Cursusrapport

Rijen vertegenwoordigen cursussen. Kolommen bevatten algemene informatie, scores en toegankelijkheidsproblemen.

 • Semester-ID - Het Semester-ID.
 • Naam Semester - De naam van het semester.
 • Afdelings-id - Het afdelings-ID.
 • Naam afdeling - De naam van de afdeling.
 • Cursus-ID - Het Cursus-ID.
 • Cursus-code - De cursus-code.
 • Cursusnaam - De naam van de cursus.
 • Cursus-URL - De URL van de cursus.
 • Aantal studenten - Totaalaantal studenten dat is ingeschreven bij de cursus.
 • Waargenomen verwijderd op - De datum waarop de cursus is verwijderd.
 • Voor het laatst gecontroleerd op - De datum en tijd waarop de cursus het laatst is gesynchroniseerd. Dit zou ongeveer overeen moeten komen met de laatste gebeurtenis die Ally had ontvangen voor die cursus.
 • Ally ingeschakeld -Geeft aan of feedback van de cursusleider en alternatieve indelingen zijn ingeschakeld voor een cursus. TRUE is ingeschakeld. FALSE is uitgeschakeld.
 • Totaal aantal bestanden - Het totale aantal bestanden in de cursussen.
 • Totaal WYSIWYG - Totale hoeveelheid (HTML) inhoud die is gemaakt in de inhoudseditor van het Learning Management System (LMS).
 • Totale score - De gemiddelde, gecombineerde toegankelijkheidsscore voor zowel inhoud van bestanden als WYSIWYG.
 • Score bestanden - De gemiddelde score voor geüploade bestandsinhoud. Denk hierbij aan PDF's, Word-documenten, PowerPoint-presentaties, afbeeldingen, enzovoort.
 • WYSIWYG-score -De gemiddelde score voor (HTML) inhoud die is gemaakt via de LMS-inhoudseditor.
 • pdf - Het totale aantal PDF-bestanden in de cursus.
 • afbeelding - Totaalaantal afbeeldingen in de cursus.
 • html-pagina - Totaalaantal HTML-bestanden geüpload in de cursus. Hieronder valt ook de inhoud die in de cursusinhoudseditor is gemaakt.
 • presentatie - Totaalaantal presentaties in de cursus.
 • document - Totaalaantal documenten in de cursus.
 • overig - Totaalaantal bestanden in de cursus die niet onder pdf's, afbeeldingen, HTML-pagina's, presentaties en documenten vallen.
 • application/x-discussion-topic - Het aantal discussieonderwerpen.
 • application/x- Bestand - Het aantal bestanden.
 • Application/x-link-web - Totaalaantal webkoppelingen.
 • Application/x-module -Het aantal modules.
 • application/x-quiz - Het aantal quizbeschrijvingen met toegankelijkheidsproblemen.

Problemen met exporteren Ally-kolommen

 • AlternativeText:2 - Toont of de PDF, het document of de presentatie ten minste één afbeelding zonder alternatieve tekst bevat. Dit is een groot probleem.
 • Contrast:2 -Het totale aantal presentaties, documenten en PDF-bestanden met contrastproblemen. Dit is een groot probleem.
 • HeadingsHigherLevel:3 - Het totale aantal PDF's, presentaties en documenten dat meer dan de aanbevolen zes kopniveaus (H6) heeft. Dit is een klein probleem.
 • HeadingsPresence:2 - Het totale aantal PDF's, presentaties en documenten dat geen koppen heeft. Dit is een groot probleem.
 • HeadingsSequential:3 - Het totale aantal PDF's en documenten dat geen koppen in een logische volgorde heeft. Dit is een klein probleem.
 • HeadingsStartAtOne:3 - Het totale aantal pdf's en documenten dat geen H1-kop als de eerste kop heeft. Dit is een klein probleem.
 • HtmlBrokenLink: 2 -Totaal aantal pagina's met kappotte koppelingen in een domein. Dit is een groot probleem.

  Deze controle zit op dit moment alleen in Ally voor websites.

 • HtmlCaption:2 - De HTML-inhoud en het totale aantal bestanden met YouTubeTM-video's zonder ondertitels. Dit is een groot probleem.

