HTML-checklist

 • De waarde voor het kenmerk Accesskey moet uniek zijn
  • WCAG 2.1 - 2.1.1 Keyboard
 • Actieve -elementen moeten alternatieve tekst hebben
  • WCAG 2.1 - 1.1.1 Inhoud zonder tekst
 • Elementen mogen alleen toegestane ARIA-kenmerken gebruiken
  • WCAG 2.1 - 4.1.1 Parsing
  • WCAG 2.1 - 4.1.2 Name, Role, Value
 • Vereiste ARIA-kenmerken moeten worden opgegeven
  • WCAG 2.1 - 4.1.1 Parsing
  • WCAG 2.1 - 4.1.2 Name, Role, Value
 • Bepaalde ARIA-rollen moeten bepaalde onderliggende elementen bevatten
  • WCAG 2.1 - 1.3.1 Informatie en relaties
 • Bepaalde ARIA-rollen moeten zijn opgenomen in bepaalde bovenliggende elementen
  • WCAG 2.1 - 1.3.1 Informatie en relaties
 • Gebruikte ARIA-rollen moeten geldige waarden hebben
  • WCAG 2.1 - 1.3.1 Informatie en relaties
  • WCAG 2.1 - 4.1.1 Parsing
  • WCAG 2.1 - 4.1.2 Name, Role, Value
 • ARIA-kenmerken moeten geldige namen hebben
  • WCAG 2.1 - 4.1.1 Parsing
 • ARIA-kenmerken moeten geldige waarden hebben
  • WCAG 2.1 - 1.3.1 Informatie en relaties
  • WCAG 2.1 - 4.1.1 Parsing
  • WCAG 2.1 - 4.1.2 Name, Role, Value
 • -elementen moeten een hebben voor ondertitels
  • WCAG 2.1 - 1.2.2 Captions (Prerecorded)
 • -elementen zijn verouderd en mogen niet worden gebruikt
  • WCAG 2.1 - 2.2.2 Pause, Stop, Hide
 • Knoppen moeten waarneembare tekst hebben
  • WCAG 2.1 - 4.1.2 Name, Role, Value
 • Een pagina moet een methode bieden om herhaalde blokken met inhoud te negeren
  • WCAG 2.1 - 2.4.1 Bypass Blocks
 • Verschillende invoer voor selectievakjes met dezelfde waarde voor het kenmerk 'name' moet deel uitmaken van een groep
 • Tekstelementen moeten voldoende kleurcontrast hebben tegen de achtergrond
  • WCAG 2.1 - 1.4.3 Contrast (minimum)
  • Groot probleem
 • -elementen mogen alleen rechtstreeks, goed geordende
  - en
  -groepen,
 • - en
  -elementen moeten zijn opgenomen in een
  • WCAG 2.1 - 1.3.1 Informatie en relaties
 • Ingesloten YouTubeTM-video's moeten ondertiteling hebben

  Automatisch gegenereerde YouTube-ondertitels worden niet beschouwd als geldige ondertitels.

  • WCAG 2.1 - 1.2.2 Captions (Prerecorded)
  • Groot probleem

  Google privacybeleid

 • De waarde voor het kenmerk id moet uniek zijn
  • WCAG 2.1 - 2.4.2 Page titled
 • Er moeten koppen aanwezig zijn
  • Groot probleem
 • De kopstructuur begint niet bij één
  • WCAG 2.1 - 1.3.1 Informatie en relaties
  • Groot probleem
 • Koppen mogen niet leeg zijn
  • WCAG 2.1 – 2.4.6 Headings and Labels
  • Groot probleem
 • Frames moeten een uniek kenmerk title hebben
  • WCAG 2.1 - 2.4.1 Bypass Blocks
 • -element moet een kenmerk lang hebben
  • WCAG 2.1 - 3.1.1
 • De kopstructuur is niet geschikt; niveaus dienen slechts met één omhoog te gaan
  • Klein probleem
 • Afbeeldingen moeten een alternatieve tekstbeschrijving hebben
  • WCAG 2.1 - 1.1.1 Inhoud zonder tekst
  • Groot probleem
 • Tekst van knoppen en koppelingen moet niet worden herhaald in de alternatieve beschrijving van de afbeelding
  • Groot probleem
 • Afbeeldingsknoppen moeten alternatieve tekst hebben
  • WCAG 2.1 - 1.1.1 Inhoud zonder tekst
  • Groot probleem
 • Formulierelementen moeten labels hebben
  • WCAG 2.1 - 1.3.1 Informatie en relaties
  • WCAG 2.1 - 3.3.2 Labels or Instructions
  • Groot probleem
 • Formulierelementen moeten een zichtbaar label hebben
  • Groot probleem
 • -element moet een geldige waarde hebben voor het kenmerk lang
  • WCAG 2.1 - 3.1.1 Taal van pagina
  • Klein probleem
 • Opmaaktabellen mogen geen elementen uit een gegevenstabel gebruiken
  • WCAG 2.1 - 1.3.1 Informatie en relaties
 • Koppelingen moeten waarneembare tekst hebben
  • WCAG 2.1 - 1.1.1 Inhoud zonder tekst
  • WCAG 2.1 - 4.1.2 Name, Role, Value
  • Klein probleem
 • Koppelingen werken en zijn niet kapot

  Deze controle zit op dit moment alleen in Ally voor websites en Web Community Manager (WCM).

