Naamlijst

Ziet er niet bekend uit? Ga naar de “Ultra”-help voor informatie over de naamlijst.

Je kunt de inschrijvingen voor een cursus op twee manieren bekijken:

Vanaf de pagina Naamlijst kun je een lijst weergeven met de gebruikers die zich hebben ingeschreven voor de cursus en kun je zoeken in de lijst. Open de naamlijst via de pagina Tools in de cursus.

Vanaf de pagina Gebruikers kun je gebruikers weergeven, zoeken en inschrijven. Open de pagina Gebruikers via Configuratiescherm > Gebruikers en groepen > Gebruikers.

Meer informatie over het zoeken van gebruikers

Meer informatie over het inschrijven van gebruikers

De pagina's Naamlijst en Gebruikers worden gevuld aan de hand van persoonlijke gegevens die afkomstig zijn uit het systeem. Studenten hebben via het paneel Tools van een tabblad toegang tot hun persoonlijke gegevens. Een andere manier is via de koppeling Instellingen in het menu naast hun naam in de paginakoptekst. Studenten aangeven welke gegevens ze willen opnemen in het gebruikersregister en de naamlijst van de cursus.

De instelling bepaalt de beschikbaarheid van de tools Persoonlijke gegevens, Gebruikersregister en Naamlijst.


ULTRA: Naamlijst

Ziet er niet bekend uit? Ga naar de Help van de originele ervaring voor informatie over de inline naamlijst.

Gebruik de koppeling Naamlijst op de pagina Cursusinhoud om een overzicht van de studenten te bekijken en contact met ze op te nemen. Je kunt dan ook zien welk gezicht er bij een naam hoort. Als er studenten zijn met dezelfde naam, selecteer je de profielfoto van een student. De ID van de student wordt weergegeven in een profielkaart die in beeld verschijnt. Identieke namen worden op ID gesorteerd. Je kunt ook berichten sturen naar iemand die op de een of andere manier betrokken is bij de cursus.

Gebruikers kunnen een foto uploaden op de pagina Profiel. Als ze dat niet doen, bevat de naamlijst hun initialen of een algemeen silhouet. De profielfoto van gebruikers wordt ook weergegeven in de cijferlijst, de activiteitenstream, discussies en berichten bij hun activiteit. Je profielfoto wordt ook weergegeven op de pagina's Cursussen en Cursusinhoud.

Wijzig de weergave. De naamlijst behoudt de geselecteerde weergave tot je deze wijzigt, zelfs als je je afmeldt.

Tabelweergave is automatisch gesorteerd op rol en daarna op achternaam. Rollen worden in deze volgorde weergegeven: cursusleiders, onderwijsassistenten, beoordelaars, cursusbouwers en studenten. Als je de lijst handmatig wilt sorteren, moet je naar de lijstweergave gaan.

Lijstweergave is standaard gesorteerd op achternaam. Selecteer de kopNaam of Rol als je de inhoud wilt sorteren.

De weergave filteren. Je kunt de naamlijst weergeven op rol, bijvoorbeeld cursusleiders of ondersteuning. De filteropties zijn gebaseerd op de rollen die in je cursus zijn gevonden. Je kunt ook filteren op Studenten met speciale maatregelen. Studenten met speciale maatregelen worden aangegeven met een dubbele pijl in hun profielafbeelding.

Verbinding maken vanuit profielkaarten. Selecteer profielafbeeldingen om basisprofielkaarten te zien en berichten te sturen. Studenten geven in de privacy-instellingen van hun profiel aan wie toegang heeft tot hun volledige profiel.

Beheer gebruikers. Met de juiste machtigingen kun je vanuit de naamlijst enkele gebruikersbeheertaken uitvoeren. Wijs een persoon aan om via het pictogram Meer opties het menu weer te geven en wijzig vervolgens de rol van de gebruiker, weiger de toegang, voeg speciale maatregelen toe of verwijder een persoon uit de cursus. Personen die de toegang is geweigerd, worden aangegeven met een grijze profielfoto met een schuine streep erdoor. Als je personen vanuit de naamlijst wilt inschrijven, selecteer je boven aan het venster het pictogram Personen inschrijven.

