Ally-gebruiksrapport aanmaken

De gebruiksrapporten bevatten gegevens over de manieren waarop studenten en cursusleiders Ally gebruiken. Ontdek hoe vaak studenten een alternatief formaat downloaden en cursusleiders toegankelijkheidsproblemen verhelpen.

Het rapport is een werkblad dat is opgesplitst in vijf tabbladen.

 1. Alternatieve indelingen openen
 2. Wekelijkse alternatieve formaten
 3. Feedback van cursusleider openen
 4. Wekelijkse feedback van cursusleider
 5. Gegevens

Elk tabblad bevat gegevens die betrekking hebben op een datumbereik dat je kiest.


Gebruiksrapport aanmaken

 1. In het Ally-toegankelijkheidsrapport voor je instelling selecteer je het tabblad Gebruiksrapport.
 2. Kies een datumbereik voor het rapport.
 3. Selecteer de knop Gebruiksrapport downloaden.

Het is mogelijk dat je geen gegevens ziet wanneer je het rapport voor het eerst opent. Het gedownloade bestand is mogelijk beveiligd. Schakel bewerken in om de gegevens te bekijken.


Alternatieve indelingen openen

Het tabblad Alternatieve indelingen openen toont betrokkenheid met alternatieve indelingen en de distributie over een bepaald datumbereik.

Betrokkenheid bij alternatieve indelingen

Het tabblad begint met details over hoe vaak het venster Alternatieve indelingen is geopend en hoe vaak een alternatieve indeling gedownload is.

Een omrekening toont het percentage downloads ten opzichte van het totale aantal keren dat het paneel is geopend.

Distributie op basis van alternatieve formaten

Bekijk welke alternatieve indelingen populair zijn, of welke het meest zijn gedownload door je studenten. Bij elk alternatief formaat wordt het aantal downloads weergegeven.

Cursussen waarbij alternatieve indelingen zijn gedownload

Bekijk van welke cursussen studenten alternatieve indelingen hebben gedownload.

Wekelijkse alternatieve indeling voor gebruik van Ally en feedback voor cursusleiders


Wekelijkse alternatieve formaten

Het werkblad Wekelijkse alternatieve formaten toont de wekelijkse activiteit tijdens het datumbereik van het rapport. Je kunt van elke week zien hoe vaak studenten het venster hebben geopend. Je kunt ook van elke week zien hoe vaak ze een alternatief formaat hebben gedownload.

Weken beginnen op maandag. Je kunt geen rapport bekijken van de huidige dag.


Feedback van cursusleider openen

Het tabblad Feedback van cursusleider openen toont betrokkenheid met de feedback van de cursusleider en de distributie over een bepaald datumbereik.

Betrokkenheid met de feedback van de cursusleider

Het tabblad begint met details over hoe vaak het venster Feedback van cursusleider is geopend en hoe vaak dit leidde tot het oplossen van een toegankelijkheidsprobleem door een cursusleider.

Een omrekening toont het percentage oplossingen ten opzichte van het totaal aantal keren dat het paneel is geopend.


Feedback van cursusleider openen

Het tabblad Feedback van cursusleider openen toont betrokkenheid met de feedback van de cursusleider en de distributie over een bepaald datumbereik.

Betrokkenheid met de feedback van de cursusleider

Het werkblad toont als eerste de informatie over hoe vaak het deelvenster Feedback van cursusleider geopend is en hoe vaak Cursusleiders een toegankelijkheidsprobleem hebben opgelost als gevolg hiervan.

Een conversieratio toont het percentage oplossingen ten opzichte van het totaal aantal keren dat het deelvenster is geopend.

Het rapport geeft ook aan hoe vaak een Cursustoegankelijkheidsrapport is geopend vanuit een cursus.

Cursussen waarin verbeteringen zijn aangebracht

Bekijk de cursussen waarin cursusleiders toegankelijkheidsproblemen hebben opgelost.


