Kom i gang med SafeAssign

Undervisere kan bruke SafeAssign-tjenesten til å sjekke om innleverte oppgaver har originalt innhold. SafeAssign sammenligner de innleverte oppgavene med et utvalg akademiske artikler for å finne områder som overlapper med den innleverte oppgaven og eksisterende verk.

SafeAssign-prosessen

SafeAssign er basert på en unik teksttilpasningsalgoritme som kan påvise eksakt og ueksakt samsvar mellom artikler og kildemateriell.

Oppgavene sammenlignes med flere forskjellige databaser som inneholder millioner av artikler fra 1990-tallet og frem til i dag. Etter sammenligningen, genereres det en rapport med detaljert informasjon om treffene som ble funnet.

Underviseren bruker SafeAssign hvis du ser en SafeAssign-erklæring og en liste over støttede filtyper på innsendingssiden.

Mer om hvordan du sender inn arbeid med SafeAssign


Beskytt arbeidet ditt

Du kan ta vare på ditt eget arbeid ved å sende inn kopier av oppgavene dine til Global Reference-databasen. Oppgaver fra andre institusjoner sjekkes mot artikkelen din. Dette beskytter originaliteten til arbeidet ditt uansett institusjon. Global Reference-databasen er en database som er adskilt fra databasen til institusjonen din. Når du frivillig sender inn oppgaver til databasen, samtykker du i at du ikke kommer til å slette dem senere. Du kan også velge alternativet for å sjekke oppgavene dine uten å sende dem inn til Global Reference-databasen. Blackboard hevder ikke eierskap for innsendte oppgaver.


SafeAssign Originality Report

Etter at en oppgave er behandlet, genereres det en rapport med detaljer om prosentverdien av tekst i den innsendte oppgaven som samsvarer med eksisterende kilder. Rapporten viser også de mistenkte kildene for alle delene som viser treff. Når oppgaven er en fortsettelse av arbeid som er sendt inn tidligere, kan læreren slette samsvarende kilder fra rapporten og kjøre den på nytt.

Originality Report oppgir ikke om fraser som samsvarer med kilder, har riktige kildehenvisninger. Læreren må lese rapporten og avgjøre om du har brukt riktige kildehenvisninger.

Underviseren bestemmer om du kan se rapporten.

Lær mer om Originality Report