Een toets maken

Toetsen zijn altijd beschikbaar voor cursusleiders, maar anoniem ingezonden enquêtes worden op dit moment niet ondersteund.

Je kunt toetsen maken naast de andere content die studenten nodig hebben om zich voor te bereiden.Selecteer op de pagina Cursusinhoud het plusteken op de plek waar je een toets wilt toevoegen. Selecteer Maken in het menu om het deelvenster Item maken te openen en selecteer vervolgens Toets. De pagina Nieuwe toets wordt geopend.

Durf te experimenteren! Studenten zien pas wat je hebt toegevoegd wanneer je de toetsen zichtbaar maakt.

Meer informatie over het wijzigen van een bestaande toets

The Create option from the add content button opens up a create item menu.

Je kunt ook een map of leermodule uitvouwen of maken en dan een toets toevoegen.

Wanneer je een toets maakt, wordt er automatisch een item in de cijferlijst gemaakt. De score voor een toets bestaat uit het totaal van de punten die zijn behaald voor de verschillende vragen.

Nadat je cijfers voor toetsen hebt gepost, kunnen studenten hun scores zien op de cijferpagina’s of in de activiteitenstream. Ze kunnen ook vanaf de pagina Cursusinhoud en via de Cijferlijstinstellingen een toets, hun inzendingen, jouw feedback en hun cijfers bekijken.


De pagina Nieuwe toets

Verschillende opdrachten en toetsen in Ultra

Opdrachten entoetsen (gegroepeerd onder Beoordelingen in het deelvenster Cursusinhouditems) delen dezelfde gebruikersinterface en opties. Veel opties in de instellingen zijn ingeschakeld of uitgeschakeld op basis van het al dan niet selecteren van ten minste één vraag in de beoordeling.

In de praktijk gebruiken cursusleiders deze beoordelingen anders. Je kunt bijvoorbeeld een opdracht maken met instructies voor studenten om een bestand voor een cijfer te verzenden. In een toets kunnen studenten een reeks vragen beantwoorden die je aan de beoordeling hebt toegevoegd.

Om onderscheid te maken tussen opdrachten en toetsen en om werkstromen met en zonder vragen te markeren, wordt een werkstroom met toegevoegde vragen benadrukt.

Als je een beschrijving wilt zien van een werkstroom zonder toegevoegde vragen, ga je naar Opdrachten maken en bewerken.

De pagina Nieuwe toets

De pagina Nieuwe toets bevat drie aanpasbare onderdelen:

 • toetsinhoud toevoegen
 • zichtbaarheid van toets voor studenten bepalen 
 • toetsinstellingen toepassen
Image of new test page with boxes drawn around three areas to customize test: 1. Create content, 2. Student Visibility, and 3. Test Settings

Geef een beschrijvende titel zodat studenten de toets gemakkelijk kunnen vinden in de cursusinhoud. De titel wordt op de pagina Cursusinhoud weergegeven als een koppeling die studenten selecteren om het materiaal te bekijken. Als je geen titel toevoegt, wordt het item aangegeven als Nieuwe toets in de inhoudslijst, samen met de datum. Als je geen inhoud toevoegt, wordt de toets niet weergegeven op de pagina Cursusinhoud.

Testinhoud toevoegen

Selecteer het plusteken om het menu te openen om vragen en meer toe te voegen.

Image of component to create test content with box drawn around plus sign button

Je kunt een vraagtype kiezen, een vragenpool toevoegen, vragen uploaden vanuit een bestand of vragen en inhoud uit bestaande beoordelingen hergebruiken. Je kunt ook bestanden en tekst toevoegen, zoals instructies voor de toets. Je kunt ook bestanden toevoegen vanuit cloudopslag, zoals OneDrive® en Google Drive™.

Meer informatie over het toevoegen van vragen

Meer informatie over het toevoegen van vragenpools

Meer informatie over het hergebruiken van vragen en inhoud van beoordelingen

Meer informatie over het uploaden van vragen vanuit een bestand

Nadat je een vraag hebt toegevoegd aan een toets, kun je kiezen of studenten extra inhoud mogen toevoegen, zoals tekst, ondersteunende bestanden of bijlagen. Deze functie is standaard ingeschakeld voor de toets. Schakel deze functie uit als je niet wilt dat studenten extra inhoud toevoegen. 

