Deltakerlister for emner

Ser dette ukjent ut? Gå til «Ultra»-hjelpen om deltakerlisten.

Du kan se hvem som er tilknyttet emnet ditt, på to måter:

På Deltakerliste-siden, kan du se og søke i en liste over brukerne som er tilknyttet emnet ditt.. Åpne deltakerlisten på Verktøy-siden i emnet ditt.

På Brukere-siden kan du se, søke etter og tilknytte brukere. Åpne Brukere-siden fra Kontrollpanel > Brukere og grupper > Brukere.

Mer om hvordan du finner brukere via søk

Mer om hvordan du tilknytter bruker

Deltakerliste- og Brukere-sidene hentes informasjon fra systemets verktøy for personlige opplysninger. Studentene kan se personopplysningene sine i Verktøy-panelet i alle faner og via Innstillinger-lenken i menyen ved siden av navnene deres i sidetoppteksten. Studentene kan velge hvilken informasjon som skal vises i brukerkatalogen og på deltakerlisten.

Institusjonen din kontrollerer om den personlige informasjonen, brukerkatalogen og verktøyene for deltakerlisten er tilgjengelige.


ULTRA: Deltakerlister for emner

Ser dette ukjent ut? Gå til «Original»-hjelpen hvis du trenger hjelp angående deltakerlisten.

Du kan bruke Deltakerliste-lenken på Emneinnhold-siden for å se klasselisten, kommunisere med studentene og se hvordan de ser ut. Hvis det finnes mer enn én student med samme navn, kan du velge en av studentenes profilbilde. Det åpnes et profilkort hvor du ser studentens ID. Dupliserte navn sorteres etter ID. Du kan også sende meldinger til alle som har med emnet ditt å gjøre.

Brukerne kan laste opp et bilde av seg selv på profilsidene sine. Hvis de ikke legger til bilder, vises initialene deres eller en generisk silhuett på deltakerlisten. Brukernes profilbilder vises også i vurderingsboken, aktivitetsstrømmen, diskusjoner og meldinger – ved siden av aktiviteten deres. Profilbildet ditt vises også på Emner- og Emneinnhold-sidene.

Endre visningen. Deltakerlisten vises i den valgte visningsformen frem til du eventuelt endrer den – selv om du logger ut.

Med rutenettvisning sorteres personer automatisk etter rolle og deretter etter etternavn. Roller vises i denne rekkefølgen: lærere, undervisningsassistenter, sensorer, emnebyggere og studenter. Hvis du vil sortere listen manuelt, må du bytte til listevisning.

Med listevisningen sorteres personer etter etternavn som standard. Velg Navn eller Rolle i topptekstfeltet hvis du vil sortere etter henholdsvis navn eller rolle.

Filtrer visningen. Du kan sortere deltakerlisten etter roller, for eksempel lærere eller fakultetsansatte. Filteralternativene endres basert på rollene som finnes i emnet. Du kan også filtrere etter Studenter med tilrettelegging. Studenter med tilrettelegginger vises med et dobbeltpilsymbol på profilbildet sitt.

Kommuniser via profilkort. Velg profilbilder for å se grunnleggende profilkort og sende meldinger. Studentene bestemmer hvem som kan se de fullstendige profilene deres, i personverninnstillingene for profilene.

Administrer brukere. Med de rette tillatelsene kan du bruke noen funksjoner for brukeradministrering på deltakerlisten. Hold markøren over en person for å se Flere alternativer-ikonet og åpne menyen, hvor du kan endre brukerens roller, nekte tilgang, legge til tilrettelegginger og fjerne personen helt fra emnet ditt. Når du nekter noen tilgang, vises de med et grått profilbilde med en skråstrek gjennom. For å tilknytte folk fra deltakerlisten velger du Enroll People-ikonet øverst i vinduet.

Søk i listen. Velg Søk i deltakerlisten-ikonet. Skriv inn et navn eller brukernavn eller minst to bokstaver i søkefeltet for å se en liste over studenter som stemmer overens med søket. Eventuelle filtre du har valgt tidligere, fjernes når du gjør nye søk.


ULTRA: Send meldinger fra deltakerlisten

Fra deltakerlisten kan du sende en melding til alle som er tilknyttet emnet ditt.

Velg et profilbilde for å åpne profilkortet. Velg konvoluttikonet for å åpne Ny melding-panelet. Du kan legge til flere mottakere i meldingen etter behov.

Meldinger du sender fra deltakerlisten, vises også på Meldinger-siden.

Mer om hvordan du sender meldinger


ULTRA: Administrer og tilknytt folk

Hold markøren over en person på Deltakerliste-siden, og velg Flere alternativer-ikonet for å åpne menyen. Velg Rediger medlemsinformasjonen for å åpne Medlemsinformasjon-panelet. Du kan endre roller, forhindre tilgang til emnet ditt og fjerne folk fra emnet. Institusjonen din kontrollerer hva du kan gjøre.

I panelet kan du også oppdatere personopplysningene dine. Endringene du gjør, reflekteres i profilen din og hele systemet. Studentene kan redigere opplysningene sine på samme måte.

