Luo Ally-käyttöraportti

Käyttö-raporteista näet tietoja siitä, miten ohjaajat ja opiskelijat käyttävät Allya kursseilla. Tarkista, miten usein opiskelijat lataavat vaihtoehtoisen muodon ja ohjaajat korjaavat helppokäyttöisyysongelmia.

Raportti on laskentataulukko, jossa on viisi välilehteä:

 1. Alternative Format Launches
 2. Alternative Format Weekly
 3. Instructor Feedback Launches
 4. Instructor Feedback Weekly
 5. Data

Jokainen välilehti sisältää tietoja valitsemaltasi ajanjaksolta.


Luo käyttöraportti

 1. Valitse Allyn institutionaalisessa helppokäyttöisyysraportissa käytön välilehti.
 2. Valitse raportin päivämääräalue.
 3. Napsauta Download usage report -painiketta.

Et ehkä näe tietoja, kun avaat raportin ensimmäistä kertaa. Ladattu tiedosto saattaa olla suojattu. Näet tiedot ottamalla muokkaamisen käyttöön.


Alternative Format Launches

Alternative Format Launches -välilehdeltä näet vaihtoehtoisten muotojen käytön ja jakelun tietyllä ajanjaksolla.

Vaihtoehtoisten muotojen käyttö

Välilehden alussa on tietoja siitä, kuinka monta kertaa Vaihtoehtoiset muodot -paneeli avattiin ja kuinka usein vaihtoehtoinen muoto ladattiin.

Näet latausten prosenttimäärän (eli sen, kuinka moni paneelin avauskerroista johti lataamiseen).

Vaihtoehtoisten muotojen jakelu

Näet, mitkä vaihtoehtoiset muodot ovat suosittuja tai ladatuimpia opiskelijoidesi keskuudessa. Jokaisen vaihtoehtoisen muodon latauskertojen määrä ilmoitetaan.

Kurssit, joilla on ladattavia vaihtoehtoisia muotoja

Näet kurssit, joilta opiskelijat latasivat vaihtoehtoisia muotoja.

Allyn vaihtoehtoisten muotojen viikkokäyttö ja ohjaajan palaute


Alternative Format Weekly

Alternative Format Weekly -välilehdeltä näet viikoittaisen toiminnan raportin ajanjaksolta. Näet, kuinka monta kertaa opiskelijat avasivat paneelin viikon aikana. Näet myös, kuinka monta kertaa he latasivat kutakin vaihtoehtoista muotoa kunakin viikkona.

Viikot alkavat maanantaista. Et voi raportoida nykyisestä päivästä.


Instructor Feedback Launches

Instructor Feedback Launches -välilehdeltä näet ohjaajan palautteen käytön ja jakelun tietyllä ajanjaksolla.

Ohjaajan palautteen käyttö

Välilehden alussa on tietoja siitä, kuinka monta kertaa Ohjaajan palaute -paneeli avattiin ja kuinka usein ohjaajat korjasivat helppokäyttöisyysongelman tämän seurauksena.

Näet korjausten prosenttimäärän (eli sen, kuinka moni paneelin avauskerroista johti korjaukseen).


Instructor Feedback Launches

Instructor Feedback Launches -välilehdeltä näet ohjaajan palautteen käytön ja jakelun tietyllä ajanjaksolla.

Ohjaajan palautteen käyttö

Välilehden alussa on tietoja siitä, kuinka monta kertaa Ohjaajan palaute -paneeli avattiin ja kuinka usein ohjaajat korjasivat helppokäyttöisyysongelman tämän seurauksena.

Näet korjausten prosenttimäärän (eli sen, kuinka moni paneelin avauskerroista johti korjaukseen).

Raportti näyttää myös, kuinka monta kertaa kurssin helppokäyttöisyysraportti avattiin kurssilta.

Kurssit, joilla tehtiin parannuksia

Näet kurssit, joilla ohjaajat korjasivat helppokäyttöisyysongelmia.


