Söka i Content Collection

Hur gör jag en sökning?

Du kan söka i innehållet som är tillgängligt för dig i Content Collection.

Du kan söka efter filer och mappar som inte visas i mappträdet. Du kan ha fått läsbehörighet till filer eller mappar som inte visas i mappträdet eller i genvägsvyn. Då måste du söka efter filen eller mappen genom namnet på den eller användarnamnet på den person som skapade filen eller mappen.

Du kan göra en generell sökning efter viss information. Du kan söka på ett visst ämne, material skapat av en viss användare eller material med vissa metadata.

Inga sökningar är skiftlägeskänsliga. Du får samma resultat oavsett om du skriver med små eller stora bokstäver.

Du kan göra en snabb sökning via menyn Sök i Content Collection-menyn. Du kan välja mellan alternativen Enkel sökning och Avancerad sökning. Du kan också spara sökningar och utföra dem igen från sidan Sparade sökningar. Du kan även söka efter portföljer och portföljobjekt.

Under en enkel eller avancerad sökning söker man efter Content Collection-objekt som är bifogade portföljer. Det går inte att hitta hela portföljer och portföljobjekt, till exempel välkomstpaket och objektsidor, vid enkel eller avancerad sökning. Använd portföljsökningen för att hitta dessa objekt.


Smarta sökningar

Alla sökningar görs utifrån från de behörigheter du har till filer och mappar. Om du inte har läsbehörighet till en fil eller mapp visas den inte i sökresultaten även om den stämmer in på sökkriterierna. Om det finns en annan behörighet till en fil eller mapp gäller behörigheten till filen eller mappen i fråga om den öppnas från sökresultaten.


AND-sökningar

Du kan göra en AND-sökning genom att skriva in sökkriterier i flera sökrutor. Endast filer och mappar som uppfyller alla kriterier returneras då i sökresultaten. Ju fler kriterier du anger ju mer förfinas sökningen.

Endast en ruta på sidan måste vara ifylld för att sökning ska kunna genomföras.


Sökkriterier

Den här informationen är användbar när du söker i Content Collection:

 • Du måste skriva in åtminstone ett sökord på en söksida.
 • Om flera ord skrivs in vid en sökning returneras bara de filer som innehåller alla de angivna orden.
 • Du kan söka efter innehåll i filer genom att använda jokertecken. Om du till exempel skriver ”sök*” returneras filer och mappar som innehåller orden ”sök” och ”sökningar”. När du söker på innehåll får du endast exakta träffar.
 • När du söker på filnamn görs sökning efter liknande ord. Om du till exempel skriver ”sökningar” returneras filer och mappar som har ordet ”sök” i filnamnet. När du söker på filnamn kan inte jokertecken användas.
 • Du kan ange ett filnamnstillägg i rutanFil- eller mappnamn och får då upp alla filer med det filnamnstillägget. Om du till exempel skriver ”.xls” får du upp alla Excel-filer.

Sökningar med jokertecken, närliggande sökningar och fuzzy-sökningar

Den här informationen är användbar när du gör sökningar med jokertecken, närliggande sökningar och fuzzy-sökningar i Content Collection. De här typerna av sökningar kan endast användas när du söker på filinnehåll och inte på filnamn.

 • Du kan utföra en sökning med jokertecken genom att lägga till en asterisk eller stjärna (*) mitt i eller i slutet av ett sökord. Den här sökmetoden är bra när du inte är säker på en bokstav i ordet. Om du till exempel skriver ”f*l” får du upp resultat för både ”fil” och ”fel”. Den är även bra när du är osäker på flera bokstäver. Om du till exempel skriver ”fil*” får du upp alla varianter av ordet fil, till exempel filer, filerna, filen, filens och så vidare.
 • Det går inte att ange en asterisk eller stjärna (*) som första tecken i en sökning eftersom allt i Content Collection då returneras.
 • Du kan göra en fuzzy-sökning genom att skriva ett tildetecken (~). Du kan till exempel söka efter ord som har stavas ungefär likadant som ”roam”. Typ: roam~
 • Du kan göra en sökning efter ord som står relativt nära varandra genom att använda ett tildetecken (~). För att till exempel söka efter ”prov” och ”hösttermin” som står mindre än tio ord från varandra i ett dokument skriver du så här i sökningen: Typ: ”prov hösttermin”~ 10

Booleska sökningar

Du kan söka med dessa booleska operatorer i Content Collection: AND, OR, NOT, ”-”, ”+”. De booleska operatorerna måste skrivas med stora bokstäver. Du kan dela in fraser i olika grupper och skicka delfrågor genom att använda parenteser.