Test content page with additional content from students at the end of assessment turned on. You can turn off this function at any time.

Zichtbaarheid van toets

Image of test visibility component displaying option menu

Studenten zien een toets pas als jij deze beschikbaar stelt. Je kunt alle inhoud voor een cursus al eerder voorbereiden en op basis van je planning bepaalde inhoud vrijgeven aan studenten. Je kunt ook beschikbaarheidsvoorwaarden op basis van datum, tijd en prestaties instellen voor andere items in de cijferlijst van de cursus. Op de pagina Cursusinhoud kunnen studenten zien wanneer de toets beschikbaar zal komen.

Toetsinstellingen

In de rechterzijde van de pagina staan toetsinstellingen. Als je instellingen wilt kiezen en toepassen, selecteer je het pictogram Instellingen om een nieuw venster te openen.

Kijk of er speciale maatregelen zijn. Als er studenten in je cursus speciale maatregelen hebben, wordt dit aantal studenten weergegeven in de sectie Toetsinstellingen. Je kunt speciale maatregelen instellen voor studenten, zodat ze niet hoeven te voldoen aan bepaalde vereisten van een cursus, zoals einddatums en tijdslimieten voor een toets. Als je speciale maatregelen wilt selecteren, ga je naar de en geef je het menu weer voor de student. Je kunt het ook openen via de pagina Inzending of de Cijferlijst.

Meer informatie over speciale maatregelen

Image of Test Settings menu with box drawn around Accommodations display and Settings icon

Als je de instellingen selecteert, selecteer je de knop Opslaan onderaan het deelvenster als je klaar bent.

Details en informatie

In de sectie Details en informatie staan opties voor het inzenden van toetsen. 

Image of Details & Information section of Test Settings panel

Geef een einddatum op. Einddatums worden weergegeven in de agenda en in de activiteitenstream. Te laat ingeleverde opdrachten worden weergegeven met het label Te laat in de cijferlijst van de cursus. Adviseer studenten om regelmatig te controleren wat ze nu moeten inleveren en in de nabije toekomst, zodat ze op tijd vragen kunnen stellen.

Te late inzendingen niet toestaan.Afdwingen van een harde deadline en voorkomen dat een inzending te laat is. Pogingen die worden uitgevoerd en opgeslagen, worden automatisch verzonden op de einddatum. Studenten ontvangen per e-mail een ontvangstbevestiging. De opgegeven aanpassingen worden nog steeds overschreven.

Als studenten pogingen hebben ingediend, kun je de einddatum niet wijzigen op een datum in het verleden. Als de einddatum is verstreken, kun je de instelling te late inzendingen niet toestaan niet selecteren.

Nieuwe pogingen na einddatum niet toestaan.Voorkomen dat studenten een nieuwe poging beginnen na de einddatum. De opgegeven aanpassingen worden nog steeds overschreven.

Klassikale gesprekken toestaan. Als je klassikale gesprekken hebt ingeschakeld, kunnen studenten de toets met jou en medestudenten bespreken zolang de toets beschikbaar is. Studenten kunnen vóór, tijdens en na de toets deelnemen aan het gesprek. Naarmate het gesprek zich ontwikkelt, wordt het alleen weergegeven bij de betreffende toets.

Meer informatie over gesprekken

Inzendingen offline verzamelen. Het kan voorkomen dat je werk van studenten wilt beoordelen waarvoor studenten geen inzending hoeven te uploaden. Je kunt bijvoorbeeld cijfers toevoegen aan de cijferlijst voor mondelinge presentaties, wetenschappelijke experimenten, optredens en kunstwerken.

Meer informatie over het offline verzamelen van inzendingen

Weergave van beoordeling

Met Presentatieopties kun je bepalen hoe de inhoud van de toets wordt aangeboden aan studenten.

Image of Presentation Options section of Test Settings panel

De presentatie van vragen beheren. Je toets geeft standaard alle vragen in één keer aan je studenten weer in de volgorde waarin je ze hebt toegevoegd. Je kunt kiezen uit verschillende presentatieopties die aan je behoeften voldoen.

