Hvor finner jeg oppgavene mine?

Læreren kan legge til oppgaver i forskjellige områder i emnet ditt. Du har kanskje tilgang til oppgaver fra en lenke i emnemenyen som heter «Oppgaver». Læreren din kan også ha lagt inn oppgaver i ukens innhold. Spør læreren hvis du har spørsmål om hvordan emnet ditt er organisert.

Læreren kan også opprette gruppeoppgaver og gi tilgang til dem i de samme områdene som vanlige oppgaver. Gruppeoppgaver kan også vises i Mine grupper-panelet etter emnemenyen.

Mer om tilgang til og innsending av gruppeoppgaver

Læreren kan gjøre enkelte oppgaver tilgjengelige etter en bestemt dato, eller etter at du har gjort ferdig en bestemt oppgave. Det kan for eksempel være nødvendig å merke en forelesning som gjennomgått før du får tilgang til en oppgave. Kontakt underviseren din hvis du ikke finner en oppgave du mener du burde se.

Innsendinger du sender etter leveringsfristen, merkes med SEN og kan bli trukket for å være levert for sent.

Den digitale postboksen er erstattet med oppgaveverktøyet i Blackboard Learn. Hvis læreren din har bedt deg om å sende noe til den digitale postboksen, må du be om andre instruksjoner.


Send en oppgave

Når du er ferdig med en oppgave, må du velge Send. Hvis ikke får ikke underviseren den.

Hvis læreren ikke har tillatt flere forsøk, kan du bare sende oppgaven én gang. Dobbeltsjekk at du har lagt ved alle nødvendige filer, før du velger Send.

 1. Åpne oppgaven. Gå gjennom instruksjonene og informasjon om leveringsfrist og mulige poeng, og last ned alle nødvendige filer på Opplastingsoppgave-siden. Hvis læreren har lagt til en vurderingsmatrise, kan du se den.
 2. Velg Skriveinnsending for å utvide området du kan skrive innsendingen din i. Du kan formatere teksten med alternativene i redigeringsverktøyet. Du bestemmer hvordan innholdet skal vises, og du kan endre rekkefølgen og utseendet på det.
 3. Velg Bla gjennom min datamaskin for å laste opp en fil fra datamaskinen du bruker.

  –ELLER–

  Dra filer fra datamaskinen til «hotspot-området» i Legg ved filer-området. Hvis nettleseren din tillater det, kan du også dra en mappe med filer. Filene lastes opp enkeltvis. Hvis ikke nettleseren tillater at du sender inn oppgaven din etter at du har lastet opp en mappe, kan du velge Ikke legg ved i mapperaden for å fjerne den. Du kan dra filene enkeltvis og sende inn på nytt. Du kan bruke filnavnet eller gi filen et annet navn.

  –ELLER–

  Bla gjennom etter en fil i Mitt innhold (hvis du har tilgang til dette).

  –ELLER–

  Bla gjennom etter en fil på en skylagringstjeneste. Du kan raskt koble til flere nettapper hvor du kan lagre filer, for eksempel OneDrive® og Google Disk™. Hvis nettleseren din tillater det, kan mediefilene du legger til fra skylagringstjenesten, vises direkte i nettleseren. 

 4. Hvis du vil, kan du også skrive en Kommentar om innsendingen.
 5. Velg Send. Du ser Gjennomgå innsendingshistorikk-siden med informasjon om den innsendte oppgaven, et bekreftelsesnummer og en melding om at oppgaven er sendt inn. Kopier og lagre dette nummeret som bevis på innsendingen. For oppgaver med flere forsøk får du forskjellige numre for hver innsending Hvis institusjonen din har aktivert e-postvarsler for kvitteringer på innsendinger, får du også en e-post med et bekreftelsesnummer og detaljer hver gang du sender inn emnearbeid.

  Du kan ikke dra filer for å laste dem opp, se bekreftelsesnumre eller motta innsendingskvitteringer for e-post hvis institusjonen din bruker en eldre versjon av Blackboard Learn.

Mer om hvordan du sender inn oppgaver med JAWS®

Hvis institusjonen din bruker Qwickly, kan du legge ved filer som er lagret på skybaserte lagringstjenester som Dropbox eller Google Dokumenter, i oppgaver.

Mer om hvordan du legger ved filer i oppgaver med Qwickly

Velg filplassering for nedlasting

I de fleste nettlesere kan du velge hvor filene du åpner i emner, skal lastes ned. I Chrome kan du for eksempel navigere til Innstillinger & gt; Avansert & gt; Nedlastinger. Du kan velge filplasseringen for nedlastinger og velge om du vil at nettleseren skal spørre hver gang. I Safari har du de samme funksjonene. Naviger til Innstillinger & gt; Generelt & gt; Filplassering for nedlasting. Du kan søke etter på Internettet for å finne ut om muligheter for filnedlastning i andre nettlesere.

 

Lagre oppgaver som utkast, og send dem inn senere

Velg Lagre utkastOpplastningsoppgave-siden for å lagre det du har gjort, og fortsette senere. Teksten og filene dine lagres på siden. Når du kommer tilbake, kan du fortsette der du slapp.

 1. Gå tilbake til oppgaven, og velg oppgavens tittel.
 2. Velg FortsettGjennomgå innsendingshistorikk-siden.
 3. Endre det du vil, på Opplastningsoppgave-siden.
 4. Hvis du vil, kan du også skrive en Kommentar om innsendingen.
 5. Velg Send. Gjennomgå innsendingshistorikk-siden vises med informasjon om den innsendte oppgaven.

Når du er ferdig med en oppgave, må du velge Send. Hvis ikke får ikke læreren arbeidet ditt.


Send en oppgave på nytt

Læreren din kan tillate at du sender inn en oppgave mer enn én gang. Det kan være flere årsaker til det. Det kan for eksempel hende læreren la inn kommentarer på det første utkastet ditt, sånn at du kan forbedre det.

Eller kanskje du kommer på at du har gjort en feil etter at du har sendt inn oppgaven. Det kan imidlertid også hende du ikke får lov til å sende inn oppgaven flere ganger. Kontakt læreren din for å spørre om du kan sende inn oppgaven på nytt.

Hvis du kan prøve igjen, velger du oppgavelenken i emnet. Start ny vises på Gjennomgå innsendingshistorikk-siden.


Anonymt vurderte oppgaver

Opplastingsoppgave-siden ser du om oppgaven skal vurderes anonymt.

Læreren ser i så fall ikke navnet ditt i vurderingsprosessen. Læreren kan velge å gi vurdering anonymt for å unngå å bli påvirket av forutinntatte meninger.

Du bør ikke ta med informasjon som identiserer deg, i innsendingene dine. Ikke skriv navnet ditt i tekst eller filer du laster opp.