 • Operatorn ELLER: Med operatorn ELLER kopplas två ord samman och dokument som innehåller något av orden returneras. Du kan ange symbolen ”ll” istället för att skriva OR. Om du till exempel vill söka efter dokument som innehåller antingen ”prov historia” eller bara ”prov” kan du skriva så här: "test history" ll test, "test history" OR test
 • Operatorn OCH: Operatorn OCH matchar dokument som innehåller båda termerna någonstans i texten i ett och samma dokument. Du kan ange symbolen ”&&” istället för att skriva AND. Om du vill söka efter dokument som innehåller ”prov historia” och ”historieprov” kan du skriva så här: "test history" && "history test", "test history" AND "history test"
 • EJ Operatorn: Operatorn NOT utesluter dokument som innehåller en viss term. Du kan ange symbolen ”!” i stället för ordet NOT. Om du till exempel vill söka efter dokument som innehåller ”historieprov” men inte ”matematikprov” kan du skriva så här: "history test" ! "calculus test", "history test" NOT "calculus test"
 • Operatorn +: Med den här operatorn måste ordet efter + finns med någonstans i texten i ett och samma dokument. Om du vill söka efter dokument som innehåller ”test” och eventuellt ”historia” kan du skriva så här: +test history
 • Operatorn -: Med den här operatorn utesluts dokument som innehåller ett visst ord. Om du vill söka efter dokument som innehåller ”historieprov” men inte ”historieuppgift” kan du skriva så här: history test - assignment
 • Gruppering: Du kan dela in fraser i grupper och skapa delfrågor inom en sökning genom att använda parenteser. Om du vill söka efter antingen ”historia” eller ”revolution” och ”test” kan du skriva så här: (history OR revolution) AND test

Enkel sökning

Genom en enkel sökning kan du snabbt hitta filer och mappar i Content Collection med hjälp av ett begränsat antal sökkriterier. Sökning görs automatiskt på filnamn och alla metadata kopplade till filerna.

Enkel sökning har två alternativ:

Alternativ för Enkel sökning
Alternativ Beskrivning
Sökkriterier
Sök i filinnehåll Markera den här kryssrutan för att söka i innehållet i själva filerna.
Sök från Markera den mapp som du vill söka igenom i Content Collection. Om du vill bläddra fram till en plats att söka på klickar du på Bläddra. Du kan bläddra igenom mapparna i Content Collection. När du hittar den mapp du vill söka i klickar du på alternativknappen bredvid mappnamnet.

De flesta användare kan inte söka i kataloger på den högsta nivån, till exempel /bibliotek eller/kurser. För att du ska kunna söka i kataloger på högsta nivån måste den systemroll du har ha behörighet för det.

Avancerade sökningar

Med alternativet Avancerad sökning har du samma alternativ som med enkla sökningar plus dessa alternativ:

 • Du kan få fram mer förfinade sökresultat genom att ange ytterligare kriterier och metadata.
 • Du kan spara sökkriterier och göra om sökningen på sidan Sparade sökningar.
 • Du kan välja alternativet Sök i filinnehåll. Sök i filinnehåll är samma sökalternativ som erbjuds i en enkel sökning. Om en fil innehåller kriterierna som anges returneras den filen i resultatet.
 • Du kan välja alternativet Sök i filkommentarer. Om en fil har kommentarer som innehåller sökkriterierna som anges returneras den filen i resultatet. För att du ska kunna se kommentarer i en fil måste de vara delade (inte privata) eller så måste användaren ha hanteringsbehörighet till filen.

Fler sökalternativ

Det finns ytterligare sökalternativ som du kan använda för att förfina sökresultaten enligt mer specifika kriterier. För varje ytterligare kriterium blir sökningen mer avgränsad.

Institutioner kan använda metadata på ett samordnat sätt för att göra det enklare att hitta innehåll. Bibliotekarier kan till exempel konsekvent använda metadata för att ange ämne eller användarnamnsinformation. Då kan kursdeltagarna söka efter information inom ett visst ämne eller som skapats av en viss person eller andra kriterier.

Överensstämmelser

Sök efter innehåll med hjälp av målöverensstämmelser. Välj något av alternativen Alla, Alla markerade målsättningar eller Bläddra bland målsättningar.

Metadata

Skriv in de metadata du känner till i fälten som tillhandahålls.


Spara sökningar

På sidan Sparade sökningar kan du spara sökningar som du sedan kan köra igen. Du kan spara sökningar som du sätter samman på sidan Avancerad sökning eller sidan Portföljsökning. Du kan även spara sökningar från sidan Sökresultat.

Du kan spara sökningar som du behöver göra regelbundet. Sedan kan du även dela sparade sökningar med andra användare.

Dela sparade sökningar

 1. Klicka på Sparade sökningar i panelen Sök innehåll.
 2. På sidan Sparade sökningar klickar du på den sökning i kolumnen Söknings-URL som du vill dela.
 3. Kopiera posten.
 4. Öppna ett nytt webbläsarfönster.
 5. Klistra in den kopierade posten i adressfältet och klicka på Enter. Sidan Sök innehåll öppnas.

Göra om sökningar

Klicka på en sparad sökning. Då öppnas sökresultatet. Sökningen görs på nytt varje gång du klickar på den. Sökresultaten förändras om en ny fil eller mapp har lagts till som uppfyller kriterierna, om en fil eller mapp har raderats eller om behörighet till en fil har ändrats.

Du kan sätta bokmärken på en fil eller mapp på sidan Sökresultat och sedan gå till filen eller mappen via sidan Bokmärken.


Administrera dina sökningar

Du kan redigera en sökning. Öppna sökningens meny och välj alternativet Redigera om du vill ändra sökkriterierna. Sidan där sökningen gjordes öppnas och fylls i med de befintliga sökkriterierna. Om det var en enkel sökning visas kriterierna på sidan Avancerad sökning och kan redigeras där. Ändra de kriterier som du vill ändra och klicka på Skicka.

Du kan ta bort en sökning från en söknings meny.