 • Er wordt één vraag tegelijk weergegeven. Deze optie beheert hoe een student door de toets navigeert. Hierdoor kunnen ze zich op één vraag tegelijkertijd concentreren en wordt de cognitieve belasting verminderd. Studenten kunnen vragen overslaan als deze optie ingeschakeld is tenzij Terugstappen niet toestaan is ingeschakeld.
 • Terugstappen niet toestaan Met de optie Er wordt één vraag tegelijk weergegeven kun je inschakelen dat studenten niet terug kunnen gaan naar eerdere toetsvragen. Deze optie is ook beschikbaar voor toetsen met pagina's. Hierdoor kunnen studenten dan niet teruggaan naar eerdere toetspagina's.

Opties voor het instellen van de weergave en navigatie van toetsvragen betekent minder zorgen over het per ongeluk weggeven van antwoorden in andere onderdelen van de toets. Het helpt ook bij de concentratie van studenten.

Als je toets meerdere pagina’s heeft, dan worden deze pagina’s in één pagina gecombineerd als je de optie Er wordt één vraag tegelijk weergegeven inschakelt. Een pop-upvenster geeft je keuze weer en bevestigt deze.

Image of "Combine all pages?" pop-up box
 • Vragen in willekeurige volgorde aanbieden. De volgorde waarin vragen voor studenten worden weergegeven, wordt in willekeurige volgorde weergegeven.
 • Antwoorden in willekeurige volgorde aanbieden. De volgorde waarin antwoorden voor vragen met selectievragen en meerkeuzevragen voor elke student worden weergegeven, wordt in willekeurige volgorde weergegeven.
 • Pagina’s in willekeurige volgorde aanbieden. Als een toets vragen bevat die meerdere pagina's lang zijn (bijvoorbeeld een pagina met meerkeuzevragen gevolgd door een pagina met open vragen), wordt de volgorde van deze pagina's in willekeurige volgorde weergegeven.
 • Beginpagina niet in willekeurige volgorde aanbieden. Als de toets is ingesteld op het in willekeurige volgorde zetten van pagina's, kun je met deze optie de eerste pagina altijd vastzetten. Dit is bijvoorbeeld handig als de eerste pagina van de toets instructies bevat.

Je kunt vragen, antwoorden en pagina’s in willekeurige volgorde zetten voor oefening/herhaling of om fraude te voorkomen. Je kunt alle instellingen gebruiken of één van de instellingen, zodat toetsen voor elke student anders worden weergegeven. 

Jij ziet de vragen trouwens wel in de juiste volgorde, maar studenten zien steeds een andere volgorde. Om verwarring te voorkomen, moet je geen nummers gebruiken om te verwijzen naar andere vragen in de toets.

Dit kan alleen voor vragen met combinaties en meerkeuzevragen. Als je antwoorden voor waar/onwaar-vragen willekeurig wilt weergeven, gebruik je een meerkeuzevraag met de antwoordmogelijkheden Waar en Onwaar.

Meer informatie over het in willekeurige volgorde zetten van vragen en antwoorden

Beoordeling en inzendingen

Beoordeling en inzendingen biedt opties voor het type beoordeling en de criteria voor cijfertoekenning. 

Image of top half of Grading & Submissions section of Test Settings panel

Pas de cijfercategorie aan. Je kunt de cijfercategorie van de toets wijzigen in een van de aangepaste cijferlijstcategorieën die je hebt ingesteld voor de cursus. Je kunt nieuwe categorieën maken om cursuswerk op een andere manier te groeperen binnen de cursus. Je kunt de standaardcategorieën en aangepaste categorieën gebruiken wanneer je het totaalcijfer gaat instellen.

Het aantal pogingen bepalen. Je kunt studenten meerdere pogingen laten inleveren voor een toets. Wanneer je meerdere pogingen toestaat, kun je ook aangeven hoe het definitieve cijfer moet worden berekend. Het is niet mogelijk om meerdere pogingen toe te staan voor een groepstoets.

