Deltagarförteckningen

På den här sidan

  Kursdeltagare

  Känner du inte igen det? Gå till hjälpen för ultragränssnittet för information om deltagarförteckningen.

  Du kan visa kursinskrivningar på två sätt:

  I deltagarförteckningen kan du visa en sökbar lista över deltagare som är inskrivna i din kurs. Du kommer åt deltagarförteckningen via sidan Verktyg för din kurs.

  På sidan Användare kan du visa, söka efter och skriva in användare. Gå till sidan AnvändareKontrollpanel > Användare och grupper > Användare.

  Mer information om att hitta användare med sökfunktionen

  Mer information om att skriva in användare

  Sidorna Deltagarförteckning och Användare hämtar information från systemets verktyg för personlig information. Deltagare kan se sin personliga information via panelen Verktyg på alla flikar eller via länken Inställningar i menyn bredvid deras namn i sidhuvudet. Deltagarna kan välja vilken information som visas i användarkatalogen och kursdeltagarförteckningen.

  Din institution avgör om personlig information, användarkatalogen och deltagarförteckningen är tillgängliga.


  ULTRA: Deltagarförteckning

  Känner du inte igen det? Gå till hjälpen för deltagarförteckningen i originalgränssnittet.

  Klicka på länken Deltagarförteckning på sidan Kursinnehåll för att se klasslistan, få kontakt med deltagarna och matcha ansikten till namn. Om fler än en deltagare har samma namn kan du välja profilbilden för en deltagare. Då visas deltagarens ID i ett popup-fönster med profilkortet. Dubblettnamn ordnas efter ID. Du kan även skicka meddelanden till alla som är involverade i din kurs.

  Användare kan ladda upp en bild på sig själva på sina profilsidor. Om de inte lägger till en bild visas deras initialer eller en allmän silhuett i deltagarförteckningen. Användarnas profilbilder visas även i Kursadministration och resultat, aktivitetsflödet, diskussioner och meddelanden bredvid deras aktiviteter. Din profilbild visas även på sidorna Kurser och Kursinnehåll.

  Ändra din vy. Deltagarförteckningen finns kvar i den valda vyn tills du ändrar den, även om du loggar ut.

  Rutnätsvyn sorteras automatiskt enligt roll och sedan enligt efternamn. Roller visas i den här ordningen: lärare, assistenter, bedömare, kursbyggare och deltagare. Ändra till listvyn om du vill sortera listan manuellt.

  Listvyn sorteras som standard enligt efternamn. Markera rubriken Namn eller Roll för att sortera innehållet.

  Filtrera din vy. Du kan visa deltagarförteckningen enligt roller, till exempel lärare eller supportpersonal. Filteralternativen baseras på de roller som finns i din kurs. Du kan även filtrera efter Deltagare med hjälpmedel. Deltagare som har hjälpmedel (eller anpassningar) anges med en dubbel pilsymbol på sin profilbild.

  Ta kontakt via profilkort. Markera profilbilder för att se grundläggande profilkort och skicka meddelanden. Deltagarna styr vem som får se deras fullständiga profiler i sina profilsekretessinställningar.

  Hantera användare. Med rätt behörighet kan du utföra vissa användarhanteringsfunktioner från deltagarförteckningen. Håll pekaren över en person tills ikonen Fler alternativ visas. Öppna menyn där du kan ändra användarroller, neka åtkomst, lägga till anpassningar eller ta bort en person från kursen. De personer som du har nekat åtkomst visas med en grå profilbild med ett diagonalt streck. Om du vill skriva in personer från deltagarförteckningen klickar du på ikonen för att skriva in personer högst upp i fönstret.

  Söka i listan. Välj ikonen Sök i deltagarförteckning. Ange ett namn, ett användarnamn eller minst två bokstäver i sökrutan för att visa en lista över matchningar. Alla filter som tidigare har valts rensas när du gör en ny sökning.


  ULTRA: Skicka meddelanden från deltagarförteckningen

  Från deltagarförteckningen kan du skicka ett meddelande till alla som är involverade i din kurs.

  Markera en profilbild för att öppna profilkortet. Klicka på kuvertikonen för att öppna panelen Nytt meddelande. Du kan lägga till flera mottagare i meddelandet om du vill det.

  Meddelanden som du skickar från deltagarförteckningen visas även på sidan Meddelanden.

  Mer information om att skicka meddelanden


  ULTRA: Hantera och skriva in personer

  Håll pekaren över en person på sidan Deltagarförteckning och välj ikonen Fler alternativ för att öppna menyn. Välj Redigera medlemsinformation för att öppna panelen Medlemsinformation. Du kan ändra roll för vem som helst, neka åtkomst till din kurs eller ta bort en person från kursen. Din institution avgör vilka åtgärder som är tillgängliga för dig.

  På panelen kan du även uppdatera din personliga information. Dina ändringar återspeglas i din profil och i hela systemet. Deltagarna kan redigera sin information på samma sätt.

