Pelinomaista helppokäyttöisyyttä –
Debra Padden ja Christopher Soran, Tacoma Community College

Oppilaitoksen tiedot: helppokäyttöistä ja edullista kaikille

Pugetin salmen rannoilla Washingtonin osavaltiossa Yhdysvalloissa sijaitseva Tacoma Community College (TCC) tarjoaa opetusta vuosittain yli 11 000 opiskelijalle. Tarjoamme monenlaisia tutkinto-ohjelmia, jatkokoulutusmahdollisuuksia sekä yli 30 ammatillisen ja teknisen koulutuksen ohjelmaa. TCC:llä on strateginen visio tasa-arvoisempien ja inklusiivisempien koulutusympäristöjen tarjoamiseksi. Tukeakseen sitä e-oppimistoimistomme priorisoi helppokäyttöistä ja edullista digitaalista sisältöä. Tukipalvelumme, opetussuunnittelijamme ja avointen koulutusaineistojen koordinaattorimme sekä multimediatiimimme pyrkivät tarjoamaan opiskelijoille ja opettajille innovatiivisia oppimistyökaluja sekä laadukasta tukea.

Ally-tavoitteet: mahdollisuuksia osallistua ja osallistaa

Ennen Allya e-oppimistarjontaamme kuului useita digitaalisia työkaluja, jotka tarjosivat opiskelijoille joitain vaihtoehtoja ja jonkin verran joustavuutta sen suhteen, miten he käyttävät kurssisisältöä (esimerkiksi mahdollisuuden kuunnella tekstiä). Huomasimme, että näistä työkaluista oli hyötyä aputoimintoja tarvitsevien opiskelijoiden lisäksi myös monille äidinkielenään eri kieltä kuin englantia puhuville opiskelijoille sekä etäopiskelijoille. Mielestämme aiempien työkalujemme toiminnoissa oli kuitenkin jonkin verran puutteita helppokäyttöisyyden mahdollisuuksien ja opiskelijoiden menestysedellytysten tarjoamisen suhteen. Näimme Allyssa tuotteen, jolla voimme tarjota opiskelijoille enemmän erilaisia vaihtoehtoisia muotoja, joita he voivat ladata suoraan kurssitiedostoista tai moduuleista, ja jolla voimme viestiä opettajakunnallemme entistä paremmin, kuinka hyödyllistä helppokäyttöisen sisällön tarjoaminen kaikille opiskelijoille on.

Näimme Allyssa tuotteen, jolla voimme tarjota opiskelijoille enemmän erilaisia vaihtoehtoisia muotoja, joita he voivat käyttää suoraan kurssitiedostoista, ja jolla voimme viestiä opettajakunnallemme entistä paremmin, kuinka hyödyllistä helppokäyttöisen sisällön tarjoaminen kaikille opiskelijoille on.

Kun kyselimme Allysta, saimme selville myös sen, että Washington State Board (SBCTC) eli Washingtonin osavaltion koululautakunta oli myös kartoittamassa Allyn käyttöönottoa 34 korkeakoulussa osana 2016 Accessible Technology Policy -hankettaan. Koska helppokäyttöisyys on entistä tärkeämpää, näimme Allyssa työkalun, jolla voimme edistää keskustelua opettajien kanssa helppokäyttöisen ja avoimen sisällön merkityksestä ja jolla e-oppimistoimistomme voi ryhtyä strategisiin toimiin opetushenkilöstön tukemiseksi, kun he tekevät kursseistaan entistä inklusiivisempia.

Accessibility Resource Center Staff “Moving Forward” Initiative
Accessibility Resource Center Staff “Moving Forward” Initiative

Käyttöönottostrategia: pelinomaista helppokäyttöisyyttä

Suunnittelimme helppokäyttöisyyden tarkistuslistan, jonka tarkoituksena oli auttaa kurssien tarkistusprosessissa ja auttaa opettajia seuraamaan helppokäyttöisyyden parannuksiaan. Listaan sisältyivät esimerkiksi HTML-sisällön muotoilu, opetussuunnitelman muotoilu, tekstitysten lisääminen videosisältöön sekä kurssitiedostojen ja -asiakirjojen helppokäyttöisyyden tarkistaminen Allylla. Pyrimme auttamaan opettajia sisältöjensä kanssa, joten koulutimme Allyn avulla e-oppimishenkilöstömme korjaamaan ongelmia, koska osalla henkilökunnasta ei ollut kokemusta helppokäyttöisen sisällön luomisesta. Ennen kuin otimme Allyn käyttöön koko kampuksella, julkaisimme ilmoituksia Canvas-ympäristömme etusivulla, lähetimme sähköpostitiedotteita ja esittelimme Allya työpajoissa.

