Test oluşturma

Testler, eğitmenlerin kullanımına her zaman açık olmakla birlikte, ölçme sınavlarının anonim olarak gönderilmesi henüz desteklenmemektedir.

Öğrencilerin hazırlanırken ihtiyaç duyacağı diğer içeriklerin yanında testler de oluşturabilirsiniz. Kurs İçeriği sayfasında, test eklemek istediğiniz yerde artı işaretini seçin. Menüde, Öğe Oluştur panelini açmak için Oluştur'u ve ardından Test'i seçin. Yeni Test sayfası açılır.

Çekinmeden deneyebilirsiniz. Siz testleri görünür hale getirinceye kadar öğrenciler eklediğiniz içeriği göremez.

Mevcut testlerin nasıl düzenleneceği hakkında daha fazla bilgi

The Create option from the add content button opens up a create item menu.

Ayrıca yeni bir klasör ya da öğrenim modülü oluşturarak veya mevcut bir klasörü/öğrenim modülünü genişleterek de test ekleyebilirsiniz.

Test oluşturduğunuzda, otomatik olarak bir de not defteri ögesi oluşturulur. Bir testin puanı, tüm soruların puanlarının toplamından oluşur.

Siz test notlarını gönderdikten sonra, öğrenciler notlarını kendi not sayfalarında veya etkinlik akışında görebilirler. Ayrıca, Kurs İçeriği sayfasındaki test bağlantısı ve Not Defteri aracılığıyla da bir teste, yaptıkları gönderimlere, yaptığınız geri bildirimlere ve notlarına erişebilirler.


Test oluşturma ile ilgili bir video izleyin

Aşağıdaki anlatımlı video, bu sayfada yer alan bazı bilgilerin görsel ve işitsel bir temsilini sağlar. Videoda nelerin gösterildiğine ilişkin ayrıntılı bir açıklama için videoyu YouTube'da açın, Diğer İşlemler'e gidin ve Metin Dökümünü Aç'ı seçin.Video: Test oluşturma, bir testin nasıl oluşturulacağını ve içine soruların nasıl ekleneceğini açıklar. Ayrıca, testi öğrencilerin erişimine nasıl açacağınızı da öğreneceksiniz.


Yeni Test sayfası hakkında

Ultra'da Ödevleri ve Testleri Ayırt Etme

Ödevler ve Testler (Kurs İçerik Ögeleri panelindeki Değerlendirmeler başlığı altında gruplandırılır), aynı kullanıcı arayüzünü ve seçenekleri paylaşır. Ayarlardaki birçok seçenek, değerlendirmeye en az bir soru eklenip eklenmediğine bağlı olarak etkinleştirilir veya devre dışı bırakılır.

Uygulamada, eğitmenler, bu değerlendirmeleri farklı şekillerde kullanır. Örneğin, not verilebilmesi için öğrencilerin bir dosya göndermelerini gerektiren ve buna ilişkin yönergeleri içeren bir ödev oluşturabilirsiniz. Bir testte, öğrenciler, değerlendirmeye eklediğiniz bir dizi soruya yanıt verebilir.

Ödevler ve testler arasında ayrım yapmak ve soru içeren/içermeyen iş akışlarını vurgulamak amacıyla testler bahsinde ek sorular içeren bir iş akışı üzerinde durulacaktır.

Ek sorular içermeyen iş akışına ilişkin açıklama için Ödevleri Oluşturma ve Düzenleme sayfasına gidin.

Yeni Test sayfası hakkında

Yeni test sayfasında üç adet özelleştirilebilir bileşen mevcuttur:

 • test içeriği ekleme
 • testin öğrencilere görünürlüğünü kontrol etme
 • test ayarlarını uygulama
Image of new test page with boxes drawn around three areas to customize test: 1. Create content, 2. Student Visibility, and 3. Test Settings

Öğrencilerin kurs içeriklerinizin arasından kolayca bulabilmesi için teste açıklayıcı bir başlık verin. Kurs İçeriği sayfasında başlık, öğrencilerin materyalleri görüntülemek için seçebileceği bir bağlantı olarak görünecektir. Başlık eklemezseniz içerik listesinde "Yeni Test" ve tarih görünür. İçerik eklemezseniz test, Kurs İçeriği sayfasında görünmez.

Test İçeriği Ekleme

Soru ekleme ve diğer işlemler için artı işaretini seçerek menüyü açın.

Image of component to create test content with box drawn around plus sign button

Bir soru türü seçebilir, soru havuzu ekleyebilir, bir dosyadan karşıya soru yükleyebilir veya mevcut değerlendirmelerdeki soru ve içerikleri tekrar kullanabilirsiniz. Test yönergeleri gibi dosya ve metinler de ekleyebilirsiniz. Ayrıca OneDrive® ve Google Drive™ gibi bir bulut depolama alanından da dosya ekleyebilirsiniz.