  Ändra roller. När du ändrar en persons roll får personen en ny listplats i deltagarförteckningen i rutnätsvyn. Roller visas i den här ordningen: lärare, assistenter, bedömare, kursbyggare och deltagare. I listvyn visas alla medlemmar i alfabetisk ordning.

  Neka åtkomst. Avmarkera kryssrutan Tillåt åtkomst till kursen för att neka åtkomst till kursen men ändå behålla personens kursregister och -aktiviteter. I deltagarförteckningen anges personens status med en grå profilbild med ett diagonalt streck. Personen kan inte längre se din kurs på sidan Kurser.

  Administratörer anger om användare ej ska vara tillgängliga på systemnivå, vilket skiljer sig från när du nekar en användare åtkomst till din kurs från deltagarförteckningen. Ej tillgängliga användare på systemnivå kan inte logga in i systemet.

  Ta bort personer. Klicka på ikonen Ta bort medlem för att ta bort en person från din kurs. Den här åtgärden tar även bort alla data och resultat som gäller personen. Du får se ett popup-fönster där du uppmanas att bekräfta. Om du vill behålla relevanta data kan du avbryta och neka personens åtkomst till din kurs istället.

  Stäng panelen. Dina ändringar sparas automatiskt. Klicka på X för att stänga panelen. Vill du inte spara dina ändringar? Ta bort dem innan du stänger panelen.

  Skriva in personer

  Om din institution tillåter det kan du skriva in personer i din kurs. Klicka på ikonen för att skriva in personer högst upp i deltagarförteckningen och öppna panelen Skriv in personer.

  1. Ange ett namn, ett användarnamn eller minst två bokstäver i sökrutan för att visa en lista över matchningar. Personer som redan är inskrivna i din kurs visas inte i sökresultaten.
  2. Markera en eller flera personer. De visas omedelbart i deltagarförteckningen. Om du ångrar att du har valt en person kan du markera den personens namn igen.
  3. Välj en roll för alla personer du har valt.
  4. Klicka på X för att stänga panelen. Ett meddelande med namnen på de användare du har lagt till visas längst ner i deltagarförteckningen.

  Ej tillgängliga användare på systemnivå kan inte skrivas in i kurser och visas inte heller i sökresultaten.

  I nuläget kan inte deltagare skriva in sig själva i kurser.

  Roller

  Lärare: Skapar kursinnehåll och underlättar kursinteraktioner. Lärare kan komma åt privata kurser och öppna en kurs när den är klar att visas för deltagarna.

  Huvudlärare: Om en kurs har flera lärare kan vem som helst av dem utses till huvudlärare. Huvudläraren visas på kurskortet på sidan Kurser. Huvudläraren anges först i deltagarförteckningen. Om det finns flera huvudlärare anges de i alfabetisk ordning före andra lärare i deltagarförteckningen. Den första huvudläraren i deltagarförteckningen visas på kurskortet.

  Assistent: Skapar kursinnehåll, underlättar kursinteraktioner och kommer åt privata kurser, precis som lärare. Rollens begränsningar anges av din institution. Assistenter kan inte ta bort en lärare från en kurs.

  Bedömare: Hjälper lärare med att skapa, hantera och bedöma kursarbete. Bedömare kommer inte åt en privat kurs.

  Kursbyggare: Skapar innehåll, hanterar en kurs och kommer åt privata kurser. Kursbyggare kan inte komma åt deltagarnas resultat eller ta bort en lärare från en kurs.

  Deltagare: Skickar in kursarbete och deltar i diskussioner. Deltagare kan inte skapa eller bedöma kursobjekt. Deltagare kan se privata kurser i sina kurslistor, men kan inte komma åt dem.

  Gäst: Du kan tilldela en gästroll, men gäster kan inte komma åt kurser i det här läget.


  ULTRA: Anpassningar

  Du kan ställa in anpassningar för deltagare så att de undantas från vissa kurskrav, till exempel tidsgränser för uppgifter.

  Använd anpassningar för att hjälpa deltagare att gå vidare i kursen även om de kanske har svårt att uppfylla vissa krav.

  Anpassningar för deltagare visas i inställningsområdet när du skapar eller visar bedömda kursobjekt, till exempel uppgifter. Om deltagare med anpassningar är medlemmar i en grupp får alla deltagarna i den gruppen ta del av anpassningarna för det objektet. Om du till exempel skapar en gruppuppgift och en deltagare i gruppen har en anpassning för förfallodatum, markeras inte arbetet som försenat om gruppen skickar in arbetet efter tidsgränsen.

  Deltagare som har anpassningar anges med en dubbel pilsymbol på sin profilbild i kursadministration och resultat samt i deltagarförteckningen.

  Välj anpassningar i deltagarförteckningen. Håll pekaren över en deltagares namn och välj ikonen Fler alternativ för att öppna menyn. Välj Anpassningar. I panelen kan du välja vilken anpassning deltagaren ska ha:

  Anpassning för förfallodatum: Arbete som lämnas in sent markeras aldrig som försenat för deltagare som har den här anpassningen.