Selecteer het cijfertoekenningsschema. Selecteer in het menu Beoordelen met een bestaand cijfertoekenningsschema zoals Punten. De score voor een toets bestaat uit het totaal van de punten die zijn behaald voor de verschillende vragen. Je kunt het cijfertoekenningsschema op ieder moment wijzigen en de wijziging wordt dan weergegeven voor studenten en in de cijferlijst.

Maximum aantal punten instellen. Als je een toets maakt die uitsluitend uit tekstblokken bestaat, kun je handmatig de maximumscore instellen. Wijzig anders de puntenwaarde van individuele vragen.

Beoordelingscijfer inschakelen. Het cijfer van een student wordt automatisch gepost wanneer de beoordeling is voltooid. Schakel de instelling uit als je cijfers publiceren handmatig wilt instellen. 

image of Assessment grade portion of Grading & Submissions section of Test Settings panel

Beoordelingsresultaten

Met beoordelingsresultaten kun je bepalen hoe studenten feedback, scores en antwoorden zien wanneer ze hun opdracht hebben ingeleverd.

Image of Assessment results section of Test Settings panel

Selecteer de koppeling onder elke optie om het tijdsvenster voor beoordelingsresultaten te openen om de weergave van inzendingen, feedback voor geautomatiseerde vragen,vraagscores en juiste antwoorden aan te passen.

Image of Assessment results section of Test Settings panel

Studenten toegang geven om hun inzendingen te zien. De academische integriteit van de toetsvragen wordt behouden. Indien uitgeschakeld, kunnen studenten de vragen in de toets alleen zien wanneer ze de toets maken.

Geautomatiseerde feedback Geeft feedback aan studenten die automatisch wordt vrijgegeven op basis van je instellingen.

Meer informatie over geautomatiseerde feedback

Vraagscores tonen. Geeft de individuele scores voor elke vraag van de toets van een student. Je kunt bepalen wanneer deze informatie beschikbaar komt voor studenten. 

Juiste antwoorden weergeven Schakel het selectievakje Juiste antwoorden weergeven in als studenten de juiste antwoorden mogen zien voor automatisch beoordeelde vragen als ze klaar zijn.

Meer informatie over het weergeven van juiste antwoorden

Beoordelingsbeveiliging

Beoordelingsbeveiliging biedt tools voor het beveiligen van opdrachten die je maakt.

Image of Assessment security section of Test Settings panel

Een toegangscode toevoegen. Je kunt een toegangscode versturen om te bepalen wanneer studenten en groepen een toets maken. Er worden willekeurige toegangscodes gegenereerd door het systeem. 

Meer informatie over toegangscodes

Toegang tot Respondus. Respondus® is een externe tool waarmee je toetsen kunt maken, beheren en afdrukken in Blackboard. Selecteer de koppeling om de tool te starten. 

Meer informatie over Respondus

Gesurveilleerde beoordelingen worden aangeboden met tools van de surveillanceservices. Je kunt gesurveilleerde beoordelingen aanbieden om er zeker van te zijn dat studenten geen gebruikmaken van externe bronnen bij het maken en inleveren van pogingen. Selecteer Surveillance-instellingen configureren. Als de integratie niet is ingeschakeld in de instelling, verschijnt er een bericht van deze strekking: Beveiliging van beoordeling is uitgeschakeld omdat de service niet beschikbaar is. Neem voor hulp contact op met de beheerder van de instelling.

Meer informatie over gesurveilleerde beoordelingen

Extra tools

Extra tools biedt nog meer verschillende opties om je toets aan te passen.

image of Additional tools section of Test Settings panel

Voeg een tijdslimiet toe. Een tijdslimiet kan ervoor zorgen dat studenten gefocust blijven op de toets. Elke student heeft een beperkte hoeveelheid tijd om de inzendtijd te verzenden. De pogingen voor de toets worden opgeslagen en automatisch verzonden als de beschikbare tijd is verstreken. Je kunt studenten ook toestemming geven om na de tijdslimiet nog aan de opdracht te werken. Tijdslimieten kunnen alleen worden toegevoegd aan individuele (geen groeps-) toetsen.