Soru ekleme hakkında daha fazla bilgi

Soru havuzları ekleme ile ilgili daha fazla bilgi

Soruları ve değerlendirme içeriklerini yeniden kullanma hakkında daha fazla bilgi

Bir dosyadan soru yükleme hakkında daha fazla bilgi

Teste soru ekledikten sonra, öğrencilerin metin, destekleyici dosyalar veya eklentiler gibi ilave içerikler ekleyip ekleyemeyeceğini belirleyebilirsiniz. Varsayılan olarak, bu özellik, testinizde etkinleştirilmiş durumdadır. Öğrencilerin ilave içerikler eklemelerini istemiyorsanız bu özelliği kapatın.

Test content page with additional content from students at the end of assessment turned on. You can turn off this function at any time.

Test Görünürlüğü

Image of test visibility component displaying option menu

Siz göstermeyi seçene kadar öğrenciler testi göremez. Önceden tüm içeriklerinizi oluşturabilir ve programınıza göre öğrencilerin görmesini istediklerinizi seçebilirsiniz. Ayrıca kurs not defterindeki diğer ögeler için tarih, zaman ve performansa bağlı kullanılabilirlik şartları oluşturabilirsiniz. Kurs İçeriği sayfasında, öğrenciler testin ne zaman gösterileceğini öğrenebilirler.

Test Ayarları

Sayfanın sağ tarafında, Test Ayarları ana hatlarıyla belirtilir. Ayarları seçmek ve uygulamak için Ayarlar simgesini seçerek yeni bir panel açın.

İstisnaları görüntüleyin: Kursunuzdaki öğrencilerin içinde özel durumu olanlar varsa bunların sayısı, Test Ayarları bölümünde görünür. Öğrenciler için özel durumlar belirleyebilir ve onları test son tarihleri ve süre sınırları gibi belirli kurs gereksinimlerinden muaf tutabilirsiniz. Özel durumları değiştirmek için Katılımcı Listesi'ne gidin ve öğrencinin menüsünü açın. Bu menüye Gönderim sayfasından veya Not Defteri'nden de erişebilirsiniz.

Özel durumlar hakkında daha fazla bilgi

Image of Test Settings menu with box drawn around Accommodations display and Settings icon

Ayarlarınızı seçerken, işlemi tamamladığınızda panelin altındaki Kaydet düğmesini seçin.

Ayrıntılar ve Bilgiler

Ayrıntılar ve Bilgiler bölümü, test gönderimine ilişkin seçenekler sunar.

Image of Details & Information section of Test Settings panel

Bir son tarih girin. Son tarihler takvimde ve etkinlik akışında görünür. Geç yapılan gönderimler kurs not defterinde Geç etiketiyle görünür. Sorularını mümkün olduğunca erken sorabilmeleri için öğrencilerinizi son tarihi gelen ve yaklaşmakta olan ögeleri kontrol etmeye teşvik edin.

Geç gönderimleri engelleyin. Kesin bir teslim tarihini zorunlu tutun ve geç gönderimleri engelleyin. Devam eden ve kaydedilen denemeler, son tarih geldiğinde otomatik olarak gönderilir. Öğrenciler, bir gönderim teslim alındı e-postası alır. Belirlenmiş özel durumlara yönelik istisnalar uygulanmaya devam eder.

Öğrenciler denemelerini gönderdiyse son tarihi geçmişteki bir tarihe değiştiremezsiniz. Son tarih geçtiyse Geç gönderimleri engelle ayarını seçemezsiniz.

Son tarihten sonra yeni denemeleri engelleyin. Son tarih geçtikten sonra öğrencilerin yeni bir deneme başlatmasını engelleyin. Belirlenmiş özel durumlara yönelik istisnalar uygulanmaya devam eder.

Sınıf sohbetlerine izin verme. Sınıf sohbetlerine izin verirseniz öğrenciler test geçerliyken sizinle ve sınıf arkadaşlarıyla test üzerinde tartışabilirler. Öğrenciler test öncesinde, sırasında ve sonrasında görüşmeye katkıda bulunabilirler. Sohbet geliştikçe sadece ilgili testte görünür.

Konuşmalar hakkında daha fazla bilgi

Gönderimleri çevrim dışı olarak toplayın. Öğrencilerin, gönderim yüklemelerini gerektirmeyen çalışmalarına not vermek isteyebilirsiniz. Örneğin, sözlü sunumlar, bilim fuarı projeleri, aktörlük performansları ve bireysel olarak sunulan sanat çalışmaları için not defterinize not ekleyebilirsiniz.

Gönderimleri çevrim dışı toplama hakkında daha fazla bilgi

Sunum Seçenekleri

Sunum Seçenekleri, test içeriğinin öğrencilere nasıl sunulacağını kontrol edebilmenizi sağlar.

Image of Presentation Options section of Test Settings panel

Soruların sunuluş biçimini kontrol edin. Varsayılan olarak testiniz, öğrencilere tüm soruları eklediğiniz sırayla ve tek seferde sunulacaktır. İhtiyaçlarınızı karşılayan çeşitli sunum seçenekleri arasından seçim yapabilirsiniz.

