - 2.4.1 Bypass Blocks
 • Verschillende invoer voor selectievakjes met dezelfde waarde voor het kenmerk 'name' moet deel uitmaken van een groep
 • Tekstelementen moeten voldoende kleurcontrast hebben tegen de achtergrond
  • WCAG 2.1 - 1.4.3 Contrast (minimum)
  • Groot probleem
 • -elementen mogen alleen rechtstreeks, goed geordende
  - en
  -groepen,
 • - en
  -elementen moeten zijn opgenomen in een
  • WCAG 2.1 - 1.3.1 Informatie en relaties
 • Ingesloten YouTubeTM-video's moeten ondertiteling hebben

  Automatisch gegenereerde YouTube-ondertitels worden niet beschouwd als geldige ondertitels.

  • WCAG 2.1 - 1.2.2 Captions (Prerecorded)
  • Groot probleem

  Google privacybeleid

 • De waarde voor het kenmerk id moet uniek zijn
  • WCAG 2.1 - 2.4.2 Page titled
 • Er moeten koppen aanwezig zijn
  • Groot probleem
 • De kopstructuur begint niet bij één
  • WCAG 2.1 - 1.3.1 Informatie en relaties
  • Groot probleem
 • Koppen mogen niet leeg zijn
  • WCAG 2.1 – 2.4.6 Headings and Labels
  • Groot probleem
 • Frames moeten een uniek kenmerk title hebben
  • WCAG 2.1 - 2.4.1 Bypass Blocks
 • -element moet een kenmerk lang hebben
  • WCAG 2.1 - 3.1.1
 • De kopstructuur is niet geschikt; niveaus dienen slechts met één omhoog te gaan
  • Klein probleem
 • Afbeeldingen moeten een alternatieve tekstbeschrijving hebben
  • WCAG 2.1 - 1.1.1 Inhoud zonder tekst
  • Groot probleem
 • Tekst van knoppen en koppelingen moet niet worden herhaald in de alternatieve beschrijving van de afbeelding
  • Groot probleem
 • Afbeeldingsknoppen moeten alternatieve tekst hebben
  • WCAG 2.1 - 1.1.1 Inhoud zonder tekst
  • Groot probleem
 • Formulierelementen moeten labels hebben
  • WCAG 2.1 - 1.3.1 Informatie en relaties
  • WCAG 2.1 - 3.3.2 Labels or Instructions
  • Groot probleem
 • Formulierelementen moeten een zichtbaar label hebben
  • Groot probleem
 • -element moet een geldige waarde hebben voor het kenmerk lang
  • WCAG 2.1 - 3.1.1 Taal van pagina
  • Klein probleem
 • Opmaaktabellen mogen geen elementen uit een gegevenstabel gebruiken
  • WCAG 2.1 - 1.3.1 Informatie en relaties
 • Koppelingen moeten waarneembare tekst hebben
  • WCAG 2.1 - 1.1.1 Inhoud zonder tekst
  • WCAG 2.1 - 4.1.2 Name, Role, Value
  • Klein probleem
 • Koppelingen werken en zijn niet kapot

  Deze controle zit op dit moment alleen in Ally voor websites en Web Community Manager (WCM).

