Blackboard jobber hardt for å sørge for at alle produktene og tjenestene vi tilbyr, er både brukervennlige og tilgjengelige for alle brukere – uavhengig av alder, funksjonsevner eller situasjon. I tråd med Blackboards sterke tradisjon for lederskap innen tilgjengelighet er produktene våre laget og utviklet i henhold til de internasjonalt anerkjente retningslinjene for tilgjengelig nettinnhold (WCAG) 2.1 nivå AA, i tillegg til Section 508-standardene i USA. En tredjepart gjennomfører jevnlig revisjon av programvaren vår for å sikre at kvalitetskrav blir oppfylt og opprettholdt.

Alle dokumentene er bare tilgjengelig på engelsk.

Tilgjengelighetssamsvar: Blackboard Learn med Ultra-opplevelsen

Mer om Blackboards satsing på tilgjengelighet

Du kan sende eventuelle spørsmål og bekymringer til [email protected].


Om strukturen på Blackboard Learn-sider

En logisk overskriftsstruktur brukes for å sørge for riktig strukturering av sider, samt for å gi brukere tillatelse til å navigere ved bruk av overskrifter. Overskrifter brukes konsekvent i appen. Dette gir brukerne muligheten til raskt å forstå strukturen på hvilken som helst side i appen, og de kan enkelt gå til den aktuelle delen av siden eller innholdselementet.

I henhold til kravene oppgis det én enkelt H1 for å identifisere siden brukeren ser på. I Blackboard Learn er tittelen på siden, for eksempel «emnedokumenter», alltid H1-elementet.

H2-overskrifter brukes for å avgrense viktige avsnitt på en side. Disse overskriftene er skjult og gjør det mulig for skjermlesere å hoppe direkte til hver av hoveddelene. La oss si at en emneside har to H2-overskrifter: én for emnemenyen og én for hovedinnholdet, som finnes rett over handlingsraden på innholdssiden.

H3-overskrifter brukes vanligvis som titler for innholdselementer, eller for viktige innholdselementer på sider. Tittelen på for eksempel en oppgave på en «Emnedokumenter»-side er et H3-element, slik at brukerne enkelt finner den.

For å redusere visuelt rot på sider er en rekke elementer skjult inntil du fokuserer på dem med musen eller tastaturet. Når gu gjør det, blir elementene gjort aktive og følger vanlige modeller for tastaturinteraksjon.

Rammer er fjernet og erstattet med DIV-elementer og iFrames

Tekniske endringer i hovednavigasjonen i Blackboard Learn gjør det lettere å navigere for synshemmede brukere.

Rammer er fullstendig fjernet fra Learn-appen og erstattet med HTML5-kompatible DIV-elementer og iFrames. Med denne endringen blir utskrift, tilgjengelighet og sidenavigasjon forbedret.

Med denne endringen får brukere av skjermlesere bedre tilgjengelighet der det er nødvendig å identifisere sideplassering, navigasjon og sidetitler.


Landemerker

Landemerker angis basert på ARIA (Accessible Rich Internet Applications Suite). ARIA definerer en løsning som gjør nettbasert innhold og nettbaserte apper mer tilgjengelig for personer med nedsatte funksjonsevner. Landemerker i Blackboard Learn inkluderer

 • apper
 • bannere
 • komplementært innhold
 • informasjon om innhold
 • emnemenyen
 • innholdsområdet
 • skjemaer
 • hovedinnhold
 • navigasjon
 • søk

Tastaturnavigasjon i Blackboard Learn

Vi bruker bransjestandarden for tastaturnavigasjon for å gå mellom menyer, åpne menyer og velge elementer i menyer i Blackboard Learn. Mønstre for tastaturnavigasjon varierer fra nettleser til nettleser (Internet Explorer, Firefox, Safari, Chrome), men interaksjoner i samme nettleser er felles og konsekvent. I delene nedenfor brukes notater til å indikere hvor interaksjonene kan variere mellom opplevelser og emnevisninger i Blackboard Learn.

Hvis du bruker Mac med Firefox eller Safari og har problemer med å navigere ved bruk av tastaturet, bør du gå gjennom og oppdatere operativsystemet ditt og nettleserinnstillingene dine. Da sikrer du at de er riktig konfigurert for tastaturnavigasjon. Her kan du finne ut mer:

Tastaturnavigasjon i innholdsredigeringen

Innholdsredigeringen i Blackboard Learn er basert på tredjepartsteknologi fra TinyMCE. På den måten får brukere tilgjengelige kontroller samt hurtigtaster for formatering av innhold som er opprettet i redigeringsprogrammet. Innholdsredigeringen vises i emnene dine, for eksempel når du deltar i diskusjoner.