 • Her defasında bir soru gösterin. Bu seçenek, öğrencinin testte nasıl gezineceğini belirler ve her seferinde tek bir soruya odaklanmalarını sağlayarak bilişsel yüklerini azaltır. Bu seçenek etkinken öğrenciler, Geriye dönüşü engelle ayarı etkinleştirilmediği sürece, soruları atlayabilir.
 • Geriye dönüşü engelleyin. Soruları tek tek gösterme seçeneği, size öğrencinin daha önceki test sorularına geri dönmesini engelleme seçeneğini sunar. Bu seçenek, sayfalandırılmış testler için de kullanılabilir. Bu durumda, seçenek etkinleştirildiğinde öğrencilerin önceki test sayfalarına geri dönmeleri engellenir.

Test sorularının görünmesini ve bunlar arasında gezinme biçimini belirleyen seçenekler, testin diğer bölümlerinde yanıtları yanlışlıkla açığa vurmaktan daha az endişe duyulması anlamına gelir. Ayrıca öğrencilerin odaklanma seviyesini de artırır.

Testinizde birden fazla sayfa olması durumunda, Soruları tek tek göster seçeneğinin etkinleştirilmesiyle bu sayfalar tek bir sayfada birleştirilir. Açılan bir kutusu bu durumu size bildirir ve seçiminizi doğrulatır.

Image of "Combine all pages?" pop-up box
 • Soruları rastgele sırala. Her öğrenci için soruların görüntülenme sırasını rastgele belirler.
 • Yanıtları rastgele sıralayın. Eşleştirme sorularına ve Çoktan Seçmeli sorulara ait yanıtların görüntülenme sırasını her öğrenci için rastgele belirler.
 • Sayfaları rastgele sırala. Testinizdeki soruların birden fazla sayfaya dağılmış olması durumunda (örneğin, Çoktan Seçmeli sorulardan oluşan bir sayfa ve ardından Kompozisyon sorularını içeren başka bir sayfa), bu seçenek, sayfaların görüntülenme sırasını rastgele belirler.
 • İlk sayfayı rastgele sıralamaya dâhil etme. Bu seçenek, testiniz sayfaları rastgele sıralayacak şekilde ayarlanmışsa ilk sayfayı sabit tutmanızı sağlar. Bu seçenek, örneğin, testin ilk sayfasında yönergeler olması durumunda kullanışlı olacaktır.

Soruları, yanıtları ve sayfaları rastgele sıralamak, uygulama/alıştırma etkinliklerini destekleyebilir ve öğrencilerin akademik sahtecilikten kaçınmasına yardımcı olabilir. Testlerin her öğrenciye farklı görünmesi için ayarlardan birini veya tümünü birden kullanabilirsiniz.

Sorular size sıralı olarak gösterilirken öğrenciler için rastgele sıralanır. Karışıklık olmaması için testteki diğer sorularla ilişkisi olan sayılar eklemeyin.

Yalnızca Eşleştirme sorularının ve Çoktan Seçmeli soruların yanıtlarını rastgele sıralayabilirsiniz. Doğru/Yanlış sorularının yanıtlarını rastgele sıralamak isterseniz Doğru ve Yanlış yanıt seçenekleriyle Çoktan Seçmeli soru türünü kullanın.

Soruları ve yanıtları rastgele sıralama hakkında daha fazla bilgi

Not Verme ve Gönderimler

Not Verme ve Gönderimler menüsü, değerlendirme türü ve not verme ölçütlerine ilişkin seçenekler sunar.

Image of top half of Grading & Submissions section of Test Settings panel

Not kategorisini değiştirin. Testin not kategorisini, kursunuzda oluşturduğunuz özel not defteri kategorilerinden birinin parçası olacak şekilde değiştirebilirsiniz. Kurs ödevlerinin kursunuzda gruplandırılma biçimini özelleştirmek için yeni kategoriler oluşturabilirsiniz. Genel notu ayarlarken varsayılan ve özel kategorileri kullanabilirsiniz.

Deneme sayısını seçme. Öğrencilerinizin bir test için birden fazla deneme göndermelerine izin verebilirsiniz. Birden fazla denemeye izin verirseniz, son notun nasıl hesaplanacağını da seçebilirsiniz. Grup testlerinde birden fazla denemeye izin veremezsiniz.

Not verme şemasını seçme. Not ölçütü menüsündeki not verme şemalarından birini (Puanlar gibi) seçin. Bir testin puanı, tüm soruların puanlarının toplamından oluşur. Not verme şemasını istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz. Söz konusu değişiklik hem öğrencilere gösterilir hem de not defterinizde görünür.

Maksimum puanları belirleyin. Yalnızca metin bloklarını içeren bir test oluşturursanız maksimum puanı manuel olarak belirleyebilirsiniz. Aksi takdirde, her bir sorunun puan değerini düzenleyin.

Değerlendirme notunu etkinleştirin. Not verme işlemi tamamlandığında öğrencinin notunu otomatik olarak gönderin. Notların yayımlanmasını kendiniz (manuel olarak) kontrol etmek istiyorsanız bu ayarı devre dışı bırakın.

image of Assessment grade portion of Grading & Submissions section of Test Settings panel

Değerlendirme Sonuçları

Değerlendirme Sonuçları bölümünde, ödevlerini teslim eden öğrencilerin geri bildirimlerini, puanlarını ve yanıtlarını nasıl göreceğini kontrol edebilirsiniz.

