Du kan kontrollere hvilke tråder du ser i et forum. Hvis læreren din tillater det, kan du kanskje redigere og slette svarene dine.

Filtrer en liste over tråder

Læreren din avgjør om en tråd er publisert, skjult eller et utkast. Hvis du kan se en tråd, kan du velge hvilke typer tråder som vises i et forum. Publiserte tråder vises som standard.

 1. Velg Listevisning på forumsiden.
 2. I Vis-menyen velger du hvilke typer tråder som skal vises i forumet.
  • Vis alle: Viser alle tråder i forumet.
  • Kun publiserte: Viser tråder med status som publisert.
  • Kun skjulte: Viser tråder som er låst, og som ikke er synlige som standard. Du kan velge å vise skjulte tråder i listevisningen. Du kan ikke redigere skjulte tråder. Det kan være lurt å skjule irrelevante tråder for å fokusere på relevant innhold i stedet.
  • Kun utkast: Viser utkasttråder som er lagret for senere redigering, men som ikke er sendt inn for publisering. Når de er publisert, kan andre brukere se dem. Du kan bare se dine egne utkast.

   Velg Kun utkast for å åpne, redigere og publisere de lagrede utkastene dine.


Rediger eller slett svar

Ser dette ukjent ut? Gå til «Ultra»-hjelpen om hvordan du redigerer eller sletter diskusjoner.

Hvis læreren tillater det, kan du endre eller slette svarene dine. Hvis du publiserer et svar ved en feil og alternativet for å redigere eller slette ikke vises, må du kontakte læreren.

 1. Åpne en tråd i et forum.
 2. På trådsiden kan du holde markøren over et innlegg for å se de tilgjengelige funksjonene.
 3. Velg Rediger eller Slett. Du kan ikke angre slettinger.
  • Hvis du kan slette både innlegget ditt og de tilknyttede svarene, slettes alle innlegg permanent.
 4. Når du redigerer, utvides siden, slik at du kan gjøre endringer i redigeringsprogrammet samtidig som du fortsatt ser det opprinnelige innlegget.
 5. Velg Send. Endringene dine vises i innlegget.

ULTRA: Rediger og slett diskusjonstemaene dine

Ser dette ukjent ut? Gå til «Original»-hjelpen om hvordan du redigerer eller sletter et innlegg.

På hovedsiden Diskusjoner åpner du en diskusjon du har opprettet, for å åpne menyen. Velg Rediger for å gjøre endringer.

Du kan ikke redigere diskusjonstittelen etter at du har opprettet den.

Merker Fjern for å fjerne diskusjonstemaet. Hvis det ikke finnes responser og svar, fjernes diskusjonen fra listen.

Hvis du sletter diskusjonstemaet ditt og responsene og det finnes svar, viser systemet en melding om slettingen din, så andre vet hva som skjedde.

På hovedsiden for Diskusjoner kan du slette en diskusjon du har opprettet, hvis ingen har svart. Menyen vises ikke hvis det finnes svar.

Discussions page, with the menu open to delete a discussion

ULTRA: Rediger og slett responsene og svarene dine

Åpne menyen for å se Rediger og Slett. Hvis du sletter det første svaret ditt, slettes ikke responsene på det.

Når svarene ligger igjen, viser systemet en melding om slettingen din, slikt at andre vet hva som har skjedd.