Yüz yüze ve karma kurslarda öğretmenlik yapan pek çok eğitmen, öğrencilerinin genel notlarını verirken yoklama verilerinden de yararlanır. Ayrıca bazı kurumlarda ve programlarda, öğrencilerin sınıftaki devamsızlık sayısının eğitmenler tarafından takip edilmesini zorunlu tutan devamlılık politikaları vardır.

Eğitmenler ve kurumlar yoklama verilerini aşağıdaki gibi de kullanabilirler:

 • Yabancı öğrencilerin vizelerinin geçerliliğini koruması için bu öğrencilerin, devamlılıkla ilgili şartlara uymaları gerekebilir.
 • Resmî burs veya akreditasyon için kurumların, "kurs devamlılık durumunu" kanıtlamaları gerekebilir.
 • Pek çok kurum ve eğitmen, öğrenci devamlılığına odaklanırken yoklama verilerini kullanır.

Her sınıf toplantısında öğrenciler için "var", "geç", "yok" veya "mazeretli" durumlarından birini işaretleyebilirsiniz. Her öğrencinin yoklama kayıtları, diğer notların yanındaki tek bir sütunda görünür. Öğrencileri kolayca tanıyabilmeniz için Yoklama sayfasında öğrencilerin profil resimleri görünür.

Tıpkı ödev notu sütununda olabileceği gibi yoklamayı not hesaplamanın bir parçası olarak da kullanabilirsiniz.


Yoklama verilerine erişme

Kurs İçeriği sayfasında, Ayrıntılar ve Eylemler panelinden Yoklama durumunu işaretle ögesini seçin.

The Course Content page is open with "Mark attendance" option highlighted. Also, the Attendance panel is open with the "Add attendance" button highlighted.

Yoklama özelliğine ilk eriştiğinizde, not defterinize yoklama eklemek isteyip istemediğinize karar verirsiniz. Yoklama sayfasında Yoklama Ekle'yi seçin, Ayarlar paneli açılır.

The Attendance panel is open with 1) the Attendance settings panel opened, 2) the "Grade Schema" section with the "Late" settings highlighted, and 3) the "Grade using" section with the "Points" option selected.

Not ekranının ve not şemasındaki Geç durumunun varsayılan ayarlarını değiştirebilirsiniz. Var, Yok ve Mazeretli durumlarının yüzdelerini şu anda değiştiremezsiniz. Puanlama açısından, Mazeretli olanlar Mevcut olarak değerlendirilir. Hesaplamalara Mazeretli olanların dâhil edilip edilmeyeceğini seçebilirsiniz.

Ayarlarınızı kaydedin veya herhangi bir değişiklik yapmak istemiyorsanız paneli kapatın. Not defterinde bir yoklama sütunu görünür.

Şemayı, istediğiniz zaman Ayarlar panelinden değiştirip kaydedebilir, ardından da sayfayı yenileyebilirsiniz. Yeni seçtiğiniz şemanın, Genel görünümündeki Yoklama sayfasında bulunan not simgelerine de yansıdığını göreceksiniz.

Not defterinden yoklama ekleme

Not defterinde hiç notun bulunmadığı yeni bir kursta, Yoklama Ekle'yi seçin.

The Gradebook is open with a "You haven't assigned coursework yet" message displayed and the "Add Attendance" option selected and highlighted.

Başka notlar varsa yoklama ekleyebilirsiniz. Kılavuz görünümünde, mevcut bir sütunun yanına yoklama sütunu ekleyebilirsiniz. Menüyü açmak için artı işaretini ve Yoklama Ekle'yi seçin. Liste görünümünde, yoklama eklemek istediğiniz yerlerde artı işaretini ve ardından Yoklama Ekle'yi seçin.

At the top, the Gradebook on its grid view is open with 1) the settings icon selected and highlighted, 2) the plus sign selected and highlighted, and 3) a dropdown list with the "Add Attendance" option displayed. At the bottom, the Gradebook is open with the plus sign selected and the "Add Attendance" option highlighted.

Yoklama eklendikten sonra ekleme seçeneği bir daha görünmez.

Yoklamayı silme

Hiç yoklama kaydı yoksa Ultra not defterinde yoklamayı silebilirsiniz. Kılavuz görünümünde, menüyü açmak için Yoklama sütun başlığını ve ardından Sil'i seçin. Liste görünümünde, yoklama satırının menüsüne erişerek Sil'i seçin.

At the top, the Gradebook on its grid view is open with the Attendance column heading selected and the "Delete" option displayed. At the bottom, the Gradebook is open with the three dots menu selected and the "Delete" option displayed.