Image of Assessment results section of Test Settings panel

Gönderimi Görüntüleme, Otomatik Soru Geri Bildirimi, Soru Puanları ve Doğru Yanıtlar ögelerini özelleştirmek üzere Değerlendirme Sonuçları Zamanlaması panelini açmak için her seçeneğin altındaki bağlantıyı seçin.

Image of Assessment results section of Test Settings panel

Öğrencilerin, gönderimlerini görmesine izin ver. Test sorularının akademik bütünlüğünü korur. Devre dışı bırakıldığında, öğrenciler, test sorularını yalnızca teste girdikleri sırada görebilir.

Otomatik geri bildirimi göster. Öğrencilere ayarlarınıza uygun şekilde otomatik olarak gönderilecek geri bildirimler sağlar.

Otomatik geri bildirimler hakkında daha fazla bilgi

Soru puanlarını göster. Öğrencinin testindeki her bir soru için bireysel puanları verir. Bu bilgilerin öğrencilere ne zaman yayımlanacağına karar verebilirsiniz.

Doğru yanıtları göster. Öğrencilerin gönderim yaptıktan sonra otomatik olarak puanlanan soruların doğru yanıtlarını görmesine izin vermek için Doğru yanıtları göster onay kutusunu seçin.

Doğru yanıtları gösterme hakkında daha fazla bilgi

Değerlendirme güvenliği

Değerlendirme güvenliği, oluşturduğunuz ödevleri güvenceye almanızı sağlayacak araçlar sunar.

Image of Assessment security section of Test Settings panel

Erişim kodu ekleme. Öğrencilerin ve grupların teste girecekleri zamanı kontrol edebilmek için bir erişim kodu verebilirsiniz. Erişim kodları, sistem tarafından rastgele üretilmektedir.

Erişim kodları hakkında daha fazla bilgi

Respondus'a erişme. Respondus®, Blackboard'da test oluşturmak, yönetmek ve yazdırmak için kullanabileceğiniz bir üçüncü taraf aracıdır. Aracı başlatmak için bağlantıyı seçin.

Respondus hakkında daha fazla bilgi

Gözetmenli Değerlendirmelere Erişme. Gözetmenli değerlendirmeler, üçüncü taraf gözetmenlik hizmetleri tarafından sağlanan araçlarla yapılır. Gözetmenli değerlendirmeler, öğrencilerin deneme taslaklarını hazırlarken veya denemelerini gönderirken haricî kaynaklardan etkilenmediğine emin olunmasını sağlar. Gözetmenlik ayarlarını yapılandır ögesini seçin. Entegrasyon kurumunuzda etkinleştirilmediyse şu ileti görünür: Hizmet kullanılamadığından değerlendirme güvenliği devre dışı. Yardım için kurumunuzun yöneticisiyle iletişime geçin.

Gözetmenli Değerlendirme hakkında daha fazla bilgi

Ek Araçlar

Ek Araçlar, testinizi özelleştirmenizi sağlayacak çeşitli seçenekler sunar.

image of Additional tools section of Test Settings panel

Süre sınırı ekleme. Süre sınırı, öğrencilerin yolundan sapmamasını ve teste odaklanmasını sağlayabilir. Her öğrencinin, ödevini teslim etmek için sınırlı süresi vardır. Süre dolduğunda test denemeleri otomatik olarak kaydedilip gönderilir. Öğrencilerin süre sınırı dolduktan sonra da çalışmasına izin verebilirsiniz. Süre sınırları grup testlerine değil yalnızca bireysel testlere eklenebilir.

Not verme dereceli puanlama anahtarı ekleme. Dereceli puanlama anahtarı, not verilen çalışmayı değerlendirmeyi sağlayan bir puanlama aracıdır. Dereceli puanlama anahtarları, öğrenci gönderimlerini, tanımladığınız temel ölçütlere göre değerlendirmenize yardımcı olabilir. Yeni bir dereceli puanlama anahtarı oluşturabilir veya kursunuzdaki mevcut bir dereceli puanlama anahtarıyla ilişkilendirebilirsiniz. Yalnızca soru içermeyen testlere dereceli puanlama anahtarı ekleyebilirsiniz.

Hedefler ve standartlar ekleme. Bir test için bir veya daha fazla hedef belirleyebilirsiniz. Kurumunuz ve siz, öğrencilerin programlardaki ve müfredatlardaki başarısını ölçmek için hedefleri kullanabilirsiniz. Ayrıca test sorularını da tek tek hedeflerle eşleştirebilirsiniz.

Grup testi oluşturma. Öğrenci grupları için bir test oluşturabilirsiniz. Varsayılan olarak, notu grup bazında verirsiniz, ancak bir grup üyesinin bireysel notunu değiştirebilirsiniz.

Grup testleri grup ödevleriyle aynı şekilde oluşturulur.

