Cursusrapport

Rijen vertegenwoordigen cursussen. Kolommen bevatten algemene informatie, scores en toegankelijkheidsproblemen.

 • Semester-ID - Het Semester-ID.
 • Naam Semester - De naam van het semester.
 • Afdelings-ID: Canvas-subaccount-ID.
 • Afdelingsnaam: Canvas-subaccountnaam.
 • Cursus-ID - Het Cursus-ID.
 • Cursus-code - De cursus-code.
 • Cursusnaam - De naam van de cursus.
 • Cursus-URL - De URL van de cursus.
 • Aantal studenten - Totaalaantal studenten dat is ingeschreven bij de cursus.
 • Waargenomen verwijderd op - De datum waarop de cursus is verwijderd.
 • Voor het laatst gecontroleerd op - De datum en tijd waarop de cursus het laatst is gesynchroniseerd. Dit zou ongeveer overeen moeten komen met de laatste gebeurtenis die Ally had ontvangen voor die cursus.
 • Ally ingeschakeld -Geeft aan of feedback van de cursusleider en alternatieve indelingen zijn ingeschakeld voor een cursus. TRUE is ingeschakeld. FALSE is uitgeschakeld.
 • Totaal aantal bestanden - Het totale aantal bestanden in de cursussen.
 • Totaal WYSIWYG - Totale hoeveelheid (HTML) inhoud die is gemaakt in de inhoudseditor van het Learning Management System (LMS).
 • Totale score - De gemiddelde, gecombineerde toegankelijkheidsscore voor zowel inhoud van bestanden als WYSIWYG.
 • Score bestanden - De gemiddelde score voor geüploade bestandsinhoud. Denk hierbij aan PDF's, Word-documenten, PowerPoint-presentaties, afbeeldingen, enzovoort.
 • WYSIWYG-score - De gemiddelde score voor (HTML) inhoud die is gemaakt via de LMS-inhoudseditor.
 • pdf - Het totale aantal PDF-bestanden in de cursus.
 • afbeelding - Totaalaantal afbeeldingen in de cursus.
 • html-pagina - Totaalaantal HTML-pagina's in de cursus. Hieronder valt inhoud die in de cursusinhoudseditor is gemaakt.
 • presentatie - Totaalaantal presentaties in de cursus.
 • document - Totaalaantal documenten in de cursus.
 • overig - Totaalaantal bestanden in de cursus die niet onder pdf's, afbeeldingen, HTML-pagina's, presentaties en documenten vallen.
 • application/x-announcement - Het aantal mededelingen met toegankelijkheidsproblemen.
 • application/x-assignment - Het aantal opdrachten met toegankelijkheidsproblemen.
 • application/x-discussion-topic - Discussie- Het aantal discussieonderwerpen met toegankelijkheidsproblemen.
 • application/x-quiz - Het aantal quizbeschrijvingen met toegankelijkheidsproblemen.
 • application/x-syllabus - Het aantal syllabusitems met toegankelijkheidsproblemen.
 • application/x-page - De overige WYSIWYG-inhoud met toegankelijkheidsproblemen.

Problemen met exporteren Ally-kolommen

 • AlternativeText:2 - Toont aan of de PDF of het document ten minste één afbeelding zonder alternatieve tekst bevat. Dit is een groot probleem.
 • Contrast:2 -Het totale aantal presentaties, documenten en PDF-bestanden met contrastproblemen. Dit is een groot probleem.
 • HeadingsHigherLevel:3 - Het totale aantal PDF's en documenten dat meer dan het aanbevolen aantal kopniveaus van zes (H6) heeft. Dit is een klein probleem.
 • HeadingsPresence:2 - Het totale aantal PDF's en documenten dat geen koppen heeft. Dit is een groot probleem.
 • HeadingsSequential:3 - Het totale aantal PDF's en documenten dat geen koppen in een logische volgorde heeft. Dit is een klein probleem.
 • HeadingsStartAtOne:3 - Het totale aantal pdf's en documenten dat geen H1-kop als de eerste kop heeft. Dit is een klein probleem.
 • HtmlBrokenLink: 2 -Totaal aantal pagina's met kappotte koppelingen in een domein. Dit is een groot probleem.

  Deze controle zit op dit moment alleen in Ally voor websites.

 • HtmlCaption:2 - De HTML-inhoud en het totale aantal bestanden met YouTubeTM-video's zonder ondertitels. Dit is een groot probleem.