  • en
   mogen alleen rechtstreeks
  1. -inhoudselementen bevatten
   • WCAG 2.1 - 1.3.1 Informatie en relaties
  2. -elementen moeten zijn opgenomen in een
    of
    • WCAG 2.1 - 1.3.1 Informatie en relaties
   1. -elementen zijn verouderd en mogen niet worden gebruikt
    • WCAG 2.1 - 2.2.2 Pause, Stop, Hide
   2. Getimed vernieuwen is niet toegestaan
    • WCAG 2.1 - 2.2.1Timing Adjustable
    • WCAG 2.1 - 2.2.4 Interruptions
    • WCAG 2.1 - 3.2.5 Change on Request
   3. Zoomen en schalen mag niet zijn uitgeschakeld (2x)
    • WCAG 2.1- 1.4.4 Resize text
   4. Zoomen en schalen moet mogelijk zijn met een maximale schaal van 5
   5. -elementen moeten alternatieve tekst hebben
    • WCAG 2.1 - 1.1.1 Inhoud zonder tekst
   6. Verschillende invoer voor keuzerondjes met dezelfde waarde voor het kenmerk 'name' moet deel uitmaken van een groep
   7. Inhoud moet zijn opgenomen in een landmark-regio
   8. Kenmerk scope moet correct worden gebruikt voor tabellen
   9. Image-maps op de server mogen niet worden gebruikt
    • WCAG 2.1 - 2.1.1 Keyboard
   10. De pagina moet een skip-koppeling hebben als de eerste koppeling
   11. Elementen mogen geen tabindex hebben groter dan nul
   12. Het -element mag niet dezelfde tekst bevatten als het kenmerk summary
   13. Gegevens- of koptekstcellen mogen niet worden gebruikt om ondertitels door te geven aan een gegevenstabel
    • WCAG 2.1 - 1.3.1 Informatie en relaties
    • Groot probleem
   14. Alle niet-lege elementen in een tabel groter dan 3 bij 3 moeten een bijbehorende tabelkop hebben
    • WCAG 2.1 - 1.3.1 Informatie en relaties
    • Groot probleem
   15. Alle cellen in een -element die het kenmerk headers gebruiken, mogen alleen verwijzen naar andere cellen uit dezelfde tabel
    • WCAG 2.1 - 1.3.1 Informatie en relaties
   16. Alle
   17. -elementen en elementen met role=columnheader/rowheader moeten gegevenscellen hebben die ze beschrijven
    • WCAG 2.1 - 1.3.1 Informatie en relaties
   18. Documenten moeten een -element hebben voor hulp bij navigatie
    • WCAG 2.1 - 2.4.2 Page titled
   19. Kenmerk lang moet een geldige waarde hebben
    • WCAG 2.1 - 3.1.2 Language of Parts
    • Klein probleem
   20. -elementen moeten een hebben voor ondertitels
    • WCAG 2.1 - 1.2.2 Audio-only and Video-only (Prerecorded)
    • WCAG 2.1 - 1.2.3 Audio Description or Media Alternative (Prerecorded)
    • Groot probleem
   21. -elementen moeten een track hebben met een audiobeschrijving
    • WCAG 2.1 - 1.2.5 Audio Description (Prerecorded)
    • Groot probleem

  3. Checklist voor afbeeldingen

   Betreft JPG-, JPEG-, GIF-, PNG-, BPM- en TIFF-bestanden.

   • De afbeelding kan epileptische aanvallen veroorzaken
    • WCAG 2.1 - 2.3 Seizures
    • Ernstig probleem
   • De afbeelding heeft geen alternatieve beschrijving
    • WCAG 2.1 - 1.1.1 Inhoud zonder tekst
    • Groot probleem
   • De afbeelding bevat tekst die niet is opgenomen in de alternatieve beschrijving
    • WCAG 2.1 - 1.4.5 Images of text
    • Klein probleem
   • Er zijn contrastproblemen met de afbeelding
    • WCAG 2.1 - 1.4.3 Contrast (minimum)
    • WCAG 2.1 - 1.4.6 Contrast (Enhanced)
    • Groot probleem