SafeAssign'ı etkinleştirme. Öğrencilerin, gönderimlerinde başkasının yazılı çalışmasını kopyalama durumu olup olmadığını kontrol etmek için SafeAssign'ı kullanabilirsiniz. SafeAssign Orijinallik Raporu'nu, istediğiniz zaman (hatta öğrenciler gönderime başladıktan sonra bile) etkinleştirebilirsiniz. Ancak gönderimler, yalnızca SafeAssign etkinleştirildiğinde kontrol edilir.

İsteğe bağlı bir açıklama yazma. Açıklama, Kurs İçeriği sayfasında test başlığıyla birlikte görünür. Burada öğrencilere test hakkında daha fazla bilgi ve ek yönergeler sağlayabilirsiniz. Örneğin; kompozisyon soruları için alıntıların kaynaklarını belirtmelerini, laboratuvar çalışmalarını eklemelerini veya testten önce içerik hazırlamalarını isteyebilirsiniz.

Açıklama en fazla 750 karakter uzunlukta olabilir. 75 veya daha az karakter kaldığında açıklama alanının altında bir uyarı görüntülenir. 750 karakteri aşarsanız Kaydet düğmesi devre dışı bırakılır.

Image of empty Description field of Test Settings panel

Teste soru ekleme

Yeni bir test oluşturduğunuzda menüyü açmak için artı işaretini tıklatın ve bir soru türü seçin. Ayrıca mevcut değerlendirmelerdeki soru ve içerikleri de tekrar kullanabilirsiniz. Bir teste soru eklerseniz paralel not vermeyi etkinleştiremezsiniz.

This is how the expanded Add question type menu looks like when you’re creating a new test.

Test İçeriği alanı açılır, gerekirse bu alanda Çoktan Seçmeli sorular gibi soruları ve yanıt seçeneklerini yazarsınız. Soruların değeri varsayılan olarak 1 puandır. Yeni bir değer yazmak için Puan kutusunu seçin.

Expanded Insert menu and points value for question number one in a test.

Ekleyebileceğiniz soru türleri hakkında daha fazla bilgi

Metni biçimlendirmek için düzenleyicideki seçenekleri kullanabilirsiniz.

Düzenleyici araç çubuğuna klavyenizden erişmek için ALT + F10 tuşlarına basın. Mac kullanıyorsanız Fn + ALT + F10 tuşlarına basın. Numaralandırılmış liste gibi bir seçeneği belirlemek için ok tuşlarını kullanın.

Testinizin içeriğinin düzenli olmasına yardımcı olmak için bireysel sorulara dosyalar ekleyebilirsiniz. Düzenleyicinin İçerik Ekle menüsünden, Bulut Depolama Alanından Ekle gibi bir seçeneği belirtin.

Dosya ve metin blokları ekleme ile ilgili daha fazla bilgi

Soruları düzenleme ve silme ile ilgili daha fazla bilgi


Soruları hedeflerle eşleştirme

Kurumunuzun başarıyı ölçmesine yardımcı olmak için bireysel değerlendirme sorularını hedeflerle eşleştirebilirsiniz. Siz değerlendirmeyi erişilebilir hale getirdikten sonra, öğrenciler beklentilerinizi öğrenmek için sorularla hizaladığınız hedeflere ilişkin bilgileri görüntüleyebilir.

Bir sorunun menüsüne erişin, Hedefle uyumluluğu sağla'yı ve ardından hedefleri seçin.

Kurs içeriğiyle hedeflerin nasıl eşleştirileceği hakkında daha fazla bilgi

Top right hand side corner menu highlighted to edit, align with goal or delete a question.

Test sorusu hazırlama

Test sorularını hazırlamak önemli miktarda zaman alır. Yapay Zeka Tasarım Asistanı, test soruları için öneriler sunarak size daha karmaşık görevlere odaklanmanızı sağlayacak ekstra zaman yaratır. Yapay Zeka Tasarım Asistanı, hem biçimlendirici hem de düzey belirleyici değerlendirmeler için faydalıdır. Test soruları, seçtiğiniz kurs bağlamına göre oluşturulur.

AI Design Assistant hakkında daha fazla bilgi

Test oluşturma panelinde, yeni soru menüsünden Soruyu Otomatik Oluştur'u seçin. Artı düğmesine basarak yeni soru menüsüne ulaşabilirsiniz.

The Aut-generate question option at the top of the new question menu

AI Design Assistant'ın oluşturduğu test soruların kapsamını daraltmanın çeşitli yolları vardır.

Auto-Generate Questions panel
 • Soruların odağını daraltmak için isteğe bağlı bir açıklama girin (2.000 karakterle sınırlı)
 • Soruların karmaşıklığını ayarlayın
 • Soru sayısını seçin

Aşağıdaki soru türleri arasından seçim yapabilirsiniz:

 • Kompozisyon
 • Boşluk doldurma
 • Eşleştirme
 • Çoktan seçmeli
 • Doğru/Yanlış

"Bana ilham ver!" soru türü, size daha fazla seçenek sunmak için çeşitli soru türleri önerir. Learn'daki farklı soru türleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için "Soru Türleri" konusunu ziyaret edin.