  GoogleTM privacybeleid

 • HtmlColorContrast:2 - Alle HTML- en WYSIWYG-inhoud met een slecht contrast. Dit is een groot probleem.
 • HtmlDefinitionList:3 - Alle HTML-inhoud en het totale aantal bestanden die niet goed zijn gedefinieerd. Zo moet elk formulierelement een label hebben en mogen p-elementen niet worden gebruikt om koppen een bepaalde stijl te geven. Dit is een klein probleem.
 • HtmlEmptyHeading:2 - Alle HTML-inhoud en het totale aantal bestanden met lege koppen. Dit is een groot probleem.
 • HtmlHasLang:3 - Alle HTML-inhoud en het totale aantal bestanden waarvoor de taal niet is vastgesteld. Dit is een klein probleem.
 • HtmlHeadingOrder:3 - Alle HTML-inhoud en het totale aantal bestanden die geen koppen in een logische volgorde hebben. Dit is een klein probleem.
 • HtmlHeadingsPresence:2 - Alle HTML-inhoud en het totale aantal bestanden die geen koppen hebben. Dit is een groot probleem.
 • HtmlHeadingsStart:2 - Alle HTML-inhoud en het totale aantal bestanden die geen H1-kop als de eerste kop hebben. Dit is een groot probleem.
 • HtmlImageAlt:2 - Alle HTML-inhoud en het totale aantal bestanden met ten minste één afbeelding zonder alternatieve tekst. Dit is een groot probleem.
 • HtmlImageRedundantAlt:3 - Alle HTML-inhoud en het totale aantal bestanden met afbeeldingen met dezelfde alternatieve tekst als andere afbeeldingen. Dit is een klein probleem.
 • HtmlLabel:2 - Alle HTML-inhoud en het totale aantal bestanden met elementen zonder labels. Dit is een groot probleem.
 • HtmlLinkName:3 - Alle HTML-inhoud en het totale aantal bestanden met koppelingen die niet beschrijvend zijn. Dit is een klein probleem.
 • HtmlList:3 - Alle HTML-inhoud en het totale aantal bestanden met slecht opgemaakte lijsten. Dit is een klein probleem.
 • HtmlObjectAlt:2 - Alle HTML-inhoud en het totale aantal bestanden met objecttags zonder alternatieve tekst. Dit is een groot probleem.
 • HtmlTdHasHeader:2 - Alle HTML-inhoud en het totale aantal bestanden met tabelkolommen zonder een goede kop. Dit is een groot probleem.
 • HtmlTitle:3 - Alle HTML-inhoud en het totale aantal bestanden die geen titel hebben. Dit is een klein probleem.
 • ImageContrast:2 - Het aantal afbeeldingen met een slecht contrast. Dit is een groot probleem.
 • ImageDecorative:2 - Het aantal afbeeldingen dat niet is gemarkeerd als 'Decoratief'. Dit is een groot probleem.
 • ImageDescription:2 - Het aantal afbeeldingen zonder alternatieve beschrijving. Dit is een groot probleem.
 • ImageOcr:3 - Het aantal afbeeldingen dat tekst bevat. Dit is een klein probleem.
 • ImageSeizure:1 - Het aantal afbeeldingen dat een epileptische aanval kan veroorzaken. Dit is een ernstig probleem.
 • LanguageCorrect:3 - Het aantal items waarvoor een onjuiste taal is ingesteld. Dit is een klein probleem.
 • LanguagePresence:3 - Het aantal items waarvoor geen taal is opgegeven. Dit is een klein probleem.
 • LibraryReference:3 - Het aantal afbeeldingen dat kan worden verbeterd met bibliotheekverwijzingen.
 • Ocred:2 - Het aantal pdf's dat is gescand met een OCR-versie. Dit is een groot probleem.
 • Parsable:1 - Het aantal items dat is misvormd of beschadigd waardoor studenten ze niet kunnen openen. Dit is een ernstig probleem.
 • Scanned:1 - Het aantal pdf's dat is gescand zonder OCR-versie. Dit is een ernstig probleem.
 • Security:1 - Het aantal items waarvoor een wachtwoord is vereist. Dit is een ernstig probleem.
 • TableHeaders:2 - Het aantal items met tabellen zonder koppen. Dit is een groot probleem.
 • Tagged:2 - Het aantal pdf’s zonder tags. Dit is een groot probleem.
 • Title:3 - Het aantal items zonder een titel. Dit is een klein probleem.

Maandelijks rapport

Rijen vertegenwoordigen cursussen. Kolommen bevatten algemene informatie, scores en toegankelijkheidsproblemen.

 • Maand - De datum van elke maand.
 • Aantal cursussen - Totaalaantal cursussen.
 • Totaal aantal bestanden - Het totale aantal bestanden in de cursussen.
 • Totaal WYSIWYG - Totale hoeveelheid (HTML) inhoud die is gemaakt in de inhoudseditor van het Learning Management System (LMS).
 • Totale score - De gemiddelde, gecombineerde toegankelijkheidsscore voor zowel inhoud van bestanden als WYSIWYG.
 • Score bestanden - De gemiddelde score voor geüploade bestandsinhoud. Denk hierbij aan PDF's, Word-documenten, PowerPoint-presentaties, afbeeldingen, enzovoort.
 • WYSIWYG-score -De gemiddelde score voor (HTML) inhoud die is gemaakt via de LMS-inhoudseditor.
 • pdf - Het totale aantal PDF-bestanden in de cursus.
 • afbeelding - Totaalaantal afbeeldingen in de cursus.
 • html-pagina - Totaalaantal HTML-bestanden geüpload in de cursus. Hieronder valt ook de inhoud die in de cursusinhoudseditor is gemaakt.
 • presentatie - Totaalaantal presentaties in de cursus.
 • document - Totaalaantal documenten in de cursus.
 • overig - Totaalaantal bestanden in de cursus die niet onder pdf's, afbeeldingen, HTML-pagina's, presentaties en documenten vallen.
 • application/x-discussion-topic - Het aantal discussieonderwerpen.
 • application/x- Bestand - Het aantal bestanden.
 • Application/x-link-web -Totaalaantal webkoppelingen.
 • Application/x-module -Het aantal modules.
 • application/x-quiz -Het aantal quizbeschrijvingen met toegankelijkheidsproblemen.

