Test oluşturma

Testler, eğitmenlerin kullanımına her zaman açık olmakla birlikte, ölçme sınavlarının anonim olarak gönderilmesi henüz desteklenmemektedir.

Öğrencilerin hazırlanırken ihtiyaç duyacağı diğer içeriklerin yanında, testler de oluşturabilirsiniz.

Çekinmeden deneyebilirsiniz. Siz testleri görünür hale getirinceye kadar öğrenciler eklediğiniz içeriği göremez.

Mevcut testlerin nasıl düzenleneceği hakkında daha fazla bilgi

The Create option from the add content button opens up a create item menu.

Kurs İçeriği sayfasında, test eklemek istediğiniz yerde artı işaretini seçin. Menüde, Öge Oluştur panelini açmak için Oluştur'u ve ardından Test'i seçin. Yeni Test sayfası açılır.

Ayrıca yeni bir klasör ya da öğrenim modülü oluşturarak veya mevcut bir klasörü/öğrenim modülünü genişleterek de test ekleyebilirsiniz.

Test oluşturulurken, otomatik olarak bir de not defteri ögesi oluşturulur. Bir testin puanı, tüm soruların puanlarının toplamından oluşur.

Siz test notlarını gönderdikten sonra, öğrenciler notlarını kendi not sayfalarında veya etkinlik akışında görebilir. Ayrıca Kurs İçeriği sayfasındaki test bağlantısını kullanarak bir teste, ilişkilendirilmiş dereceli puanlama anahtarlarına, gönderimlerine, yaptığınız geri bildirimlere ve notlarına erişebilirler.


Yeni Test sayfası

Öğrencilerin kurs içeriğiniz arasından kolayca bulabilmesi için teste açıklayıcı bir başlık girin. Kurs İçeriği sayfasında başlık, öğrencilerin materyalleri görüntülemek için seçebileceği bir bağlantı olarak görünecektir. Başlık eklemezseniz içerik listesinde "Yeni Test" ve tarih görünür. İçerik eklemezseniz test, Kurs İçeriği sayfasında görünmez.

This is how a test creation workflow looks like.

Soru ekleme ve diğer konular. Menüyü açmak ve bir seçim yapmak için artı işaretini seçin. Bir soru türü seçebilir, soru havuzu ekleyebilir veya mevcut değerlendirmelerdeki soru ve içerikleri tekrar kullanabilirsiniz. Test yönergeleri gibi dosya ve metinler de ekleyebilirsiniz. Ayrıca OneDrive® ve Google Drive™ gibi bir bulut depolama alanından da dosya ekleyebilirsiniz. Soru içeren bir testte paralel not vermeyi etkinleştiremezsiniz.

Soru ekleme hakkında daha fazla bilgi

Soru havuzları ekleme hakkında daha fazla bilgi

Soruları ve değerlendirme içeriklerini yeniden kullanma hakkında daha fazla bilgi

İlave içerik ekleyin.Bir soruyu veya testi ekledikten sonra, öğrencilerin metin, destekleyici dosyalar veya eklentiler gibi ilave içerikler ekleyip ekleyemeyeceğini belirleyebilirsiniz. Bu özellik, testinizde varsayılan olarak açıktır. Öğrencilerin ilave içerikler eklemelerini istemiyorsanız bu özelliği kapatın. 

Test content page with additional content from students at the end of assessment turned on. You can turn off this function at any time.

Testi gösterme/gizleme. Siz bir testi göstermeyi seçene kadar öğrenciler tarafından görülemez. Önceden tüm içeriklerinizi oluşturabilir ve programınıza göre öğrencilerin görmesini istediklerinizi seçebilirsiniz. Ayrıca kurs not defterindeki diğer ögeler için tarih, zaman ve performansa bağlı kullanılabilirlik şartları oluşturabilirsiniz. Kurs İçeriği sayfasında, öğrenciler testin ne zaman gösterileceğini öğrenebilirler.

Test ayarlarını uygulama. Testle ilgili ayrıntıları ve bilgileri vereceğiniz paneli açmak için Ayarlar simgesini seçin.

Bir son tarih girin. Son tarihler takvimde ve etkinlik akışında görünür. Geç yapılan gönderimler kurs not defterinde Geç etiketiyle görünür. Öğrencileri, mümkün olan en kısa sürede soru sorabilmeleri için son tarihi gelen ve yaklaşmakta olan ögeleri kontrol etmeye teşvik edin.