İsteğe bağlı olarak, test soruları için AI Design Assistant'ın bağlam sağlamasını istediğiniz kurs ögelerini seçebilirsiniz. Başlamak için Kurs Ögelerini Seçin'i tıklatın.

Testinizin bağlamına dâhil etmek için herhangi bir kurs içeriği ögesinin yanındaki kutuyu seçin.

Context picker

Bir klasörün veya öğrenim modülünün yanındaki oku seçerek onlardan ögeler ekleyebilirsiniz. Bağlam için öge seçmeyi bitirdiğinizde soru oluşturmaya geri dönmek için Öge Seç'i seçin.

Bağlam seçici, bir Ultra belgesine eklenmiş ögelerden bağlam oluşturmaz. Bağlam seçici tarafından yalnızca bağlam seçicinin menüsünde görünen ögeler kullanılır.

Ayarlarınızın tümünü tamamladıktan sonra Oluştur'u seçin. Değerlendirmenize eklemek istediğiniz soruları ve ardından Değerlendirmeye Ekle'yi seçin.

Test question panel, with the three dot More options menu dropdown open and highlighted

Her soruyu doğruluk ve ön yargı içerip içermemesi bakımından gözden geçirin. Öğrenim hedeflerinize daha uygun hâle getirmek için sorularınızı düzenlemeniz de mümkün. Test sorularını düzenleme hakkında daha fazla bilgi edinmek için "Testleri ve Soruları Düzenleme" konusunu ziyaret edin.


Testlere dosya ve metin blokları ekleme

Testi düzenleyin. Soru, metin veya dosya eklemek istediğiniz yerde artı işaretini seçerek menüyü açın. İstediğiniz kadar metin bloku ve dosya ekleyebilirsiniz.

The assignment space is open with 1) a True/False question created, 2) an Essay question created, and 3) the plus sign clicked and the "Add text" option selected.

Metin blokları ekleme. Düzenleyiciyi açmak için Metin ekle'yi seçin. Testin bir bölümüyle ilgili talimatlar veya bir ses dosyası ya da resim için bilgilendirici açıklamalar ekleyebilirsiniz. Ayrıca bir Word belgesinden metin de yapıştırabilirsiniz.

Ayrıca metninize görüntü ve dosya eklemek için metin düzenleyicisini de kullanabilirsiniz.

Sadece metin blokları içeren bir test oluşturursanız Test Ayarları panelinden Maksimum puanı manuel olarak değiştirebilirsiniz. Örneğin, öğrencilerden gönderimlerini karşıya yüklemelerini veya serbest biçimli metin alanlarını kullanmalarını isteyebilirsiniz.

Dosya ekleme. Bilgisayarınızdaki dosyalara gözatmak için Yerel dosya ekle 'yi seçin. Karşıya yükleyebileceğiniz dosyaların maksimum boyutunu kurumunuz belirler. Dosya içeren bir klasörü ekleyemezsiniz.

Bulut Depolama Alanından dosya ekleme: Dosya depoladığınız OneDrive gibi birden fazla web uygulamasına anında bağlanabilirsiniz. Eklediğiniz dosyalar, orijinal dosyaların kopyalarıdır. Bulut depolama alanındaki bir dosyada değişiklik yaparsanız kursunuza yeni bir kopya yüklemeniz gerekir. Tarayıcınız izin veriyorsa bulut depolama alanından eklediğiniz medya dosyaları satır içi olarak görünür.

Bulut depolama alanı hakkında daha fazla bilgi

Medya dosyası görüntüleme seçenekleri

Medya dosyası görüntüleme seçenekleri

Tarayıcınız izin veriyorsa değerlendirmelere eklediğiniz medya dosyaları varsayılan olarak satır içi şeklinde görüntülenir. Tarayıcınız bir medya dosyasını satır içi olarak görüntüleyemiyorsa bu dosya bir ek olarak görünür. Bulut depolama alanından eklediğiniz dosyalar da aynı davranışı gösterir.

Satır içi olarak görüntülenen resimler en büyük kesim noktalarında 768 piksellik bir blok içine yerleştirilir. Resimlerin boyutu bu boyuta ne kadar yakın olursa etraflarındaki boşluk da o kadar az olur.

Medya dosyası menüsünü açın ve Düzenle'yi seçin.

Dosyanın alternatif metnini veya ekranda görüntülenme şeklini düzenlemek için düzenleyicide dosyayı seçin, ardından Eki Düzenle simgesini seçin.

Dosya Özelliklerini Düzenle penceresinde; video, ses veya görüntü dosyanızın değerlendirmede nasıl görüneceğini seçebilirsiniz: Satır içi veya ek olarak. Örneğin, aşırı büyük dosyaları öğrencilerin karşıdan yükleyebileceği ekler olarak görüntüleyebilirsiniz. Ek olarak görüntülenen dosyaların dosya adlarını düzenleyebilirsiniz.