De lijst doorzoeken. Selecteer het pictogram Zoeken in naamlijst. Typ in het zoekvak een naam, een gebruikersnaam of minimaal twee letters om een lijst met overeenkomsten weer te geven. Alle eerder geselecteerde filters worden gewist wanneer je een nieuwe zoekopdracht uitvoert.


ULTRA: Berichten versturen vanuit de naamlijst

Vanuit de naamlijst kun je een bericht sturen naar iedereen die bij de cursus is betrokken.

Selecteer een profielafbeelding om de profielkaart te openen. Selecteer het envelopje om het deelvenster Nieuw bericht te openen. Je kunt meer ontvangers aan het bericht toevoegen als dat nodig is.

Berichten die je vanuit de naamlijst verstuurt, worden ook op de pagina Berichten weergegeven.

Meer informatie over het versturen van berichten


ULTRA: Personen beheren en inschrijven

Wijs op de pagina Naamlijst naar een persoon en selecteer het pictogram Meer opties om het menu weer te geven. Selecteer Lidgegevens bewerken om het deelvenster Lidgegevens te openen. Je kunt nu rollen wijzigen, de toegang van een persoon tot de cursus weigeren of iemand verwijderen uit de cursus. De instelling bepaalt wat je wel en niet kunt doen.

In het deelvenster kun je ook je persoonlijke gegevens aanpassen. Wijzigingen worden doorgevoerd in je profiel en overal binnen het systeem. Studenten kunnen hun informatie op dezelfde manier bewerken.

Wijzig rollen. Wanneer je de rol van een persoon wijzigt, verandert de positie van de persoon in de naamlijst als de rasterweergave actief is. Rollen worden in deze volgorde weergegeven: cursusleiders, onderwijsassistenten, beoordelaars, cursusbouwers en studenten. In de lijstweergave worden alle leden in alfabetische volgorde vermeld.

Weiger toegang. Schakel het selectievakje Toegang geven tot cursus uit om iemand geen toegang te geven tot de cursus, maar wel de cursusrecord en activiteiten van de persoon te behouden. De naamlijst geeft de status van de persoon aan met een grijze profielfoto met een schuine streep erdoor. De persoon ziet de cursus niet meer op de pagina Cursussen.

Beheerders kunnen gebruikers niet-beschikbaar maken op systeemniveau, wat iets anders is dan het blokkeren van toegang tot een cursus vanuit de naamlijst. Niet-beschikbare gebruikers op systeemniveau kunnen zich niet aanmelden bij het systeem.

Verwijder personen. Selecteer het pictogram Lid verwijderen om iemand te verwijderen uit de cursus. Hierdoor worden ook alle gegevens en cijfers van de persoon verwijderd. Er verschijnt daarom een venster waarin je de bewerking moet bevestigen. Als je de gegevens toch wilt bewaren, kies je Annuleren en blokkeer je de toegang van de persoon tot de cursus.

Sluit het deelvenster. Je selecties worden automatisch opgeslagen. Selecteer de X om het deelvenster te sluiten. Niet tevreden over de wijzigingen? Maak ze ongedaan voordat je het deelvenster sluit.

Personen inschrijven

Als dat is toegestaan door de instelling, kun je personen inschrijven bij de cursus. Selecteer Personen inschrijven boven aan de naamlijst om het deelvenster Personen inschrijven te openen.

