יצירת דוח שימוש של Ally

דוחות שימוש מציגים פרטים אודות האופן שבו התלמידים והמרצים שלך משתמשים ב-Ally. גלה באיזו תדירות תלמידים מורידים תבנית חלופית ומרצים מתקנים בעיות נגישות.

הדוח הוא גיליון אלקטרוני המחולק לחמישה גיליונות עבודה.

 1. הפעלות תבניות חלופיות
 2. תבנית חלופית מסוג 'שבועי'
 3. הפעלות משוב מהמרצה
 4. משוב מהמרצה שבועי
 5. נתונים

כל גיליון עבודה כולל פרטים הקשורים לטווח תאריכים שאתה בוחר.


יצירת דוח שימוש

 1. מתוך דוח הנגישות של המוסד של Ally, בחר את הלשונית שימוש.
 2. בחר טווח תאריכים עבור הדוח.
 3. בחר את הלחצן הורד דוח שימוש.

ייתכן שלא תראה נתונים כאשר תפתח לראשונה את הדוח. ייתכן שהקובץ שהורד הוא מוגן. הפעל עריכה כדי לראות את הנתונים.


הפעלות תבניות חלופיות

גיליון העבודה הפעלות תבניות חלופיות מציג מעורבות תבנית חלופית והפצה על פני טווח תאריכים מסוים.

מעורבות עם תבניות חלופיות

גיליון העבודה מתחיל עם פרטים בנוגע למספר הפעמים שהלוח תבניות חלופיות נפתח ובאיזו תדירות הורדה תבנית חלופית.

קצב המרה מציג את אחוזי ההורדות מתוך מספר הפעמים הכולל שהלוח נפתח.

הפצה לפי תבניות חלופיות

ראה אילו תבניות חלופיות הן פופולריות על-ידי התלמידים שלך או שהם מורידים אותן בתדירות הגבוהה ביותר, כל תבנית חלופית מופיעה עם מספר הפעמים שהורדה.

קורסים עם הורדות של תבנית חלופית

ראה את הקורסים שמהם תלמידים הורידו תבניות חלופית.

השימוש של Ally בתבנית חלופית מסוג 'שבועי' ו'משוב מהמרצה'


תבנית חלופית מסוג 'שבועי'

גיליון העבודה תבנית חלופית מסוג 'שבועי' מציג פעילות שבועית לאורך טווח התאריכים של הדוח. באפשרותך לראות כמה פעמים תלמידים פתחו את הלוח מדי שבוע. באפשרותך גם לראות כמה פעמים הם הורידו תבנית חלופית מדי שבוע.

השבוע מתחיל בימי שני. אין באפשרותך לדווח על היום הנוכחי.

<hr><h2><a id="instructor-feedback-launches"></a>הפעלות משוב מהמרצה</h2>

<p>גיליון העבודה <span class="interface">הפעלות משוב מהמרצה</span> מציג מעורבות משוב מהמרצה והפצה על פני טווח תאריכים מסוים.</p>

<h3>מעורבות עם משוב מהמרצה</h3>

<p>גיליון העבודה מתחיל עם פרטים בנוגע למספר הפעמים שהלוח <span class="interface">משוב מהמרצה</span> נפתח ובאיזו תדירות מרצים תיקנו בעיית נגישות כתוצאה מכך.</p>

<p>קצב המרה מציג את אחוזי התיקונים מתוך מספר הפעמים הכולל שהלוח נפתח.</p>


הפעלות משוב מהמרצה

גיליון העבודה הפעלות משוב מהמרצה מציג מעורבות משוב מהמרצה והפצה על פני טווח תאריכים מסוים.

מעורבות עם משוב מהמרצה

גיליון העבודה מתחיל עם פרטים בנוגע למספר הפעמים שהלוח משוב מהמרצה נפתח ובאיזו תדירות מרצים תיקנו בעיית נגישות כתוצאה מכך.

קצב המרה מציג את אחוזי התיקונים מתוך מספר הפעמים הכולל שהלוח נפתח.