Halusimme lisäksi kannustaa opettajia osallistumaan ja tehdä helppokäyttöisyyshankkeestamme hieman hauskemman, joten halusimme tehdä siitä pelinomaisemman.

Halusimme lisäksi kannustaa opettajia osallistumaan ja tehdä helppokäyttöisyyshankkeestamme hieman hauskemman, joten halusimme tehdä siitä pelinomaisemman. Määritimme kaikille tarkistuslistan kohdille pistearvon: esimerkiksi helppokäyttöisestä opetussuunnitelmasta saa 25 pistettä, kurssin kaikkien videoiden tekstittämisestä 25 pistettä ja täysin helppokäyttöisestä kurssista 100 pistettä. [Voit tarkistaa koko luettelon Pelinomaistamisen rakenne -kohdasta.] Annoimme opettajille palkintoja, kun he saavuttivat tiettyjä pisterajapyykkejä, ja loimme jopa kampuksen oman tulostaulun, jossa parhaiden opettajien pisteet olivat näkyvissä. Tarkoituksena oli innostaa opettajia leikkimieliseen kilpailuun.

Workshop conducted by Christopher Soran, Director of eLearning
Workshop conducted by Christopher Soran, Director of eLearning

Arviointi ja tulokset: motivoituneet opettajat tekevät parannuksia

Koko kampuksen yhteistoiminnallisten panosten ansiosta institutionaaliset raporttimme osoittavat, että yleinen helppokäyttöisyysarvo parani 31 prosenttia yhdessä kuukaudessa Allyn avulla.

Kun otimme Allyn käyttöön, opettajat suhtautuivat positiivisesti ilmaisimiin, joiden avulla he näkivät ensimmäistä kertaa tarkkoja tietoja tiedostojensa helppokäyttöisyydestä. Ilmaisimet innostivat opettajia pyytämään toimistoltamme apua ongelmiin, joita he eivät osanneet ratkaista itse. Pystyimme auttamaan heitä, koska olimme kouluttaneet henkilökuntaamme ja koska Allyn palaute ja raportit auttoivat meitä säästämään aikaa. Huomasimme myös, että tulostaulu ja palkinnot motivoivat ja innostivat opettajia. Allyn avulla pystyimme myös tarkistamaan, oliko opettajilla vielä punaisia tai oransseja ilmaisimia käytössä olevissa kurssitiedostoissaan.

Allysta on nopeasti kehittynyt olennainen työkalu opettajien kurssisuunnittelussa ja siinä miten, e-oppimistoimistomme tukee opettajia, kun he tarvitsevat tukea. Koska pystyimme edistämään helppokäyttöisyyskeskustelua e-oppimistoimistomme ja opettajiemme välillä, olemme voineet tukea Allyn avulla OER-hankettamme kannustamalla opettajia vaihtamaan tekijänoikeuksien alaiset ei-helppokäyttöiset sisältönsä helppokäyttöiseen OER-sisältöön ja linkittämään helppokäyttöiseen aineistotietokantaan. Koko kampuksen yhteistoiminnallisten panosten ansiosta institutionaaliset raporttimme osoittavat, että yleinen helppokäyttöisyysarvo parani 31 prosenttia yhdessä kuukaudessa Allyn avulla.

Hyödyllisiä vinkkejä ja tietoja: keskity vaikutuksiin opiskelijoille ja tee hankkeesta hauskaa

Vaikka juridiset vaatimukset ja erilaiset käytännöt saattavat ajaa kampuksia toimenpiteisiin, polun inklusiiviseen opetukseen ei tarvitse olla pelottava ja epävarma opettajille. Kun keskityt niihin moniin eri tapoihin, joilla helppokäyttöisestä sisällöstä voi olla hyötyä kaikille opiskelijoille (esimerkiksi mobiilikäyttöisten kurssien tarjoaminen opiskelijoille, joilla ei ole aina käytössään tietokonetta), autat opettajia ymmärtämään helppokäyttöisen sisällön merkityksen opiskelijoiden menestykselle ja innostat heitä tekemään parannuksia aktiivisemmin. Kun yhdistät Allyn kaltaisen työkalun tarvittaviin tukirakenteisiin ja lisäät prosessiin hieman hauskuutta, voit motivoida opettajia priorisoimaan inklusiivisen opetuksen suunnittelua ja tarjoamaan heille tähän edellytykset.