  • en
   mogen alleen rechtstreeks
  1. -inhoudselementen bevatten
   • WCAG 2.1 - 1.3.1 Informatie en relaties
  2. -elementen moeten zijn opgenomen in een
    of
    • WCAG 2.1 - 1.3.1 Informatie en relaties
   1. -elementen zijn verouderd en mogen niet worden gebruikt
    • WCAG 2.1 - 2.2.2 Pause, Stop, Hide
   2. Getimed vernieuwen is niet toegestaan
    • WCAG 2.1 - 2.2.1Timing Adjustable
    • WCAG 2.1 - 2.2.4 Interruptions
    • WCAG 2.1 - 3.2.5 Change on Request
   3. Zoomen en schalen mag niet zijn uitgeschakeld (2x)
    • WCAG 2.1- 1.4.4 Resize text
   4. Zoomen en schalen moet mogelijk zijn met een maximale schaal van 5
   5. -elementen moeten alternatieve tekst hebben
    • WCAG 2.1 - 1.1.1 Inhoud zonder tekst
   6. Verschillende invoer voor keuzerondjes met dezelfde waarde voor het kenmerk 'name' moet deel uitmaken van een groep
   7. Inhoud moet zijn opgenomen in een landmark-regio
   8. Kenmerk scope moet correct worden gebruikt voor tabellen
   9. Image-maps op de server mogen niet worden gebruikt
    • WCAG 2.1 - 2.1.1 Keyboard
   10. De pagina moet een skip-koppeling hebben als de eerste koppeling
   11. Elementen mogen geen tabindex hebben groter dan nul
   12. Het -element mag niet dezelfde tekst bevatten als het kenmerk summary
   13. Gegevens- of koptekstcellen mogen niet worden gebruikt om ondertitels door te geven aan een gegevenstabel
    • WCAG 2.1 - 1.3.1 Informatie en relaties
    • Groot probleem
   14. Alle niet-lege elementen in een tabel groter dan 3 bij 3 moeten een bijbehorende tabelkop hebben
    • WCAG 2.1 - 1.3.1 Informatie en relaties
    • Groot probleem
   15. Alle cellen in een -element die het kenmerk headers gebruiken, mogen alleen verwijzen naar andere cellen uit dezelfde tabel
    • WCAG 2.1 - 1.3.1 Informatie en relaties
   16. Alle
   17. -elementen en elementen met role=columnheader/rowheader moeten gegevenscellen hebben die ze beschrijven
    • WCAG 2.1 - 1.3.1 Informatie en relaties
   18. Documenten moeten een -element hebben voor hulp bij navigatie
    • WCAG 2.1 - 2.4.2 Page titled
   19. Kenmerk lang moet een geldige waarde hebben
    • WCAG 2.1 - 3.1.2 Language of Parts
    • Klein probleem
   20. -elementen moeten een hebben voor ondertitels
    • WCAG 2.1 - 1.2.2 Audio-only and Video-only (Prerecorded)
    • WCAG 2.1 - 1.2.3 Audio Description or Media Alternative (Prerecorded)
    • Groot probleem
   21. -elementen moeten een track hebben met een audiobeschrijving
    • WCAG 2.1 - 1.2.5 Audio Description (Prerecorded)
    • Groot probleem

  3. Checklist voor afbeeldingen

   Betreft JPG-, JPEG-, GIF-, PNG-, BPM- en TIFF-bestanden.

   • De afbeelding kan epileptische aanvallen veroorzaken
    • WCAG 2.1 - 2.3 Seizures
    • Ernstig probleem
   • De afbeelding heeft geen alternatieve beschrijving
    • WCAG 2.1 - 1.1.1 Inhoud zonder tekst
    • Groot probleem
   • De afbeelding bevat tekst die niet is opgenomen in de alternatieve beschrijving
    • WCAG 2.1 - 1.4.5 Images of text
    • Klein probleem
   • Er zijn contrastproblemen met de afbeelding
    • WCAG 2.1 - 1.4.3 Contrast (minimum)
    • WCAG 2.1 - 1.4.6 Contrast (Enhanced)
    • Groot probleem

   PDF-checklist

   • De PDF heeft een verkeerde structuur
    • Ernstig probleem
   • De PDF is versleuteld
    • Ernstig probleem
   • De PDF is gescand
    • WCAG 2.1 - 1.4.5 Images of text
    • Ernstig probleem
   • De PDF heeft geen tags
    • WCAG 2.1 - 1.3.1 Info and Relationships
    • WCAG 2.1 - 1.3.2 Meaningful Sequence
    • Groot probleem
   • Er is geen taal ingesteld voor de PDF
    • WCAG 2.1 - 3.1.1 Taal van pagina
    • Klein probleem
   • Er is een verkeerde taal ingesteld voor de PDF
    • WCAG 2.1 - 3.1.1 Taal van pagina
    • Klein probleem
   • De PDF bevat afbeeldingen zonder alternatieve beschrijving
    • WCAG 2.1 - 1.1.1 Inhoud zonder tekst
    • Groot probleem
   • Er zijn contrastproblemen met de PDF
    • WCAG 2.1 - 1.4.3 Contrast (minimum)
    • WCAG 2.1 - 1.4.6 Contrast (Enhanced)
    • Groot probleem
   • De PDF heeft geen koppen

    Deze toegankelijkheidscontrole wordt op dit moment alleen afgedwongen voor PDF's met minimaal drie pagina's.

