Kurs katılımcı listesi

Tanıdık gelmiyor mu? Katılımcı listesi ile ilgili bilgi için "Ultra" yardım bölümüne geçin.

Kursa kaydedilen kullanıcıları iki şekilde görüntüleyebilirsiniz:

Katılımcı listesi sayfasından kursunuza kayıtlı öğrencilerin aranabilir bir listesini görüntüleyebilirsiniz. Kursunuzdaki Araçlar sayfasından katılımcı listesine gidin.

Kullanıcılar sayfasında kullanıcıları görüntüleyebilir, arayabilir ve kaydedebilirsiniz. Denetim Masası > Kullanıcılar ve Gruplar > Kullanıcılar bölümünden Kullanıcılar sayfasına erişin.

Arama işlevini kullanarak kullanıcıları bulma ile ilgili daha fazla bilgi

Kullanıcıları kaydetme ile ilgili daha fazla bilgi

Katılımcı listesi ve Kullanıcılar sayfası sistemin kişisel bilgiler aracından bilgi almaktadır. Öğrenciler, herhangi bir sekmenin Araçlar panelinden veya sayfa başlığının yanında bulunan kendi adlarının yanındaki Ayarlar bağlantısından kişisel bilgilerine erişebilir. Öğrenciler hangi bilgilerin Kullanıcı Dizini ve kurs katılımcı listesinde görüneceğini seçebilir.

Kurumunuz kişisel bilgileri, Kullanıcı Dizinini veya katılımcı listesi aracının kullanıma açık olup olmayacağını kontrol eder.


ULTRA: Kurs katılımcı listesi

Tanıdık gelmiyor mu? Katılımcı listesi hakkında daha fazla bilgi almak için "Orijinal" yardıma atlayın.

Sınıf listenizi görüntülemek, öğrencilerinize bağlanmak ve yüzleri adlarla eşleştirmek için Kurs İçeriği sayfasındaki Katılımcı Listesi bağlantısını kullanın. Aynı ada sahip birden fazla öğrenci varsa istediğiniz öğrencinin profil resmini seçin. Açılır bir profil kartında o öğrencinin kimliği görüntülenir. Yinelenen adlar kimliğe göre sıralanır. Ayrıca kursunuzla ilişkili herkese iletiler de gönderebilirsiniz.

Kullanıcılar Profil sayfalarında kendilerine ait bir resim yükleyebilir. Resim eklemezlerse, katılımcı listesinde adlarının ilk harfi veya genel silüetleri görünür. Kullanıcıların profil resimleri aynı zamanda not defterinde, etkinlik akışında, tartışmalarda ve etkinliklerinin yanındaki iletilerde de görünür. Profil resminiz ayrıca Kurslar ve Kurs İçeriği sayfalarında görünür.

Görünümünüzü değiştirin. Oturumu kapatsanız dahi katılımcı listesi siz değiştirene kadar seçili görünümde kalır.

Kılavuz görünümü role ve soyadına göre otomatik olarak sıralanır. Roller şu sırayla görünür: Eğitmenler, eğitim asistanları, not verenler, kurs oluşturanlar ve öğrenciler. Listeyi manuel olarak sıralamak için liste görünümüne geçin.

Liste görünümü varsayılan olarak soyadına göre sıralanır. İçerikleri sıralamak için Ad veya Rol başlıklarını seçin.

Görünümünüzü filtreleyin. Katılımcı listesini eğitmenler veya destek birimi gibi rollere göre görüntüleyebilirsiniz. Filtre seçenekleri kursunuzda bulunan rollere göre değişir. Ayrıca İstisnaları olan öğrencilere göre de filtreleyebilirsiniz. İstisnaları olan öğrencilerin profil resimlerinde çift ok simgesi görünür.

Profil kartlarıyla temas kurun. Temel profil kartlarını görmek ve ileti göndermek için profil resimlerini seçin. Öğrenciler profillerinin tamamına kimlerin erişebileceğini profil gizlilik ayarlarından kendileri belirler.