Du kan bruke tastaturet til å hoppe til verktøylinjen i innholdsredigeringen ved å trykke på ALT + F10. På Mac kan du trykke på Fn + ALT + F10. Bruk piltastene til å velge et alternativ, for eksempel en punktliste.

Globale tastatursnarveier

Globale tastatursnarveier har blitt etablert for vanlige handlinger i Blackboard Learn.

 • Tab-tasten: Naviger mellom lenker, felt og alternativer på siden.
 • Shift + Tab: Naviger til tidligere lenker, felt og alternativer.
 • Enter: Velg lenke eller funksjon, aktiver alternativer og utvid skjulte deler.
 • Mellomrom: Velg eller bytt mellom alternativer.
 • Opp- og nedpilene: Åpne rullegardinlister som har en Bruk eller Gå-funksjon, for å aktivere alternativer. Naviger mellom valgene med pil opp og pil ned.
 • Åpne rullegardinlister som IKKE har noen Bruk- eller Gå-funksjon: Bruk Tab-tasten for å gå til rullegardinlisten, og trykk på Enter for å åpne den. Bruk Alt/Tilvalg-tasten + oppoverpil og nedoverpil for å velge et alternativ.

Innholdsside

På siden for emneinnhold kan du bruke tastaturet til å flytte elementer til et nytt sted, flytte elementer til en utvidet mappe og flytte mapper til en annen utvidet mappe. Du kan bare ha to mappenivåer.

 1. Trykk på Tab-tasten for å gå til et elements flytteikon.
 2. Trykk på Enter for å aktivere flyttemodus.
 3. Velg en plassering med piltastene.
 4. Trykk på Enter for å slippe elementet på den nye plasseringen.

Skjermlesere

For å få mest mulig ut av skjermleseren din bør du bruke ChromeTM og JAWS® i Windows® eller Safari® og VoiceOver på Mac®.

Blackboard Learn har opprettet en skjermleserveiledning for å gi personer som bruker appen via en skjermleser, hjelp med å bruke systemet skikkelig.


Innholdsredigering av matteformler

Med WIRIS kan du redigere matteformler i Innholdsredigering-versjonen som ble lansert i SP 10. I SP 10 ble WIRIS-tilleggsprogrammet lansert i form av en Java-applet. Dette førte til at matteredigering ikke var tilgjengelig på plattformer som ikke støtter Java. I SP 12 er WIRIS-redigeringsprogrammet basert på JavaScript, slik at det ikke er avhengig av Java lenger, noe som gjør det mulig å bruke alle funksjonene for matteredigering på plattformer som ikke kan kjøre Java i nettlesere – deriblant iOS. Funksjonaliteten i WIRIS-matteredigeringen er ikke videreført til alle plattformer med støtte for JavaScript-kompatible nettlesere.

Overgangen fra det utilgjengelige applet-baserte redigeringsprogrammet til en JavaScript-basert versjon har gjort denne funksjonen mer tilgjengelig.


Interaktive verktøy

Vi har forbedret brukervennligheten for alle de interaktive verktøyene våre (diskusjonstavler, wikier, blogger og dagbøker). I hver utgave forbedres brukervennligheten for alle, spesielt for kunder som bruker assisterende teknologi. Den nye opplevelsen for trådlesing er enkel å bruke med skjermleserteknologi. Vi har også fjernet rot på siden, slik at brukere som bare bruker skjermleser og tastatur har mindre å gå gjennom når de navigerer i grensesnittet.

Hvis du vil vite mer om Blackboards satsing på tilgjengelighet, kan du gå til Blackboard-nettstedet.


*Erklæringer om produktutviklingstiltakene våre, inkludert nye produkter og fremtidige produktoppgraderinger, samt oppdateringer eller forbedringer, representerer de nåværende intensjonene våre, men de kan endres, forsinkes eller forkastes uten forvarsel, og vi gir ingen garanti for at tilbud, oppgraderinger, oppdateringer eller funksjonalitet kommer til å bli gjort tilgjengelige, med mindre og inntil de er allment tilgjengelige for kundene våre.