Eklediğiniz resimleri açıklamak için alternatif metin de ekleyebilirsiniz. Alternatif metin, ekran okuyucu kullanan veya internet sayfalarını "görüntüler devre dışıyken" ziyaret eden kullanıcılar için, sayfadaki görüntüleri açıklar.

Öğrenciler satır içi olarak görünen video ve ses dosyalarında oynat, duraklat ve ses düzeyi gibi kontrolleri kullanabilirler. Öğrenciler video dosyalarını tam ekran olarak görüntüleyebilirler.

Medya dosyalarını ek olarak görüntüleme

Ek şeklinde görünen medya dosyaları için öğrenciler menüye erişerek Dosyayı Ön İzle veya Orijinal Dosyayı İndir ögelerini seçer. Eğitmenler; taşıma, düzenleme ve silme gibi ek seçeneklere de sahip olur.

Sorularda dosyaları düzenleme hakkında daha fazla bilgi


Testlere sayfa sonu ekleme

Sayfa sonları, değerlendirme içindeki bölümlerin kolayca oluşturulmasına olanak tanır ve değerlendirme içeriğinin sunumunda esneklik sağlar. Örneğin, testin başına test yönergelerini içeren bir sayfa ekleyebilir veya belirli bir konuyla ilgili soruları tek bir sayfada gruplandırabilirsiniz. Öğrenciler, sayfalandırılmış bir testte gezindiğinde, sayfaya eklediğiniz tüm bilgileri tek seferde görür.

Sayfa sonu eklemek istediğiniz yerde artı işaretini seçerek menüyü açın. Sayfa Sonu Ekle seçeneği menünün en altındadır.

Image of create content menu open with a box around Add Page Break option

İki ayrı sayfayı birleştirmek için söz konusu sayfaları ayıran çizgi üzerindeki herhangi bir yerde Sayfaları birleştir'i seçin. Bu seçim, söz konusu iki sayfayı tek bir sayfada birleştirir.

Image of two separate test pages with a box around Combine pages option

Testteki soruların, metnin ve dosyaların sıralamasını değiştirme

Sorular otomatik olarak, onları eklediğiniz sırayla numaralandırılır. Soruları yeniden sıraladığınızda soru numaraları da güncelleştirilir. Öğrenciler testi açmadan önce testin ögelerinin sıralamasını değiştirebilirsiniz.

Testi düzenleyin. Taşı simgesine erişmek için imleci bir test ögesine getirin. Soruyu, metin blokunu veya dosyayı yeni bir konuma taşımak için üzerine basıp sürükleyin.

Reorder icon right below the menu on the top right-hand corner.

Bir ögeyi taşımak için klavyenizi de kullanabilirsiniz.

 1. Sekme tuşuna basarak bir ögenin Taşı simgesine gelin.
 2. Taşıma modunu etkinleştirmek için Enter tuşuna basın.
 3. Ok tuşlarını kullanarak bir konum seçin.
 4. Ögeyi yeni konuma bırakmak için Enter tuşuna basın.

Öğrenciler testlerde neleri görür?

Herhangi bir süre sınırı yoksa öğrenciler bir testi göndermek zorunda olmadan görebilirler. Öğrenciler Değerlendirmeyi görüntüle'yi seçerek testi görüntüleyebilir veya çalışma ekleyebilirler. Öğrenciler panelden Kaydet ve Kapat'ı seçebilir ve daha sonra tekrar geri gelebilirler. Çalışmaları kaydedilir. Öğrenciler çalışmaya kaldıkları yerden devam etmek için Değerlendirmeyi görüntüle'yi veya bitirmişlerse Gönder'i seçebilirler.

Students can take a test by clicking on this icon.

Bir süre sınırı ayarlarsanız öğrenciler Değerlendirmeyi görüntüle yerine Denemeyi başlat'ı görürler.

Süre sınırı, Kurs İçeriği sayfasında diğer test ayrıntılarının yanında görünür. Öğrenciler, süre sınırını ayrıca testin Ayrıntılar ve Bilgiler panelinde ve çalışırken testin içinde de görürler.

Missing medya öğesi.

Öğrenciler, Denemeye Başla'yı seçtiklerinde bir açılır pencere görürler. Teste erişebilmek için süreölçeri başlatmaları gerekir. Başlamaya hazır değillerse İptal'i seçebilirler. Başladıktan sonra, süre dolduğunda test otomatik olarak gönderilir.

Öğrencilerin birden fazla deneme göndermesine izin verdiyseniz süre sınırı her bir deneme için ayrı işler.

Start the timer pop-up window with options to cancel timer or start timer.

Öğrenci iş akışı hakkında daha fazla bilgi


Sonuçların ne zaman erişime açılacağına karar verme

Sonuçların öğrencilerin erişimine ne zaman açılacağını tanımlamak için, değerlendirme ayarlarında "Öğrencilerin kendi gönderimlerini görüntülemesine izin ver" seçeneğini kullanın:

 • Değerlendirmeyi gönderdikten sonra
 • Değerlendirme için öğrencinin notunu göndermenizin ardından
 • Değerlendirme son tarihi geçtikten sonra
 • Değerlendirme için tüm notları göndermenizin ardından
 • Belirli bir tarihte.