  1. Typ in het zoekvak een naam, een gebruikersnaam of minimaal twee letters om een lijst met overeenkomsten weer te geven. Personen die al zijn ingeschreven bij de cursus worden niet vermeld in de zoekresultaten.
  2. Selecteer een of meer personen. Deze worden direct toegevoegd aan de naamlijst. Als je een selectie ongedaan wilt maken, selecteer je de naam van de persoon opnieuw.
  3. Kies een rol voor elke geselecteerde persoon.
  4. Selecteer de X om het deelvenster te sluiten. Onder aan de naamlijst verschijnt een bericht met de namen van de gebruikers die je hebt toegevoegd.

Gebruikers die niet beschikbaar zijn op systeemniveau kunnen niet worden ingeschreven in cursussen en worden dan ook niet opgenomen in de zoekresultaten.

Op dit moment kunnen studenten zich nog niet zelf inschrijven bij een cursus.

Rollen

Cursusleider: maakt cursusinhoud en is verantwoordelijk voor de interactie binnen een cursus. Cursusleiders hebben toegang tot persoonlijke cursussen en openen een cursus wanneer deze klaar is voor studenten.

Primaire cursusleider: als een cursus meerdere cursusleiders heeft, kan er een primaire cursusleider worden aangewezen. De primaire cursusleider wordt vermeld op de cursuskaart op de pagina Cursussen. De primaire cursusleider wordt ook als eerste genoemd in de naamlijst. Als er meerdere primaire cursusleiders zijn, worden deze in alfabetische volgorde vermeld vóór andere cursusleiders op de naamlijst. De eerste primaire cursusleider op de naamlijst staat op de cursuskaart.

Onderwijsassistent: maakt cursusinhoud, is verantwoordelijk voor de interactie binnen een cursus en heeft toegang tot persoonlijke cursussen, net als cursusleiders. De beperkingen voor deze rol verschillen per instelling. Een onderwijsassistent kan een cursusleider niet uit een cursus verwijderen.

Beoordelaar: helpt de cursusleiders bij het maken, beheren en beoordelen van cursuswerk. Beoordelaars hebben geen toegang tot persoonlijke cursussen.

Cursusbouwer: maakt inhoud, beheert een cursus en heeft toegang tot persoonlijke cursussen. Cursusbouwers hebben geen toegang tot cijfers van studenten en kunnen een cursusleider niet uit een cursus verwijderen.

Student: levert cursuswerk in en neemt deel aan discussies. Studenten kunnen geen inhoudsitems maken of beoordelen. Studenten zien persoonlijke cursussen wel in hun cursuslijst, maar kunnen ze niet openen.

Gast: Hoewel je de rol van Gast kunt toewijzen, hebben gasten op dit moment geen toegang tot cursussen.


ULTRA: Speciale maatregelen

Je kunt speciale maatregelen instellen voor studenten, zodat ze niet hoeven te voldoen aan bepaalde vereisten van een cursus, zoals deadlines voor opdrachten.

Gebruik speciale maatregelen om studenten te helpen in de cursus, zelfs als ze moeite hebben met bepaalde eisen.

Speciale maatregelen voor studenten kun je kiezen in de instellingen als je cursusitems met cijfertoekenning gaat maken of bekijken, zoals opdrachten. Als studenten met speciale maatregelen deel uitmaken van een groep, gelden de maatregelen voor alle studenten in die groep. Als je bijvoorbeeld een groepsopdracht maakt en voor één student een speciale maatregel geldt ten aanzien van de einddatum, wordt voor geen enkel lid van de groep een opdracht als te laat gemarkeerd wanneer deze na de einddatum wordt ingeleverd.

Studenten met speciale maatregelen worden in de cijferlijst en de naamlijst aangegeven met een pictogram in hun profielafbeelding.

Je kunt speciale maatregelen selecteren in de naamlijst. Wijs naar de naam van een student en selecteer het pictogram Meer opties om het menu weer te geven. Selecteer Speciale maatregelen. Selecteer in het deelvenster de gewenste speciale maatregel voor deze student:

Speciale maatregel voor einddatum: Het werk van studenten met deze speciale maatregel wordt nooit als te laat gemarkeerd.