Voeg een beoordelingsrubriek toe. Een rubriek is een hulpmiddel voor cijfertoekenning om beoordeeld werk te evalueren. Rubrieken kunnen helpen om inzendingen van studenten te evalueren op basis van belangrijke criteria die je definieert. Je kunt een nieuwe rubriek maken of een bestaande rubriek koppelen in je cursus. Je kunt alleen een rubriek toevoegen aan een toets zonder vragen.

Voeg doelen en standaarden toe. Je kunt een toets afstemmen op één of meerdere doelen. Jij en de instelling kunnen gebruikmaken van doelen om de prestaties van studenten te meten binnen programma's en leerplannen. Je kunt ook afzonderlijke toetsvragen afstemmen op doelen.

Maak een groepstoets. Je kunt een toets maken voor groepen studenten. De standaardinstelling is dat de groep als geheel een cijfer krijgt, maar je kunt het individuele cijfer van een groepslid wijzigen.

Groepstoetsen worden op dezelfde manier ingesteld als groepsopdrachten.

Schakel SafeAssign in. Je kunt SafeAssign gebruiken om inzendingen van studenten te controleren op mogelijk plagiaat. Je kunt het originaliteitsrapport van SafeAssign op ieder moment inschakelen, zelfs als studenten al begonnen zijn aan hun inzendingen. Inzendingen worden echter alleen gecontroleerd wanneer SafeAssign is ingeschakeld.

Voeg desgewenst een beschrijving toe. De beschrijving wordt samen met de naam van de toets weergegeven op de pagina Cursusinhoud. Hier kun je studenten meer informatie over de toets geven of extra instructies geven.  Je kunt bijvoorbeeld vragen of ze bestanden met citaten willen uploaden voor open vragen, resultaten van practica willen insturen of voorafgaand aan de toets inhoud willen samenstellen.

De maximale lengte van een beschrijving is 750 tekens. Een waarschuwing wordt weergegeven onder het beschrijvingsveld wanneer er nog 75 tekens over zijn. De knop Opslaan is uitgeschakeld als je meer dan 750 tekens hebt.

Image of empty Description field of Test Settings panel

Vragen toevoegen aan een toets

Wanneer je een nieuwe toets maakt, selecteer je het plusteken om het menu te openen en selecteer je een vraagtype. Je kunt ook vragen en inhoud uit bestaande beoordelingen hergebruiken. Als je vragen toevoegt aan een toets, kun je geen anonieme of parallelle beoordeling inschakelen.

This is how the expanded Add question type menu looks like when you’re creating a new test.

Het gebied Toetsinhoud wordt geopend. Hier kun je de vraag en eventuele antwoordmogelijkheden typen, zoals voor meerkeuzevragen. Studenten kunnen standaard 10 punten verdienen voor een vraag. Selecteer het vak Punten als je een andere waarde wilt typen.

Expanded Insert menu and points value for question number one in a test.

Meer informatie over de vraagtypen die je kunt toevoegen

Met de opties in de editor kun je de tekst opmaken.

Druk op ALT + F10 om de focus naar de werkbalk van de editor te verplaatsen. Op een Mac gebruik je Fn + ALT + F10. Gebruik de pijltoetsen om een optie te selecteren, zoals een genummerde lijst.

Om de inhoud van een toets overzichtelijk te houden, kun je bestanden toevoegen binnen afzonderlijke vragen. Maak een keuze in het menu Inhoud invoegen van de editor, zoals Vanuit cloudopslag invoegen.

Meer informatie over het toevoegen van bestanden en tekstblokken

Meer informatie over het bewerken en verwijderen van vragen


Vragen afstemmen op doelen

Je kunt doelen afstemmen op individuele opdrachtvragen om de instelling zo de kans te geven om de prestaties te meten. Nadat je de opdracht beschikbaar hebt gemaakt, kunnen studenten informatie bekijken over de doelen die je afstemt met vragen, zodat ze weten wat je van ze verwacht.

Open het menu van een vraag, selecteer Afstemmen op doel en selecteer doelen.

Meer informatie over het afstemmen van doelen met cursusinhoud

Top right hand side corner menu highlighted to edit, align with goal or delete a question.

