HTML-checklist

 • De waarde voor het kenmerk Accesskey moet uniek zijn
  • WCAG 2.1 - 2.1.1 Keyboard
 • Actieve <area>-elementen moeten een alternatieve tekst hebben
  • WCAG 2.1 - 1.1.1 Inhoud zonder tekst
 • Elementen mogen alleen toegestane ARIA-kenmerken gebruiken
  • WCAG 2.1 - 4.1.1 Parsing
  • WCAG 2.1 - 4.1.2 Name, Role, Value
 • Vereiste ARIA-kenmerken moeten worden opgegeven
  • WCAG 2.1 - 4.1.1 Parsing
  • WCAG 2.1 - 4.1.2 Name, Role, Value
 • Bepaalde ARIA-rollen moeten bepaalde onderliggende elementen bevatten
  • WCAG 2.1 - 1.3.1 Informatie en relaties
 • Bepaalde ARIA-rollen moeten zijn opgenomen in bepaalde bovenliggende elementen
  • WCAG 2.1 - 1.3.1 Informatie en relaties
 • Gebruikte ARIA-rollen moeten geldige waarden hebben
  • WCAG 2.1 - 1.3.1 Informatie en relaties
  • WCAG 2.1 - 4.1.1 Parsing
  • WCAG 2.1 - 4.1.2 Name, Role, Value
 • ARIA-kenmerken moeten geldige namen hebben
  • WCAG 2.1 - 4.1.1 Parsing
 • ARIA-kenmerken moeten geldige waarden hebben
  • WCAG 2.1 - 1.3.1 Informatie en relaties
  • WCAG 2.1 - 4.1.1 Parsing
  • WCAG 2.1 - 4.1.2 Name, Role, Value
 • Ingesloten YouTubeTM video <audio>-elementen moeten een <track> voor ondertitels bevatten
  • WCAG 2.1 - 1.2.2 Captions (Prerecorded)
 • <blink>-elementen zijn verouderd en mogen niet worden gebruikt
  • WCAG 2.1 - 2.2.2 Pause, Stop, Hide
 • Knoppen moeten waarneembare tekst hebben
  • WCAG 2.1 - 4.1.2 Name, Role, Value
 • Een pagina moet een methode bieden om herhaalde blokken met inhoud te negeren
  • WCAG 2.1 - 2.4.1 Bypass Blocks
 • Verschillende invoer voor selectievakjes met dezelfde waarde voor het kenmerk 'name' moet deel uitmaken van een groep
 • Tekstelementen moeten voldoende kleurcontrast hebben tegen de achtergrond
  • WCAG 2.1 - 1.4.3 Contrast (minimum)
  • Groot probleem
 • <dl>-elementen mogen alleen rechtstreeks, goed geordende <dt>- en <dd>-groepen, <script> of <template>-elementen bevatten (klein probleem)
  • WCAG 2.1 - 1.3.1 Informatie en relaties
 • <dt>- en <dd>-elementen moeten zijn opgenomen in een <dl>
  • WCAG 2.1 - 1.3.1 Informatie en relaties
 • Ingesloten YouTubeTM-video's moeten ondertiteling hebben

  Automatisch gegenereerde YouTube-ondertitels worden niet beschouwd als geldige ondertitels.

  • WCAG 2.1 - 1.2.2 Captions (Prerecorded)
  • Groot probleem

  Google privacybeleid

 • De waarde voor het kenmerk id moet uniek zijn
  • WCAG 2.1 - 2.4.2 Page titled
 • Er moeten koppen aanwezig zijn
  • Groot probleem
 • De kopstructuur begint niet bij één
  • WCAG 2.1 - 1.3.1 Informatie en relaties
  • Groot probleem
 • Koppen mogen niet leeg zijn
  • WCAG 2.1 – 2.4.6 Headings and Labels
  • Groot probleem
 • Frames moeten een uniek kenmerk title hebben
  • WCAG 2.1 - 2.4.1 Bypass Blocks
 • <html>-element moet een kenmerk lang hebben
  • WCAG 2.1 - 3.1.1
 • De kopstructuur is niet geschikt; niveaus dienen slechts met één omhoog te gaan
  • Klein probleem
 • Afbeeldingen moeten een alternatieve tekstbeschrijving hebben
  • WCAG 2.1 - 1.1.1 Inhoud zonder tekst
  • Groot probleem
 • Tekst van knoppen en koppelingen moet niet worden herhaald in de alternatieve beschrijving van de afbeelding
  • Groot probleem
 • Afbeeldingsknoppen moeten alternatieve tekst hebben
  • WCAG 2.1 - 1.1.1 Inhoud zonder tekst
  • Groot probleem
 • Formulierelementen moeten labels hebben
  • WCAG 2.1 - 1.3.1 Informatie en relaties
  • WCAG 2.1 - 3.3.2 Labels or Instructions
  • Groot probleem
 • Formulierelementen moeten een zichtbaar label hebben
  • Groot probleem
 • <html>-element moet een geldige waarde hebben voor het kenmerk lang
  • WCAG 2.1 - 3.1.1 Taal van pagina
  • Klein probleem
 • Opmaaktabellen mogen geen elementen uit een gegevenstabel gebruiken
  • WCAG 2.1 - 1.3.1 Informatie en relaties
 • Koppelingen moeten waarneembare tekst hebben
  • WCAG 2.1 - 1.1.1 Inhoud zonder tekst
  • WCAG 2.1 - 4.1.2 Name, Role, Value
  • Klein probleem
 • Koppelingen werken en zijn niet kapot

  Deze controle zit op dit moment alleen in Ally voor websites en Web Community Manager (WCM).

