Deltakerlister for emner

Ser dette ukjent ut? Gå til «Ultra»-hjelpen om deltakerlisten.

Du kan se hvem som er tilknyttet emnet ditt, på to måter:

På Deltakerliste-siden, kan du se og søke i en liste over brukerne som er tilknyttet emnet ditt.. Åpne deltakerlisten på Verktøy-siden i emnet ditt.

På Brukere-siden kan du se, søke etter og tilknytte brukere. Åpne Brukere-siden fra Kontrollpanel > Brukere og grupper > Brukere.

Mer om hvordan du finner brukere via søk

Mer om hvordan du tilknytter bruker

Deltakerliste- og Brukere-sidene hentes informasjon fra systemets verktøy for personlige opplysninger. Studentene kan se personopplysningene sine i Verktøy-panelet i alle faner og via Innstillinger-lenken i menyen ved siden av navnene deres i sidetoppteksten. Studentene kan velge hvilken informasjon som skal vises i brukerkatalogen og på deltakerlisten.

Institusjonen din kontrollerer om den personlige informasjonen, brukerkatalogen og verktøyene for deltakerlisten er tilgjengelige.


ULTRA: Deltakerliste

Ser dette ukjent ut? Gå til «Original»-hjelpen hvis du trenger hjelp angående deltakerlisten.

Du kan bruke Deltakerliste-lenken på Emneinnhold-siden for å se klasselisten, kommunisere med studentene og se hvordan de ser ut. Hvis det finnes mer enn én student med samme navn, kan du velge en av studentenes profilbilde. Det åpnes et profilkort hvor du ser studentens ID. Dupliserte navn sorteres etter ID. Du kan også sende meldinger til alle som har med emnet ditt å gjøre.

Brukerne kan laste opp et bilde av seg selv på profilsidene sine. Hvis de ikke legger til bilder, vises det generiske silhuetter i deltakerlisten. Brukernes profilbilder vises også ved siden av aktiviteten deres i vurderingsboken, aktivitetsstrømmen, diskusjoner, samtaler og meldinger. Profilbildet ditt vises også på Emner- og Emneinnhold-sidene.

Endre visningen. Deltakerlisten vises i den valgte visningsformen frem til du eventuelt endrer den – selv om du logger ut.

  • Med rutenettvisning sorteres personer automatisk etter rolle og deretter etter etternavn. Roller vises i denne rekkefølgen: lærere, undervisningsassistenter, sensorer, emnebyggere og studenter. Hvis du vil sortere listen manuelt, må du bytte til listevisning.
  • Med listevisningen sorteres personer etter etternavn som standard. Velg Navn eller Rolle i topptekstfeltet hvis du vil sortere etter henholdsvis navn eller rolle.

Filtrer visningen. Du kan sortere deltakerlisten etter roller, for eksempel lærere eller fakultetsansatte. Filteralternativene endres basert på rollene som finnes i emnet. Du kan også filtrere etter Studenter med tilrettelegging. Studenter med tilrettelegginger vises med et dobbeltpilsymbol på profilbildet sitt.

Kommuniser via profilkort. Velg profilbilder for å se grunnleggende profilkort og sende meldinger. Studentene bestemmer hvem som kan se de fullstendige profilene deres, i personverninnstillingene for profilene.

Administrer brukere. Med de rette tillatelsene kan du bruke noen funksjoner for brukeradministrering på deltakerlisten. Hold markøren over en person for å se Flere alternativer-ikonet og åpne menyen, hvor du kan endre brukerens roller, nekte tilgang, legge til tilrettelegginger og fjerne personen helt fra emnet ditt. Når du nekter noen tilgang, vises de med et grått profilbilde med en skråstrek gjennom. For å tilknytte folk fra deltakerlisten velger du Enroll People-ikonet øverst i vinduet.

Søk i listen. Velg Søk i deltakerlisten-ikonet. Skriv inn et navn eller brukernavn eller minst to bokstaver i søkefeltet for å se en liste over studenter som stemmer overens med søket. Eventuelle filtre du har valgt tidligere, fjernes når du gjør nye søk.


ULTRA: Send meldinger fra deltakerlisten

Fra deltakerlisten kan du sende en melding til alle som er tilknyttet emnet ditt.

Velg et profilbilde for å åpne profilkortet. Velg konvoluttikonet for å åpne Ny melding-panelet. Du kan legge til flere mottakere i meldingen etter behov.

Meldinger du sender fra deltakerlisten, vises også på Meldinger-siden.

