Denne informasjonen gjelder bare for Original-emnevisningen. Institusjonen din bestemmer hvilke verktøy som er tilgjengelige.

Om prestasjoner

Lærerne kan gi deg mulig å oppnå anerkjennelse for resultatene du oppnår. Dette kalles prestasjoner. Når du oppnår prestasjoner, får du en belønning i form av merker og sertifikater.

Du kan se hvilke belønninger du har fått, og hva som kreves for å få flere. Du får et innblikk i læringsfremgangen mot definerte kompetanser. Du kan publisere merker til Merkeryggsekk og ha bevis på din læring utenfor for Blackboard Learn.

Mer om merker

Lærerne velger hvordan du får tilgang til disse prestasjonene:

  • Emneverktøy-siden
  • Verktøyslenke i emnemenyen
  • Lenke i innholdsområdet

Mine prestasjoner-siden

Mine prestasjoner-siden kan du se både prestasjoner du har oppnådd, og synlige prestasjoner du ikke har oppnådd ennå. Øverst på siden kan du filtrere prestasjonslisten.

Hvis du har oppnådd nye prestasjoner siden forrige gang du var på Mine prestasjoner-siden, ser du et varsel øverst på siden. Når du mottar belønninger for prestasjoner, blir du umiddelbart varslet øverst på siden du er på. Studenter kan også se varslinger i disse områdene:

  • Oppdateringer-sidene
  • Med prestasjonelementet i emnet

Vis krav-siden for en prestasjon ser du kriteriene du må oppfylle for å oppnå belønningen, samt fremgangen din mot målet. Du finner mer informasjon om blant annet belønninger i selve prestasjonene.

Du kan se og skrive ut sertifikater du får av læreren din. For merker du får, kan du se og publisere merkene til din Merkeryggsekk, hvis underviser og institusjonen tillater det. For å publisere merker må studentepost -adressen brukt til din Merkeryggsekk samsvare med den som brukes til  Blackboard Learn. 

Hvis en lærer sletter en prestasjon du har oppnådd en belønning for, blir den tilknyttede belønningen også slettet.