  GoogleTM privacybeleid

 • HtmlColorContrast:2 - Alle HTML- en WYSIWYG-inhoud met een slecht contrast. Dit is een groot probleem.
 • HtmlDefinitionList:3 - Alle HTML-inhoud en het totale aantal bestanden die niet goed zijn gedefinieerd. Zo moet elk formulierelement een label hebben en mogen p-elementen niet worden gebruikt om koppen een bepaalde stijl te geven. Dit is een klein probleem.
 • HtmlEmptyHeading:2 - Alle HTML-inhoud en het totale aantal bestanden met lege koppen. Dit is een groot probleem.
 • HtmlHasLang:3 - Alle HTML-inhoud en het totale aantal bestanden waarvoor de taal niet is vastgesteld. Dit is een klein probleem.
 • HtmlHeadingOrder:3 - Alle HTML-inhoud en het totale aantal bestanden die geen koppen in een logische volgorde hebben. Dit is een klein probleem.
 • HtmlHeadingsPresence:2 - Alle HTML-inhoud en het totale aantal bestanden die geen koppen hebben. Dit is een groot probleem.
 • HtmlHeadingsStart:2 - Alle HTML-inhoud en het totale aantal bestanden die geen H1-kop als de eerste kop hebben. Dit is een groot probleem.
 • HtmlImageAlt:2 - Alle HTML-inhoud en het totale aantal bestanden met ten minste één afbeelding zonder alternatieve tekst. Dit is een groot probleem.
 • HtmlImageRedundantAlt:3 - Alle HTML-inhoud en het totale aantal bestanden met afbeeldingen met dezelfde alternatieve tekst als andere afbeeldingen. Dit is een klein probleem.
 • HtmlLabel:2 - Alle HTML-inhoud en het totale aantal bestanden met elementen zonder labels. Dit is een groot probleem.
 • HtmlLinkName:3 - Alle HTML-inhoud en het totale aantal bestanden met koppelingen die niet beschrijvend zijn. Dit is een klein probleem.
 • HtmlList:3 - Alle HTML-inhoud en het totale aantal bestanden met slecht opgemaakte lijsten. Dit is een klein probleem.
 • HtmlObjectAlt:2 - Alle HTML-inhoud en het totale aantal bestanden met objecttags zonder alternatieve tekst. Dit is een groot probleem.
 • HtmlTdHasHeader:2 - Alle HTML-inhoud en het totale aantal bestanden met tabelkolommen zonder een goede kop. Dit is een groot probleem.
 • HtmlTitle:3 - Alle HTML-inhoud en het totale aantal bestanden die geen titel hebben. Dit is een klein probleem.
 • ImageContrast:2 - Het aantal afbeeldingen met een slecht contrast. Dit is een groot probleem.
 • ImageDecorative:2 - Het aantal afbeeldingen dat niet is gemarkeerd als 'Decoratief'.
 • ImageDescription:2 - Het aantal afbeeldingen zonder alternatieve beschrijving. Dit is een groot probleem.
 • ImageOcr:3 - Het aantal afbeeldingen dat tekst bevat. Dit is een klein probleem.
 • ImageSeizure:1 - Het aantal afbeeldingen dat een epileptische aanval kan veroorzaken. Dit is een ernstig probleem.
 • LanguageCorrect:3 - Het aantal items waarvoor een onjuiste taal is ingesteld. Dit is een klein probleem.
 • LanguagePresence:3 - Het aantal items waarvoor geen taal is opgegeven. Dit is een klein probleem.
 • LibraryReference:3 - Het aantal afbeeldingen dat kan worden verbeterd met bibliotheekverwijzingen.
 • Ocred:2 - Het aantal pdf's dat is gescand met een OCR-versie. Dit is een groot probleem.
 • Parsable:1 - Het aantal items dat is misvormd of beschadigd waardoor studenten ze niet kunnen openen. Dit is een ernstig probleem.
 • Scanned:1 - Het aantal pdf's dat is gescand zonder OCR-versie. Dit is een ernstig probleem.
 • Security:1 - Het aantal items waarvoor een wachtwoord is vereist. Dit is een ernstig probleem.
 • TableHeaders:2 - Het aantal items met tabellen zonder koppen. Dit is een groot probleem.
 • Tagged:2 - Het aantal pdf’s zonder tags. Dit is een groot probleem.
 • Title:3 - Het aantal items zonder een titel. Dit is een klein probleem.

Maandelijks rapport

Rijen vertegenwoordigen cursussen. Kolommen bevatten algemene informatie, scores en toegankelijkheidsproblemen.