İstisnaları görüntüleyin: Öğrenciler için, test son tarihleri ve süre sınırları gibi belirli kurs şartlarından onları muaf tutan istisnalar ayarlayabilirsiniz. İstisnaları seçmek için Katılımcı Listesi'ne ve ardından öğrencinin menüsüne gidin. Ayarladığınız istisnaların sayısı Test Ayarları bölümündeki test sayfasında görünür.

İstisnalarla ilgili daha fazla bilgi

Süre sınırı ekleyin. Süre sınırı, her öğrencinin gönderim yapmak için sınırlı bir süresi olacağından öğrencilerin dikkatleri dağılmadan testlerine odaklanmalarına yardımcı olabilir. Süre dolduğunda test denemeleri otomatik olarak kaydedilip gönderilir. Ayrıca öğrencilerin süre sınırı dolduktan sonra çalışmasına da izin verebilirsiniz. Şu anda grup testleri için bir süre sınırı ekleyemezsiniz.

Sınıf sohbetlerine izin verin. Sınıf sohbetlerine izin verirseniz öğrenciler test geçerliyken sizinle ve sınıf arkadaşlarıyla test üzerinde tartışabilirler. Öğrenciler test öncesinde, sırasında ve sonrasında görüşmeye katkıda bulunabilirler. Sohbet geliştikçe sadece ilgili testte görünür.

Sohbetlerle ilgili daha fazla bilgi

Gönderimleri çevrim dışı olarak toplayın. Öğrencilerin, gönderim yüklemelerini gerektirmeyen çalışmalarına not vermek isteyebilirsiniz. Örneğin, sözlü sunumlar, bilim fuarı projeleri, aktörlük performansları ve bireysel olarak sunulan sanat çalışmaları için not defterinize not ekleyebilirsiniz.

Çevrim dışı olarak gönderim toplama hakkında daha fazla bilgi

Soruları ve yanıtları rastgele sıralama. Uygulama/alıştırma etkinliklerini desteklemek ve öğrencilerin akademik dürüstlük sergilemesine yardımcı olmak için soruları ve yanıtlarını rastgele sıralayabilirsiniz. Testlerin her öğrenciye farklı görünmesi için ayarlardan birini ya da ikisini birden kullanabilirsiniz. Metin blokları veya ekler içeren testlerde soruları rastgele sıralayamazsınız.

Yalnızca Eşleştirme sorularının ve Çoktan Seçmeli soruların yanıtlarını rastgele sıralayabilirsiniz. Doğru/Yanlış sorularının yanıtlarını rastgele sıralamak isterseniz Doğru ve Yanlış yanıt seçenekleriyle Çoktan Seçmeli soru tipini kullanın.

Sorular sizin için sıralı olarak görüntülenir, öğrenciler içinse rastgele hale getirilir. Karışıklık olmaması için, testteki diğer soruları belirtmek üzere sayı eklemeyin.

Soruları ve yanıtları rastgele hale getirme hakkında daha fazla bilgi

Not kategorisini değiştirin. Testin not kategorisini, kursunuzda oluşturduğunuz özel not defteri kategorilerinden birinin parçası olacak şekilde değiştirebilirsiniz. Kurs ödevlerinin kursunuzda gruplandırılma biçimini özelleştirmek için yeni kategoriler oluşturabilirsiniz. Genel notu ayarlarken varsayılan ve özel kategorileri kullanabilirsiniz.

Deneme sayısını seçin. Öğrencilerinizin bir test için birden fazla deneme göndermelerine izin verebilirsiniz. Birden fazla denemeye izin verirseniz, son notun nasıl hesaplanacağını da seçebilirsiniz. Şu anda grup testlerinde birden fazla denemeye izin veremezsiniz.

Not verme şemasını seçme. Not ölçütü menüsündeki not verme şemalarından birini (Puanlar gibi) seçin. Bir testin puanı, tüm soruların puanlarının toplamından oluşur. İstediğiniz zaman not verme şemasını değiştirebilirsiniz; söz konusu değişiklik öğrencilere gösterildiği gibi, not defterinizde de görünür.

Sadece metin blokları içeren bir test oluşturursanız, maksimum puanı el ile ayarlayabilirsiniz.

