Hvor er oppgavevurderingene mine?

Du kan gå gjennom vurderinger og tilbakemelding på Mine resultater-siden. Du kan også gå til Gjennomgå innsendingshistorikk-siden for oppgaven og gå gjennom vurderingen og tilbakemeldingen i riktig kontekst. Oppgaver vurderes ikke automatisk. Læreren må vurdere hver oppgave.

Mer om Mine resultater-siden

Gjennomgå innsendingshistorikk-siden

Du kan gå gjennom vurderinger og tilbakemeldinger ved å velge den samme emnelenken som du brukte til å sende inn oppgaven. Gjennomgå innsendingshistorikk-siden vises. Hvis du har lastet opp en fil og direkte visning er slått på, åpnes den automatisk i nettleseren.

Gå gjennom underviserens tilbakemelding

Når du sender inn et vedlegg for en oppgave, ser du innsendingen din i Bb Annotation-visningen. I den nye menyen får du et sidepanel for sammendragsvisning, side-og visningsinnstillinger, søkefunksjoner, og du kan skrive ut og laste ned innsendingen. Du kan gå gjennom vurderinger og tilbakemeldinger ved å velge den samme emnelenken som du brukte til å sende inn oppgaven. Hvis du har lastet opp en fil og direkte visning er slått på, åpnes den automatisk i nettleseren.

Mange filtyper kan åpnes i visningen, men kun underviseren din kan kommentere disse filtypene:

 • Microsoft® Word (DOC, DOCX)
 • Microsoft® PowerPoint®(PPT, PPTX)
 • Microsoft® Excel®(XLS, XLSM, XLSX)
 • OpenOffice®-dokumenter (ODS, ODT, ODP)
 • Digitale bilder (JPEG, JPG, PNG, TIF, TIFF, TGA, BMP)
 • Helsebilder (DICOM, DICM, DCM)
 • PDF
 • PSD
 • RTF
 • TXT
 • WPD

Den opprinnelige formateringen og innebygde bilder beholdes.

Bb Annotate støttes på nåværende versjoner av Firefox, Chrome, og Safari. Hvis filen ikke åpnes automatisk i nettleseren, støttes ikke filen.

Fra 10. desember 2020: er det en maksimal filstørrelsegrense på 300 MB for å garantere god ytelse og at datatap unngås. Sørg for at innsendingene dine samsvarer med det.

Bb Annotate viewer, showing a crossed out sentence in blue and several comments from an instructor

A. Sidepanel: Se miniatyrbilder-, kontur-, merknader- eller bokmerkevisninger for innsendingen.

Når du velger merknader i sidepanel for sammendragsvisningen, identifiseres den ikke i dokumentet.

B. Sider: Bruk pilene til å gå til forskjellige sider i innsendingen.

C. Panorer: Flytt innsendingen på siden.

D. Zoom og Tilpass: Zoom inn og ut av innsendingen, eller tilpass visningen til å passe til siden, tilpass bredden, eller velg den beste tilpasningen.

E. Skriv ut eller Last ned: Skriv ut eller last ned innsendingen med merknadene.

Et kjent problem med noen nettleseres innebygde PDF-visningsprogram er at de ikke viser alle merknadene dine. Du bør åpne PDF-filer med merknader i et eget PDF-visningsprogram, for eksempel Adobe Acrobat.

F. Søk: Søk etter spesifikk tekst i innsendingen.

Hvis underviseren har brukt en vurderingsmatrise til å vurdere arbeidet ditt, kan du velge Vis vurderingsmatrise-ikonet for å se mer informasjon.


Anonym vurdering

På sidene for Gjennomgå innsendingshistorikk og Mine resultater ser du et Vurdert anonymt-ikon hvis oppgaven er vurdert uten at navnet ditt vises.

Læreren kan gi fordele oppgavevurderingen mellom flere sensorer, for å unngå at forutinntatte meninger har innvirkning på resultatet. Læreren avgjør om du kan se tilbakemeldinger fra alle sensorer.