İçerik Koleksiyonu'nda Arama Yapma

Nasıl arama yapabilirim?

İçerik Koleksiyonu'nunda kullanımınıza açık olan içerikleri arayabilirsiniz.

Klasör ağacında gösterilmeyen dosya veya klasörlere erişin. Klasör ağacınızda veya kısayol görünümünüzde görüntülenmeyen dosya veya klasörler için size okuma izni verilmiş olabilir. Ögeyi bulmak için dosya veya klasör adı ya da dosyayı oluşturan kişinin kullanıcı adı gibi arama ölçütlerini kullanın.

Bilgileri keşfedin. Belirli bir kullanıcı tarafından yazılmış veya belirli bir meta veriyi barındıran bir konuyla ilgili bilgileri bulmak için arama işlevini kullanın.

Tüm aramalar büyük/küçük harfe duyarlı değildir. Aramalarda büyük ve küçük harfler gözardı edilir ve aynı sonuçlar verilir.

İçerik Koleksiyonu'ndaki Ara menüsünden hızlı şekilde arama yapın. Temel Arama'yı veya Gelişmiş Arama'yı kullanabilirsiniz. Aramaları kaydedebilir ve Kaydedilmiş Aramalar sayfasından tekrar tekrar kullanabilirsiniz. Kullanıcılar ayrıca portföyler ve portföy ögelerini de arayabilir.

Portföylere eklenen İçerik Koleksiyonu ögeleri, temel veya gelişmiş arama esnasında aranır. Tüm portföyler ve portföy ögeleri (karşılama sayfaları ve öge sayfaları gibi) temel ve gelişmiş arama esnasında bulunamaz. Bu ögeleri bulmak için portföy aramayı kullanın.


"Akıllı" aramalar

Tüm aramalar bir dosya veya klasöre ilişkin izninize bağlıdır. Ögede okuma izniniz yoksa arama ölçütleriyle eşleşse dahi o ögeyi arama sonuçlarında göremezsiniz. Bir dosya veya klasörde ek izinler varsa arama sonuçlarından açtığınızda söz konusu izin dosya veya klasöre uygulanır.


"Ve" aramaları

Bir 'VE' araması yapmak için birden fazla arama kutusuna ölçütler yazabilirsiniz. Bir öge, arama sonuçlarında görünmesi için tüm ölçütleri karşılamalıdır. Her ölçüt aramanın kapsamını daraltır.

Bir aramayı gerçekleştirmek için yalnızca bir kutuda ölçütler olmalıdır.


Arama ölçütleri

İçerik Koleksiyonu'nda arama yaparken aşağıdaki bilgiler faydalıdır:

 • Bir arama sayfasında en az bir terim yazmanız gerekir.
 • Bir arama için birden çok sözcük yazarsanız sorgu sadece belirtilen sözcüklerin tümünü içeren dosyaları geri döndürecektir.
 • Dosya içeriklerini ararken joker karakter kullanarak arama yapabilirsiniz. Örneğin, "ara" yazılırsa içerikte "ara" ve "aramalar" bulunan ögeler geri döndürülür. Bu örnekte kısmi kelime aramaları yapamazsınız.
 • Dosya adlarını ararken kısmi kelime aramaları yapabilirsiniz. Örneğin, "aramalar" ifadesi yazılırsa dosya adında "ara" bulunan ögeler geri döndürülür. Bu örnekte joker karakter kullanarak arama yapamazsınız.
 • Bir uzantı türüne ait tüm dosyaları bulmak için Dosya veya Klasör Adı kutusuna bir dosya uzantısı yazabilirsiniz. Örneğin, tüm Excel dosyalarını bulmak için ".xls" yazın.

Joker karakter, yakınlık ve benzer öge aramaları

İçerik Koleksiyonu'nda joker karakter, yakınlık ve benzer öge aramaları yaparken aşağıdaki bilgiler faydalıdır. Dosya adlarını değil sadece dosya içeriklerini ararken bu arama türlerini kullanın.