Kullanıcıları yönetin. Uygun izinlerle, katılımcı listesinden bazı kullanıcı yönetimi işlevlerini kullanabilirsiniz. Menüye erişmek ve kullanıcı rollerini değiştirmek, erişimi engellemek, istisnalar eklemek veya bir kişiyi kursunuzdan tümüyle kaldırmak üzere Daha fazla seçenek simgesini görüntülemek için ilgili kişinin üzerine gelin. Erişim vermediğiniz kişiler gri bir profil resmi ve üzerinde çapraz çizgiyle belirtilir. Kişileri katılımcı listesinden kaydetmek için pencerenin üstündeki Kişileri Kaydet simgesini seçin.

Listeyi Ara Katılımcı Listesinde Ara simgesini seçin. Arama kutusunda, eşleşenler listesini görüntülemek üzere bir ad, kullanıcı adı veya en azından iki harf yazın. Yeni arama yaptığınızda daha önce seçili olan filtreler temizlenir.


ULTRA: Katılımcı listesinden ileti gönderme

Katılımcı listesinden, kursunuzla ilişkili ileti gönderebilirsiniz.

Profil kartını açmak üzere bir profil resmi seçin. Yeni İleti panelini açmak için zarf simgesini seçin. Gerektikçe, iletiye daha fazla alıcı ekleyebilirsiniz.

Katılımcı listesinden gönderdiğiniz iletiler aynı zamanda İletiler sayfasında da görünür.

İleti gönderme ile ilgili daha fazla bilgi


ULTRA: Kişileri yönetme ve kaydetme

Katılımcı Listesi sayfasında bir kişinin üzerine gelin ve menüye erişmek için Daha fazla seçenek simgesini seçin. Üye Bilgilerini Düzenle'yi seçerek Üye Bilgileri panelini açın. Bir kişinin rolünü değiştirebilir, kursunuza erişimini engelleyebilir veya kursunuzdan kaldırabilirsiniz. Neler yapabileceğinizi kurumunuz belirler.

Panelden kişisel bilgilerinizi de güncelleştirebilirsiniz. Yaptığınız değişiklikler profilinizle birlikte tüm sisteme yansır. Öğrenciler de bilgilerini aynı şekilde düzenleyebilir.

Rolleri değiştirme. Bir kişinin rolünü değiştirdiğinizde, kılavuz görünümündeyseniz kişinin katılımcı listesindeki yeri de ona göre değişir. Roller şu sırayla görünür: Eğitmenler, eğitim asistanları, not verenler, kurs oluşturanlar ve öğrenciler. Liste görünümünde, tüm üyeler alfabetik sırayla görünür.

Erişimi reddedin. Bir kişinin kursa erişimini engellemek, ancak kurs kaydını ve etkinliğini korumak için Kursa erişmesine izin ver seçeneğinin onay işaretini kaldırın. Katılımcı listesinde kişinin durumu gri bir profil resmi ve üzerinde çapraz çizgiyle belirtilir. Kişi artık Kurslar sayfasında kursunuzu göremez.

Yöneticilerin kullanıcıları sistemde kullanılamaz yapması sizin, kullanıcıların katılımcı listesinden bir kursa erişimini engellemenizden farklı bir şeydir. Sistemde kullanıma kapalı olan kullanıcılar sistemde oturum açamazlar.

Kişileri kaldırın. Bir kişiyi kursunuzdan kaldırmak için Üyeyi Kaldır simgesini seçin. Bu eylem kişiyle ilgili tüm verileri ve notları da siler. Açılır bir onay penceresi görüntülenir. Verilerinizi korumak için bunun yerine iptal edip kişinin kursunuza erişimini engelleyebilirsiniz.

Paneli kapatın. Yaptığınız seçimler otomatik olarak kaydedilir. Paneli kapatmak için X işaretini seçin. Yaptığınız değişiklikleri istemiyor musunuz? Paneli kapatmadan önce onları kaldırmanız yeterlidir.

Kişileri kaydetme

Kurumunuz izin veriyorsa kursunuza kişi kaydedebilirsiniz. Kişileri Kaydet panelini açmak için katılımcı listesinin üstündeki Kişileri Kaydet simgesini seçin.

