Plagiointi on vakava rikos, jolla on vakavia seurauksia.

Merriam-Webster määrittää plagioinnin seuraavasti:

  • Se tarkoittaa toisen henkilön sanojen tai ideoiden käyttämistä siten kuin ne olisivat omia sanoja.
  • Se tarkoittaa varastamista ja toisen henkilön ideoiden tai sanojen esittämistä ominaan.
  • Se tarkoittaa toisen työn käyttämistä lähdettä mainitsematta.
  • Se tarkoittaa kirjallista varkautta.
  • Se tarkoittaa sellaisen uuden ja alkuperäisen idean tai tuotteen esittämistä, joka perustuu tai on johdettu olemassa olevasta lähteestä1.

Harva pitää kopiointia Internetistä vakavana huijauksena. Kaikkea verkossa julkaistua pidetään kuitenkin alkuperäisenä ideana, jota suojaavat tekijänoikeuslait.

Plagiointi voi tuhota henkilökohtaisen, akateemisen ja ammatillisen maineesi. Tästä voi koitua sekä oikeudellisia että rahallisia seuraamuksia.2


Plagiointia voi välttää

Ota selvää, mikä plagiointi on. Plagiointia on monenlaista, aina kopioinnista kierrättämiseen. Opi tuntemaan erilaiset plagiointityypit, jotta osaat välttää niitä (saatavilla vain englanniksi).

Opi viittaamaan lähteisiin. Tarkista, mitä lähdeviittaustapaa ohjaajasi edellyttävät, sillä vaihtoehtoja on useita. Opi tuntemaan ohjaamasi vaatima tapa. Jos sinulla on vaihtoehtoja, valitse yksi tapa ja käytä sitä johdonmukaisesti.

Suunnittele tehtäväsi. Tee yhteenveto alkuperäisestä ideastasi ja suunnittele, miten aiot ilmaista sen. Luo luonnoksia ja jäsennyksiä, kerro, mitä lähteitä aiot etsiä ja miten aiot käyttää niitä.

Tunne aiheesi. Mitä tutumpi aihe on, sitä todennäköisemmin käytät omia sanojasi. Mitä enemmän tutustut lähteisiin, sitä paremmin opit tuntemaan aiheen. Muista seurata lähteitäsi.

Tee muistiinpanoja, kun tarkastelet lähteitä. Hyvät muistiinpanot voivat auttaa järjestämään ajatuksiasi ja ilmaisemaan toisen ideoita omin sanoin.

Mainitse lähteesi. Jos olet epävarma, ole erityisen varovainen ja ilmoita lähteesi tarkasti.

Ole huolellinen ilmaistessasi jonkun muun ideoita ja sanoja. Lähteisiin viittaaminen ei riitä. Ilmaise selkeästi, kuka sanoi ja mitä. Anna lähteille tunnustusta, kun siihen on aihetta.


Tarkista plagiointipotentiaali

SafeAssign on sinun ja ohjaajiesi käytettävissä oleva työkalu. SafeAssign ehkäisee plagiointia ja tarjoaa sinulle mahdollisuuksia oppia merkitsemään lähteitä oikeaoppisesti sen sijaan, että muokkaat lähteitä omin sanoin.

SafeAssign perustuu ainutlaatuiseen tekstintunnistusalgoritmiin, jolla tunnistetaan ja verrataan palautettuja tehtäviä ja lähdeaineistoja. Tehtäviä verrataan useisiin tietokantoihin, jotka sisältävät miljoonia lähdeasiakirjoja aina 1990-luvulta nykypäivään. Vertailun jälkeen luodaan raportti, jossa kerrotaan, kuinka suuri prosenttiosuus työstä vastaa olemassa olevia lähteitä.


Lähteet:

1"Plagiarize." Merriam-Webster. Merriam-Webster, n.d. Internet. 17.4.2019.

2"6 Consequences of Plagiarism." 6 Consequences of Plagiarism. N.p., n.d. Internet. 17.4.2014.

"Home." Plagiarism.org. N.p., n.d. Internet. 15.4.2014.

"Plagioinnin ehkäiseminen työssäsi." Grammarly. N.p., n.d. Internet. 17.4.2014.