Bestanden en tekstblokken toevoegen aan toetsen

Wijzig een toets. Selecteer het plusteken om het menu te openen waar je vragen, tekst of een bestand wilt toevoegen. Je kunt net zoveel tekstblokken en bestanden toevoegen als je wilt.

The assignment space is open with 1) a True/False question created, 2) an Essay question created, and 3) the plus sign clicked and the "Add text" option selected.

Voeg tekstblokken toe. Selecteer Tekst toevoegen om de editor te openen. Je kunt instructies toevoegen voor een gedeelte van de toets of inleidende tekst voor een audiobestand of een afbeelding. Je kunt ook tekst uit een Word-document plakken.

Je kunt ook de editor gebruiken om afbeeldingen in te sluiten en bestanden bij te voegen, als aanvulling op de tekst.

Als je een toets maakt die alleen tekstblokken bevat, kun je de waarde voor Maximumscore handmatig wijzigen in het deelvenster Toetsinstellingen. Dit is handig als studenten inzendingen mogen uploaden of de vrije-tekstvelden mogen gebruiken.

Voeg bestanden toe. Selecteer Lokaal bestand bijvoegen om te zoeken naar bestanden op je computer. De instelling bepaalt de maximale grootte van de bestanden die je kunt uploaden. Je kunt geen map met bestanden toevoegen.

Bestand toevoegen vanuit cloudopslag: Je kunt rechtstreeks vanuit een cursus verbinding maken met verschillende web-apps waarin je bestanden hebt opgeslagen, zoals OneDrive. De bestanden die je toevoegt, zijn kopieën. Als je een bestand wijzigt in cloudopslag, moet je een nieuwe kopie uploaden naar de cursus. Als dit is toegestaan in je browser, worden de mediabestanden die je vanuit cloudopslag toevoegt inline weergegeven.

Meer informatie over cloudopslag

Weergaveopties voor mediabestanden

Weergaveopties voor mediabestanden

Als dit is toegestaan in je browser, worden de mediabestanden die je toevoegt aan opdrachten standaard inline weergegeven. Als een mediabestand in jouw browser niet inline kan worden weergegeven, wordt het als een bijlage weergegeven. Bestanden die je vanuit cloudopslag toevoegt, werken op dezelfde manier.

Afbeeldingen die inline worden weergegeven, worden ingesloten in een blok van 768 pixels op de plek van de grootste onderbrekingspunten. Hoe meer de grootte van een afbeelding met dit formaat overeenkomt, des te minder opvulling er nodig is in het blok.

Open het menu van een mediabestand en selecteer Bewerken.

Als je de alternatieve tekst of het weergavegedrag van het bestand wilt wijzigen, selecteer je het bestand in de editor en selecteer je vervolgens het pictogram Bijlage bewerken.

In het venster Bestandskenmerken bewerken kun je kiezen hoe video-, audio- of afbeeldingsbestanden worden weergegeven in de beoordeling: inline of als een bijlage. Je kunt extreem grote bestanden bijvoorbeeld weergeven als bijlagen die studenten kunnen downloaden. Je kunt de bestandsnamen wijzigen van bestanden die als bijlagen worden weergegeven.

Je kunt ook alternatieve tekst toevoegen om de afbeeldingen die je toevoegt te beschrijven. Met alternatieve tekst beschrijf je de afbeelding voor mensen die een schermlezer gebruiken of die webpagina's bezoeken met afbeeldingen uitgeschakeld.

Voor video- en audiobestanden die inline worden weergegeven, zijn er besturingselementen voor afspelen en onderbreken en een volumeknop. Voor videobestanden hebben studenten de mogelijkheid om de video op het volledige scherm te bekijken.

Mediabestanden als bijlagen weergeven

Voor mediabestanden die als bijlagen worden weergegeven, openen studenten het menu en selecteren ze vervolgens Voorbeeld van het bestand bekijken of Bestand downloaden. Cursusleiders beschikken daarnaast over extra opties om bestanden te verplaatsen, te bewerken of te verwijderen.

