Organisasjoner oppfører seg som kurs og inneholder verktøy som lar det mulig for deltakere å kommunisere effektivt. Du kan publisere informasjon, delta i diskusjoner og dele dokumenter. Du kan søke etter og filtrere organisasjonene dine samt merke dem som favoritter. Organisasjoner er en ideell løsning for å få kontakt med andre brukere med felles interesser eller utenomfaglige aktiviteter. Institusjonen avgjør hvem som kan opprette organisasjoner.

Om organisasjoner

Når du logger på Blackboard Learn, velger du Fellesskap-fanen. Du kan søke etter organisasjoner eller bla gjennom hele listen over tilgjengelige organisasjoner i institusjonen din. På denne siden ser du en liste over organisasjoner du allerede er medlem av.

Når du har søkt etter eller bladd gjennom organisasjonene, ser du en liste over samsvarende og tilgjengelige organisasjoner. Åpne menyen for en tilgjengelig organisasjon, og velg Tilknytt for å bli med i den.

Du kan velge en organisasjon for å se startsiden. Du må være medlem før du kan se alt innholdet og alle verktøyene som er tilgjengelige i en organisasjon.

Organisasjoner ser og kjennes akkurat ut som emner. Du kan bruke mange av de samme verktøyene du bruker i emner, men organisasjonslederen eller -administratoren avgjør hvilke verktøy du har tilgang til:

Mer om diskusjoner

Mer om wikier

Mer om meldinger

Mer om Blackboard Collaborate