Değerlendirmenin akademik dürüstlüğünü korumak istiyorsanız "Öğrencilerin kendi gönderimlerini görüntülemesine izin ver" seçeneğinin işaretini kaldırabilirsiniz. Bu seçenek işaretlenmediğinde öğrenciler, şunları görüntüleyemez:

 • Başlık, videolar/görüntüler, metin bölümleri gibi değerlendirme içerikleri
 • Değerlendirme soruları
 • Yanıtlar
 • Otomatik geri bildirimler
 • Değerlendirmenin sonundaki ek içerik bölümü
Test settings options

Öğrenci Geri Bildirim Görüntüleme Denetimleri hakkında daha fazla bilgi

 

Test arayüzünde gezinme

Aşağıdaki bilgilere kolayca erişmek için, oluşturduğunuz değerlendirmenin üst kısmındaki sekmelerde gezinebilirsiniz:

 • İçerik ve ayarlar
 • Gönderimler
 • Öğrenci Etkinliği
 • Soru Analizi
Tab navigation in Assessments

Testler ve etkinlik akışı

Bir test oluşturup öğrenciler tarafından görülebilir hale getirdiğinizde, bu durum öğrencilere etkinlik akışlarında bildirilir.

Test notification in a student's activity stream.

Test notlarını gönderdiğinizde, öğrenciler Notunuzu görüntüleyin'i seçerek notları görüntüleyebilirler. Sağladığınız geri bildirimler test başlığından sonra görünür.

Students can view their grade by clicking on View my grade on their activity stream.

Not verilecek gönderimler varsa akışta bir uyarı görürsünüz. Test gönderimleri sayfasında not vermeye başlamak için test başlığını seçin.

A submitted test is ready for grading in the activity stream.

Etkinlik akışı hakkında daha fazla bilgi


ULTRA: Gönderimleri çevrim dışı olarak toplama

Kurs İçeriği sayfasında görünen ve öğrencilerin gönderim yüklemesini gerektirmeyen değerlendirmeler oluşturabilirsiniz. Öğrencilerin çevrim dışı çalışmaya hazırlanabilmeleri için talimatlar, dosyalar, bir dereceli puanlama anahtarı ve hedefler ekleyebilirsiniz. Ayrıca sohbetleri etkinleştirebilirsiniz, ancak soru ekleyemezsiniz.

Çevrim dışı çalışma örnekleri:

 • Sözlü sunumlar
 • Bilim fuarı projeleri
 • Aktörlük performansı
 • Bireysel olarak sunulan sanat çalışmaları
 • Yüz yüze ekip oluşturma çalışmaları, panel tartışmaları ve münazaralar

Hibrit kursların öğretmenliğini yapan eğitmenler en çok bu tür değerlendirmeleri yararlı bulabilir. Örneğin, bir öğrencinin sunduğu sınıf içi bir sunuma not vermek için bir dereceli puanlama anahtarı kullanabilirsiniz. Not almak veya daha sonra bir puan eklemek gerekmez.

Bir değerlendirme oluştururken ayarlar panelinden gönderimleri çevrim dışı olarak toplamayı seçebilirsiniz. Öğrenciler bu tür değerlendirmeleri açtıklarında, çalışmayı çevrim içi olarak gönderemeyecekleri kendilerine bildirilir. Gönderimleri çevrim dışı olarak toplamak için gruplar oluşturursanız öğrenciler kendi grup üyelerini görebilirler.

Çevrim dışı olarak toplanan gönderimler için birden fazla denemeye izin veremez, süre sınırı uygulayamaz veya SafeAssign'ı kullanamazsınız.

Öğrencilerin sınıfın dışında olmasını gerektiren notlar için (misafir konuşmacı veya saha gezintisi gibi), yoklama özelliğine toplantılar ekleyebilirsiniz.

Toplantı ekleme hakkında daha fazla bilgi

Çevrim dışı gönderimlere not verme

Çevrim dışı gönderimlere not vermeye hazır olduğunuzda, değerlendirme sayfasından veya not defterinden gönderim listesini içeren sayfayı açın. Deneme Oluştur panelini açmak için bir öğrencinin adını seçin, gönderim tarihini/saatini belirtin ve kaydedin.

Öğrencinin gönderim sayfasında, bir not verebilir ve dereceli puanlama anahtarı ilişkilendirdiyseniz onu kullanabilirsiniz.

Öğrenciler neleri görür?

Öğrenciler değerlendirmeyi Kurs İçeriği sayfasında diğer içeriklerle birlikte, ayrıca genel ve kurs notları sayfalarında görüntüleyebilirler. Öğrenciler değerlendirmeye bu kurs alanlarından eriştiklerinde, çalışmayı çevrim içi olarak gönderemeyecekleri kendilerine bildirilir. Eğitmenler ve eklediyseniz dereceli puanlama anahtarı gibi diğer bilgilere erişebilirler.

Siz bir not atadığınızda, öğrencilere etkinlik akışlarında bildirilir.