Ally biedt toegankelijkheidsrapporten per afdeling op basis van de geconfigureerde instellingshiërarchie in je Learning Management System (LMS). Gebruik de rapporten op afdelingsniveau om inzicht te krijgen in hoe de verschillende onderdelen van de instelling presteren omtrent toegankelijkheid, om vast te stellen wat er moet worden bereikt en om inzichten te krijgen.

Algemene of hoofdbeheerders kunnen het tabblad Adreslijst in het instellingsrapport selecteren om toegang te krijgen tot de rapporten op afdelingsniveau.

Configureer de afdelingsrapporten op je LMS om afdelingen en bijbehorende cursussen weer te geven aan de beheerders die deze afdelingen kunnen beheren.

Meer informatie over het configureren van de afdelingsrapporten

 

Adreslijst

De adreslijst bevat een lijst met de afdelingen of knooppunten van de instelling. Voor elke afdeling zie je het totale aantal nieuwe en bijgewerkte cursussen, het totale aantal nieuwe en bijgewerkte inhoudsitems en de toegankelijkheidsscore voor de afdeling.

De totalen en scores worden gebaseerd op de tijdsperiode die is geselecteerd in het tabblad Overzicht.

Als een afdeling meer dan één niveau heeft, wordt er een knop Onderliggende niveaus beschikbaar om je weergave te verfijnen tot een bepaald niveau in de afdeling.

Rapport weergeven

Er is een toegankelijkheidsrapport voor elke afdeling in de adreslijst. Selecteer Rapport weergeven om te zien hoe de afdeling presteert.

Het rapport van de afdeling is vergelijkbaar met het algemene instellingsrapport, maar geeft alleen de afdelingsgegevens weer. Het rapport is opgesplitst in deze tabbladen:

  • Overzicht: Hier zie je hoe digitaal cursusmateriaal op de afdeling per maand, semester , of academisch jaar presteert. Je ziet hier de globale toegankelijkheidsscore, het totale aantal cursussen en inhoudsitems dat is gemaakt, evenals de gevonden toegankelijkheidsproblemen.
  • Cursussen: Toont hoe digitale cursusinhoud op de afdeling presteert per cursus en per semester. In de tabel zie je alle cursussen in de afdeling waarbij toegankelijkheidsproblemen zijn vastgesteld.
  • Gebruik: Hier zie je hoe vaak studenten een alternatief formaat downloaden en cursusleiders toegankelijkheidsproblemen verhelpen op de afdeling.
  • Adreslijst: Wordt alleen weergegeven wanneer er onderliggende niveaus zijn in de afdeling.

Je LMS-instellingshiërarchie instellen

Het afdelingsrapport van Ally is gebaseerd op de geconfigureerde instellingshiërarchie in je Learning Management System (LMS). De hiërarchie moet ingesteld worden in je LMS om de instellingen voor beheerders te voltooien om de afdelingsrapporten te bekijken.

  • Blackboard Learn: Geconfigureerde instellingshiërarchie
  • Instructure Canvas Geconfigureerde subaccountstructuur
  • Moodle: Geconfigureerde categorieën
  • D2L BrightSpace: Geconfigureerde afdelingsorganisatie-eenheden
  • Schoology: Maakt automatisch gebruik van de configuratie ‘Scholen’.

Het tabblad Adreslijst wordt niet weergegeven als er geen instellingshiërarchie is geconfigureerd in de LMS.

Het afdelingsrapport gebruikt de informatie uit de LMS-instellingshiërarchie om afdelingen en bijbehorende cursussen weer te geven aan de beheerders die deze afdelingen kunnen beheren. Algemene beheerders zien alles. Beheerders van afdelingen of knooppunten zien alleen het rapport voor de afdeling waarin ze gestart zijn.