הדוח מציג גם כמה פעמים דוח נגישות של קורס נפתח מתוך קורס.

קורסים שביצעו שיפורים

ראה את הקורסים שמרצים תיקנו בהם בעיות נגישות.


משוב מהמרצה שבועי

גיליון העבודה משוב מהמרצה שבועי מציג פעילות שבועית לאורך טווח התאריכים של הדוח. באפשרותך לראות כמה פעמים מרצים פתחו את לוח המשוב מהמרצה ואת דוח הנגישות של הקורס מדי שבוע. באפשרותך גם לראות כמה פעמים הם תיקנו בעיות נגישות מדי שבוע.

השבוע מתחיל בימי שני. אין באפשרותך לדווח על היום הנוכחי.


נתונים

גיליון העבודה 'נתונים' מציג פרטים ספציפיים עבור כל פעם שלוח נפתח, תבנית הורדה ובעיית נגישות תוקנה.

 • מזהה: המזהה הייחודי עבור השורה/אירוע.
 • מזהה קורס: מזהה הקורס.
 • קוד קורס: קוד הקורס.
 • שם קורס: שם הקורס.
 • מזהה סמסטר: מזהה הסמסטר.
 • שם סמסטר: שם הסמסטר.
 • מזהה תוכן: מזהה התוכן.
 • אירוע: מתאר את הפעולה. לדוגמה, אם מישהו פתח את הלוח 'תבניות חלופיות' או 'משוב מהמרצה'.
 • AFLaunch: מראה אם מישהו פתח את לוח התבנית החלופית או לא. 1 פירושו שהלוח נפתח. 0 פירושו שהלוח נשאר סגור.
 • הורדה: מראה אם מישהו הוריד תבנית חלופית. 1 פירושו שתבנית אחת או יותר הורדה. 0 פירושו שלא הורדה תבנית.
 • IFLaunch: מראה אם מישהו פתח את לוח 'משוב מהמרצה' או לא. 1 פירושו שהלוח נפתח. 0 פירושו שהלוח נשאר סגור.
 • תיקון: מראה אם מישהו תיקן בעיית נגישות מתוך לוח 'משוב מהמרצה'. 1 פירושו שבעיה אחת או יותר תוקנו. 0 פירושו ששום דבר לא תוקן.
 • חותמת זמן: מראה מתי התרחש האירוע. חותמת הזמן היא במספר השניות מאז 1 בינואר, 1970.
 • לקוח: מזהה הלקוח.
 • סוג קובץ: מזהה את סוג הקובץ באירוע. לדוגמה, תמונה או מצגת.
 • סוג תבנית: מזהה את התבנית החלופית שהורדה. סוג תבנית ריק כאשר ההורדה היא 0.

  Tts מייצג את תבנית השמע.

 • ניקוד לפני: ניקוד הנגישות עבור הקורס לפני השיפור בתוכן. ניקוד לפני ריק כאשר תיקון הוא 0.
 • ניקוד אחרי: ניקוד הנגישות עבור הקורס אחרי השיפור בתוכן. ניקוד אחרי ריק כאשר תיקון הוא 0.
 • משופר: מראה אם ניקוד הנגישות שופר לאחר שהקובץ תוקן. 1 פירושו שהניקוד שופר. 0 פירושו שהניקוד לא שופר. משופר ריק כאשר תיקון הוא 0.
 • שבוע: מציג את היום הראשון בשבוע שבו אירע האירוע. השבוע הוא במספר הימים, עד תחילת השבוע, מאז 30 בדצמבר, 1899.
 • AF: מציג פעילות עם הלוח 'תבנית חלופית'. 1 פירושו שהייתה פעילות. ייתכן שהלוח נפתח או שתבנית הורדה. 0 פירושו שלא הייתה פעילות.
 • IF: מציג פעילות עם הלוח 'משוב מהמרצה'. 1 פירושו שהייתה פעילות. ייתכן שהלוח נפתח או שבעיה תוקנה. 0 פירושו שלא הייתה פעילות.