Problemen met exporteren Ally-kolommen

 • AlternativeText:2 - Toont of de PDF, het document of de presentatie ten minste één afbeelding zonder alternatieve tekst bevat. Dit is een groot probleem.
 • Contrast:2 -Het totale aantal presentaties, documenten en PDF-bestanden met contrastproblemen. Dit is een groot probleem.
 • HeadingsHigherLevel:3 - Het totale aantal PDF's, presentaties en documenten dat meer dan de aanbevolen zes kopniveaus (H6) heeft. Dit is een klein probleem.
 • HeadingsPresence:2 - Het totale aantal PDF's, presentaties en documenten dat geen koppen heeft. Dit is een groot probleem.
 • HeadingsSequential:3 - Het totale aantal PDF's en documenten dat geen koppen in een logische volgorde heeft. Dit is een klein probleem.
 • HeadingsStartAtOne:3 - Het totale aantal pdf's en documenten dat geen H1-kop als de eerste kop heeft. Dit is een klein probleem.
 • HtmlBrokenLink: 2 -Totaal aantal pagina's met kappotte koppelingen in een domein. Dit is een groot probleem.

  Deze controle zit op dit moment alleen in Ally voor websites.

 • HtmlCaption:2 - De HTML-inhoud en het totale aantal bestanden met YouTubeTM-video's zonder ondertitels. Dit is een groot probleem.

  GoogleTM privacybeleid

 • HtmlColorContrast:2 - Alle HTML- en WYSIWYG-inhoud met een slecht contrast. Dit is een groot probleem.
 • HtmlDefinitionList:3 - Alle HTML-inhoud en het totale aantal bestanden die niet goed zijn gedefinieerd. Zo moet elk formulierelement een label hebben en mogen p-elementen niet worden gebruikt om koppen een bepaalde stijl te geven. Dit is een klein probleem.
 • HtmlEmptyHeading:2 - Alle HTML-inhoud en het totale aantal bestanden met lege koppen. Dit is een groot probleem.
 • HtmlHasLang:3 - Alle HTML-inhoud en het totale aantal bestanden waarvoor de taal niet is vastgesteld. Dit is een klein probleem.
 • HtmlHeadingOrder:3 - Alle HTML-inhoud en het totale aantal bestanden die geen koppen in een logische volgorde hebben. Dit is een klein probleem.
 • HtmlHeadingsPresence:2 - Alle HTML-inhoud en het totale aantal bestanden die geen koppen hebben. Dit is een groot probleem.
 • HtmlHeadingsStart:2 - Alle HTML-inhoud en het totale aantal bestanden die geen H1-kop als de eerste kop hebben. Dit is een groot probleem.
 • HtmlImageAlt:2 - Alle HTML-inhoud en het totale aantal bestanden met ten minste één afbeelding zonder alternatieve tekst. Dit is een groot probleem.
 • HtmlImageRedundantAlt:3 - Alle HTML-inhoud en het totale aantal bestanden met afbeeldingen met dezelfde alternatieve tekst als andere afbeeldingen. Dit is een klein probleem.
 • HtmlLabel:2 - Alle HTML-inhoud en het totale aantal bestanden met elementen zonder labels. Dit is een groot probleem.
 • HtmlLinkName:3 - Alle HTML-inhoud en het totale aantal bestanden met koppelingen die niet beschrijvend zijn. Dit is een klein probleem.
 • HtmlList:3 - Alle HTML-inhoud en het totale aantal bestanden met slecht opgemaakte lijsten. Dit is een klein probleem.
 • HtmlObjectAlt:2 - Alle HTML-inhoud en het totale aantal bestanden met objecttags zonder alternatieve tekst. Dit is een groot probleem.
 • HtmlTdHasHeader:2 - Alle HTML-inhoud en het totale aantal bestanden met tabelkolommen zonder een goede kop. Dit is een groot probleem.
 • HtmlTitle:3 - Alle HTML-inhoud en het totale aantal bestanden die geen titel hebben. Dit is een klein probleem.
 • ImageContrast:2 - Het aantal afbeeldingen met een slecht contrast. Dit is een groot probleem.
 • ImageDecorative:2 - Het aantal afbeeldingen dat niet is gemarkeerd als 'Decoratief'. Dit is een groot probleem.
 • ImageDescription:2 - Het aantal afbeeldingen zonder alternatieve beschrijving. Dit is een groot probleem.
 • ImageOcr:3 - Het aantal afbeeldingen dat tekst bevat. Dit is een klein probleem.
 • ImageSeizure:1 - Het aantal afbeeldingen dat een epileptische aanval kan veroorzaken. Dit is een ernstig probleem.
 • LanguageCorrect:3 - Het aantal items waarvoor een onjuiste taal is ingesteld. Dit is een klein probleem.
 • LanguagePresence:3 - Het aantal items waarvoor geen taal is opgegeven. Dit is een klein probleem.
 • LibraryReference:3 - Het aantal afbeeldingen dat kan worden verbeterd met bibliotheekverwijzingen.
 • Ocred:2 - Het aantal pdf's dat is gescand met een OCR-versie. Dit is een groot probleem.
 • Parsable:1 - Het aantal items dat is misvormd of beschadigd waardoor studenten ze niet kunnen openen. Dit is een ernstig probleem.
 • Scanned:1 - Het aantal pdf's dat is gescand zonder OCR-versie. Dit is een ernstig probleem.
 • Security:1 - Het aantal items waarvoor een wachtwoord is vereist. Dit is een ernstig probleem.
 • TableHeaders:2 - Het aantal items met tabellen zonder koppen. Dit is een groot probleem.
 • Tagged:2 - Het aantal pdf’s zonder tags. Dit is een groot probleem.
 • Title:3 - Het aantal items zonder een titel. Dit is een klein probleem.