Not defterinde yoklamaya not verme sütununu açma/kapatma

Yoklama takibini not verme sürecinin bir parçası hâline getirmek isteyebilir veya buna ihtiyaç duyabilirsiniz. Ancak bazı durumlarda, bunun kursunuzun not defterinde belirtilmemesi gerekebilir. Yoklamanın kendisini etkilemeden yoklama sütunlarını not defterinden kaldırabilirsiniz. Bunun için, yoklama ayarlarında açılıp kapatılabilen bir seçenek mevcuttur.

On the left, the Attendance settings panel is open with the "Use attendance as grade" option enabled. On the right, the Attendance page is open with the "Mark" option highlighted

Yoklama sayfasında gezinme

Varsayılan olarak; yoklama durumunu açtığınızda, önceki bir toplantı için işaretlemeyi bitirmediyseniz dahi geçerli güne ait Toplantı görünümünü görürsünüz. Genel görünümünde, çeşitli toplantıları ve genel kurs istatistiklerini görebilirsiniz. Yoklamayı her iki görünümden de işaretleyebilir veya düzenleyebilirsiniz.

Toplantı görünümü

Toplantı görünümünde, her öğrencinin yoklama durumunu işaretleyebilirsiniz. Ayrıca bir durum başlığındaki menüyü kullanarak tüm öğrencilerin durumunu "mevcut" veya "katılmadı" olarak işaretleyebilirsiniz. Ardından, öğrencilerin durumlarını tek tek değiştirebilir veya tüm işaretleri temizleyebilirsiniz. Çalışmanız otomatik olarak kaydedilir.

Siz bir yandan öğrencilerin yoklama durumlarını işaretlerken bir yandan yoklama notları da otomatik olarak gönderilir. Öğrencilerin yoklama durumlarını değiştirir veya seçim işaretlerini temizlerseniz öğrenciler, değişiklikleri hemen görürler.

Toplantı görünümü küçük cihazlarda görünen tek görünümdür.

The Meeting view is open. How to mark the students' attendance individually (one by one) or collectively (with the "Mark all" and "Clear marks" options) is shown.

Menüyü açmak ve aşağıdaki işlemleri gerçekleştirmek için tarih sütun başlığını seçin:

 • Bir toplantıya ait tüm öğrenci işaretlerini temizleme
 • Tüm öğrenciler için başka bir durum seçme
 • Toplantıyı hariç tutma
 • Toplantıyı düzenleme
 • Toplantıyı silme

Tüm öğrenciler için aynı durumu işaretledikten sonra durumu değiştirmek isterseniz bir geçersiz kılma onayı alırsınız.

Durumlar

 • Mevcut: %100'e ayarlıdır. Şu anda yüzdeyi değiştiremezsiniz.
 • Geç: Varsayılan olarak %50'ye ayarlıdır. Yüzdeyi Ayarlar panelinden ayarlayın.
 • Katılmadı: %0'a ayarlıdır. Şu anda yüzdeyi değiştiremezsiniz.
 • Mazeretli: Puanlama açısından Mevcut olarak değerlendirilir. Hesaplamalara Mazeretli olanların dâhil edilip edilmeyeceğini seçebilirsiniz.

Ayarlar panelinde seçtiğiniz şema ne olursa olsun Toplantı görünümü puanları her zaman yüzde cinsindendir. Toplantı görünümünde sadece tek bir durum görüntülendiğinden, tek bir durumun ağırlığı olduğundan yüzdeyi görürsünüz.

On the left, the Attendance page is open with 1) the Meeting view selected and highlighted, 2) the "Previous Meeting" arrow icon highlighted, 3) an example grade highlighted, and 4) an example student selected. On the right, the student's Overall Score page is open.

Toplantılar arasında geçiş yapmak için Önceki Toplantı ve Sonraki Toplantı oklarını kullanın.

Genel yoklama kayıtlarının özetini görmek için öğrenci adlarını seçin. Her öğrencinin kaç sınıf toplantısını kaçırdığını görebilirsiniz. Her öğrencinin Genel Puanı, Ayarlar panelinde seçtiğiniz şemayla birlikte görünür. Bu görünüm salt okunurdur.

Genel görünüm

Genel görünümde; yoklama durumunu işaretleyebilir, yoklama geçmişini ve sınıf özet istatistiklerini görüntüleyebilir, yeni toplantılar oluşturabilirsiniz.

Siz bir yandan öğrencilerin yoklama durumlarını işaretlerken bir yandan yoklama notları da otomatik olarak gönderilir. Öğrencilerin yoklama durumlarını değiştirir veya seçim işaretlerini temizlerseniz öğrenciler, değişiklikleri hemen görürler.