 • Bir joker karakter kullanarak arama yapabilirsiniz. Bunu yapmak için arama terimlerinin ortasına veya sonuna bir yıldız işareti (*) eklersiniz. Terimin bir harfinden emin değilseniz o terimi bulmak için bu yöntemi kullanabilirsiniz. Örneğin, test terimini bulmak için "te*t" yazın. Veya emin olmadığınız harfler birden fazla da olabilir. Örneğin, test teriminin farklı biçimlerini (testinde, testinin vb.) bulmak için "test*" yazın.
 • Yıldız işaretini ( * ) bir aramada ilk karakter olarak kullanamazsınız, aksi takdirde bulunan sonuçlarda İçerik Koleksiyonu'ndaki tüm ögeleri görürsünüz.
 • Yaklaşık işaretini ( ~ ) girerek benzer öge aramaları yapabilirsiniz. Örneğin, yazılışı "oda" kelimesine benzeyen bir terimi arayabilirsiniz. Tür: oda~
 • Yaklaşık işaretini ( ~ ) ekleyerek başka bir sözcüğe belirli yakınlıkta olan sözcükleri arayabilirsiniz. Örneğin, bir belgede birbirine göre 10 sözcük içinde bulunan "test" ve "geçmişi" kelimelerini arayabilirsiniz: Tür: "test geçmişi"~10

Boole aramaları

İçerik Koleksiyonu'nda arama yapmak için şu Boole operatörlerini kullanabilirsiniz: VE, VEYA, DEĞİL, "-", "+". Boole operatörlerini TÜMÜ BÜYÜK harflerle yazmalısınız. Aramalarda alt sorguları oluşturmak üzere cümleleri gruplandırmak için parantezler kullanabilirsiniz.

 • VEYA operatörü: VEYA operatörü iki terimi bağlar ve her iki terimin de bulunduğu bir belgeyi bulur. VEYA kelimesi yerine "ll" işaretini kullanabilirsiniz. Örneğin, "test geçmişi" veya sadece "test" sözcüğünü içeren belgeleri aramak için şu sorgulardan birini kullanın: "test history" ll test, "test history" OR test
 • VE operatörü: VE operatörü, tek bir belge metninde herhangi bir yerde her iki terimin olduğu belgeleri eşleştirir. VE kelimesi yerine "&&" işaretini kullanabilirsiniz. Örneğin, "test geçmişi" ve "tarih testi" ifadesini içeren belgeleri aramak için şu sorgulardan birini kullanın: "test history" && "history test", "test history" AND "history test"
 • DEĞİL operatörü: DEĞİL operatörü belirli bir terimi içeren belgeleri hariç tutar. DEĞİL kelimesi yerine "!" işaretini kullanabilirsiniz. Örneğin, "tarih testi" sözcüğünü içeren ancak "matematik testi" sözcüğünü içermeyen belgeleri aramak için şu sorgulardan birini kullanın: "history test" ! "calculus test", "history test" NOT "calculus test"
 • + operatörü: + operatörü, + işaretinden sonra yazılan terimin tek bir belge metninde bir yerde bulunmasını gerektirir. Örneğin, "test" sözcüğünü içeren ve "geçmiş" sözcüğünü de içerebilen bir belgeyi aramak için şu sorguyu kullanın: +test history
 • - operatörü: - operatörü belirli bir terimi içeren belgeleri hariç tutar. Örneğin, "tarih testi" sözcüğünü içeren ancak "tarih ödevi" sözcüğünü içermeyen belgeleri aramak için şu sorguyu kullanın: history test - assignment
 • Gruplandırma: Bir aramada alt sorguları oluşturmak üzere cümleleri gruplandırmak için parantezler kullanabilirsiniz. Örneğin, "tarih" veya "devrim" ve "test" sözcüklerini aramak için şu sorguyu kullanın: (history OR revolution) AND test

Temel aramalar

İçerik Koleksiyonu ögeleri içinde sınırlı sayıda arama ölçütüyle hızlı bir arama yapmak için temel aramayı kullanabilirsiniz. Dosya adı ve dosya ile ilişkilendirilmiş tüm meta veriler otomatik olarak aramaya dâhil edilir.

Temel arama iki seçenek içerir:

Temel Arama Seçenekleri
Seçenek Açıklama
Arama Ölçütleri
Dosya İçeriklerinde Ara Dosyaların kendi içeriklerinde arama yapmak için bu onay kutusunu seçin.
Şuradan Ara İçerik Koleksiyonu'nda aramak üzere bir klasör seçin. Bir arama konumu seçmek için Gözat'ı seçin. İçerik Koleksiyonu'ndaki klasörlerde arama yapabilirsiniz. Arama yapmak istediğiniz klasörü bulunca, klasör adının yanındaki onay düğmesine basın.