Anonim not vermeyi etkinleştirin. Soru içermeyen bir test oluştururken, öğrenci adlarının siz not verirken gizli kalması için anonim not vermeyi etkinleştirebilirsiniz. Anonim olarak not verilen testlere sadece metin ve dosya ekleyebilirsiniz.

Anonim not verme hakkında daha fazla bilgi

Değerlendirme sonuçlarını gösterin. Öğrencilerin gönderiminden sonra otomatik olarak puanlanan soruların doğru cevaplarını görmelerine izin vermek için Doğru cevapları göster onay kutusunu seçin.

Doğru cevapları gösterme hakkında daha fazla bilgi

Otomatik geri bildirimleri etkinleştirin. Öğrencilere, ayarlarınıza bağlı olarak otomatik gönderilecek geri bildirimler sağlayın.

Otomatik geri bildirimler hakkında daha fazla bilgi

Erişim kodu ekleyin. Öğrencilerin ve grupların sınava ne zaman gireceklerini kontrol etmek için bir erişim kodu yayımlayabilirsiniz. Şu anda erişim kodları sistem tarafından rastgele üretilmektedir. Erişim kodlarını özelleştiremezsiniz.

Erişim kodları hakkında daha fazla bilgi

Paralel not vermeyi etkinleştirin. Sorusuz bir test oluştururken paralel not vermeyi etkinleştirebilir ve not verenleri atayabilirsiniz. Ayrıca paralel not vermeyi öğrenciler gönderim yaptıktan sonra da etkinleştirebilirsiniz. Sistem sizin seçtiğiniz not verenleri rastgele olarak atar, böylece her öğrenci için testle ilgili iki not veren olur. Not verme işi, not verenler arasında eşit olarak dağıtılır. Not verenler, sadece kendilerine atanan öğrencilerin gönderimlerini açabilir. Öğrencilerin son notlarını eğitmenler veya uzlaştırıcılar belirler.

Paralel not verme hakkında daha fazla bilgi

Dereceli puanlama anahtarı ekleyin. Dereceli puanlama anahtarları, tanımladığınız temel ölçütlere göre öğrenci gönderimlerini değerlendirmede size yardımcı olabilir. Test Ayarları bölümünde, yeni bir dereceli puanlama anahtarı oluşturabilir veya kursunuzda oluşturmuş olduğunuz bir dereceli puanlama anahtarını ilişkilendirebilirsiniz. Şu anda dereceli puanlama anahtarlarını sadece sorusuz bir teste ekleyebilirsiniz.

Hedefler ve standartlar ekleyin. Bir test için bir veya daha fazla hedef belirleyebilirsiniz. Kurumunuz ve siz, öğrencilerin programlarda ve müfredatlardaki başarısını ölçmek için çeşitli hedefler kullanabilirsiniz. Tek tek test sorularını hedeflerle hizalayabilirsiniz.

Grup testi oluşturma. Öğrenci grupları için bir test oluşturabilirsiniz. Varsayılan olarak, notu grup bazında verirsiniz, ancak bir grup üyesinin bireysel notunu değiştirebilirsiniz.

Grup testleri grup ödevleriyle aynı şekilde oluşturulur.

SafeAssign'ı etkinleştirme. Öğrencilerin, gönderimlerinde başkasının yazılı çalışmasını kopyalama durumu olup olmadığını kontrol etmek için SafeAssign'ı kullanabilirsiniz. SafeAssign Orijinallik Raporunu, istediğiniz zaman (hatta öğrenciler gönderime başladıktan sonra bile) etkinleştirebilirsiniz ancak gönderimler, sadece SafeAssign etkinken kontrol edilir.

İsteğe bağlı bir açıklama yazma. Açıklama, Kurs İçeriği sayfasında test başlığıyla birlikte görünür. Öğrencilerden testlerinin sonuna dosya yüklemelerini isteyebilirsiniz: Örneğin; makale soruları için alıntılar sağlamalarını, laboratuvar çalışmaları eklemelerini veya testten önce içerik hazırlamalarını isteyebilirsiniz.


Teste soru ekleme

Yeni bir test oluşturduğunuzda menüyü açmak için artı işaretini tıklatın ve bir soru türü seçin. Ayrıca mevcut değerlendirmelerdeki soru ve içerikleri de tekrar kullanabilirsiniz. Bir teste soru eklerseniz anonim not vermeyi veya paralel not vermeyi etkinleştiremezsiniz.