 • Maand - De datum van elke maand.
 • Aantal cursussen - Totaalaantal cursussen.
 • Totaal aantal bestanden - Het totale aantal bestanden in de cursussen.
 • Totaal WYSIWYG - Totale hoeveelheid (HTML) inhoud die is gemaakt in de inhoudseditor van het Learning Management System (LMS).
 • Totale score - De gemiddelde, gecombineerde toegankelijkheidsscore voor zowel inhoud van bestanden als WYSIWYG.
 • Score bestanden - De gemiddelde score voor geüploade bestandsinhoud. Denk hierbij aan PDF's, Word-documenten, PowerPoint-presentaties, afbeeldingen, enzovoort.
 • WYSIWYG-score - De gemiddelde score voor (HTML) inhoud die is gemaakt via de LMS-inhoudseditor.
 • pdf - Het totale aantal PDF-bestanden in de cursus.
 • afbeelding - Totaalaantal afbeeldingen in de cursus.
 • html-pagina - Totaalaantal HTML-pagina's in de cursus. Hieronder valt inhoud die in de cursusinhoudseditor is gemaakt.
 • presentatie - Totaalaantal presentaties in de cursus.
 • document - Totaalaantal documenten in de cursus.
 • overig - Totaalaantal bestanden in de cursus die niet onder pdf's, afbeeldingen, HTML-pagina's, presentaties en documenten vallen.
 • application/x-announcement - Het aantal mededelingen met toegankelijkheidsproblemen.
 • application/x-assignment - Het aantal opdrachten met toegankelijkheidsproblemen.
 • application/x-discussion-topic - Discussie- Het aantal discussieonderwerpen met toegankelijkheidsproblemen.
 • application/x-quiz - Het aantal quizbeschrijvingen met toegankelijkheidsproblemen.
 • application/x-syllabus - Het aantal syllabusitems met toegankelijkheidsproblemen.
 • application/x-page - De overige WYSIWYG-inhoud met toegankelijkheidsproblemen.

Problemen met exporteren Ally-kolommen

 • AlternativeText:2 - Toont aan of de PDF of het document ten minste één afbeelding zonder alternatieve tekst bevat. Dit is een groot probleem.
 • Contrast:2 -Het totale aantal presentaties, documenten en PDF-bestanden met contrastproblemen. Dit is een groot probleem.
 • HeadingsHigherLevel:3 - Het totale aantal PDF's en documenten dat meer dan het aanbevolen aantal kopniveaus van zes (H6) heeft. Dit is een klein probleem.
 • HeadingsPresence:2 - Het totale aantal PDF's en documenten dat geen koppen heeft. Dit is een groot probleem.
 • HeadingsSequential:3 - Het totale aantal PDF's en documenten dat geen koppen in een logische volgorde heeft. Dit is een klein probleem.
 • HeadingsStartAtOne:3 - Het totale aantal pdf's en documenten dat geen H1-kop als de eerste kop heeft. Dit is een klein probleem.
 • HtmlBrokenLink: 2 -Totaal aantal pagina's met kappotte koppelingen in een domein. Dit is een groot probleem.

  Deze controle zit op dit moment alleen in Ally voor websites.

 • HtmlCaption:2 - De HTML-inhoud en het totale aantal bestanden met YouTubeTM-video's zonder ondertitels. Dit is een groot probleem.

  GoogleTM privacybeleid

 • HtmlColorContrast:2 - Alle HTML- en WYSIWYG-inhoud met een slecht contrast. Dit is een groot probleem.
 • HtmlDefinitionList:3 - Alle HTML-inhoud en het totale aantal bestanden die niet goed zijn gedefinieerd. Zo moet elk formulierelement een label hebben en mogen p-elementen niet worden gebruikt om koppen een bepaalde stijl te geven. Dit is een klein probleem.
 • HtmlEmptyHeading:2 - Alle HTML-inhoud en het totale aantal bestanden met lege koppen. Dit is een groot probleem.
 • HtmlHasLang:3 - Alle HTML-inhoud en het totale aantal bestanden waarvoor de taal niet is vastgesteld. Dit is een klein probleem.
 • HtmlHeadingOrder:3 - Alle HTML-inhoud en het totale aantal bestanden die geen koppen in een logische volgorde hebben. Dit is een klein probleem.
 • HtmlHeadingsPresence:2 - Alle HTML-inhoud en het totale aantal bestanden die geen koppen hebben. Dit is een groot probleem.
 • HtmlHeadingsStart:2 - Alle HTML-inhoud en het totale aantal bestanden die geen H1-kop als de eerste kop hebben. Dit is een groot probleem.
 • HtmlImageAlt:2 - Alle HTML-inhoud en het totale aantal bestanden met ten minste één afbeelding zonder alternatieve tekst. Dit is een groot probleem.
 • HtmlImageRedundantAlt:3 - Alle HTML-inhoud en het totale aantal bestanden met afbeeldingen met dezelfde alternatieve tekst als andere afbeeldingen. Dit is een klein probleem.
 • HtmlLabel:2 - Alle HTML-inhoud en het totale aantal bestanden met elementen zonder labels. Dit is een groot probleem.
 • HtmlLinkName:3 - Alle HTML-inhoud en het totale aantal bestanden met koppelingen die niet beschrijvend zijn. Dit is een klein probleem.
 • HtmlList:3 - Alle HTML-inhoud en het totale aantal bestanden met slecht opgemaakte lijsten. Dit is een klein probleem.
 • HtmlObjectAlt:2 - Alle HTML-inhoud en het totale aantal bestanden met objecttags zonder alternatieve tekst. Dit is een groot probleem.
 • HtmlTdHasHeader:2 - Alle HTML-inhoud en het totale aantal bestanden met tabelkolommen zonder een goede kop. Dit is een groot probleem.
 • HtmlTitle:3 - Alle HTML-inhoud en het totale aantal bestanden die geen titel hebben. Dit is een klein probleem.
 • ImageContrast:2 - Het aantal afbeeldingen met een slecht contrast. Dit is een groot probleem.
 • ImageDecorative:2 - Het aantal afbeeldingen dat niet is gemarkeerd als 'Decoratief'.
 • ImageDescription:2 - Het aantal afbeeldingen zonder alternatieve beschrijving. Dit is een groot probleem.
 • ImageOcr:3 - Het aantal afbeeldingen dat tekst bevat. Dit is een klein probleem.
 • ImageSeizure:1 - Het aantal afbeeldingen dat een epileptische aanval kan veroorzaken. Dit is een ernstig probleem.
 • LanguageCorrect:3 - Het aantal items waarvoor een onjuiste taal is ingesteld. Dit is een klein probleem.
 • LanguagePresence:3 - Het aantal items waarvoor geen taal is opgegeven. Dit is een klein probleem.
 • LibraryReference:3 - Het aantal afbeeldingen dat kan worden verbeterd met bibliotheekverwijzingen.
 • Ocred:2 - Het aantal pdf's dat is gescand met een OCR-versie. Dit is een groot probleem.
 • Parsable:1 - Het aantal items dat is misvormd of beschadigd waardoor studenten ze niet kunnen openen. Dit is een ernstig probleem.
 • Scanned:1 - Het aantal pdf's dat is gescand zonder OCR-versie. Dit is een ernstig probleem.
 • Security:1 - Het aantal items waarvoor een wachtwoord is vereist. Dit is een ernstig probleem.
 • TableHeaders:2 - Het aantal items met tabellen zonder koppen. Dit is een groot probleem.
 • Tagged:2 - Het aantal pdf’s zonder tags. Dit is een groot probleem.
 • Title:3 - Het aantal items zonder een titel. Dit is een klein probleem.