The Attendance page is open with 1) the Overall view selected and highlighted, 2) a column heading selected and highlighted with the "Mark all present" and "Mark all absent" options displayed, 3) a "Saved" icon next to a username highlighted, 4) a "Mark" option selected with the attendance menu displayed.

İşaretlemeniz gereken en yeni toplantı ekranın sağ tarafında görünür. Siz tüm öğrenciler için işaretleri ekleyene kadar sütun mor renktedir.

Bir sütun başlığındaki menüyü kullanarak, tüm öğrencilerin durumunu "mevcut" veya "katılmadı" olarak işaretleyebilirsiniz. Ardından, gerekiyorsa öğrencilerin durumlarını kendi hücrelerinden tek tek değiştirebilirsiniz. Çalışmanız otomatik olarak kaydedilir.

Tüm öğrenciler için aynı durumu işaretledikten sonra durumu değiştirmek isterseniz bir geçersiz kılma onayı alırsınız.

Not simgesinde öğrenci özeti

Her öğrencinin not simgesi, Ayarlar panelinde seçtiğiniz şemayla birlikte genel yoklama notunu görüntüler (100 yerine A+ gibi). Genel yoklama kayıtlarının özetini görmek için öğrenci adlarını seçin. Her öğrencinin kaç sınıf toplantısını kaçırdığını görebilirsiniz. Bu görünüm salt okunurdur. Öğrencilerin yoklama durumlarını değiştirir veya seçim işaretleri temizlerseniz öğrenciler, genel notlarındaki değişikliği hemen görürler.

Genel kurs özeti

Genel görünümde, öğrencilerinizin yoklama durumuyla ilgili kurs özet istatistikleri görüntülenir. Bu istatistikler şunları içerir:

 • Not simgesinde görüntülenen kurs ortalaması
 • Mükemmel düzeyde devamlılık
 • Ortalama veya ortalamanın üstünde devamlılık: Devamlılığı mükemmel düzeyde olan öğrenciler dahildir
 • Ortalamanın altında devamlılık
The Attendance page is open with the Overall view displayed and the course summary statistics on screen.

Bir öğrencinin kayıtlarında sadece mazeretli durumu varsa, hiçbir kaydı yoksa veya kursunuzdan çıkarılmışsa, öğrencinin yoklama bilgileri kurs özet istatistiklerine dâhil edilmez. Her istatistik için listelenen öğrenci sayısı toplam öğrenci sayınıza eşit olmayabilir.

Her öğrencinin bir yoklama kaydı varsa ortalama/ortalamanın üzerinde ve ortalamanın altında istatistikleri tüm öğrencilerin sayısı kadardır.

Mevcut olmayan öğrencilerin bilgileri salt okunur olarak görünür ve önceki yoklama notları kurs özet istatistiklerine dâhil edilmez.


Bir toplantıyı düzenleme

Menüyü açmak için tarih sütun başlığını ve Toplantıyı düzenle'yi seçin. Açılır takvimden yeni bir tarih seçebilirsiniz. Bir toplantının tarihini değiştirir veya Bugün'e Git'i seçerseniz; Yoklama sayfasını kapatıp açtığınızda tüm toplantılar kronolojik olarak sıralanır.

Edit a meeting on the calendar

Gelecekte bir toplantı tarihi seçebilirsiniz. Gelecekte bir veya daha fazla toplantınız varsa Toplantı görünümü en yeni Bugün toplantısını görüntülemeye devam eder.


Toplantı ekleme veya silme

Genel görünümünde, sınıfınız belirlenmiş kurs planının dışına çıkıyorsa bir toplantı ekleyebilirsiniz. Ayrıca sınıfı iptal ettiyseniz bir toplantıyı silebilirsiniz.

Toplantı ekleme

Genel görünümünde, bir gün içinde öğrencilerin katılması gereken birden fazla toplantı ekleyebilirsiniz. Örneğin, sınıfınız düzenli ders programınızdan sonra bir saha gezisi için buluşacaksa bir toplantı ekleyip mevcut olan kişileri işaretleyebilirsiniz. Yeni bir toplantı eklemek için varolan bir toplantı gününün yanındaki artı işaretini seçin.

Insert a meeting column anywhere on the attendance page

Bir toplantıyı silme

Bir toplantıyı her iki görünümden de silebilirsiniz ancak en az bir toplantı kalmalıdır. Yoklama sayfanız boş olamaz. Sadece tek bir toplantınız varsa ve o toplantıyı silerseniz onun yerini yeni bir Bugün toplantısı alır.