This is how the expanded Add question type menu looks like when you’re creating a new test.

Test İçeriği alanı açılır, gerekirse bu alanda Çoktan Seçmeli sorular gibi soruları ve yanıt seçeneklerini yazarsınız. Soruların değeri varsayılan olarak 10 puandır. Yeni bir değer yazmak için Puan kutusunu seçin.

Expanded Insert menu and points value for question number one in a test.

Ekleyebileceğiniz soru türleri hakkında daha fazla bilgi

Metni biçimlendirmek için düzenleyicideki seçenekleri kullanabilirsiniz.

Düzenleyici araç çubuğuna klavyenizden erişmek için ALT + F10 tuşlarına basın. Mac kullanıyorsanız Fn + ALT + F10 tuşlarına basın. Numaralı liste gibi bir seçenek belirlemek için ok tuşlarını kullanın.

Testinizin içeriğinin düzenli olmasına yardımcı olmak için bireysel sorulara dosyalar ekleyebilirsiniz. Düzenleyicinin İçerik Ekle menüsünden, Bulut Depolama Alanından Ekle gibi bir seçeneği belirtin.

Dosya ve metin blokları ekleme hakkında daha fazla bilgi

Soruları düzenleme ve silme hakkında daha fazla bilgi


Soruları hedeflerle eşleştirme

Kurumunuzun başarıyı ölçmesine yardımcı olmak için bireysel değerlendirme sorularını hedeflerle eşleştirebilirsiniz. Siz değerlendirmeyi erişilebilir hale getirdikten sonra, öğrenciler beklentilerinizi öğrenmek için sorularla hizaladığınız hedeflere ilişkin bilgileri görüntüleyebilir.

Bir sorunun menüsüne erişin, Hedefle uyumluluğu sağla'yı ve ardından hedefleri seçin.

Kurs içeriğiyle hedeflerin nasıl hizalanacağına ilişkin daha fazla bilgi

Top right hand side corner menu highlighted to edit, align with goal or delete a question.

Testlere dosya ve metin blokları ekleme

Soru, metin veya dosya eklemek istediğiniz yerde artı işaretini seçerek menüyü açın. İstediğiniz kadar metin bloku ve dosya ekleyebilirsiniz.

The assignment space is open with 1) a True/False question created, 2) an Essay question created, and 3) the plus sign clicked and the "Add text" option selected.

Metin blokları ekleme. Düzenleyiciyi açmak için Metin ekle'yi seçin. Testin bir bölümüyle ilgili talimatlar veya bir ses dosyası ya da resim için bilgilendirici açıklamalar ekleyebilirsiniz. Ayrıca bir Word belgesinden metin de yapıştırabilirsiniz.

Ayrıca metninize görüntü ve dosya eklemek için metin düzenleyicisini de kullanabilirsiniz.

Sadece metin blokları içeren bir test oluşturursanız Test Ayarları panelinden Maksimum puanı manuel olarak değiştirebilirsiniz. Örneğin, öğrencilerden gönderimlerini karşıya yüklemelerini veya serbest biçimli metin alanlarını kullanmalarını isteyebilirsiniz.

Dosya ekleme. Bilgisayarınızdaki dosyalara gözatmak için Yerel dosya ekle 'yi seçin. Karşıya yükleyebileceğiniz dosyaların maksimum boyutunu kurumunuz belirler. Dosya içeren bir klasörü ekleyemezsiniz.

Bulut Depolama Alanından dosya ekleme: Dosya depoladığınız OneDrive gibi birden fazla web uygulamasına anında bağlanabilirsiniz. Eklediğiniz dosyalar, o dosyaların kopyalarıdır. Bulut depolama alanındaki bir dosyada değişiklik yaparsanız kursunuza yeni bir kopya yüklemeniz gerekir. Tarayıcınız izin veriyorsa bulut depolama alanından eklediğiniz medya dosyaları satır içi olarak görünür.

Bulut depolama alanıyla ilgili daha fazla bilgi

Medya dosyası görüntüleme seçenekleri

Medya dosyası görüntüleme seçenekleri

Tarayıcınız izin veriyorsa değerlendirmelere eklediğiniz medya dosyaları varsayılan olarak satır içi şeklinde görüntülenir. Tarayıcınız bir medya dosyasını satır içi olarak görüntüleyemiyorsa bu dosya bir ek olarak görünür. Bulut depolama alanından eklediğiniz dosyalar da aynı davranışı gösterir.