Kullanıcılar çoğu /kütüphane veya /kurslar gibi üst düzey dizinlerde arama yapamaz. Üst düzey dizinlerde arama yapabilmek için sistem rolünüzün ilgili ayrıcalıklara sahip olması gerekir.

Gelişmiş aramalar

Gelişmiş Arama, bir temel aramayla aynı seçeneklere ek olarak aşağıdakileri de içerir:

 • Ek seçenekler ve meta veriler ile daha ayrıntılı aramalar yapabilirsiniz.
 • Arama ölçütlerini kaydedebilir ve Kaydedilmiş Aramalar sayfasından tekrar çalıştırabilirsiniz.
 • Dosya İçeriklerinde Ara işlevini kullanabilirsiniz. Dosya İçeriklerinde Ara, Temel Aramada sağlanan aynı arama seçeneğidir. Eklenen ölçütler bir dosyada varsa o dosya sonuçlarda gösterilir.
 • Dosya Yorumlarında Ara işlevini kullanabilirsiniz. Bir dosyada arama ölçütüyle eşleşen yorumlar varsa o dosya sonuçlarda gösterilir. Bir dosyayla ilgili yorumları görmek için, yorumlar Paylaşılmalı (Özel olmamalı) veya dosyada kullanıcı için Yönetme izni olmalıdır.

İlave arama seçenekleri

Arama sonuçlarının kapsamını daha sınırlayıcı ölçütlerle daraltmak için ilave arama seçenekleri kullanabilirsiniz. Her ilave ölçüt aramanın kapsamını daraltır.

Kurumlar, içeriği bulmayı kolaylaştırmak için meta verileri koordineli şekilde kullanabilir. Örneğin, kütüphaneciler konu veya kullanıcı adı bilgilerini yazmak için sürekli meta veri kullanırlar. Ardından öğrenciler belirli bir yazara veya başka ölçütlere göre tüm belgelerde konuyla ilgili bilgileri arayabilirler.

Hizalamalar

İçeriği hedefler hizalamalarına göre arayın. Herhangi biri veya Tüm seçilen hedefler ya da Hedeflere Gözat'ı seçin.

Meta Veriler

Verilen alanlara herhangi bir bilinen meta veri girin.


Aramayı kaydetme

Aramalar, Kaydedilmiş Aramalar sayfasına kaydedildiğinden bunlar yeniden kullanılabilir. Gelişmiş Arama sayfasında veya Portföy Arama sayfasında yaptığınız bir aramayı kaydedebilirsiniz. Aramalarınızı Arama Sonuçları sayfasından da kaydedebilirsiniz.

Sık sıkı kullanmak istediğiniz bir aramayı kaydedebilirsiniz. Kaydedilmiş aramaları başka kullanıcılarla paylaşabilirsiniz.

Kaydedilmiş aramaları paylaşma

 1. İçerik Ara panelinden, Kaydedilmiş Aramalar'ı seçin.
 2. Kaydedilmiş Aramalar sayfasında, ilgili aramanın URL Ara sütunundaki girdiyi seçin.
 3. Bu girdiyi kopyalayın.
 4. Yeni bir tarayıcı penceresi açın.
 5. Kopyalanan girdiyi adres alanına yapıştırın ve Enter tuşuna basın. İçerik Ara sayfası görünür.

Aramayı tekrar kullanma

Arama sonuçlarını görmek için kaydedilmiş bir aramanın adını seçin. Bu arama her seçtiğinizde yeniden çalıştırılır. Ölçütleri karşılayan yeni bir dosya veya klasör eklenirse bir dosya veya klasör kaldırılırsa veya dosya izni değiştirilirse arama sonuçları değişecektir.

Doğrudan Arama Sonuçları sayfasından dosya veya klasör için yer işareti ekleyebilir ve daha sonra bunlara Yer İşaretleri sayfasından erişebilirsiniz.


Aramalarınızı yönetme

Bir aramayı düzenleyebilirsiniz. Aramanın menüsüne erişin ve arama ölçütlerini değiştirmek için Düzenle'yi seçin. Aramanın başlatıldığı sayfa açılır ve mevcut arama ölçütleriyle doldurulur. Kaydedilmiş arama bir temel arama ise ölçütler Gelişmiş Arama sayfasında gösterilir ve buradan düzenlenebilir. Ölçütleri düzenleyin ve Gönder'i seçin.

Bir aramanın menüsünden o aramayı silebilirsiniz.