Semesterrapport

Rijen vertegenwoordigen cursussen. Kolommen bevatten algemene informatie, scores en toegankelijkheidsproblemen.

 • Semester-ID - Het Semester-ID.
 • Naam Semester - De naam van het semester.
 • Aantal cursussen - Totaalaantal cursussen.
 • Totaal aantal bestanden - Het totale aantal bestanden in de cursussen.
 • Totaal WYSIWYG - Totale hoeveelheid (HTML) inhoud die is gemaakt in de inhoudseditor van het Learning Management System (LMS).
 • Totale score - De gemiddelde, gecombineerde toegankelijkheidsscore voor zowel inhoud van bestanden als WYSIWYG.
 • Score bestanden - De gemiddelde score voor geüploade bestandsinhoud. Denk hierbij aan PDF's, Word-documenten, PowerPoint-presentaties, afbeeldingen, enzovoort.
 • WYSIWYG-score - De gemiddelde score voor (HTML) inhoud die is gemaakt via de LMS-inhoudseditor.
 • pdf - Het totale aantal PDF-bestanden in de cursus.
 • afbeelding - Totaalaantal afbeeldingen in de cursus.
 • html-pagina - Totaalaantal HTML-pagina's in de cursus. Hieronder valt inhoud die in de cursusinhoudseditor is gemaakt.
 • presentatie - Totaalaantal presentaties in de cursus.
 • document - Totaalaantal documenten in de cursus.
 • overig - Totaalaantal bestanden in de cursus die niet onder pdf's, afbeeldingen, HTML-pagina's, presentaties en documenten vallen.
 • application/x-announcement - Het aantal mededelingen met toegankelijkheidsproblemen.
 • application/x-assignment - Het aantal opdrachten met toegankelijkheidsproblemen.
 • application/x-discussion-topic - Discussie- Het aantal discussieonderwerpen met toegankelijkheidsproblemen.
 • application/x-quiz - Het aantal quizbeschrijvingen met toegankelijkheidsproblemen.
 • application/x-syllabus - Het aantal syllabusitems met toegankelijkheidsproblemen.
 • application/x-page - De overige WYSIWYG-inhoud met toegankelijkheidsproblemen.

Problemen met exporteren Ally-kolommen

 • AlternativeText:2 - Toont aan of de PDF of het document ten minste één afbeelding zonder alternatieve tekst bevat. Dit is een groot probleem.
 • Contrast:2 -Het totale aantal presentaties, documenten en PDF-bestanden met contrastproblemen. Dit is een groot probleem.
 • HeadingsHigherLevel:3 - Het totale aantal PDF's en documenten dat meer dan het aanbevolen aantal kopniveaus van zes (H6) heeft. Dit is een klein probleem.
 • HeadingsPresence:2 - Het totale aantal PDF's en documenten dat geen koppen heeft. Dit is een groot probleem.
 • HeadingsSequential:3 - Het totale aantal PDF's en documenten dat geen koppen in een logische volgorde heeft. Dit is een klein probleem.
 • HeadingsStartAtOne:3 - Het totale aantal pdf's en documenten dat geen H1-kop als de eerste kop heeft. Dit is een klein probleem.
 • HtmlBrokenLink: 2 -Totaal aantal pagina's met kappotte koppelingen in een domein. Dit is een groot probleem.