Mer om hvordan du sender meldinger


ULTRA: Administrer og tilknytt folk

Åpne menyen for en person på Deltakerliste-siden. Velg Rediger medlemsinformasjonen for å åpne Medlemsinformasjon-panelet. Du kan endre roller, forhindre tilgang til emnet ditt og fjerne folk fra emnet. Institusjonen din kontrollerer hva du kan gjøre.

I panelet kan du også oppdatere personopplysningene dine. Endringene du gjør, reflekteres i profilen din og hele systemet. Studentene kan redigere opplysningene sine på samme måte.

Endre roller. Når du endrer en persons rolle, omplasseres vedkommende på deltakerlisten hvis du bruker rutenettvisning. Roller vises i denne rekkefølgen: lærere, undervisningsassistenter, sensorer, emnebyggere og studenter. I listevisning vises alle medlemmene i alfabetisk rekkefølge.

Nekt tilgang. Fjern avmerkingen for Gi tilgang til dette emnet for å hindre at noen får tilgang til emnet, men likevel beholde vedkommendes emneinformasjon og -aktivitet. Du ser personens status på deltakerlisten med et grått profilbilde med en skråstrek gjennom. Personen kan ikke lenger se emnet ditt på Emner-siden.

Administratorer gjør brukere utilgjengelige på systemnivå. Det er ikke det samme som når du nekter brukere tilgang til emnet ditt fra deltakerlisten. Brukere som er utilgjengelige på systemnivå, kan ikke engang logge på systemet.

Fjern folk. Velg Fjern person-ikonet for å fjerne en person fra emnet ditt. Denne handlingen sletter også alle vurderinger og data som er tilknyttet personen. Du kommer til å se et popup-vindu for bekreftelse. For å beholde dataene kan du avbryte slettingen og i stedet nekte personen tilgang til emnet ditt.

Lukk panelet. Valgene dine lagres automatisk. Velg X for å lukke panelet. Vil du ikke beholde endringene? Da fjerner du dem bare før du lukker panelet.

Tilknytt folk

Hvis institusjonen din tillater det, kan du knytte personer til emnet ditt. Velg Enroll People-ikonet øverst på deltakerlisten for å åpne Enroll People-panelet.

  1. Skriv inn et navn eller brukernavn eller minst to bokstaver i søkefeltet for å se en liste over studenter som stemmer overens med søket. Personer som allerede er tilknyttet emnet ditt, vises ikke i søkeresultatene.
  2. Velg én eller flere personer. De vises umiddelbart på deltakerlisten. For å oppheve valget av en person velger du vedkommendes navn på nytt.
  3. Velg en rolle til hver person.
  4. Velg X for å lukke panelet. Nederst på deltakerlisten vises en melding med navnene til brukerne du la til.

Brukere som er utilgjengelige på systemnivå, kan ikke knyttes til emner og vises ikke i søkeresultatene.

Studenter kan ikke knytte seg selv til emner for øyeblikket.

Roller

Lærer: Lærere oppretter emneinnhold og tilrettelegger for emneinteraksjoner. De kan se private emner samt åpne emner når studenter skal kunne bruke dem.

Hovedlærer: Hvis et emne har flere lærere, kan hvem som helst av dem utpeke en person som hovedlærer. Hovedlæreren vises på emnekortet på Emner-siden. Hovedlæreren er oppført øverst på deltakerlisten. Hvis det finnes flere hovedlærere, er de oppført i alfabetisk rekkefølge over de andre lærerne på deltakerlisten. Den første hovedlæreren på deltakerlisten vises på emnekortet.

Undervisningsassistent: Undervisningsassistenter tilrettelegger for emneinteraksjoner og har tilgang til private emner – akkurat som lærere. Det er institusjonen din som angir rollebegrensninger. Undervisningsassistenter kan ikke slette lærere fra emner.

Sensor: Sensorer hjelper lærere med å opprette, administrere og vurdere emnearbeid. De har ikke tilgang til private emner.

Emnebygger: Emnebyggere oppretter innhold, administrerer et emne og har tilgang til private emner. De kan ikke se studentvurderinger eller fjerne lærere fra emner.

Student: Studenter sender inn emnearbeid og deltar i diskusjoner. Studenter kan ikke opprette eller vurdere emneelementer. Studenter ser private emner i emnelisten sin, men de har ikke tilgang til dem.

Gjest: Selv om du kan gi brukere gjesterollen, har ikke gjester tilgang til emner for øyeblikket.


ULTRA: Tilpasninger

Du kan angi tilrettelegginger for studenter på individuelt basis. Du kan frita studenter fra leveringsfrister eller tidsbegrensninger for oppgaver. Tilrettelegginger kan brukes for å hjelpe studenter som har vanskeligheter med å klare visse krav, med å oppnå fremgang i emnet ditt.