Semesterrapport

Rijen vertegenwoordigen cursussen. Kolommen bevatten algemene informatie, scores en toegankelijkheidsproblemen.

 • Semester-ID - Het Semester-ID.
 • Naam Semester - De naam van het semester.
 • Aantal cursussen - Totaalaantal cursussen.
 • Totaal aantal bestanden - Het totale aantal bestanden in de cursussen.
 • Totaal WYSIWYG - Totale hoeveelheid (HTML) inhoud die is gemaakt in de inhoudseditor van het Learning Management System (LMS).
 • Totale score - De gemiddelde, gecombineerde toegankelijkheidsscore voor zowel inhoud van bestanden als WYSIWYG.
 • Score bestanden - De gemiddelde score voor geüploade bestandsinhoud. Denk hierbij aan PDF's, Word-documenten, PowerPoint-presentaties, afbeeldingen, enzovoort.
 • WYSIWYG-score -De gemiddelde score voor (HTML) inhoud die is gemaakt via de LMS-inhoudseditor.
 • pdf - Het totale aantal PDF-bestanden in de cursus.
 • afbeelding - Totaalaantal afbeeldingen in de cursus.
 • html-pagina - Totaalaantal HTML-bestanden geüpload in de cursus. Hieronder valt ook de inhoud die in de cursusinhoudseditor is gemaakt.
 • presentatie - Totaalaantal presentaties in de cursus.
 • document - Totaalaantal documenten in de cursus.
 • overig - Totaalaantal bestanden in de cursus die niet onder pdf's, afbeeldingen, HTML-pagina's, presentaties en documenten vallen.
 • application/x-discussion-topic - Het aantal discussieonderwerpen.
 • application/x- Bestand - Het aantal bestanden.
 • Application/x-link-web -Totaalaantal webkoppelingen.
 • Application/x-module -Het aantal modules.
 • application/x-quiz -Het aantal quizbeschrijvingen met toegankelijkheidsproblemen.

Problemen met exporteren Ally-kolommen

 • AlternativeText:2 - Toont of de PDF, het document of de presentatie ten minste één afbeelding zonder alternatieve tekst bevat. Dit is een groot probleem.
 • Contrast:2 -Het totale aantal presentaties, documenten en PDF-bestanden met contrastproblemen. Dit is een groot probleem.
 • HeadingsHigherLevel:3 - Het totale aantal PDF's, presentaties en documenten dat meer dan de aanbevolen zes kopniveaus (H6) heeft. Dit is een klein probleem.
 • HeadingsPresence:2 - Het totale aantal PDF's, presentaties en documenten dat geen koppen heeft. Dit is een groot probleem.
 • HeadingsSequential:3 - Het totale aantal PDF's en documenten dat geen koppen in een logische volgorde heeft. Dit is een klein probleem.
 • HeadingsStartAtOne:3 - Het totale aantal pdf's en documenten dat geen H1-kop als de eerste kop heeft. Dit is een klein probleem.
 • HtmlBrokenLink: 2 -Totaal aantal pagina's met kappotte koppelingen in een domein. Dit is een groot probleem.

  Deze controle zit op dit moment alleen in Ally voor websites.

 • HtmlCaption:2 - De HTML-inhoud en het totale aantal bestanden met YouTubeTM-video's zonder ondertitels. Dit is een groot probleem.