Öğrencilerin genel yoklama notları, silinen toplantıyı içermeyecek şekilde güncelleştirilir.

Toplantı görünümünde, menüyü açmak için tarih sütun başlığını ve Toplantıyı sil'i seçin.

Example of deleting a meeting

Genel görünümünde, menüyü açmak için bir tarih sütun başlığını ve Toplantıyı sil'i seçin.

Example of deleting a meeting

Toplantıyı hariç tutma

Toplantı veya Genel görünümünde, artık yoklama notu gerektirmeyen bir toplantıyı hariç tutabilirsiniz. Öğrencilerin genel yoklama notları, öğrenci hücrelerinin bazılarını veya tümünü işaretlediyseniz dahi hariç tutulan toplantıyı içermeyecek şekilde güncelleştirilir. İstisnayı her iki görünümden de silebilirsiniz.

Example of exempting someone from a meeting

Bir toplantıyı hariç tuttuğunuzda, o toplantının sütun başlığı menüsünde artık tüm öğrencileri "mevcut" veya "katılmadı" olarak işaretleme seçenekleri bulunmaz. Ayrıca Toplantıyı hariç tut menü seçeneğinin yerini de Muafiyeti temizle seçeneği alır.

Hariç tutulan toplantı sütunları gri renkte görünür ve tüm kılavuz hücre menüleri devre dışı olur. İşareti olmayan tüm öğrenciler için bir boş değer (--) görünür. Öğrencileri bir durum ile işaretlediyseniz o durumlar kalır ancak salt okunur olur ve değiştirilemez.

Daha küçük cihazlarda, yoklama durumunu yalnızca Toplantı görünümünde görebilirsiniz. Bir toplantıyı hariç tuttuğunuzda muafiyeti silene kadar durum seçenekleri devre dışı kalır.

Example of exempted meeting on mobile

Not Merkezi'nde yoklama durumunu görüntüleme

Not Merkezi'nde yoklama durumunu görüntüleyebilirsiniz ancak yoklama durumuna ilişkin işaretleme yapamazsınız. Öğrencilerin toplam yoklama puanları, her zaman 100 puan üzerinden görünür. Yoklama sütununu silemezsiniz, ancak görünümünüzde gizleyebilirsiniz.

Yoklama sütunu, Yoklama kategorisine otomatik olarak eklenir. Kategoriyi Sütun Düzenle sayfasından değiştirebilirsiniz.

Diğer sütunlardaki işlemlerin çoğunu yoklama sütununda da yapabilirsiniz. Örneğin, bir görünen ad ekleyebilir, Birincil Görüntü gibi ayarları değiştirebilir ve hesaplamalarda yoklama verilerini kullanabilirsiniz.

Notları hesaplama hakkında daha fazla bilgi

Bir öğrencinin genel yoklama kayıtlarının özetini görüntülemek için bir hücrenin menüsünü açın ve Kullanıcı Etkinliğine Not Ver'i seçin.

Öğrencinin kaç sınıf toplantısını kaçırdığını görebilirsiniz. Her öğrencinin Genel Puanı, yoklama durumunun Ayarlar panelinde seçtiğiniz şemayla birlikte görünür. Bu görünüm salt okunurdur. Ekranın altında, kılavuza geri dönmek için Not Merkezine Geri Dön'ü seçin.

Öğrencilerin genel yoklama notlarını Not Merkezi'ndeki not hücrelerinden değiştirebilirsiniz ancak zaten işaretlemiş olduğunuz toplantılar için hiçbir değişiklik görünmez. Dolayısıyla bir öğrenci tüm toplantılarda mevcutsa ve öğrencinin katlım notu hücresini düzenleyip 100 puanı 75 yaparsanız genel yoklama notu 75 olur. Öğrenci tüm toplantılara gelmiş olsa da, yoklamayı açtığınızda genel not olarak 75 görünür. Bir öğrencinin genel puanını değiştirmek istediğinizde toplantılarda bireysel değişiklik yapmanızı öneririz.


Mobil ve tablet görünümleri

Yüz yüze eğitim verilen sınıfınızda, sınıfın önünde dururken cep telefonunuzu veya tabletinizi kullanarak yoklama durumunu işaretleyebilirsiniz. Öğrencilerinizin profil resimleriyle birlikte her seferinde bir toplantıyı görüntüleyen kompakt bir yoklama görünümüne erişirsiniz. Daha sonra uygulamak üzere not almanız veya bilgisayarınızda yoklama yapmanız gerekmez.