   PDF-checklist

   • De PDF heeft een verkeerde structuur
    • Ernstig probleem
   • De PDF is versleuteld
    • Ernstig probleem
   • De PDF is gescand
    • WCAG 2.1 - 1.4.5 Images of text
    • Ernstig probleem
   • De PDF heeft geen tags
    • WCAG 2.1 - 1.3.1 Info and Relationships
    • WCAG 2.1 - 1.3.2 Meaningful Sequence
    • Groot probleem
   • Er is geen taal ingesteld voor de PDF
    • WCAG 2.1 - 3.1.1 Taal van pagina
    • Klein probleem
   • Er is een verkeerde taal ingesteld voor de PDF
    • WCAG 2.1 - 3.1.1 Taal van pagina
    • Klein probleem
   • De PDF bevat afbeeldingen zonder alternatieve beschrijving
    • WCAG 2.1 - 1.1.1 Inhoud zonder tekst
    • Groot probleem
   • Er zijn contrastproblemen met de PDF
    • WCAG 2.1 - 1.4.3 Contrast (minimum)
    • WCAG 2.1 - 1.4.6 Contrast (Enhanced)
    • Groot probleem
   • De PDF heeft geen koppen

    Deze toegankelijkheidscontrole wordt op dit moment alleen afgedwongen voor PDF's met minimaal drie pagina's.

    • WCAG 2.1 - 1.3.1 Informatie en relaties
    • Groot probleem
   • De PDF heeft geen juiste kopstructuur
    • WCAG 2.1 - 1.3.1 Informatie en relaties
    • Klein probleem
   • De kopstructuur van de PDF begint niet bij één
    • WCAG 2.1 - 1.3.1 Informatie en relaties
    • Groot probleem
   • De kopstructuur van de PDF heeft meer dan zes niveaus
    • WCAG 2.1 - 1.3.1 Informatie en relaties
    • Klein probleem
   • De PDF bevat tabellen zonder koppen
    • WCAG 2.1 - 1.3.1 Informatie en relaties
    • Groot probleem
   • De PDF heeft geen titel
    • WCAG 2.1 – 2.4.2 Page Titled
    • Klein probleem

   Checklist voor Office-documenten

   Dit omvat Microsoft® Word en LibreOffice Writer.

   • Het document heeft een verkeerde structuur
    • Ernstig probleem
   • Er is geen taal ingesteld voor het document
    • WCAG 2.1 - 3.1.1 Taal van pagina
    • Klein probleem
   • Er is een verkeerde taal ingesteld voor het document
    • WCAG 2.1 - 3.1.1 Taal van pagina
    • Klein probleem
   • Het document bevat afbeeldingen zonder alternatieve beschrijving
    • WCAG 2.1 - 1.1.1 Inhoud zonder tekst
    • Groot probleem
   • Het document bevat tekst met onvoldoende contrast
    • WCAG 2.1 - 1.4.3 Contrast (minimum)
    • WCAG 2.1 - 1.4.6 Contrast (Enhanced)
    • Groot probleem
   • Het document heeft geen koppen

    Deze toegankelijkheidscontrole wordt op dit moment alleen afgedwongen voor Word-documenten met minimaal twaalf alinea's.

    • WCAG 2.1 - 1.3.1 Informatie en relaties
    • Groot probleem
   • Het document heeft geen juiste kopstructuur
    • WCAG 2.1 - 1.3.1 Informatie en relaties
    • Klein probleem
   • De kopstructuur van het document begint niet bij één
    • WCAG 2.1 - 1.3.1 Informatie en relaties
    • Groot probleem
   • De kopstructuur van het document heeft meer dan zes niveaus
    • WCAG 2.1 - 1.3.1 Informatie en relaties
    • Klein probleem
   • Het document bevat tabellen zonder koppen
    • WCAG 2.1 - 1.3.1 Informatie en relaties
    • Groot probleem

   Checklist voor presentatiedia's

   Dit omvat Microsoft® PowerPoint® en LibreOffice Impress.

   • De presentatie is misvormd
    • Ernstig probleem
   • Er is geen taal ingesteld voor de presentatie
    • WCAG 2.1 - 3.1.1 Taal van pagina
    • Klein probleem
   • De juiste taal is niet ingesteld voor de presentatie
    • WCAG 2.1 - 3.1.1 Taal van pagina
    • Klein probleem
   • De presentatie bevat afbeeldingen zonder alternatieve beschrijvingen
    • WCAG 2.1 - 1.1.1 Inhoud zonder tekst
    • Groot probleem
   • De presentatie bevat tekst met onvoldoende contrast
    • WCAG 2.1 - 1.4.3 Contrast (minimum)
    • WCAG 2.1 - 1.4.6 Contrast (Enhanced)
    • Groot probleem
   • De presentatie heeft geen koppen

    Met deze toegankelijkheidscontrole wordt een minimum van één titel voor elke zeven dia's in een PowerPoint-document afgedwongen.

    • WCAG 2.1 - 1.3.1 Informatie en relaties
    • Groot probleem
   • De presentatie bevat tabellen zonder koppen
    • WCAG 2.1 - 1.3.1 Informatie en relaties
    • Groot probleem