Satır içi olarak görüntülenen resimler en büyük kesim noktalarında 768 piksellik bir blok içine yerleştirilir. Resimlerin boyutu bu boyuta ne kadar yakın olursa etraflarındaki boşluk da o kadar az olur.

Medya dosyası menüsünü açın ve Düzenle'yi seçin.

Dosyanın alternatif metnini veya ekranda görüntülenme şeklini düzenlemek için düzenleyicide dosyayı seçin, ardından Eki Düzenle simgesini seçin.

Dosya Özelliklerini Düzenle penceresinde; video, ses veya görüntü dosyanızın değerlendirmede nasıl görüneceğini seçebilirsiniz: Satır içi veya ek olarak. Örneğin, aşırı büyük dosyaları öğrencilerin karşıdan yükleyebileceği ekler olarak görüntüleyebilirsiniz. Ek olarak görüntülenen dosyaların dosya adlarını düzenleyebilirsiniz.

Eklediğiniz resimleri açıklamak için alternatif metin de ekleyebilirsiniz. Alternatif metin, ekran okuyucu kullanan veya internet sayfalarını "görüntüler devre dışıyken" ziyaret eden kullanıcılar için, sayfadaki görüntüleri açıklar.

Öğrenciler satır içi olarak görünen video ve ses dosyalarında oynat, duraklat ve ses düzeyi gibi kontrolleri kullanabilirler. Öğrenciler video dosyalarını tam ekran olarak görüntüleyebilirler.

Medya dosyalarını ek olarak görüntüleme

Ek şeklinde görünen medya dosyaları için öğrenciler menüye erişerek Dosyayı Ön İzle veya Orijinal Dosyayı İndir ögelerini seçer. Eğitmenler; taşıma, düzenleme ve silme gibi ek seçeneklere de sahip olur.

Sorularda dosyaları düzenleme hakkında daha fazla bilgi


Soruları, metinleri ve dosyaları yeniden sıralama

Sorular otomatik olarak, onları eklediğiniz sırayla numaralandırılır. Soruları yeniden sıraladığınızda soru numaraları da güncelleştirilir. Öğrenciler testi açmadan önce testin ögelerinin sıralamasını değiştirebilirsiniz.

Taşı simgesine erişmek için imleci bir test ögesine getirin. Soruyu, metin blokunu veya dosyayı yeni bir konuma taşımak için üzerine basıp sürükleyin.

Reorder icon right below the menu on the top right-hand corner.

Bir ögeyi taşımak için klavyenizi de kullanabilirsiniz.

  1. Sekme tuşuna basarak bir ögenin Taşı simgesine gelin.
  2. Taşıma modunu etkinleştirmek için Enter tuşuna basın.
  3. Ok tuşlarını kullanarak bir konum seçin.
  4. Enter tuşuna basın ve ögeyi yeni konuma bırakın.

Öğrenciler neleri görür?

Herhangi bir süre sınırı yoksa öğrenciler bir testi göndermek zorunda olmadan görebilirler. Öğrenciler Değerlendirmeyi görüntüle'yi seçerek testi görüntüleyebilir veya çalışma ekleyebilirler. Öğrenciler panelden Kaydet ve Kapat'ı seçebilir ve daha sonra tekrar geri gelebilirler. Çalışmaları kaydedilir. Öğrenciler çalışmaya kaldıkları yerden devam etmek için Değerlendirmeyi görüntüle'yi veya bitirmişlerse Gönder'i seçebilirler.

Students can take a test by clicking on this icon.

Bir süre sınırı ayarlarsanız öğrenciler Değerlendirmeyi görüntüle yerine Denemeyi başlat'ı görürler.

Süre sınırı, Kurs İçeriği sayfasında diğer test ayrıntılarının yanında görünür. Öğrenciler süre sınırını ayrıca testin Ayrıntılar ve Bilgiler panelinde ve çalışırken testin içinde de görürler.

Missing media item.

Öğrenciler, Denemeye Başla'yı seçtiklerinde bir açılır pencere görürler. Teste erişebilmek için süreölçeri başlatmaları gerekir. Başlamaya hazır değillerse İptal'i seçebilirler. Başladıktan sonra, süre dolduğunda test otomatik olarak gönderilir.