Attendance in mobile

Ekranın üst kısmından bir durum seçip tüm öğrencilerin durumunu tek bir adımda işaretleyebilirsiniz. Çalışmanız otomatik olarak kaydedilir. Veya bir durumu bazı öğrenciler için işaretleyip, bir sonraki duruma geçebilirsiniz. Öğrenciler atadığınız durumlara göre gruplandırılır. İşaretsiz öğrenciler listenin en üstünde görünür. Gelmemiş olan öğrenciler ise ayrı bir bölümde görünür.

Siz bir yandan öğrencilerin yoklama durumlarını işaretlerken bir yandan yoklama notları da otomatik olarak gönderilir. Öğrencilerin yoklama durumlarını değiştirir veya seçim işaretlerini temizlerseniz öğrenciler, değişiklikleri hemen görürler.

Toplantılar arasında geçiş yapmak için Önceki Toplantı ve Sonraki Toplantı oklarını kullanın.

Attendance by day

Yoklama verilerini dışa verme

Genel görünümünde, öğrencilerinizin yoklama kayıtlarını içeren bir CSV dosyasını indirmek için Dışa Ver simgesini seçin. İndirme işlemi, onay gerekmeden hemen başlar.

Example of exporting the attendance

Yoklama ve kurs kopyası, arşivleme/geri yükleme ve dışa verme/alma

Bir kursu dışa verdiğinizde veya yeni ya da mevcut bir kursa kopyaladığınızda yoklama verileri dâhil edilmez. Yoklama seçeneği; kopyalama ve dışa verme seçeneklerinden kaldırılır.

Yoklama verileri, bir arşivlemeye/geri yüklemeye ve tam bir kurs kopyasına dâhil edilir.

Dışa verme/alma işlemi, silemeyeceğiniz bir yoklama sütunu oluşturur; ancak yoklama verisi eklenmez.

Özel senaryolar ve sonuçlar

 • Yoklama verisi içeren bir kursu yeni bir kursa veya yoklama verisi bulunmayan mevcut bir kursa kopyalarsanız kaynak kursun yoklama verisi kopyalanmaz. Veri içermeyen ve silebileceğiniz bir yoklama notu sütunu eklenir.
 • Yoklama verisi içeren bir kursu yine yoklama verisi içeren mevcut bir kursa kopyalarsanız iki yoklama sütunu olur. Fazla olan sütunu silebilirsiniz.
 • Bir kursun, yoklama verilerini içeren tam bir kopyasını oluşturursanız; yeni kursta, kaynak kurstan gelen tüm verileri içeren bir yoklama sütunu olur.
 • Yoklama verisi içeren bir kursu dışa verir ve yoklama verisi içermeyen mevcut bir kursa alırsanız mevcut kursta yoklama verisi olmaz. Ancak yoklama sütununu silemezsiniz.
 • Yoklama verisi içeren bir kursu dışa verir ve yoklama verisi içermeyen mevcut bir kursa alırsanız mevcut kursta iki yoklama sütunu olur. Fazla olan sütunu silemezsiniz. Her iki sütun da açıldığında aynı verileri gösterir. Bir sütundan veri silerseniz söz konusu veri diğer sütundan da kaldırılır.
 • Yoklama verileri kurs arşivlerine eklenir. Kursunuzu arşivlediğinizde, kursunuzun donmuş bir anlık görüntüsünü veya kalıcı bir kaydını oluşturmuş olursunuz. Bir arşivde tüm içerikler, kurs istatistikleri, kullanıcılar ve kurs etkileşimleri (örneğin tartışmalar, yoklama ve notlar gibi etkileşimler) bulunur. Bir kursu arşivleyip geri yüklerseniz yeni kursta, mevcut tüm verileri içeren bir yoklama sütunu olur.

Kurslarınızı arşivleme hakkında daha fazla bilgi


Kopyalanan kursun yoklama verilerini silme

Yaklaşan bir dönem için bir kurs hazırlarken, son dönemdeki kurstan tüm içeriği (not sütunları dahil) kopyalayabilirsiniz. Kurs kopyalanırken eklenen yoklama sütunlarını silebilirsiniz.

Ayrıca, öncesinde tüm öğrencilerin yoklama kayıtlarını kaldırarak, kursunuzla doğru şekilde ilişkilendirilmiş yoklama sütununu da silebilirsiniz.

Not Merkezi'nizde, sütunun menüsünü açın ve Sütunu Sil'i seçin.


Öğrenci görünümü

Öğrenciler yoklama durumlarına ilişkin bir özeti görüntüleyerek, kaç sınıf toplantısını kaçırdıklarını kolayca görebilirler.

Öğrenciler için yoklama görünümü hakkında daha fazla bilgi