Meer informatie over het bewerken binnen vragen


Pagina-einden toevoegen aan toetsen

Pagina-eindes maken het mogelijk om eenvoudig secties te maken binnen een beoordeling en de flexibiliteit aan te bieden bij het presenteren van beoordelingsinhoud. Zo kun je aan het begin van de toets een pagina met instructies voor de toets toevoegen of vragen gegroepeerd rond een onderwerp op één pagina. Wanneer studenten door een pagina met een toets navigeren, zien ze alle informatie die je tegelijkertijd aan een pagina hebt toegevoegd.

Selecteer het plusteken om het menu te openen waar je een pagina-einde wilt toevoegen. Pagina-einde toevoegen staat onderaan het menu.

Image of create content menu open with a box around Add Page Break option

Als je twee afzonderlijke pagina's wilt combineren, selecteer je Pagina's combineren tussen de regel die de twee pagina’s onderscheidt. Als je dit selecteert, worden deze twee pagina's tot één gecombineerd.

Image of two separate test pages with a box around Combine pages option

Vragen, tekst en bestanden opnieuw ordenen in een toets

Vragen worden automatisch genummerd in de volgorde waarin je ze toevoegt. De vraagnummers worden bijgewerkt wanneer je de volgorde van de vragen wijzigt. Voordat studenten de toets openen, kun je de volgorde van de elementen in de toets wijzigen.

Wijzig een toets. Wijs naar een toetsitem om het pictogram Verplaatsen weer te geven. Sleep de vraag, het tekstblok of het bestand naar een andere locatie.

Reorder icon right below the menu on the top right-hand corner.

Je kunt een item ook verplaatsen met het toetsenbord.

 1. Ga met Tab naar het pictogram Verplaatsen van een item.
 2. Druk op Enter om de modus Verplaatsen te activeren.
 3. Gebruik de pijltoetsen om een locatie te kiezen.
 4. Druk op Enter om het item op de nieuwe locatie neer te zetten.

Wat zien studenten in toetsen?

Als er geen tijdslimiet is, kunnen studenten een toets bekijken en hoeven ze deze niet te verzenden. Als studenten Opdracht weergeven selecteren, kunnen ze de toets bekijken of iets toevoegen. Studenten kunnen Opslaan en sluiten selecteren in het paneel en later terugkeren. Hun werk wordt opgeslagen. Studenten kunnen Opdracht weergeven selecteren om het werk te hervatten of Inzenden wanneer ze klaar zijn.

Students can take a test by clicking on this icon.

Als je een tijdslimiet hebt toegevoegd, zien de studenten Poging starten in plaats van Opdracht weergeven.

De tijdslimiet wordt samen met andere toetsgegevens weergegeven op de pagina Cursusinhoud. Bovendien zien studenten de tijdslimiet in het venster Details en informatie van de toets en binnen de toets zelf als ze die aan het maken zijn.

Missing media item.

Wanneer studenten Poging starten selecteren, verschijnt er een pop-upvenster. Ze moeten de timer starten voordat ze toegang krijgen tot de toets. Als ze nog niet willen beginnen, kunnen ze Annuleren selecteren. Als ze beginnen met de toets, wordt deze automatisch verzonden zodra de tijd voorbij is.

Als je hebt ingesteld dat studenten meerdere pogingen mogen inleveren, geldt de tijdslimiet voor elke poging.

Start the timer pop-up window with options to cancel timer or start timer.

Meer informatie over de werkstroom voor studenten


Bepalen wanneer resultaten beschikbaar komen 

Selecteer Studenten toegang geven om hun inzendingen te zien in de beoordelingsinstellingen om te bepalen wanneer resultaten beschikbaar komen voor studenten: 

 • Na inleveren van de beoordeling 

 • Nadat je het cijfer van de student publiceert voor de beoordeling 

 • Na de einddatum van de beoordeling 

 • Nadat je alle cijfers voor de beoordeling hebt gepubliceerd 

 • Op een specifieke datum. 