Instructor Feedback Weekly

Instructor Feedback Weekly -välilehdeltä näet viikoittaisen toiminnan raportin ajanjaksolta. Näet, kuinka monta kertaa ohjaajat avasivat Ohjaajan palaute paneelin ja kurssin helppokäyttöisyysraportin kunkin viikon aikana. Näet myös, kuinka monta kertaa he korjasivat helppokäyttöisyysongelmia kunakin viikkona.

Viikot alkavat maanantaista. Et voi raportoida nykyisestä päivästä.


Data

Data-välilehdeltä näet tarkat tiedot kultakin kerralta, kun paneeli avattiin, ladatun muodon sekä korjatun helppokäyttöisyysongelman.

 • ID: Tämä on rivin/tapahtuman yksilöllinen tunnus.
 • Course ID: tämä on kurssin tunnus.
 • Course Code: tämä on kurssin koodi.
 • Course Name: tämä on kurssin nimi.
 • Term ID: tämä on lukukauden tunnus.
 • Term Name: tämä on lukukauden nimi.
 • Content ID: tämä on sisältötunnus.
 • Event: tämä kuvaa tapahtumaa, esimerkiksi sitä, jos joku avasi vaihtoehtoisen muodon tai ohjaajan palautepaneelin.
 • AFLaunch: Tämä näyttää, avasiko joku vaihtoehtoisen muodon paneelin vai ei. 1 tarkoittaa sitä, että paneeli avautui. 0 tarkoittaa sitä, että paneeli pysyi suljettuna.
 • Download: Tämä näyttää, latasiko joku vaihtoehtoisen muodon paneelin vai ei. 1 tarkoittaa sitä, että ainakin yksi vaihtoehtoinen muoto ladattiin. 0 tarkoittaa sitä, että mitään muotoa ei ladattu.
 • IFLaunch: Tämä näyttää, avasiko joku ohjaajan palautepaneelin vai ei. 1 tarkoittaa sitä, että paneeli avautui. 0 tarkoittaa sitä, että paneeli pysyi suljettuna.
 • Fix: Tämä näyttää, korjasiko joku helppokäyttöisyysongelman ohjaajan palautepaneelissa. 1 tarkoittaa sitä, että ainakin yksi ongelma korjattiin. 0 tarkoittaa sitä, että mitään ei korjattu.
 • Timestamp: Tämä näyttää, milloin tapahtuma ilmeni. Aikaleima on sekuntien määrä 1.1.1970 jälkeen.
 • Client: Tämä on asiakastunnus.
 • File Type: Tämä on tapahtuman tiedostotyyppi. Se voi olla esimerkiksi kuva tai tiedosto.
 • Format Type: tämä on ladattu vaihtoehtoinen muoto. Format Type on tyhjä, kun Download on 0.

  Tts on äänimuoto.

 • Score Before: tämä on kurssin helppokäyttöisyysarvo sisällön parannusten jälkeen. Score Before on tyhjä, kun Fix on 0.
 • Score After: tämä on kurssin helppokäyttöisyysarvo ennen sisällön parannuksia. Score After on tyhjä, kun Fix on 0.
 • Improved: Tämä näyttää, paraniko helppokäyttöisyysarvo tiedoston korjausten jälkeen. 1 tarkoittaa sitä, että arvo parani. 0 tarkoittaa sitä, että arvo ei parantunut. Improved on tyhjä, kun Fix on 0.
 • Week: Tämä näyttää sen viikon ensimmäisen päivän, jona tapahtuma ilmeni. Viikko on päivien määrä viikon alkuun 30.12.1899 jälkeen.
 • AF: Tämä näyttää vaihtoehtoisten muotojen paneelin toiminnan. 1 tarkoittaa sitä, että toimintaa oli. Paneeli on saatettu avata tai muoto ladata. 0 tarkoittaa sitä, että toimintaa ei ollut.
 • IF: Tämä näyttää ohjaajan palautepaneelin toiminnan. 1 tarkoittaa sitä, että toimintaa oli. Paneeli on saatettu avata tai ongelmia korjata. 0 tarkoittaa sitä, että toimintaa ei ollut.