  GoogleTM privacybeleid

 • HtmlColorContrast:2 - Alle HTML- en WYSIWYG-inhoud met een slecht contrast. Dit is een groot probleem.
 • HtmlDefinitionList:3 - Alle HTML-inhoud en het totale aantal bestanden die niet goed zijn gedefinieerd. Zo moet elk formulierelement een label hebben en mogen p-elementen niet worden gebruikt om koppen een bepaalde stijl te geven. Dit is een klein probleem.
 • HtmlEmptyHeading:2 - Alle HTML-inhoud en het totale aantal bestanden met lege koppen. Dit is een groot probleem.
 • HtmlHasLang:3 - Alle HTML-inhoud en het totale aantal bestanden waarvoor de taal niet is vastgesteld. Dit is een klein probleem.
 • HtmlHeadingOrder:3 - Alle HTML-inhoud en het totale aantal bestanden die geen koppen in een logische volgorde hebben. Dit is een klein probleem.
 • HtmlHeadingsPresence:2 - Alle HTML-inhoud en het totale aantal bestanden die geen koppen hebben. Dit is een groot probleem.
 • HtmlHeadingsStart:2 - Alle HTML-inhoud en het totale aantal bestanden die geen H1-kop als de eerste kop hebben. Dit is een groot probleem.
 • HtmlImageAlt:2 - Alle HTML-inhoud en het totale aantal bestanden met ten minste één afbeelding zonder alternatieve tekst. Dit is een groot probleem.
 • HtmlImageRedundantAlt:3 - Alle HTML-inhoud en het totale aantal bestanden met afbeeldingen met dezelfde alternatieve tekst als andere afbeeldingen. Dit is een klein probleem.
 • HtmlLabel:2 - Alle HTML-inhoud en het totale aantal bestanden met elementen zonder labels. Dit is een groot probleem.
 • HtmlLinkName:3 - Alle HTML-inhoud en het totale aantal bestanden met koppelingen die niet beschrijvend zijn. Dit is een klein probleem.
 • HtmlList:3 - Alle HTML-inhoud en het totale aantal bestanden met slecht opgemaakte lijsten. Dit is een klein probleem.
 • HtmlObjectAlt:2 - Alle HTML-inhoud en het totale aantal bestanden met objecttags zonder alternatieve tekst. Dit is een groot probleem.
 • HtmlTdHasHeader:2 - Alle HTML-inhoud en het totale aantal bestanden met tabelkolommen zonder een goede kop. Dit is een groot probleem.
 • HtmlTitle:3 - Alle HTML-inhoud en het totale aantal bestanden die geen titel hebben. Dit is een klein probleem.
 • ImageContrast:2 - Het aantal afbeeldingen met een slecht contrast. Dit is een groot probleem.
 • ImageDecorative:2 - Het aantal afbeeldingen dat niet is gemarkeerd als 'Decoratief'. Dit is een groot probleem.
 • ImageDescription:2 - Het aantal afbeeldingen zonder alternatieve beschrijving. Dit is een groot probleem.
 • ImageOcr:3 - Het aantal afbeeldingen dat tekst bevat. Dit is een klein probleem.
 • ImageSeizure:1 - Het aantal afbeeldingen dat een epileptische aanval kan veroorzaken. Dit is een ernstig probleem.
 • LanguageCorrect:3 - Het aantal items waarvoor een onjuiste taal is ingesteld. Dit is een klein probleem.
 • LanguagePresence:3 - Het aantal items waarvoor geen taal is opgegeven. Dit is een klein probleem.
 • LibraryReference:3 - Het aantal afbeeldingen dat kan worden verbeterd met bibliotheekverwijzingen.
 • Ocred:2 - Het aantal pdf's dat is gescand met een OCR-versie. Dit is een groot probleem.
 • Parsable:1 - Het aantal items dat is misvormd of beschadigd waardoor studenten ze niet kunnen openen. Dit is een ernstig probleem.
 • Scanned:1 - Het aantal pdf's dat is gescand zonder OCR-versie. Dit is een ernstig probleem.
 • Security:1 - Het aantal items waarvoor een wachtwoord is vereist. Dit is een ernstig probleem.
 • TableHeaders:2 - Het aantal items met tabellen zonder koppen. Dit is een groot probleem.
 • Tagged:2 - Het aantal pdf’s zonder tags. Dit is een groot probleem.
 • Title:3 - Het aantal items zonder een titel. Dit is een klein probleem.

Jaarlijks rapport

Rijen vertegenwoordigen cursussen. Kolommen bevatten algemene informatie, scores en toegankelijkheidsproblemen.