 
Je kunt de optie Studenten toegang geven om hun inzendingen te zien uitschakelen als je de academische integriteit van de beoordeling wilt bewaren. Wanneer deze optie niet is geselecteerd, kunnen studenten het volgende niet zien: 

 • Beoordelingsinhoud, zoals de titel, video's of afbeeldingen, tekstgedeelten 

 • De beoordelingsvragen 

 • Antwoorden 

 • Automatische feedback 

 • De sectie aanvullende inhoud aan het einde van de beoordeling 
   

Test settings options

Meer informatie over weergavebediening voor feedback voor studenten 

 

Navigeren in de toetsinterface 

Je kunt door de tabbladen navigeren bovenaan een beoordeling die je hebt gemaakt, om eenvoudig toegang te krijgen tot informatie zoals: 
 

 • Inhoud en instellingen 
 • Inzendingen
 • Studentenactiviteit
 • Vragenanalyse
Tab navigation in Assessments

Toetsen en de activiteitenstream

Wanneer je een toets maakt en deze zichtbaar stelt aan studenten, krijgen ze hiervan een melding in hun activiteitenstream.

Test notification in a student's activity stream.

Nadat je cijfers voor een toets hebt gepubliceerd, kunnen studenten Je cijfer bekijken selecteren om hun cijfers te bekijken. Eventuele feedback van jou wordt na de titel van de toets weergegeven.

Students can view their grade by clicking on View my grade on their activity stream.

Je ziet een melding in de stream wanneer er inzendingen zijn om te beoordelen. Selecteer de titel van de toets om deze te gaan beoordelen op de pagina met toetsinzendingen.

A submitted test is ready for grading in the activity stream.

Meer informatie over de activiteitenstream


ULTRA: Inzendingen offline verzamelen

Je kunt beoordelingen maken die worden weergegeven op de pagina Cursusinhoud waarvoor studenten geen inzendingen hoeven te uploaden. Je kunt instructies, bestanden, een rubriek en doelen toevoegen zodat studenten zich kunnen voorbereiden op het offline werk. Je kunt ook gesprekken inschakelen, maar vragen toevoegen is niet mogelijk.

Voorbeelden van offline werk:

 • Mondelinge presentaties
 • Wetenschappelijke experimenten
 • Optredens
 • Kunstwerken
 • Face-to-face teambuildingoefeningen, paneldiscussies en debatten

Dit type beoordeling is met name geschikt voor cursusleiders die hybride cursussen geven. Je kunt dan bijvoorbeeld een rubriek gebruiken om een presentatie te beoordelen die door een student aan de groep wordt gegeven. Je hoeft dan geen notities te maken of later een score toe te voegen.

Wanneer je een beoordeling maakt, kun je ervoor kiezen om inzendingen offline te verzamelen in het instellingenvenster. Als studenten de beoordeling vervolgens openen, zien ze een mededeling dat ze het bijbehorende werk niet online kunnen inleveren. Als je groepen maakt om inzendingen offline te verzamelen, kunnen studenten de leden van de groep zien.

Voor offline verzamelde inzendingen is het niet mogelijk om meerdere pogingen toe te staan, een tijdslimiet in te stellen of SafeAssign te gebruiken.

Voor cijfers waarvoor studenten ergens anders aanwezig moeten zijn, zoals bij een gastcollege of een studiereis, kun je bijeenkomsten toevoegen aan de aanwezigheidsfunctie.

Meer informatie over het toevoegen van een bijeenkomst

Offline inzendingen beoordelen

Wanneer je offline inzendingen wilt gaan beoordelen, open je de pagina met het overzicht van inzendingen vanaf de pagina van de beoordeling of vanuit de cijferlijst. Selecteer de naam van een student om het venster Poging maken te open, voer de datum en tijd van de inzending in en bewaar de informatie.

Op de pagina met de inzending van de student kun je een cijfer geven en een rubriek gebruiken, als je die ten minste hebt ingesteld.

Wat zien studenten?

Studenten kunnen de beoordeling samen met andere content bekijken op de pagina Cursusinhoud en op hun algemene cijferpagina en cijferpagina’s van de cursus. Wanneer studenten de beoordelingen openen vanuit deze cursusgebieden, worden ze geïnformeerd dat ze het bijbehorende werk niet online kunnen inleveren. Ze kunnen ook andere gegevens raadplegen, zoals de instructies en een rubriek als je die hebt toegevoegd.

Wanneer je een cijfer toekent, zien studenten hiervan een melding in hun activiteitenstream.