  Deze controle zit op dit moment alleen in Ally voor websites.

 • HtmlCaption:2 - De HTML-inhoud en het totale aantal bestanden met YouTubeTM-video's zonder ondertitels. Dit is een groot probleem.

  GoogleTM privacybeleid

 • HtmlColorContrast:2 - Alle HTML- en WYSIWYG-inhoud met een slecht contrast. Dit is een groot probleem.
 • HtmlDefinitionList:3 - Alle HTML-inhoud en het totale aantal bestanden die niet goed zijn gedefinieerd. Zo moet elk formulierelement een label hebben en mogen p-elementen niet worden gebruikt om koppen een bepaalde stijl te geven. Dit is een klein probleem.
 • HtmlEmptyHeading:2 - Alle HTML-inhoud en het totale aantal bestanden met lege koppen. Dit is een groot probleem.
 • HtmlHasLang:3 - Alle HTML-inhoud en het totale aantal bestanden waarvoor de taal niet is vastgesteld. Dit is een klein probleem.
 • HtmlHeadingOrder:3 - Alle HTML-inhoud en het totale aantal bestanden die geen koppen in een logische volgorde hebben. Dit is een klein probleem.
 • HtmlHeadingsPresence:2 - Alle HTML-inhoud en het totale aantal bestanden die geen koppen hebben. Dit is een groot probleem.
 • HtmlHeadingsStart:2 - Alle HTML-inhoud en het totale aantal bestanden die geen H1-kop als de eerste kop hebben. Dit is een groot probleem.
 • HtmlImageAlt:2 - Alle HTML-inhoud en het totale aantal bestanden met ten minste één afbeelding zonder alternatieve tekst. Dit is een groot probleem.
 • HtmlImageRedundantAlt:3 - Alle HTML-inhoud en het totale aantal bestanden met afbeeldingen met dezelfde alternatieve tekst als andere afbeeldingen. Dit is een klein probleem.
 • HtmlLabel:2 - Alle HTML-inhoud en het totale aantal bestanden met elementen zonder labels. Dit is een groot probleem.
 • HtmlLinkName:3 - Alle HTML-inhoud en het totale aantal bestanden met koppelingen die niet beschrijvend zijn. Dit is een klein probleem.
 • HtmlList:3 - Alle HTML-inhoud en het totale aantal bestanden met slecht opgemaakte lijsten. Dit is een klein probleem.
 • HtmlObjectAlt:2 - Alle HTML-inhoud en het totale aantal bestanden met objecttags zonder alternatieve tekst. Dit is een groot probleem.
 • HtmlTdHasHeader:2 - Alle HTML-inhoud en het totale aantal bestanden met tabelkolommen zonder een goede kop. Dit is een groot probleem.
 • HtmlTitle:3 - Alle HTML-inhoud en het totale aantal bestanden die geen titel hebben. Dit is een klein probleem.
 • ImageContrast:2 - Het aantal afbeeldingen met een slecht contrast. Dit is een groot probleem.
 • ImageDecorative:2 - Het aantal afbeeldingen dat niet is gemarkeerd als 'Decoratief'.
 • ImageDescription:2 - Het aantal afbeeldingen zonder alternatieve beschrijving. Dit is een groot probleem.
 • ImageOcr:3 - Het aantal afbeeldingen dat tekst bevat. Dit is een klein probleem.
 • ImageSeizure:1 - Het aantal afbeeldingen dat een epileptische aanval kan veroorzaken. Dit is een ernstig probleem.
 • LanguageCorrect:3 - Het aantal items waarvoor een onjuiste taal is ingesteld. Dit is een klein probleem.
 • LanguagePresence:3 - Het aantal items waarvoor geen taal is opgegeven. Dit is een klein probleem.
 • LibraryReference:3 - Het aantal afbeeldingen dat kan worden verbeterd met bibliotheekverwijzingen.
 • Ocred:2 - Het aantal pdf's dat is gescand met een OCR-versie. Dit is een groot probleem.
 • Parsable:1 - Het aantal items dat is misvormd of beschadigd waardoor studenten ze niet kunnen openen. Dit is een ernstig probleem.
 • Scanned:1 - Het aantal pdf's dat is gescand zonder OCR-versie. Dit is een ernstig probleem.
 • Security:1 - Het aantal items waarvoor een wachtwoord is vereist. Dit is een ernstig probleem.
 • TableHeaders:2 - Het aantal items met tabellen zonder koppen. Dit is een groot probleem.
 • Tagged:2 - Het aantal pdf’s zonder tags. Dit is een groot probleem.
 • Title:3 - Het aantal items zonder een titel. Dit is een klein probleem.

