Ontdek hoe digitale cursusinhoud op de instelling presteert per cursus en per semester. In deze tabel zie je alle cursussen van de instelling waarvoor toegankelijkheidsproblemen zijn vastgesteld.

Verwijderde cursussen worden niet vermeld.

Voor elke cursus zie je de ID en naam van de cursus, het aantal ingeschreven studenten dat gevolgen ondervindt van de problemen in de cursus, het aantal items in de cursus met een probleem en de toegankelijkheidsscore voor de cursus.

Je kunt zoeken naar een specifieke cursus of het vervolgkeuzemenu gebruiken om de prestaties van de cursus in een ander semester te bekijken.

Je kunt het rapport voor alle cursussen exporteren of een cursus selecteren om meer details weer te geven.

Cursussjablonen in D2L Brightspace bevatten cursusrapporten. Cursjussjablonen zijn niet aan een periode gekoppeld. Gebruik de optie Andere cursussen om je zoekopdracht te filteren.


Rapport voor afzonderlijke cursus

In het individuele cursusrapport kun je het aantal studenten zien dat is ingeschreven bij de cursus, hoeveel content er in totaal is gemaakt, de globale toegankelijkheidsscore en toegankelijkheidsproblemen in de cursus.

Selecteer Cursus exporteren om het individuele cursusrapport te downloaden. Selecteer een item om het betreffende item in detail te bekijken. Selecteer Naar cursus om naar de homepage van de cursus te gaan en gebruik vervolgens de feedback van Ally voor de cursusleider om de toegankelijkheid van het item te verbeteren.

Meer informatie over hoe cursusleiders de toegankelijkheid van bestanden kunnen verbeteren


Totale inhoud gemaakt

Bij Totale inhoud gemaakt hebben de verschillende soorten inhoud ieder een eigen kleur. Wijs naar een inhoudstype om te zien hoeveel inhoud er in totaal van dit type is gemaakt, plus een toegankelijkheidsscore voor dat type.

Gebruikers van een schermlezer kunnen met Tab door de bijbehorende, verborgen tabel met totale inhoud navigeren.


Globale toegankelijkheidsscore

Hier zie je een vergelijking van de globale toegankelijkheidsscore voor en na dat er verbeteringen zijn doorgevoerd in items in de cursus. 

Hoe hoger de score des te beter de inhoud presteert. Ga door de inhoud in het rapport om de gemiddelde score te zien voor WYSIWYG-inhoud, bestanden en een totaalscore voor de twee gecombineerd.


Toegankelijkheidsproblemen

Je kunt een lijst bekijken met de toegankelijkheidsproblemen die zijn gevonden in de cursus. De problemen worden vermeld op prioriteit, met de belangrijkste problemen bovenaan. Deze problemen moeten dus het eerst worden opgelost. Bij het bepalen van de prioriteit houdt Ally rekening met het aantal studenten dat last heeft van het probleem, hoe vaak het probleem zich voordoet en wat de toegankelijkheidsscore is. Selecteer Ernstig, Groot probleem of Klein probleem om de problemen op ernst te sorteren.

  • Ernstig probleem. Problemen met deze classificatie vormen de grootste bedreiging voor toegankelijkheid en vereisen de meeste aandacht.
  • Groot probleem. Deze problemen belemmeren de toegankelijkheid en hoewel ze niet ernstig zijn, vereisen ze wel aandacht.
  • Klein probleem. Deze problemen moeten worden aangepakt om de toegankelijkheidsscore verder te verhogen.

Je ziet in een oogopslag de volgende gegevens voor elk probleem.

  • Type inhoud
  • Toegankelijkheidsprobleem
  • Ernst
  • Totaal aantal inhoudsitems met het probleem

Selecteer een probleem om een volledige beschrijving te zien van het probleem en het aantal betrokken items. Je ziet ook het aantal studenten dat is ingeschreven bij de cursus en een lijst met items waarvoor het toegankelijkheidsprobleem is vastgesteld.

Selecteer Terug naar cursus om terug te gaan naar het cursusrapport. Selecteer een item om het betreffende item in detail te bekijken. Selecteer Naar cursus om naar de homepage van de cursus te gaan en gebruik vervolgens de feedback van Ally voor de cursusleider om de toegankelijkheid van het item te verbeteren.

Meer informatie over hoe cursusleiders de toegankelijkheid van bestanden kunnen verbeteren


De toegankelijkheid van een item verbeteren

Ga naar het instellingsrapport in je LMS. Zoek vanuit de tabel Toegankelijkheidsproblemen een specifiek inhoudsitem in een cursus met een toegankelijkheidsprobleem. Selecteer de toegankelijkheidsscore van het inhoudsitem om het deelvenster Feedback te openen.

Deze functie is standaard uitgeschakeld.Dien een verzoek in op Behind The Blackboard om de functie in te schakelen. Deze functie is alleen beschikbaar als je het instellingsrapport opent vanuit het LMS en niet als je de URL voor directe toegang gebruikt.

Meer informatie over de scores en het verbeteren van de toegankelijkheid van items