Søk i Mitt innhold

Hvordan søker jeg?

Du kan søke i innholdet som er tilgjengelig i Mitt innhold.

Åpne filer eller mapper som ikke vises i mappetreet. Du kan ha fått lesetillatelse for filer eller mapper som ikke vises i mappetreet eller snarveisvisningen din. Bruk søkekriterier, for eksempel navnet på filen eller mappen eller brukernavnet til personen som opprettet filen, for å finne elementet.

Finn informasjon. Bruk søk for å finne informasjon om et bestemt emne, skrevet av en bestemt bruker eller med bestemte metadata.

Søkene skiller ikke mellom store og små bokstaver. Søkene ignorere store og små bokstaver, og du får de samme søkeresultatene.

Søk raskt fra Søk-menyen i Mitt innhold-menyen. Du kan utføre et Enkelt søk eller et Avansert søk. Du kan lagre søkene og utføre dem igjen på Lagrede søk-siden. Brukere kan også søke etter mapper og mappeelementer.

Mitt innhold-elementer som er knyttet til mapper, søkes etter i enkle eller avanserte søk. Hele mapper og mappeelementer, for eksempel velkomstsider og elementsider, dukker ikke opp i enkle eller avanserte søk. Du må bruke mappesøket for å finne slike elementer.


«Smarte» søk

Alle søk er basert på tillatelsen din for en fil eller mappe. Hvis du ikke har lesetillatelse for et element, ser du det ikke i søkeresultatene, selv om det samsvarer med søkekriteriene. Hvis det finnes flere tillatelser for en fil eller mappe, gjelder tillatelsen for filen eller mappen hvis du åpner den fra søkeresultatene.


«Og»-søk

Du kan skrive inn kriterier i flere søkebokser for å starte et «OG»-søk. Elementer må oppfylle alle kriteriene for å vises i søkeresultatene. Hvert kriterium begrenser søket.

Bare én boks på siden må ha kriterier for at du kan utføre et søk.


Søkekriterier

Denne informasjonen er nyttig når du søker i Mitt innhold:

 • Du må skrive inn minst ett søkeord på en søkeside.
 • Hvis du skriver inn flere ord i et søk, returnerer søket bare de filene som inkluderer alle de angitte ordene.
 • Du kan bruke jokertegn når du søker etter filinnhold. Hvis du for eksempel skriver «fil*», får du resultater med «fil» og «filer» i innholdet. Du kan ikke bruke søk med bare deler av ordet i dette tilfellet.
 • Du kan bruke deler av ordet når du søker etter filnavn. Hvis du for eksempel skriver «filer», får du resultater med «fil» i filnavnet. Du kan ikke bruke jokertegn i dette tilfellet.
 • Du kan skrive inn en filtype i Fil- eller mappenavn-boksen for å få resultater med alle filene av en bestemt type. Hvis du for eksempel skriver inn «.xls», ser du alle Excel-filer.

Jokertegn-, tilnærmings- og fuzzysøk

Denne informasjonen er nyttig når du bruker jokertegn-, tilnærmings- og fuzzysøk i Mitt innhold. Bare bruk disse søkene når du søker etter filinnhold, ikke filnavn.

 • Du kan utføre et jokertegnsøk ved å legge til en stjerne (*) i midten eller slutten av søkeord. Gjør dette for å finne ord der én bokstav er ukjent. Du kan for eksempel legge til «*ast» hvis du leter etter tast eller fast. Eller hvis flere tegn er ukjente. Du kan for eksempel legge til «tast*» når du leter etter forskjellige varianter av tast, for eksempel tasting, taster osv.
 • Du kan ikke bruke stjerne (*) som det første tegnet i søk, fordi dette returnerer alle elementene i Mitt innhold.
 • Du kan utføre et fuzzysøk ved å legge til tilde (~). Du kan for eksempel søke etter et ord som staves på lignende måte som «roaming». Skriv inn: roaming~
 • Du kan søke etter ord som er i nærheten av hverandre, ved å legge til tilde (~). Du kan for eksempel søke etter «prøve» og «avsluttende» innen ti ord etter hverandre i et dokument. Skriv inn: «prøve avsluttende»~10

Boolske søk

Du kan bruke disse boolske operatorene for å søke i Mitt innhold: OG, ELLER, IKKE, «-» og «+». Du må skrive boolske operatorer i STORE BOKSTAVER. Du kan bruke parenteser til å gruppere setninger og danne underspørringer i søk.