  1. Arama kutusunda, eşleşenler listesini görüntülemek üzere bir ad, kullanıcı adı veya en azından iki harf yazın. Kursunuzda zaten kayıtlı olan kişiler arama sonuçlarında görünmeyecektir.
  2. Bir veya daha fazla kişi seçin. Katılımcı listesinde hemen görünürler. Bir seçimi geri almak için ilgili kişinin adını tekrar seçin.
  3. Seçili her kişi için bir rol seçin.
  4. Paneli kapatmak için X işaretini seçin. Katılımcı listesinin altında, eklediğiniz kullanıcıların adlarını içeren bir ileti görünür.

Sistem düzeyinde devre dışı olan kullanıcılar kurslara kaydedilemez ve arama sonuçlarında gösterilmez.

Şu anda öğrenciler kurslara kendi kendilerine kaydolamazlar.

Roller

Eğitmen: Kurs içerikleri oluşturur ve kursta etkileşimleri sağlar. Eğitmenler özel kurslar oluşturabilir ve öğrenciler için hazır olduğunda kursu açarlar.

Birincil Eğitmen: Bir kursta birden fazla eğitmen varsa bunlardan biri birincil eğitmen olarak atanabilir. Birincil eğitmen Kurslar sayfasındaki kurs kartında görünür. Birincil eğitmen katılımcı listesinde birinci sıradadır. Birden fazla birincil eğitmen varsa bunlar katılımcı listesinde alfabetik sırayla diğer eğitmenlerden önce listelenirler. Katılımcı listesindeki ilk birincil eğitmen kurs kartında ilk sırada görünür.

Eğitim Asistanı: Kurs içeriği oluşturur, kurs etkileşimlerini sağlar ve eğitmenlerle aynı şekilde özel kurslara erişebilir. Rol kısıtlamaları kurumunuz tarafından belirlenir. Eğitim asistanları bir kurstan bir eğitmeni silemez.

Not Veren: Kurs ödevleri oluşturma, yönetme ve bunlara not vermede eğitmenlere yardımcı olur. Not verenler özel bir kursa erişemez.

Kurs Oluşturucu: İçerik oluşturur, kursu yönetir ve özel kurslara erişebilir. Kurs oluşturanlar öğrenci notlarına erişemez veya bir eğitmeni bir kurstan kaldıramaz.

Öğrenci: Kurs ödevini gönderir ve tartışmalara katılır. Öğrenciler kurs öğeleri oluşturamaz veya bu öğelere not veremez. Öğrenciler kurs listelerindeki özel kursları görebilir ancak bu kurslara erişim sağlayamazlar.

Konuk: Kendilerine konuk rolü atanabilse de, konuklar şu anda kurslara erişemezler.


ULTRA: İstisnalar

Öğrenciler için, ödev son tarihleri gibi belirli kurs şartlarından onları muaf tutan istisnalar ayarlayabilirsiniz.

Bazı şartları yerine getirmekte zorluk çekebilirlerse de, öğrencilerin kursta ilerlemelerine yardımcı olmak için istisnaları kullanın.

Ödev gibi not verilen kurs öğeleri oluşturduğunuzda veya görüntülediğinizde ayarlar alanında öğrenci istisnaları görünür. İstisnalara sahip öğrenciler bir gruptaysa o gruptaki tüm öğrenciler o öğe için istisnayı devralır. Örneğin, bir grup ödevi oluşturduysanız ve bir öğrencinin son tarih konusunda istisnası varsa o öğrencinin atandığı grubun ödevi son tarihten sonra gönderilmiş olsa da "gecikti" olarak işaretlenmez.

İstisnaları olan öğrenciler için, not defterindeki ve katılımcı listesindeki profil resimlerinde bir simge görünür.

İstisnaları Katılımcı Listesi'nden seçebilirsiniz. Bir öğrencinin adının üzerine gelin ve Daha fazla seçenek simgesini seçerek menüsüne erişin. İstisnalar'ı tıklatın. Panelden, o öğrenci için hangi istisnayı istediğinizi seçin:

Son Tarih İstisnası: Bu istisnaya sahip öğrencilerin gönderimleri hiçbir zaman "geç" olarak işaretlenmez.