Jaarlijks rapport

Rijen vertegenwoordigen cursussen. Kolommen bevatten algemene informatie, scores en toegankelijkheidsproblemen.

 • Academisch jaar - De datum van elk jaar.
 • Aantal cursussen - Totaalaantal cursussen.
 • Totaal aantal bestanden - Het totale aantal bestanden in de cursussen.
 • Totaal WYSIWYG - Totale hoeveelheid (HTML) inhoud die is gemaakt in de inhoudseditor van het Learning Management System (LMS).
 • Totale score - De gemiddelde, gecombineerde toegankelijkheidsscore voor zowel inhoud van bestanden als WYSIWYG.
 • Score bestanden - De gemiddelde score voor geüploade bestandsinhoud. Denk hierbij aan PDF's, Word-documenten, PowerPoint-presentaties, afbeeldingen, enzovoort.
 • WYSIWYG-score - De gemiddelde score voor (HTML) inhoud die is gemaakt via de LMS-inhoudseditor.
 • pdf - Het totale aantal PDF-bestanden in de cursus.
 • afbeelding - Totaalaantal afbeeldingen in de cursus.
 • html-pagina - Totaalaantal HTML-pagina's in de cursus. Hieronder valt inhoud die in de cursusinhoudseditor is gemaakt.
 • presentatie - Totaalaantal presentaties in de cursus.
 • document - Totaalaantal documenten in de cursus.
 • overig - Totaalaantal bestanden in de cursus die niet onder pdf's, afbeeldingen, HTML-pagina's, presentaties en documenten vallen.
 • application/x-announcement - Het aantal mededelingen met toegankelijkheidsproblemen.
 • application/x-assignment - Het aantal opdrachten met toegankelijkheidsproblemen.
 • application/x-discussion-topic - Discussie- Het aantal discussieonderwerpen met toegankelijkheidsproblemen.
 • application/x-quiz - Het aantal quizbeschrijvingen met toegankelijkheidsproblemen.
 • application/x-syllabus - Het aantal syllabusitems met toegankelijkheidsproblemen.
 • application/x-page - De overige WYSIWYG-inhoud met toegankelijkheidsproblemen.

Problemen met exporteren Ally-kolommen

 • AlternativeText:2 - Toont aan of de PDF of het document ten minste één afbeelding zonder alternatieve tekst bevat. Dit is een groot probleem.
 • Contrast:2 -Het totale aantal presentaties, documenten en PDF-bestanden met contrastproblemen. Dit is een groot probleem.
 • HeadingsHigherLevel:3 - Het totale aantal PDF's en documenten dat meer dan het aanbevolen aantal kopniveaus van zes (H6) heeft. Dit is een klein probleem.
 • HeadingsPresence:2 - Het totale aantal PDF's en documenten dat geen koppen heeft. Dit is een groot probleem.
 • HeadingsSequential:3 - Het totale aantal PDF's en documenten dat geen koppen in een logische volgorde heeft. Dit is een klein probleem.
 • HeadingsStartAtOne:3 - Het totale aantal pdf's en documenten dat geen H1-kop als de eerste kop heeft. Dit is een klein probleem.
 • HtmlBrokenLink: 2 -Totaal aantal pagina's met kappotte koppelingen in een domein. Dit is een groot probleem.

  Deze controle zit op dit moment alleen in Ally voor websites.

 • HtmlCaption:2 - De HTML-inhoud en het totale aantal bestanden met YouTubeTM-video's zonder ondertitels. Dit is een groot probleem.

