Invuloefeningen

Invuloefeningen bestaan uit een reeks woorden, een zin of een alinea met lege ruimten waar de student een of meer ontbrekende woorden moet invullen. Je kunt ook een vraag maken waarin meerdere woorden ontbreken.

Voorbeeld:

[Patriarch] is een ander woord voor aartsvader.

This is how a student views a fill in the blank question.

Invuloefeningen worden automatisch beoordeeld. Antwoorden worden beoordeeld op het gegeven of het antwoord van de student overeenkomt met de juiste antwoorden die je hebt opgegeven. Jij kiest de evaluatiemethode voor antwoorden:

  • Exacte overeenkomst
  • Bevat een deel van het juiste antwoord
  • Komt overeen met een opgeven patroon

Jij bepaalt of het antwoord hoofdlettergevoelig is.

Ook moeten alle antwoorden nauwkeurig zijn (exacte overeenkomst) of worden gekozen om overeen te komen met een patroon en vervolgens worden gedefinieerd.


Een invuloefening maken

Wanneer je een nieuwe toets maakt, selecteer je het plusteken om het menu te openen. In een bestaande toets selecteer je het plusteken op de plek waar je een vraag wilt toevoegen. Selecteer Een invuloefening toevoegen.

Je gaat op dezelfde manier te werk als je vragen gaat maken in toetsen en opdrachten.

This is how test in edit view with add question menu expanded looks like.

Typ je vraag en zet het antwoord tussen rechte haken. Gebruik de opties in de editor om de tekst op te maken en formules, bestanden, afbeeldingen en koppelingen toe te voegen.

Meerdere juiste antwoorden scheid je met een puntkomma.

Voorbeeld: [Rood;Geel;Blauw] is een primaire kleur.

Je kunt ook een gewone expressie gebruiken. Er wordt slechts één expressie per ontbrekend woord herkend. Voeg rechte haken toe rondom de gewone expressie en het antwoord.

Voorbeeld: [[a-zA-Z]] is een letter van het alfabet.

Studenten kunnen standaard 10 punten verdienen voor een vraag. Selecteer het vak Punten als je een andere waarde wilt typen.

Opslaan is uitgeschakeld, omdat je in de volgende stap instellingen moet configureren. Selecteer Volgende stap om door te gaan.

This is the edit view of a fill in the blank question.

Kies in het menu Type antwoord hoe het antwoord wordt vergeleken met het antwoord van een student:

  • Exacte overeenkomst
  • Komen deels overeen
  • Voldoen aan een patroon

Schakel het selectievakje Hoofdlettergevoelig in als het hoofdlettergebruik in het antwoord van belang is.

Meer informatie over het maken van antwoorden

Selecteer Vorige stap als je wijzigingen wilt aanbrengen. Selecteer Opslaan als je klaar bent.

This is the edit view of a fill in the blank question with the buttons previous step and save highlighted.

In de vraag wordt aangegeven welk type antwoord je hebt gekozen, bijvoorbeeld Antwoorden moeten exact overeenkomen.

Example of a fill in the blank question.

Meer informatie over het bewerken of verwijderen van vragen

Antwoorden maken

Antwoorden voor ontbrekende woorden moeten kort en eenvoudig zijn. Om problemen met automatische beoordeling te voorkomen, is het handig om de antwoorden te beperken tot één woord. Je voorkomt zo dat extra spaties tussen woorden of de volgorde van de woorden tot gevolg heeft dat het antwoord van een student als onjuist wordt beoordeeld.

  • Selecteer Komen deels overeen in het menu Type antwoord om rekening te houden met afkortingen of onvolledige antwoorden. Het antwoord van een student wordt dan goed gerekend als het antwoord een of meer woorden bevat die je hebt opgegeven. Je kunt bijvoorbeeld een vraag maken waarop het antwoord wordt goedgekeurd als de student een variant van Franklin gebruikt. Benjamin Franklin, Franklin, B Franklin, B. Franklin en Ben Franklin zijn dan allemaal juiste antwoorden. Je hoeft dan niet alle mogelijke combinaties met Franklin toe te voegen als juiste antwoorden.
  • Selecteer Voldoen aan een patroon in het menu Type antwoord en maak een gewone expressie die rekening houdt met spellingvarianten, spaties en hoofdlettergebruik.