 • <ul> en <ol> mogen alleen rechtstreeks <li>-inhoudselementen bevatten
  • WCAG 2.1 - 1.3.1 Informatie en relaties
 • <li>-elementen moeten zijn opgenomen in een <ul> of <ol>
  • WCAG 2.1 - 1.3.1 Informatie en relaties
 • <marquee>-elementen zijn verouderd en mogen niet worden gebruikt
  • WCAG 2.1 - 2.2.2 Pause, Stop, Hide
 • Getimed vernieuwen is niet toegestaan
  • WCAG 2.1 - 2.2.1Timing Adjustable
  • WCAG 2.1 - 2.2.4 Interruptions
  • WCAG 2.1 - 3.2.5 Change on Request
 • Zoomen en schalen mag niet zijn uitgeschakeld (2x)
  • WCAG 2.1- 1.4.4 Resize text
 • Zoomen en schalen moet mogelijk zijn met een maximale schaal van 5
 • <object>-elementen moeten alternatieve tekst hebben
  • WCAG 2.1 - 1.1.1 Inhoud zonder tekst
 • Verschillende invoer voor keuzerondjes met dezelfde waarde voor het kenmerk 'name' moet deel uitmaken van een groep
 • Inhoud moet zijn opgenomen in een landmark-regio
 • Kenmerk scope moet correct worden gebruikt voor tabellen
 • Image-maps op de server mogen niet worden gebruikt
  • WCAG 2.1 - 2.1.1 Keyboard
 • De pagina moet een skip-koppeling hebben als de eerste koppeling
 • Elementen mogen geen tabindex hebben groter dan nul
 • Het <caption>-element mag niet dezelfde tekst bevatten als het kenmerk summary
 • Gegevens- of koptekstcellen mogen niet worden gebruikt om ondertitels door te geven aan een gegevenstabel
  • WCAG 2.1 - 1.3.1 Informatie en relaties
  • Groot probleem
 • Alle niet-lege <td>-elementen in een tabel groter dan 3 bij 3 moeten een bijbehorende tabelkop hebben
  • WCAG 2.1 - 1.3.1 Informatie en relaties
  • Groot probleem
 • Alle cellen in een <table>-element die het kenmerk headers gebruiken, mogen alleen verwijzen naar andere cellen uit dezelfde tabel
  • WCAG 2.1 - 1.3.1 Informatie en relaties
 • Alle <th>-elementen en elementen met role=columnheader/rowheader moeten gegevenscellen hebben die ze beschrijven
  • WCAG 2.1 - 1.3.1 Informatie en relaties
 • Documenten moeten een <title>-element hebben voor hulp bij navigatie
  • WCAG 2.1 - 2.4.2 Pagina met titel
 • Kenmerk lang moet een geldige waarde hebben
  • WCAG 2.1 - 3.1.2 Language of Parts
  • Klein probleem
 • Ingesloten YouTube <video>-elementen moeten een <track> voor ondertitels bevatten
  • WCAG 2.1 - 1.2.2 Alleen audio en Alleen video (vooraf opgenomen)
  • WCAG 2.1 - 1.2.3 Audio Description or Media Alternative (Prerecorded)
  • Groot probleem
 • <title>-elementen moeten een track hebben met een audiobeschrijving
  • WCAG 2.1 - 1.2.5 Audiobeschrijving (vooraf opgenomen)
  • Groot probleem

Checklist voor afbeeldingen

Betreft JPG-, JPEG-, GIF-, PNG-, BPM- en TIFF-bestanden.

 • De afbeelding kan epileptische aanvallen veroorzaken
  • WCAG 2.1 - 2.3 Seizures
  • Ernstig probleem
 • De afbeelding heeft geen alternatieve beschrijving
  • WCAG 2.1 - 1.1.1 Inhoud zonder tekst
  • Groot probleem
 • De afbeelding bevat tekst die niet is opgenomen in de alternatieve beschrijving
  • WCAG 2.1 - 1.4.5 Images of text
  • Klein probleem
 • Er zijn contrastproblemen met de afbeelding
  • WCAG 2.1 - 1.4.3 Contrast (minimum)
  • WCAG 2.1 - 1.4.6 Contrast (Enhanced)
  • Groot probleem

