El plagi és una falta greu que té conseqüències serioses.

Definicions de plagi i plagiar al Diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans:

  • Utilitzar les paraules o les idees d'una altra persona com si fossin les nostres pròpies paraules o idees
  • Robar i transmetre les idees o les paraules d’una altra persona usant-les com a pròpies.
  • Utilitzar la producció d'altri sense acreditar-ne la font.
  • Cometre robatori literari
  • Presentar com a nova i original una idea o producte derivat d'una font existent.1

Poques persones consideren que copiar del web sigui una estafa seriosa. Però tot el que es publica al web es considera una expressió original d'una idea i està protegit per lleis de copyright.

Fer plagi pot destruir la vostra reputació personal, acadèmica i professional. El resultat pot tenir repercussions tant legals com monetàries.2


Podeu evitar el plagi

Apreneu què és el plagi. Hi ha molts tipus de plagi, des del clonatge fins al reciclatge. Coneixeu els tipus de plagi per evitar-los (disponible només en anglès).

Compreneu com heu de citar les fonts. Confirmeu l’estil de citació de fonts que els vostres instructors esperen que utilitzeu, perquè n'hi ha molts per triar. Coneixeu l'estil que prefereix cada instructor. Si podeu elegir, trieu un estil i utilitzeu-lo amb coherència.

Planifiqueu la feina de la tasca. Resumiu la idea original i planifiqueu com voleu expressar-la. Feu esborranys i esquemes, indiqueu quines fonts voleu trobar i expliqueu com voleu utilitzar-les.

Coneixeu la matèria. Com més us familiaritzeu amb la matèria, més probabilitats hi ha que feu servir les vostres pròpies paraules. Com més fonts consulteu, més us familiaritzareu amb la matèria. Assegureu-vos de fer el seguiment de les fonts.

Preneu notes quan reviseu les fonts. Prendre notes bé us pot ajudar a ordenar els pensaments i expressar les idees d'altri en les vostres pròpies paraules.

Citeu les vostres fonts. En cas de dubte, és millor pecar per excés i citar les fonts.

Aneu amb compte d'identificar clarament les idees i paraules d'una altra persona. Citar les fonts no és suficient. Expresseu clarament qui ha dit cada cosa. Quan calgui, doneu crèdit a les vostres fonts.


Comprovar el potencial de plagi

SafeAssign és una eina que està a la vostra disposició i a la disposició dels instructors. SafeAssign ajuda a promoure l'originalitat i crea oportunitats per ajudar-vos a atribuir les fonts correctament en lloc de parafrasejar.

SafeAssign es basa en un algoritme únic de coincidència de text capaç de detectar correspondències exactes i inexactes entre el document tramès i el document de la font original. Les tasques es comparen amb diverses bases de dades que contenen milions d'articles acadèmics que van des de la dècada de 1990 fins avui. Després de la comparació, es genera un informe on es detalla el percentatge de text del treball que coincideix amb fonts existents.


Fonts

1"Plagi." Diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans. Diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans, s/d. Web. 17 abr. 2019.

2"6 Consequences of Plagiarism." 6 Consequences of Plagiarism. S.d., s/d. Web. 17 abr. 2014.

"Pàgina d’inici." Plagiarism.org. S.d., s/d. Web. 15 abr. 2014.

"How to Avoid Plagiarism in Your Work." Grammarly. S.d., s/d. Web. 17 març 2020.