Wekelijkse feedback van cursusleider

Het tabblad Wekelijkse feedback van cursusleider toont wekelijkse activiteiten over het datumbereik van het rapport. Je kunt zien hoe vaak cursusleiders het Feedbackvenster voor de cursusleider en Cursustoegankelijkheidsrapport per week geopend hebben. Je kunt ook zien hoe vaak per week ze toegankelijkheidsproblemen hebben opgelost.

Weken beginnen op maandag. Je kunt geen rapport bekijken van de huidige dag.


Gegevens

Het tabblad Gegevens toont precieze details voor elke keer dat het venster is geopend, een indeling is gedownload en een toegankelijkheidsprobleem is opgelost.

 • ID: De unieke ID voor de rij/gebeurtenis.
 • Cursus-ID: De cursus-ID.
 • Cursus code: De cursus code.
 • Cursusnaam: De naam van de cursus.
 • Semester-ID: De ID van het semester.
 • Naam semester: De naam van het semester.
 • Inhouds-ID: De ID van de inhoud.
 • Gebeurtenis: Beschrijving van de actie. Bijvoorbeeld als iemand het venster Alternatieve indelingen of Feedback van cursusleider heeft geopend.
 • AFLaunch: Laat zien of iemand het deelvenster Alternatieve formaten geopend heeft of niet. 1 betekent dat het deelvenster is geopend. 0 betekent dat het deelvenster gesloten bleef.
 • Downloaden: Laat zien of iemand een alternatief formaat heeft gedownload. 1 betekent dat er één of meer formaten gedownload zijn. 0 betekent dat er geen formaten gedownload zijn.
 • IFLaunch: Geeft aan of iemand het deelvenster Feedback van cursusleider heeft geopend of niet. 1 betekent dat het deelvenster is geopend. 0 betekent dat het paneel gesloten bleef.
 • Hersteld: Geeft aan of iemand een toegankelijkheidsprobleem heeft opgelost in het deelvenster Feedback van cursusleider. 1 betekent dat er één of meer problemen zijn opgelost. 0 betekent dat er geen problemen zijn opgelost.
 • Tijdstempel: Geeft aan wanneer de gebeurtenis is opgetreden. De tijdstempel is het aantal seconden vanaf 1 januari 1970.
 • Klant: De klant-ID.
 • Bestandstype: Identificeert het bestandstype in de gebeurtenis. Bijvoorbeeld afbeelding of presentatie.
 • Type indeling: Identificeert de alternatieve indeling die is gedownload. Type indeling is leeg wanneer Download 0 is.

  TTS staat voor de audio-indeling.

 • Score vóór: De toegankelijkheidsscore voor de cursus vóór verbeteringen aan de inhoud. Score vóór is leeg wanneer Hersteld 0 is.
 • Score na: De toegankelijkheidsscore voor de cursus na verbeteringen aan de inhoud. Score na is leeg wanneer Hersteld 0 is.
 • Verbeterd: Laat zien of de toegankelijkheidsscore is verbeterd nadat de problemen in het bestand zijn opgelost. 1 betekent dat de score is verbeterd. 0 betekent dat de score niet is verbeterd. Verbeterd is leeg wanneer Hersteld 0 is.
 • Week: Hier wordt de eerste dag van de week weergegeven waarop de gebeurtenis plaatsvond. De week is het aantal dagen vanaf het begin van de week, vanaf 30 december 1899.
 • AF: De activiteit wordt weergegeven in het deelvenster Alternatieve formaten. 1 betekent dat er activiteit was. Het deelvenster is mogelijk geopend of er is een formaat gedownload. 0 betekent dat er geen activiteit was.
 • IF: De activiteit wordt weergegeven in het deelvenster Feedback van cursusleiders. 1 betekent dat er activiteit was. Het deelvenster is mogelijk geopend of er zijn problemen opgelost. 0 betekent dat er geen activiteit was.