Gallwch wella ar eich cyrsiau gan ychwanegu cynnwys o’r llyfrgell. Defnyddir y llyfrgell i bostio eGronfeydd, llawysgrifau electronig ac adnoddau eraill y sefydliad. Mae'n caniatáu integreiddio hwylus â Blackboard Learn, gan ei gwneud yn fodd pwerus i rannu a dosbarthu deunyddiau llyfrgell.

Mae dwy brif ran i’r llyfrgell:

 • Cynnwys llyfrgell
 • eReserves

Gall eich sefydliad ychwanegu mwy o feysydd i’r llyfrgell i ddiwallu mwy o anghenion.


Cynnwys llyfrgell

Nod y llyfrgell yw bod yn gartref i gynnwys y gellir ei rannu ar draws y sefydliad cyfan, ond gellir ei drefnu yn ôl anghenion penodol eich sefydliad.

Mae gan bob defnyddiwr yr hawl i ddarllen cynnwys yn y llyfrgell yn ddiofyn. Gall hyfforddwyr ychwanegu eitemau o gynnwys y llyfrgell i gyrsiau o fewn Blackboard Learn.


eGronfeydd

Mae eGronfeydd yn ffolder yn y llyfrgell sy’n cynnwys deunyddiau y mae mynediad atynt dan reolaeth, fel dogfennau â hawlfreintiau. Nid yw eGronfeydd ar gael i fudiadau, a gallant fod ar gael i gyrsiau yn unig.

Trefnir eGronfeydd yn awtomatig gan gwrs. Mae gan bob cwrs yn Blackboard Learn ffolder cwrs cyfatebol yn eGronfeydd.

Mae eich sefydliad yn rheoli a yw'r ffolder hwn ar gael.

Mae gan bob defnyddiwr fynediad darllen yn awtomatig at eGronfeydd ar gyfer y cyrsiau maent wedi cofrestru arnynt. Nid yw ffolderi eGronfeydd ar gyfer cyrsiau eraill yn ymddangos yn y goeden ffeiliau. Caiff hyfforddwyr ychwanegu eitemau eraill o eGronfeydd i’w cyrsiau cyfatebol.

Creu a rheoli ffolderi eGronfeydd

Y tro cyntaf y bydd yr hyfforddwr, y cynorthwyydd dysgu neu’r adeiladwr cwrs yn cyrchu’r Casgliad o Gynnwys mewn cwrs newydd, bydd y system yn creu ffolder cwrs cyfatebol yn awtomatig yn eGronfeydd. Os caiff cwrs ei ychwanegu at Blackboard Learn, bydd ffolder cwrs eGronfeydd yn ymddangos i ddefnyddwyr y cwrs y tro cyntaf y bydd yr hyfforddwr yn cyrchu Casgliad o Gynnwys.'r

Argaeledd cwrs ac eGronfeydd

Pan na fydd cwrs ar gael, bydd rôl y defnyddiwr yn pennu a fydd modd iddynt weld y ffolder eGronfeydd ai peidio. Gall hyfforddwyr, adeiladwyr cwrs a chynorthwywyr addysgu weld y ffolder p'un ai yw'r cwrs ar gael neu heb fod ar gael. Dim ond pan fydd y cwrs ar gael y bydd modd i fyfyrwyr weld ffolder cwrs eGronfeydd.

Dileu cwrs ac eGronfeydd

Os caiff cwrs ei ddileu o Blackboard Learn, bydd ffolder eGronfeydd a’i holl gynnwys ar gael o hyd. Gall gweinyddwr ddefnyddio adroddiad Cynnwys Heb Leoliad i ddarganfod y cynnwys a’i ddileu.

Mwy o wybodaeth am reoli cynnwys amddifad ar gyfer gweinyddwyr


Ychwanegu cynnwys o lyfrgell at gwrs

Gallwch ychwanegu eitemau o’r llyfrgell at eich meysydd cynnwys. Mae hyn yn cynnwys eitemau sy'n ymddangos yn ffolderi eich cwrs o fewn eReserves, yn ogystal ag eitemau o gynnwys y llyfrgell.

 1. Newidiwch Modd Golygu i ON.
 2. Agorwch faes cynnwys.
 3. Hofranwch y cyrchwr dros Adeiladu Cynnwys i weld y rhestr a dewiswch Eitem.
 4. Teipiwch enw i'r ddolen.
 5. Teipiwch ddisgrifiad yn y blwch testun.
 6. Dewiswch Pori wrth ymyl Creu Dolen i Eitem Rheoli Cynnwys.
 7. Defnyddiwch fap y cwrs i ddewis yr eitem o''r llyfrgell.
 8. Dewiswch Ie os ydych chi am Ganiatáu i ddefnyddwyr weld yr eitem o gynnwys.
 9. Dewiswch Ie os ydych chi am dracio nifer y bobl sydd wedi ei gweld.
 10. Dewiswch y cyfyngiadau o ran dyddiad ac amser gan ddefnyddio meysydd amser Dangos Ar ôl a Dangos Tan Ticiwch flychau Dangos ar ôl a Dangos Tan i allu gweld y dyddiadau ac amseroedd.
 11. Dewiswch Cyflwyno.

Gallwch ychwanegu eitemau'r Casgliad o Gynnwys at gwrs gan ddefnyddioMewnosod/Golygu Dolen yn y golygydd hefyd.

Mae'r holl eitemau yng nghynnwys y llyfrgell ar gael i'w defnyddio mewn cwrs. Oherwydd bod mynediad at eGronfeydd yn cael ei reoli ar lefel y sefydliad, dim ond eitemau o ffolder eGronfeydd sy’n cyfateb i’ch cwrs y gallwch eu hychwanegu. Allwch chi ddim ychwanegu ffolderi cwrs eGronfeydd at gyrsiau eraill rydych chi’n eu haddysgu.