Endre roller. Når du endrer en persons rolle, omplasseres vedkommende på deltakerlisten hvis du bruker rutenettvisning. Roller vises i denne rekkefølgen: lærere, undervisningsassistenter, sensorer, emnebyggere og studenter. I listevisning vises alle medlemmene i alfabetisk rekkefølge.

Nekt tilgang. Fjern avmerkingen for Gi tilgang til dette emnet for å hindre at noen får tilgang til emnet, men likevel beholde vedkommendes emneinformasjon og -aktivitet. Du ser personens status på deltakerlisten med et grått profilbilde med en skråstrek gjennom. Personen kan ikke lenger se emnet ditt på Emner-siden.

Administratorer gjør brukere utilgjengelige på systemnivå. Det er ikke det samme som når du nekter brukere tilgang til emnet ditt fra deltakerlisten. Brukere som er utilgjengelige på systemnivå, kan ikke engang logge på systemet.

Fjern folk. Velg Fjern person-ikonet for å fjerne en person fra emnet ditt. Denne handlingen sletter også alle vurderinger og data som er tilknyttet personen. Du kommer til å se et popup-vindu for bekreftelse. For å beholde dataene kan du avbryte slettingen og i stedet nekte personen tilgang til emnet ditt.

Lukk panelet. Valgene dine lagres automatisk. Velg X for å lukke panelet. Vil du ikke beholde endringene? Da fjerner du dem bare før du lukker panelet.

Tilknytt folk

Hvis institusjonen din tillater det, kan du knytte personer til emnet ditt. Velg Enroll People-ikonet øverst på deltakerlisten for å åpne Enroll People-panelet.

  1. Skriv inn et navn eller brukernavn eller minst to bokstaver i søkefeltet for å se en liste over studenter som stemmer overens med søket. Personer som allerede er tilknyttet emnet ditt, vises ikke i søkeresultatene.
  2. Velg én eller flere personer. De vises umiddelbart på deltakerlisten. For å oppheve valget av en person velger du vedkommendes navn på nytt.
  3. Velg en rolle til hver person.
  4. Velg X for å lukke panelet. Nederst på deltakerlisten vises en melding med navnene til brukerne du la til.

Brukere som er utilgjengelige på systemnivå, kan ikke knyttes til emner og vises ikke i søkeresultatene.

Studenter kan ikke knytte seg selv til emner for øyeblikket.

Roller

Lærer: Lærere oppretter emneinnhold og tilrettelegger for emneinteraksjoner. De kan se private emner samt åpne emner når studenter skal kunne bruke dem.

Hovedlærer: Hvis et emne har flere lærere, kan hvem som helst av dem utpeke en person som hovedlærer. Hovedlæreren vises på emnekortet på Emner-siden. Hovedlæreren er oppført øverst på deltakerlisten. Hvis det finnes flere hovedlærere, er de oppført i alfabetisk rekkefølge over de andre lærerne på deltakerlisten. Den første hovedlæreren på deltakerlisten vises på emnekortet.

Undervisningsassistent: Undervisningsassistenter tilrettelegger for emneinteraksjoner og har tilgang til private emner – akkurat som lærere. Det er institusjonen din som angir rollebegrensninger. Undervisningsassistenter kan ikke slette lærere fra emner.

Sensor: Sensorer hjelper lærere med å opprette, administrere og vurdere emnearbeid. De har ikke tilgang til private emner.

Emnebygger: Emnebyggere oppretter innhold, administrerer et emne og har tilgang til private emner. De kan ikke se studentvurderinger eller fjerne lærere fra emner.

Student: Studenter sender inn emnearbeid og deltar i diskusjoner. Studenter kan ikke opprette eller vurdere emneelementer. Studenter ser private emner i emnelisten sin, men de har ikke tilgang til dem.

Gjest: Selv om du kan gi brukere gjesterollen, har ikke gjester tilgang til emner for øyeblikket.


ULTRA: Tilpasninger

Du kan angi tilpasninger og frita studenter fra forskjellige emnekrav, for eksempel tidsfrister for oppgaver.

Tilrettelegginger kan brukes for å hjelpe studenter som har vanskeligheter med å klare visse krav, med å oppnå fremgang i emnet ditt.

Tilrettelegginger for studenter vises i innstillingsområdet når du oppretter eller ser på emneelementer med vurdering, for eksempel oppgaver. Hvis studenter med tilpasninger er med i en gruppe, gjelder tilpasningene for det aktuelle elementet for alle studentene i gruppen. Når du for eksempel oppretter en gruppeoppgave og en student har tilrettelegging av innleveringsfrist, blir ikke arbeidet til noen av medlemmene i vedkommendes gruppe merket som «sent» hvis de sender det inn etter tidsfristen.

Studenter med tilrettelegginger vises med et ikon på profilbildet sitt i vurderingsboken og deltakerlisten.

Velg tilrettelegginger fra deltakerlisten. Hold markøren over navnet på en student, og velg Flere alternativer-ikonet for å åpne menyen. Velg Accommodations. I panelet velger du hvilken tilrettelegging du vil angi for den aktuelle studenten.

Tilrettelegging av innleveringsfrist: innsendinger for studenter med denne tilretteleggingen blir ikke merket som sene.