Öğrencilerin birden fazla deneme göndermesine izin verdiyseniz süre sınırı her bir deneme için ayrı işler.

Start the timer pop-up window with options to cancel timer or start timer.

Öğrenci iş akışı hakkında daha fazla bilgi


Testler ve etkinlik akışı

Bir test oluşturup öğrenciler tarafından görülebilir hale getirdiğinizde, bu durum öğrencilere etkinlik akışlarında bildirilir.

Test notification in a student's activity stream.

Test notlarını gönderdiğinizde, öğrenciler Notunuzu görüntüleyin'i seçerek notları görüntüleyebilirler. Sağladığınız geri bildirimler test başlığından sonra görünür.

Students can view their grade by clicking on View my grade on their activity stream.

Not verilecek gönderimler varsa akışta bir uyarı görürsünüz. Test gönderimleri sayfasında not vermeye başlamak için test başlığını seçin.

A submitted test is ready for grading in the activity stream.

Etkinlik akışı hakkında daha fazla bilgi


ULTRA: Gönderimleri çevrim dışı olarak toplama

Kurs İçeriği sayfasında görünen ve öğrencilerin gönderim yüklemesini gerektirmeyen değerlendirmeler oluşturabilirsiniz. Öğrencilerin çevrim dışı çalışmaya hazırlanabilmeleri için talimatlar, dosyalar, bir dereceli puanlama anahtarı ve hedefler ekleyebilirsiniz. Ayrıca sohbetleri etkinleştirebilirsiniz, ancak soru ekleyemezsiniz.

Çevrim dışı çalışma örnekleri:

  • Sözlü sunumlar
  • Bilim fuarı projeleri
  • Aktörlük performansı
  • Bireysel olarak sunulan sanat çalışmaları
  • Yüz yüze ekip oluşturma çalışmaları, panel tartışmaları ve münazaralar

Hibrit kursların öğretmenliğini yapan eğitmenler en çok bu tür değerlendirmeleri yararlı bulabilir. Örneğin, bir öğrencinin sunduğu sınıf içi bir sunuma not vermek için bir dereceli puanlama anahtarı kullanabilirsiniz. Not almak veya daha sonra bir puan eklemek gerekmez.

Bir değerlendirme oluştururken ayarlar panelinden gönderimleri çevrim dışı olarak toplamayı seçebilirsiniz. Öğrenciler bu tür değerlendirmeleri açtıklarında, çalışmayı çevrim içi olarak gönderemeyecekleri kendilerine bildirilir. Gönderimleri çevrim dışı olarak toplamak için gruplar oluşturursanız öğrenciler kendi grup üyelerini görebilirler.

Çevrim dışı olarak toplanan gönderimler için birden fazla denemeye izin veremez, süre sınırı uygulayamaz veya SafeAssign'ı kullanamazsınız.

Öğrencilerin sınıfın dışında olmasını gerektiren notlar için (misafir konuşmacı veya saha gezintisi gibi), yoklama özelliğine toplantılar ekleyebilirsiniz.

Toplantı ekleme hakkında daha fazla bilgi

Çevrim dışı gönderimlere not verme

Çevrim dışı gönderimlere not vermeye hazır olduğunuzda, değerlendirme sayfasından veya not defterinden gönderim listesini içeren sayfayı açın. Deneme Oluştur panelini açmak için bir öğrencinin adını seçin, gönderim tarihini/saatini belirtin ve kaydedin.

Öğrencinin gönderim sayfasında, bir not verebilir ve dereceli puanlama anahtarı ilişkilendirdiyseniz onu kullanabilirsiniz.

Öğrenciler neleri görür?

Öğrenciler değerlendirmeyi Kurs İçeriği sayfasında diğer içeriklerle birlikte, ayrıca genel ve kurs notları sayfalarında görüntüleyebilirler. Öğrenciler değerlendirmeye bu kurs alanlarından eriştiklerinde, çalışmayı çevrim içi olarak gönderemeyecekleri kendilerine bildirilir. Eğitmenler ve eklediyseniz dereceli puanlama anahtarı gibi diğer bilgilere erişebilirler.

Siz bir not atadığınızda, öğrencilere etkinlik akışlarında bildirilir.