PDF-checklist

 • De PDF heeft een verkeerde structuur
  • Ernstig probleem
 • De PDF is versleuteld
  • Ernstig probleem
 • De PDF is gescand
  • WCAG 2.1 - 1.4.5 Images of text
  • Ernstig probleem
 • De PDF heeft geen tags
  • WCAG 2.1 - 1.3.1 Info and Relationships
  • WCAG 2.1 - 1.3.2 Meaningful Sequence
  • Groot probleem
 • Er is geen taal ingesteld voor de PDF
  • WCAG 2.1 - 3.1.1 Taal van pagina
  • Klein probleem
 • Er is een verkeerde taal ingesteld voor de PDF
  • WCAG 2.1 - 3.1.1 Taal van pagina
  • Klein probleem
 • De PDF bevat afbeeldingen zonder alternatieve beschrijving
  • WCAG 2.1 - 1.1.1 Inhoud zonder tekst
  • Groot probleem
 • Er zijn contrastproblemen met de PDF
  • WCAG 2.1 - 1.4.3 Contrast (minimum)
  • WCAG 2.1 - 1.4.6 Contrast (Enhanced)
  • Groot probleem
 • De PDF heeft geen koppen

  Deze toegankelijkheidscontrole wordt op dit moment alleen afgedwongen voor PDF's met minimaal drie pagina's.

  • WCAG 2.1 - 1.3.1 Informatie en relaties
  • Groot probleem
 • De PDF heeft geen juiste kopstructuur
  • WCAG 2.1 - 1.3.1 Informatie en relaties
  • Klein probleem
 • De kopstructuur van de PDF begint niet bij één
  • WCAG 2.1 - 1.3.1 Informatie en relaties
  • Groot probleem
 • De kopstructuur van de PDF heeft meer dan zes niveaus
  • WCAG 2.1 - 1.3.1 Informatie en relaties
  • Klein probleem
 • De PDF bevat tabellen zonder koppen
  • WCAG 2.1 - 1.3.1 Informatie en relaties
  • Groot probleem
 • De PDF heeft geen titel
  • WCAG 2.1 – 2.4.2 Page Titled
  • Klein probleem

Checklist voor Office-documenten

Dit omvat Microsoft® Word en LibreOffice Writer.

 • Het document heeft een verkeerde structuur
  • Ernstig probleem
 • Er is geen taal ingesteld voor het document
  • WCAG 2.1 - 3.1.1 Taal van pagina
  • Klein probleem
 • Er is een verkeerde taal ingesteld voor het document
  • WCAG 2.1 - 3.1.1 Taal van pagina
  • Klein probleem
 • Het document bevat afbeeldingen zonder alternatieve beschrijving
  • WCAG 2.1 - 1.1.1 Inhoud zonder tekst
  • Groot probleem
 • Het document bevat tekst met onvoldoende contrast
  • WCAG 2.1 - 1.4.3 Contrast (minimum)
  • WCAG 2.1 - 1.4.6 Contrast (Enhanced)
  • Groot probleem
 • Het document heeft geen koppen

  Deze toegankelijkheidscontrole wordt op dit moment alleen afgedwongen voor Word-documenten met minimaal twaalf alinea's.

  • WCAG 2.1 - 1.3.1 Informatie en relaties
  • Groot probleem
 • Het document heeft geen juiste kopstructuur
  • WCAG 2.1 - 1.3.1 Informatie en relaties
  • Klein probleem
 • De kopstructuur van het document begint niet bij één
  • WCAG 2.1 - 1.3.1 Informatie en relaties
  • Groot probleem
 • De kopstructuur van het document heeft meer dan zes niveaus
  • WCAG 2.1 - 1.3.1 Informatie en relaties
  • Klein probleem
 • Het document bevat tabellen zonder koppen
  • WCAG 2.1 - 1.3.1 Informatie en relaties
  • Groot probleem

Checklist voor presentatiedia's

Dit omvat Microsoft® PowerPoint® en LibreOffice Impress.

 • De presentatie is misvormd
  • Ernstig probleem
 • Er is geen taal ingesteld voor de presentatie
  • WCAG 2.1 - 3.1.1 Taal van pagina
  • Klein probleem
 • De juiste taal is niet ingesteld voor de presentatie
  • WCAG 2.1 - 3.1.1 Taal van pagina
  • Klein probleem
 • De presentatie bevat afbeeldingen zonder alternatieve beschrijvingen
  • WCAG 2.1 - 1.1.1 Inhoud zonder tekst
  • Groot probleem
 • De presentatie bevat tekst met onvoldoende contrast
  • WCAG 2.1 - 1.4.3 Contrast (minimum)
  • WCAG 2.1 - 1.4.6 Contrast (Enhanced)
  • Groot probleem
 • De presentatie heeft geen koppen

  Met deze toegankelijkheidscontrole wordt een minimum van één titel voor elke zeven dia's in een PowerPoint-document afgedwongen.

  • WCAG 2.1 - 1.3.1 Informatie en relaties
  • Groot probleem
 • De presentatie bevat tabellen zonder koppen
  • WCAG 2.1 - 1.3.1 Informatie en relaties
  • Groot probleem