 • Academisch jaar - De datum van elk jaar.
 • Aantal cursussen - Totaalaantal cursussen.
 • Totaal aantal bestanden - Het totale aantal bestanden in de cursussen.
 • Totaal WYSIWYG - Totale hoeveelheid (HTML) inhoud die is gemaakt in de inhoudseditor van het Learning Management System (LMS).
 • Totale score - De gemiddelde, gecombineerde toegankelijkheidsscore voor zowel inhoud van bestanden als WYSIWYG.
 • Score bestanden - De gemiddelde score voor geüploade bestandsinhoud. Denk hierbij aan PDF's, Word-documenten, PowerPoint-presentaties, afbeeldingen, enzovoort.
 • WYSIWYG-score -De gemiddelde score voor (HTML) inhoud die is gemaakt via de LMS-inhoudseditor.
 • pdf - Het totale aantal PDF-bestanden in de cursus.
 • afbeelding - Totaalaantal afbeeldingen in de cursus.
 • html-pagina - Totaalaantal HTML-bestanden geüpload in de cursus. Hieronder valt ook de inhoud die in de cursusinhoudseditor is gemaakt.
 • presentatie - Totaalaantal presentaties in de cursus.
 • document - Totaalaantal documenten in de cursus.
 • overig - Totaalaantal bestanden in de cursus die niet onder pdf's, afbeeldingen, HTML-pagina's, presentaties en documenten vallen.
 • application/x-discussion-topic - Het aantal discussieonderwerpen.
 • application/x- Bestand - Het aantal bestanden.
 • Application/x-link-web -Totaalaantal webkoppelingen.
 • Application/x-module -Het aantal modules.
 • application/x-quiz -Het aantal quizbeschrijvingen met toegankelijkheidsproblemen.

Problemen met exporteren Ally-kolommen

 • AlternativeText:2 - Toont of de PDF, het document of de presentatie ten minste één afbeelding zonder alternatieve tekst bevat. Dit is een groot probleem.
 • Contrast:2 -Het totale aantal presentaties, documenten en PDF-bestanden met contrastproblemen. Dit is een groot probleem.
 • HeadingsHigherLevel:3 - Het totale aantal PDF's, presentaties en documenten dat meer dan de aanbevolen zes kopniveaus (H6) heeft. Dit is een klein probleem.
 • HeadingsPresence:2 - Het totale aantal PDF's, presentaties en documenten dat geen koppen heeft. Dit is een groot probleem.
 • HeadingsSequential:3 - Het totale aantal PDF's en documenten dat geen koppen in een logische volgorde heeft. Dit is een klein probleem.
 • HeadingsStartAtOne:3 - Het totale aantal pdf's en documenten dat geen H1-kop als de eerste kop heeft. Dit is een klein probleem.
 • HtmlBrokenLink: 2 -Totaal aantal pagina's met kappotte koppelingen in een domein. Dit is een groot probleem.

  Deze controle zit op dit moment alleen in Ally voor websites.

 • HtmlCaption:2 - De HTML-inhoud en het totale aantal bestanden met YouTubeTM-video's zonder ondertitels. Dit is een groot probleem.