Voldoen aan een patroon

Als je kiest voor patrooncombinatie voor een antwoord, kun je het patroon testen en er wordt dan een nieuw venster geopend. Voor een werkend patroon wordt een vinkje weergegeven. Je kunt ook een verwacht juist antwoord typen en je patroon testen.

Example of a fill in the blank question response type with a check mark that appears to match a pattern for an answer.

Je ontvangt een foutbericht als je patroon niet kan worden geëvalueerd, zodat je wijzigingen kunt aanbrengen.

Example of an error message if a pattern can't be evaluated.

Bestanden toevoegen aan een invuloefening

Om de inhoud van een beoordeling overzichtelijk te houden, kun je bestanden toevoegen binnen afzonderlijke vragen. Maak een keuze in het menu Inhoud invoegen van de editor, zoals Vanuit cloudopslag invoegen.

Meer informatie over cloudopslag

The purple plus sign menu is expanded so you can add files to a particular question.

Je kunt instellingen bewerken voor de bestanden die je aan vragen hebt toegevoegd. Selecteer het bestand in de editor en selecteer vervolgens het pictogram Bijlage bewerken in de rij met opties van de editor. Je kunt een Weergavenaam en Alternatieve tekst toevoegen. Met alternatieve tekst beschrijf je de afbeelding voor mensen die een schermlezer gebruiken of die webpagina's bezoeken met afbeeldingen uitgeschakeld.

A purple pencil that lets you edit files within questions.

Je kunt ook kiezen of je het bestand wilt invoegen als koppeling in de editor of het rechtstreeks wilt insluiten, zodat het inline wordt weergegeven bij de andere inhoud die je hebt toegevoegd.


Een invuloefening bewerken of verwijderen

Selecteer voordat studenten de beoordeling openen het menu om de optie Bewerken of Verwijderen te selecteren. Als je de punten wilt wijzigen, selecteer je de cijferbal en typ je een nieuwe waarde.

Selecteer Overeenstemmen met doel in het menu om doelen in overeenstemming te brengen met individuele vragen in de beoordeling om zo de prestaties van de instelling te kunnen meten. Nadat je de beoordeling beschikbaar hebt gemaakt, kunnen studenten informatie bekijken over de doelen die je afstemt met beoordelingen en vragen, zodat ze weten wat je van ze verwacht.

Meer informatie over het afstemmen van doelen met cursusinhoud

Menu on the top right hand side corner of a particular question.

Als er werk is ingeleverd

Je kunt de tekst van de meeste vragen en antwoorden wijzigen, zelfs nadat studenten pogingen hebben ingeleverd. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat je het verkeerde antwoord hebt gekozen, een typefout hebt gevonden, of het aantal mogelijke punten of beoordelingsopties wilt aanpassen. Je kunt een wijziging doorvoeren die alle studenten kunnen zien en automatisch alle cijfers bijwerken.

Nadat studenten de toets hebben geopend, kun je geen nieuwe vragen en lege ruimten meer toevoegen, een vraag of lege ruimte verwijderen, of de inhoud verplaatsen.

Open in een toets of de inzending van een student het menu van een vraag en selecteer Bewerken/Nieuw cijfer toekennen om wijzigingen aan te brengen. Je ziet een waarschuwing na het opslaan van de wijzigingen als er inzendingen zijn en er nieuwe cijfers worden toegekend.

Meer informatie over het bewerken vragen

Edit/Regrade or Align with goal a particular fill in the blank question.

Invuloefeningen beoordelen

Invuloefeningen worden automatisch beoordeeld. Antwoorden worden beoordeeld op het gegeven of het antwoord van de student overeenkomt met de juiste antwoorden die je hebt opgegeven. Bij elke invuloefening wordt Juist of Onjuist weergegeven, plus het gekozen type antwoord, zoals Antwoorden moeten exact overeenkomen.

Je kunt de punten niet wijzigen die een individuele student heeft behaald voor een automatisch beoordeelde vraag.

Example of a correct or incorrect answer and points given to student.

Deelpunten geven voor invuloefeningen

Deelpunten kunnen worden gegeven voor invuloefeningen. Dit is geweldig voor cursusleiders die pogingen van studenten op een beter niveau willen cijferen. Studenten profiteren er ook van hun inspanningen op basis van hun gekoppelde inspanningen voor deze complexe vragen, en geven ze een beter beeld van hun vaardigheid.

Wijzig een invuloefeningen en selecteer in Scoreopties Deelpunten toestaan.

Allow partial credit highlighted from scoring options to a fill in the blank question.