 • ELLER-operatoren: Med ELLER-operatoren knyttes to ord sammen, og et samsvarende dokument blir funnet hvis ett av ordene finnes i dokumentet. Du kan bruke symbolet «ll» i stedet for ordet ELLER. Hvis du for eksempel vil søke etter dokumenter som inneholder enten «prøve avsluttende» eller bare «prøve», kan du prøve ett av disse søkene: "test history" ll test, "test history" OR test
 • OG-operatoren: Med OG-operatoren oppdages samsvarende dokumenter som inneholder begge ordene et eller annet sted i teksten. Du kan bruke symbolet «&&» i stedet for ordet OG. Hvis du for eksempel vil søke etter dokumenter som inneholder «prøve avsluttende» og «avsluttende prøve», kan du prøve ett av disse søkene: "test history" && "history test", "test history" AND "history test"
 • IKKE-operatoren: Med IKKE-operatøren ekskluderes dokumenter som inneholder et bestemt ord. Du kan bruke symbolet «!» i stedet for ordet IKKE. Hvis du for eksempel søker etter dokumenter som inneholder «avsluttende prøve», men ikke «avsluttende oppgave», kan du prøve ett av disse søkene: "history test" ! "calculus test", "history test" NOT "calculus test"
 • «+»-operatoren: Med «+»-operatøren kreves det at ord etter +-tegnet finnes et eller annet sted i et dokument. Hvis du for eksempel søker etter et dokument som inneholder «prøve» og kanskje inneholder «avsluttende», kan du prøve ett av disse søkene: +test history
 • «-»-operatoren: Med «-»-operatoren ekskluderes dokumenter som inneholder et bestemt ord. Hvis du for eksempel søker etter et dokument som inneholder «avsluttende prøve», men ikke «avsluttende oppgave», kan du prøve disse søkene: history test - assignment
 • Gruppering: Du kan bruke parenteser til å gruppere setninger for å danne underspørringer i et søk. Hvis du for eksempel søker etter enten «prøve» eller «oppgave» og «avsluttende», kan du prøve disse søkene: (history OR revolution) AND test

Enkle søk

Du kan bruke et enkelt søk for raskt å søke etter Mitt innhold-elementer med et begrenset antall søkekriterier. Filnavnet og alle metadata som er knyttet til filen, blir automatisk inkludert i søket.

Enkle søk inneholder to alternativer:

Alternativer for enkle søk
Alternativ Beskrivelse
Søkekriterier
Søk i filinnhold Merk av i denne boksen for å søke gjennom innholdet i selve filene.
Søk fra Velg en mappe du vil søke etter i Mitt innhold. Velg Bla gjennom for å velge en plassering. Du kan se gjennom mappene i Mitt innhold. Når du finner en du vil søke i, velger du alternativknappen ved siden av mappenavnet.

De fleste brukere kan ikke søke i kataloger på øverste nivå, for eksempel /bibliotek eller /emne. Du må ha en systemrolle med egnede rettigheter for å kunne søke i kataloger på øverste nivå.

Avanserte søk

Avanserte søk inneholder de samme alternativene som enkle søk, samt disse:

 • Du kan søke etter mer detaljerte resultater med flere alternativer og metadata.
 • Du kan lagre søkekriteriene og utføre søket på nytt fra Lagrede søk-siden.
 • Du kan bruke Søk i filinnhold. Søk i filinnhold er det samme søkealternativet som tilbys i enkle søk. Hvis en fil inneholder kriteriene som er lagt til, vises den i resultatene.
 • Du kan bruke Søk i filkommentarer. Hvis en fil har kommentarer som oppfyller søkekriteriene, vises den i resultatene. Kommentarer må være Delt (ikke privat), eller brukeren må ha Administrer-tillatelsen for filen, for å se filkommentarer.

Flere søkealternativer

Du kan bruke flere søkealternativer for å begrense søkeresultatene til mer spesifikke kriterier. Hvert ekstra kriterium begrenser søket.

Institusjoner kan bruke metadata på en koordinert måte for å gjøre det enklere å finne innhold. Bibliotekarer kan for eksempel konsekvent bruke metadata for å skrive inn informasjon om emner eller brukernavn. Studenter kan deretter søke etter emneinformasjon, for eksempel alle dokumenter av en bestemt forfatter eller andre kriterier.

Tilpasninger

Søk etter innhold etter måltilpasninger. Velg Alle eller Alle valgte mål eller Bla gjennom mål.

Metadata

Skriv inn noen kjente metadata i feltene.


Lagre et søk

Lagrede søk-siden lagres søk, slik at du kan bruke dem på nytt. Du kan lagre søk du gjør på Avansert søk-siden eller Mappesøk-siden. Du kan også lagre søk fra Søkeresultater-siden.

Du kan lagre søk du vil bruke regelmessig. Du kan dele lagrede søk med andre brukere.

Del lagrede søk

 1. Fra Søk i innhold-panelet velger du Lagrede søk.
 2. Lagrede søk-siden velger du oppføringen i Søk i nettadresse-kolonnen for det aktuelle søket.
 3. Kopier oppføringen.
 4. Åpne et nytt nettleservindu.
 5. Lim inn den kopierte oppføringen i adressefeltet, og trykk på Enter. Søk i innhold-siden vises.

Utfør et søk på nytt

Velg navnet på et lagret søk for å se søkeresultatene. Dette søket utføres på nytt hver gang du velger det. Søkeresultatene endres hvis det blir lagt til en ny fil eller mappe som oppfyller kriteriene, hvis en fil eller mappe fjernes eller hvis tillatelsene for filen endres.

Du kan legge til et bokmerke for filen eller mappen direkte fra Søkeresultater-siden og åpne den senere på Bokmerker-siden.


Administrer søkene dine

Du kan redigere søk. Åpne menyen for søket, og velg Rediger for å endre søkekriteriene. Siden søket ble startet fra, åpnes og fylles ut med de eksisterende søkekriteriene. Hvis det lagrede søket var et enkelt søk, vises kriteriene på Avanserte søk-siden, og de kan i så fall redigeres der. Rediger kriteriene, og velg Send.

Du kan slette søk fra menyen for søket.