  GoogleTM privacybeleid

 • HtmlColorContrast:2 - Alle HTML- en WYSIWYG-inhoud met een slecht contrast. Dit is een groot probleem.
 • HtmlDefinitionList:3 - Alle HTML-inhoud en het totale aantal bestanden die niet goed zijn gedefinieerd. Zo moet elk formulierelement een label hebben en mogen p-elementen niet worden gebruikt om koppen een bepaalde stijl te geven. Dit is een klein probleem.
 • HtmlEmptyHeading:2 - Alle HTML-inhoud en het totale aantal bestanden met lege koppen. Dit is een groot probleem.
 • HtmlHasLang:3 - Alle HTML-inhoud en het totale aantal bestanden waarvoor de taal niet is vastgesteld. Dit is een klein probleem.
 • HtmlHeadingOrder:3 - Alle HTML-inhoud en het totale aantal bestanden die geen koppen in een logische volgorde hebben. Dit is een klein probleem.
 • HtmlHeadingsPresence:2 - Alle HTML-inhoud en het totale aantal bestanden die geen koppen hebben. Dit is een groot probleem.
 • HtmlHeadingsStart:2 - Alle HTML-inhoud en het totale aantal bestanden die geen H1-kop als de eerste kop hebben. Dit is een groot probleem.
 • HtmlImageAlt:2 - Alle HTML-inhoud en het totale aantal bestanden met ten minste één afbeelding zonder alternatieve tekst. Dit is een groot probleem.
 • HtmlImageRedundantAlt:3 - Alle HTML-inhoud en het totale aantal bestanden met afbeeldingen met dezelfde alternatieve tekst als andere afbeeldingen. Dit is een klein probleem.
 • HtmlLabel:2 - Alle HTML-inhoud en het totale aantal bestanden met elementen zonder labels. Dit is een groot probleem.
 • HtmlLinkName:3 - Alle HTML-inhoud en het totale aantal bestanden met koppelingen die niet beschrijvend zijn. Dit is een klein probleem.
 • HtmlList:3 - Alle HTML-inhoud en het totale aantal bestanden met slecht opgemaakte lijsten. Dit is een klein probleem.
 • HtmlObjectAlt:2 - Alle HTML-inhoud en het totale aantal bestanden met objecttags zonder alternatieve tekst. Dit is een groot probleem.
 • HtmlTdHasHeader:2 - Alle HTML-inhoud en het totale aantal bestanden met tabelkolommen zonder een goede kop. Dit is een groot probleem.
 • HtmlTitle:3 - Alle HTML-inhoud en het totale aantal bestanden die geen titel hebben. Dit is een klein probleem.
 • ImageContrast:2 - Het aantal afbeeldingen met een slecht contrast. Dit is een groot probleem.
 • ImageDecorative:2 - Het aantal afbeeldingen dat niet is gemarkeerd als 'Decoratief'. Dit is een groot probleem.
 • ImageDescription:2 - Het aantal afbeeldingen zonder alternatieve beschrijving. Dit is een groot probleem.
 • ImageOcr:3 - Het aantal afbeeldingen dat tekst bevat. Dit is een klein probleem.
 • ImageSeizure:1 - Het aantal afbeeldingen dat een epileptische aanval kan veroorzaken. Dit is een ernstig probleem.
 • LanguageCorrect:3 - Het aantal items waarvoor een onjuiste taal is ingesteld. Dit is een klein probleem.
 • LanguagePresence:3 - Het aantal items waarvoor geen taal is opgegeven. Dit is een klein probleem.
 • LibraryReference:3 - Het aantal afbeeldingen dat kan worden verbeterd met bibliotheekverwijzingen.
 • Ocred:2 - Het aantal pdf's dat is gescand met een OCR-versie. Dit is een groot probleem.
 • Parsable:1 - Het aantal items dat is misvormd of beschadigd waardoor studenten ze niet kunnen openen. Dit is een ernstig probleem.
 • Scanned:1 - Het aantal pdf's dat is gescand zonder OCR-versie. Dit is een ernstig probleem.
 • Security:1 - Het aantal items waarvoor een wachtwoord is vereist. Dit is een ernstig probleem.
 • TableHeaders:2 - Het aantal items met tabellen zonder koppen. Dit is een groot probleem.
 • Tagged:2 - Het aantal pdf’s zonder tags. Dit is een groot probleem.
 • Title:3 - Het aantal items zonder een titel. Dit is een klein probleem.

Exports afdelingsrapporten

Afdelingsrapporten

Als je afdelingen geconfigureerd hebt, worden er drie afdelingsrapporten opgenomen in je export om de voortgang per afdeling na verloop van tijd te analyseren.

 • department_months
 • department_years
 • department_terms

Deze afdelingsrapporten zijn vergelijkbaar met de Maand-, Jaar- en Semesterrapporten die je al hebt ontvangen, maar deze bevatten informatie over de afdelingen. Rijen zijn geen cursussen maar afdelingen. Kolommen bevatten nog steeds algemene informatie, scores en toegankelijkheidsproblemen.

Als afdelingen wel ingesteld maar nog leeg zijn, zijn de rapporten leeg.

 


Rapport voor afzonderlijke cursus

Ally-exportrapport voor individuele cursus, sectie of domein

Rijen vertegenwoordigen inhoudsitems. Kolommen bevatten algemene informatie, scores en toegankelijkheidsproblemen.

 • Id - De ID van het inhoudsitem.
 • Name - De naam van het inhoudsitem.
 • Mime type - Het type inhoudsitem.
 • Score - De toegankelijkheidsscore van het inhoudsitem.
 • Deleted at - De datum waarop het inhoudsitem is verwijderd.
 • Library reference - Het JSON-object voor de bibliotheekverwijzing.
 • Url - De URL van het inhoudsitem.
 • AlternativeText:2 - Toont aan of de PDF of het document ten minste één afbeelding zonder alternatieve tekst bevat. Dit is een groot probleem.
 • Contrast:2 - Toont aan of de presentatie, het document of het pdf-bestand contrastproblemen bevat. Dit is een groot probleem.
 • HeadingsHigherLevel:3 - Toont aan of de pdf of het document meer dan het aanbevolen aantal kopniveaus van zes (H6) hebben. Dit is een klein probleem.
 • HeadingsPresence:2 - Toont aan of de pdf of het document geen koppen bevat. Dit is een groot probleem.
 • HeadingsSequential:3 - Toont aan of de pdf of het document geen koppen in een logische volgorde bevat. Dit is een klein probleem.
 • HeadingsStartAtOne:3 - Toont aan of de pdf of het document geen H1-kop als de eerste kop heeft. Dit is een klein probleem.
 • HtmlBrokenLink:2 - Toont aan of de HTML-inhoud een defecte link bevat. Dit is een groot probleem.

  Deze controle zit op dit moment alleen in Ally voor websites.

 • HtmlCaption:2 - Toont aan of de HTML-inhoud YouTubeTM-video's zonder ondertitels bevat. Dit is een groot probleem.