    • WCAG 2.1 - 1.3.1 Informatie en relaties
    • Groot probleem
   • De PDF heeft geen juiste kopstructuur
    • WCAG 2.1 - 1.3.1 Informatie en relaties
    • Klein probleem
   • De kopstructuur van de PDF begint niet bij één
    • WCAG 2.1 - 1.3.1 Informatie en relaties
    • Groot probleem
   • De kopstructuur van de PDF heeft meer dan zes niveaus
    • WCAG 2.1 - 1.3.1 Informatie en relaties
    • Klein probleem
   • De PDF bevat tabellen zonder koppen
    • WCAG 2.1 - 1.3.1 Informatie en relaties
    • Groot probleem
   • De PDF heeft geen titel
    • WCAG 2.1 – 2.4.2 Page Titled
    • Klein probleem

   Checklist voor Office-documenten

   Dit omvat Microsoft® Word en LibreOffice Writer.

   • Het document heeft een verkeerde structuur
    • Ernstig probleem
   • Er is geen taal ingesteld voor het document
    • WCAG 2.1 - 3.1.1 Taal van pagina
    • Klein probleem
   • Er is een verkeerde taal ingesteld voor het document
    • WCAG 2.1 - 3.1.1 Taal van pagina
    • Klein probleem
   • Het document bevat afbeeldingen zonder alternatieve beschrijving
    • WCAG 2.1 - 1.1.1 Inhoud zonder tekst
    • Groot probleem
   • Het document bevat tekst met onvoldoende contrast
    • WCAG 2.1 - 1.4.3 Contrast (minimum)
    • WCAG 2.1 - 1.4.6 Contrast (Enhanced)
    • Groot probleem
   • Het document heeft geen koppen

    Deze toegankelijkheidscontrole wordt op dit moment alleen afgedwongen voor Word-documenten met minimaal twaalf alinea's.

    • WCAG 2.1 - 1.3.1 Informatie en relaties
    • Groot probleem
   • Het document heeft geen juiste kopstructuur
    • WCAG 2.1 - 1.3.1 Informatie en relaties
    • Klein probleem
   • De kopstructuur van het document begint niet bij één
    • WCAG 2.1 - 1.3.1 Informatie en relaties
    • Groot probleem
   • De kopstructuur van het document heeft meer dan zes niveaus
    • WCAG 2.1 - 1.3.1 Informatie en relaties
    • Klein probleem
   • Het document bevat tabellen zonder koppen
    • WCAG 2.1 - 1.3.1 Informatie en relaties
    • Groot probleem

   Checklist voor presentatiedia's

   Dit omvat Microsoft® PowerPoint® en LibreOffice Impress.

   • De presentatie is misvormd
    • Ernstig probleem
   • Er is geen taal ingesteld voor de presentatie
    • WCAG 2.1 - 3.1.1 Taal van pagina
    • Klein probleem
   • De juiste taal is niet ingesteld voor de presentatie
    • WCAG 2.1 - 3.1.1 Taal van pagina
    • Klein probleem
   • De presentatie bevat afbeeldingen zonder alternatieve beschrijvingen
    • WCAG 2.1 - 1.1.1 Inhoud zonder tekst
    • Groot probleem
   • De presentatie bevat tekst met onvoldoende contrast
    • WCAG 2.1 - 1.4.3 Contrast (minimum)
    • WCAG 2.1 - 1.4.6 Contrast (Enhanced)
    • Groot probleem
   • De presentatie heeft geen koppen

    Met deze toegankelijkheidscontrole wordt een minimum van één titel voor elke zeven dia's in een PowerPoint-document afgedwongen.

    • WCAG 2.1 - 1.3.1 Informatie en relaties
    • Groot probleem
   • De presentatie bevat tabellen zonder koppen
    • WCAG 2.1 - 1.3.1 Informatie en relaties
    • Groot probleem