Du kan også gi enkeltstudenter unntak for spesifikke prøver eller oppgaver. Unntak inkluderer flere forsøk eller utvidet tilgang – selv om den aktuelle oppgaven eller prøven er skjult for andre studenter. Unntak overstyrer de to innstillingene som gjelder for alle andre, men bare for den aktuelle oppgaven eller prøven.

Mer om unntak for oppgaver eller prøver

Gå til tilretteleggingspanelet

Åpne menyen for en student på Deltakerliste-siden, og velg Tilrettelegging.

I panelet velger du tilrettelegginger for den aktuelle studenten:

Tilrettelegging av leveringsfrist: innsendinger for studenter med denne tilretteleggingen blir ikke merket som sene.

Tilrettelegging av tidsfrist: Studenter med tilrettelegging av tidsfrist har mer tid på seg til å fullføre oppgaver som går på tid. Når du har valgt denne tilretteleggingen, må du velge hvor mye ekstra tid studenten skal få.

  • + 50 % mer tid
  • + 100 % mer tid
  • Ubegrenset tid

Studenter med tilretteleggingen Ubegrenset tid ser aldri tidsbegrensningen for oppgaver. Dette kan ofte føre til at stress og angst som følger med emnearbeid, reduseres.

Studenter med tilrettelegginger vises med et ikon ved siden av navnene sine. Ikonet vises i vurderingsboken og på deltakerlisten. Studenter ser ikke tilrettelegginger du legger til.

Når du velger å vurdere med skjulte studentnavn, vises det ingen indikasjoner på studenter med tilrettelegginger.

Ikonet vises også ved siden av navn i diskusjoner. Tilretteleggingen av innleveringsfrist er den eneste som gjelder. Tilretteleggingen for tidsbegrensning gjelder ikke.

Antallet tilrettelegginger du har gjort, vises i innstillingene for emneelementer som gis vurdering, for eksempel oppgaver og prøver. Velg lenken for å se tilretteleggingene. Velg Se deltakerlisten for å gjøre endringer.

Legg til eller slett tilrettelegginger av tidsfrist

Hvis du legger til eller sletter en tilrettelegging av tidsfrist etter at studentene har begynt på innsendingene sine, ser du et advarsel. Tidsbegrensninger for arbeid som allerede er sendt inn, blir oppdatert.

Når du sletter en tilrettelegging av tidsfrist, blir arbeid som allerede er innsendt for oppgaver eller prøver som går på tid, merket som sent av systemet.

Legg til eller slett tilrettelegginger av leveringsfrist

I vurderingsboken kan studenter med tilrettelegginger av leveringsfrist sende inn arbeid når som helst etter leveringsfristen uten å bli trukket for det. Etter leveringsfristen ser du ikke etiketter om sen levering i studentlisten i vurderingsboken.

Hvis du sletter tilretteleggingen av leveringsfrist for en student og leveringsfristen har passert, blir det lagt til en etikett om sen levering.

Tilrettelegging av tidsfrist + tidsbegrensning

Hvis studenter har en tilrettelegging av tidsfrist og du gir mer tid til å fullføre en oppgave eller prøve i innstillingene, kombineres tidene.

Eksempel:

Du lager en tidsbegrensning på 10 minutter for en oppgave eller prøve. Du gir 50 % mer tid til å fullføre den. Hver student har totalt 15 minutter på seg.

Student A har en tilrettelegging av tidsfrist med 50 % mer tid.

Student A:

15 minutter til å fullføre oppgaven eller prøven basert på tidsbegrensningen som gjelder for hele klassen

50 % ekstra tid på grunn av tilretteleggingen: 8 minutter

Totalt: 23 minutter til å fullføre oppgaven eller prøven.

Selv om denne studenten ser en melding når de siste 8 minuttene begynner, blir IKKE vedkommendes arbeid merket som mottatt etter tidsfristen.

Hvis du sletter tilretteleggingen av tidsfrist for Student A etter at vedkommende har sendt inn arbeidet sitt, kan det bli merket som sent av systemet.

Tilrettelegginger og grupper

Hvis studenter med tilpasninger er med i en gruppe, gjelder tilpasningene for det aktuelle elementet for alle studentene i gruppen. Eksempel: Du oppretter en gruppeoppgave, og ett gruppemedlem har en tilrettelegging av leveringsfrist. Den aktuelle gruppens arbeid merkes ikke som sent selv om de leverer etter innleveringsfristen.

Det er for øyeblikket ikke mulig å legge til tidsbegrensninger for gruppearbeid.