  GoogleTM privacybeleid

 • HtmlColorContrast:2 - Toont aan of het kleurcontrast van de HTML- of WYSIWYG-inhoud slecht is. Dit is een groot probleem.
 • HtmlDefinitionList:3 - Toont aan of de HTML-inhoud of -bestand niet juist gedefinieerd is. Zo moet elk formulierelement een label hebben en mogen p-elementen niet worden gebruikt om koppen een bepaalde stijl te geven. Dit is een klein probleem.
 • HtmlEmptyHeading:2 - Toont aan of de HTML-inhoud of -bestand lege koppen heeft. Dit is een groot probleem.
 • HtmlHasLang:3 - Toont aan of er voor de HTML-inhoud of -bestand geen taal is ingesteld. Dit is een klein probleem.
 • HtmlHeadingOrder:3 - Toont aan of de HTML-inhoud of -bestand geen koppen heeft die elkaar niet logisch opvolgen. Dit is een klein probleem.
 • HtmlHeadingsPresence:2 - Toont aan of de HTML-inhoud of -bestand geen koppen heeft. Dit is een groot probleem.
 • HtmlHeadingsStart:2 - Toont aan of de HTML-inhoud of -bestand niet de juiste H-kop als de eerste kop heeft. Dit is een groot probleem.
 • HtmlImageAlt:2 - Toont aan of de HTML-inhoud of -bestand ten minste één afbeelding zonder alternatieve tekst bevat. Dit is een groot probleem.
 • HtmlImageRedundantAlt:3 - Toont aan of de HTML-inhoud of -bestand afbeeldingen bevat met dezelfde alternatieve tekst als andere afbeeldingen. Dit is een klein probleem.
 • HtmlLabel:2 - Toont aan of de HTML-inhoud of -bestand formulierelementen zonder labels heeft. Dit is een groot probleem.
 • HtmlLinkName:3 - Toont aan of de HTML-inhoud of -bestand links heeft die niet beschrijvend zijn. Dit is een klein probleem.
 • HtmlList:3 - Toont aan of er voor de HTML-inhoud of -bestand lijsten bestaan die niet goed zijn gestructureerd. Dit is een klein probleem.
 • HtmlObjectAlt:2 - Toont aan of de HTML-inhoud of -bestand objecttags zonder alternatieve tekst heeft. Dit is een groot probleem.
 • HtmlTdHasHeader:2 - Toont aan of de HTML-inhoud of -bestand tabelkolommen heeft zonder een juiste koptekst. Dit is een groot probleem.
 • HtmlTitle:3 - Toont aan of de HTML-inhoud of -bestand geen titel heeft. Dit is een klein probleem.
 • Image contrast:2 - Toont aan of de afbeelding een slecht contrast heeft. Dit is een groot probleem.
 • ImageDecorative:2 - Toont aan of de afbeelding niet als decoratief gemarkeerd wordt. Dit is een groot probleem.
 • ImageDescription:2 - Toont aan of de afbeelding geen alternatieve beschrijving heeft. Dit is een groot probleem.
 • ImageOcr: 3 - Toont aan of de afbeelding tekst bevat. Dit is een klein probleem.
 • ImageSeizure:1 - Toont aan of de afbeelding een epileptische aanval kan veroorzaken. Dit is een ernstig probleem.
 • Language correct:3 - Toont aan of er bij het item een onjuiste taal ingesteld staat. Dit is een klein probleem.
 • LanguagePresence:3 - Toont aan of er bij het item geen taal ingesteld staat. Dit is een klein probleem.
 • OCR versie:2 - Toont aan of de PDF is gescand met een OCR-versie. Dit is een groot probleem.
 • Parsable:1 - Toont aan of het item is misvormd of beschadigd en het mogelijk is dat studenten het niet kunnen openen. Dit is een ernstig probleem.
 • Scanned:1 - Toont aan of de PDF is gescand. Dit is een ernstig probleem.
 • Security:1 - Toont aan of het item een wachtwoord vereist. Dit is een ernstig probleem.
 • TableHeaders:2 - Toont aan of het item tabellen zonder kopteksten bevat. Dit is een groot probleem.
 • Gelabeld: 2 - Toont aan of de PDF geen tags heeft. Dit is een groot probleem.
 • Titel:3 - Toont aan of het item geen titel heeft. Dit is een klein probleem.

Ally-kolomkopnummer exporteren


Wat betekent het cijfer in de kolomkop van problemen?

Het cijfer in de kolomkop vertegenwoordigt de mate van ernst van het probleem.

 • 1 betekent ernstige problemen
 • 2 betekent grote problemen
 • 3 betekent kleine problemen

ImageSeizure:1 is bijvoorbeeld een ernstig probleem, terwijl AlternativeText:2 een groot probleem is.

Dit maakt het eenvoudiger om de ernst van elk probleem geautomatiseerd te parseren.