  GoogleTM privacybeleid

 • HtmlColorContrast:2 - Alle HTML- en WYSIWYG-inhoud met een slecht contrast. Dit is een groot probleem.
 • HtmlDefinitionList:3 - Alle HTML-inhoud en het totale aantal bestanden die niet goed zijn gedefinieerd. Zo moet elk formulierelement een label hebben en mogen p-elementen niet worden gebruikt om koppen een bepaalde stijl te geven. Dit is een klein probleem.
 • HtmlEmptyHeading:2 - Alle HTML-inhoud en het totale aantal bestanden met lege koppen. Dit is een groot probleem.
 • HtmlHasLang:3 - Alle HTML-inhoud en het totale aantal bestanden waarvoor de taal niet is vastgesteld. Dit is een klein probleem.
 • HtmlHeadingOrder:3 - Alle HTML-inhoud en het totale aantal bestanden die geen koppen in een logische volgorde hebben. Dit is een klein probleem.
 • HtmlHeadingsPresence:2 - Alle HTML-inhoud en het totale aantal bestanden die geen koppen hebben. Dit is een groot probleem.
 • HtmlHeadingsStart:2 - Alle HTML-inhoud en het totale aantal bestanden die geen H1-kop als de eerste kop hebben. Dit is een groot probleem.
 • HtmlImageAlt:2 - Alle HTML-inhoud en het totale aantal bestanden met ten minste één afbeelding zonder alternatieve tekst. Dit is een groot probleem.
 • HtmlImageRedundantAlt:3 - Alle HTML-inhoud en het totale aantal bestanden met afbeeldingen met dezelfde alternatieve tekst als andere afbeeldingen. Dit is een klein probleem.
 • HtmlLabel:2 - Alle HTML-inhoud en het totale aantal bestanden met elementen zonder labels. Dit is een groot probleem.
 • HtmlLinkName:3 - Alle HTML-inhoud en het totale aantal bestanden met koppelingen die niet beschrijvend zijn. Dit is een klein probleem.
 • HtmlList:3 - Alle HTML-inhoud en het totale aantal bestanden met slecht opgemaakte lijsten. Dit is een klein probleem.
 • HtmlObjectAlt:2 - Alle HTML-inhoud en het totale aantal bestanden met objecttags zonder alternatieve tekst. Dit is een groot probleem.
 • HtmlTdHasHeader:2 - Alle HTML-inhoud en het totale aantal bestanden met tabelkolommen zonder een goede kop. Dit is een groot probleem.
 • HtmlTitle:3 - Alle HTML-inhoud en het totale aantal bestanden die geen titel hebben. Dit is een klein probleem.
 • ImageContrast:2 - Het aantal afbeeldingen met een slecht contrast. Dit is een groot probleem.
 • ImageDecorative:2 - Het aantal afbeeldingen dat niet is gemarkeerd als 'Decoratief'.
 • ImageDescription:2 - Het aantal afbeeldingen zonder alternatieve beschrijving. Dit is een groot probleem.
 • ImageOcr:3 - Het aantal afbeeldingen dat tekst bevat. Dit is een klein probleem.
 • ImageSeizure:1 - Het aantal afbeeldingen dat een epileptische aanval kan veroorzaken. Dit is een ernstig probleem.
 • LanguageCorrect:3 - Het aantal items waarvoor een onjuiste taal is ingesteld. Dit is een klein probleem.
 • LanguagePresence:3 - Het aantal items waarvoor geen taal is opgegeven. Dit is een klein probleem.
 • LibraryReference:3 - Het aantal afbeeldingen dat kan worden verbeterd met bibliotheekverwijzingen.
 • Ocred:2 - Het aantal pdf's dat is gescand met een OCR-versie. Dit is een groot probleem.
 • Parsable:1 - Het aantal items dat is misvormd of beschadigd waardoor studenten ze niet kunnen openen. Dit is een ernstig probleem.
 • Scanned:1 - Het aantal pdf's dat is gescand zonder OCR-versie. Dit is een ernstig probleem.
 • Security:1 - Het aantal items waarvoor een wachtwoord is vereist. Dit is een ernstig probleem.
 • TableHeaders:2 - Het aantal items met tabellen zonder koppen. Dit is een groot probleem.
 • Tagged:2 - Het aantal pdf’s zonder tags. Dit is een groot probleem.
 • Title:3 - Het aantal items zonder een titel. Dit is een klein probleem.

Rapport voor afzonderlijke cursus

Ally-exportrapport voor individuele cursus, sectie of domein

Rijen vertegenwoordigen inhoudsitems. Kolommen bevatten algemene informatie, scores en toegankelijkheidsproblemen.

 • Id - De ID van het inhoudsitem.
 • Name - De naam van het inhoudsitem.
 • Mime type - Het type inhoudsitem.
 • Score - De toegankelijkheidsscore van het inhoudsitem.
 • Deleted at - De datum waarop het inhoudsitem is verwijderd.
 • Library reference - Het JSON-object voor de bibliotheekverwijzing.
 • Url - De URL van het inhoudsitem.
 • AlternativeText:2 - Toont aan of de PDF of het document ten minste één afbeelding zonder alternatieve tekst bevat. Dit is een groot probleem.
 • Contrast:2 - Toont aan of de presentatie, het document of het pdf-bestand contrastproblemen bevat. Dit is een groot probleem.
 • HeadingsHigherLevel:3 - Toont aan of de pdf of het document meer dan het aanbevolen aantal kopniveaus van zes (H6) hebben. Dit is een klein probleem.
 • HeadingsPresence:2 - Toont aan of de pdf of het document geen koppen bevat. Dit is een groot probleem.
 • HeadingsSequential:3 - Toont aan of de pdf of het document geen koppen in een logische volgorde bevat. Dit is een klein probleem.
 • HeadingsStartAtOne:3 - Toont aan of de pdf of het document geen H1-kop als de eerste kop heeft. Dit is een klein probleem.
 • HtmlBrokenLink:2 - Toont aan of de HTML-inhoud een defecte link bevat. Dit is een groot probleem.

  Deze controle zit op dit moment alleen in Ally voor websites.

 • HtmlCaption:2 - Toont aan of de HTML-inhoud YouTubeTM-video's zonder ondertitels bevat. Dit is een groot probleem.

  GoogleTM privacybeleid

 • HtmlColorContrast:2 - Toont aan of het kleurcontrast van de HTML- of WYSIWYG-inhoud slecht is. Dit is een groot probleem.
 • HtmlDefinitionList:3 - Toont aan of de HTML-inhoud of -bestand niet juist gedefinieerd is. Zo moet elk formulierelement een label hebben en mogen p-elementen niet worden gebruikt om koppen een bepaalde stijl te geven. Dit is een klein probleem.
 • HtmlEmptyHeading:2 - Toont aan of de HTML-inhoud of -bestand lege koppen heeft. Dit is een groot probleem.
 • HtmlHasLang:3 - Toont aan of er voor de HTML-inhoud of -bestand geen taal is ingesteld. Dit is een klein probleem.
 • HtmlHeadingOrder:3 - Toont aan of de HTML-inhoud of -bestand geen koppen heeft die elkaar niet logisch opvolgen. Dit is een klein probleem.
 • HtmlHeadingsPresence:2 - Toont aan of de HTML-inhoud of -bestand geen koppen heeft. Dit is een groot probleem.
 • HtmlHeadingsStart:2 - Toont aan of de HTML-inhoud of -bestand niet de juiste H-kop als de eerste kop heeft. Dit is een groot probleem.
 • HtmlImageAlt:2 - Toont aan of de HTML-inhoud of -bestand ten minste één afbeelding zonder alternatieve tekst bevat. Dit is een groot probleem.
 • HtmlImageRedundantAlt:3 - Toont aan of de HTML-inhoud of -bestand afbeeldingen bevat met dezelfde alternatieve tekst als andere afbeeldingen. Dit is een klein probleem.
 • HtmlLabel:2 - Toont aan of de HTML-inhoud of -bestand formulierelementen zonder labels heeft. Dit is een groot probleem.
 • HtmlLinkName:3 - Toont aan of de HTML-inhoud of -bestand links heeft die niet beschrijvend zijn. Dit is een klein probleem.
 • HtmlList:3 - Toont aan of er voor de HTML-inhoud of -bestand lijsten bestaan die niet goed zijn gestructureerd. Dit is een klein probleem.
 • HtmlObjectAlt:2 - Toont aan of de HTML-inhoud of -bestand objecttags zonder alternatieve tekst heeft. Dit is een groot probleem.
 • HtmlTdHasHeader:2 - Toont aan of de HTML-inhoud of -bestand tabelkolommen heeft zonder een juiste koptekst. Dit is een groot probleem.
 • HtmlTitle:3 - Toont aan of de HTML-inhoud of -bestand geen titel heeft. Dit is een klein probleem.
 • Image contrast:2 - Toont aan of de afbeelding een slecht contrast heeft. Dit is een groot probleem.
 • ImageDecorative - Toont aan of de afbeelding niet als decoratief gemarkeerd wordt.
 • ImageDescription:2 - Toont aan of de afbeelding geen alternatieve beschrijving heeft. Dit is een groot probleem.
 • ImageOcr: 3 - Toont aan of de afbeelding tekst bevat. Dit is een klein probleem.
 • ImageSeizure:1 - Toont aan of de afbeelding een epileptische aanval kan veroorzaken. Dit is een ernstig probleem.
 • Language correct:3 - Toont aan of er bij het item een onjuiste taal ingesteld staat. Dit is een klein probleem.
 • LanguagePresence:3 - Toont aan of er bij het item geen taal ingesteld staat. Dit is een klein probleem.
 • OCR versie:2 - Toont aan of de PDF is gescand met een OCR-versie. Dit is een groot probleem.
 • Parsable:1 - Toont aan of het item is misvormd of beschadigd en het mogelijk is dat studenten het niet kunnen openen. Dit is een ernstig probleem.
 • Scanned:1 - Toont aan of de PDF is gescand. Dit is een ernstig probleem.
 • Security:1 - Toont aan of het item een wachtwoord vereist. Dit is een ernstig probleem.
 • TableHeaders:2 - Toont aan of het item tabellen zonder kopteksten bevat. Dit is een groot probleem.
 • Gelabeld: 2 - Toont aan of de PDF geen tags heeft. Dit is een groot probleem.
 • Titel:3 - Toont aan of het item geen titel heeft. Dit is een klein probleem.

Ally-kolomkopnummer exporteren


Wat betekent het cijfer in de kolomkop van problemen?

Het cijfer in de kolomkop vertegenwoordigt de mate van ernst van het probleem.

 • 1 betekent ernstige problemen
 • 2 betekent grote problemen
 • 3 betekent kleine problemen

ImageSeizure:1 is bijvoorbeeld een ernstig probleem, terwijl AlternativeText:2 een groot probleem is.

Dit maakt het eenvoudiger om de ernst van elk probleem geautomatiseerd te parseren.