Meerkeuzevragen/vragen met meerdere antwoorden toevoegen

Wanneer je een nieuwe toets maakt, selecteer je het plusteken om het menu te openen. In een bestaande toets selecteer je het plusteken op de plek waar je een vraag wilt toevoegen. Selecteer Meerkeuzevraag toevoegen.

Je gaat op dezelfde manier te werk als bij het maken van vragen in toetsen en opdrachten.

Bij meerkeuzevragenmoeten studenten het juiste antwoord kiezen uit een aantal keuzemogelijkheden. Studenten wordt niet verteld of ze een of meer antwoorden moeten kiezen.

Dit kan alleen voor vragen met combinaties en meerkeuzevragen. Als je antwoorden voor waar/onwaar-vragen willekeurig wilt weergeven, gebruik je een meerkeuzevraag met de antwoordmogelijkheden Waar en Onwaar.

View of a multiple choice question.

Meerkeuzevragen en vragen met meerdere antwoorden worden automatisch beoordeeld.Als je meerdere juiste antwoorden toevoegt voor een vraag, kun je ervoor kiezen om deelpunten of minpunten te geven.

This is how the expanded Add question type menu looks like when you’re creating a new test.

Het gebied Toetsinhoud wordt geopend, waar je de vraag en antwoorden kunt typen. Studenten kunnen standaard 10 punten verdienen voor een vraag. Selecteer het vak Punten als je een andere waarde wilt typen.

Nieuwe meerkeuzevragen hebben niet standaard een correct antwoord. Je moet minimaal één juist antwoord selecteren en tekst toevoegen voor alle antwoorden om de vraag te kunnen opslaan.

Om de inhoud van een toets overzichtelijk te houden, kun je bestanden toevoegen binnen afzonderlijke vragen. Maak een keuze in het menu Inhoud invoegen van de editor, zoals Vanuit cloudopslag invoegen. Als je toegevoegde bestanden wilt bewerken, activeer je de bewerkingsmodus voor de vraag.

Meer informatie over het toevoegen van tekst en bestanden

Meer informatie over cloudopslag

Meer informatie over het bewerken van toetsen en vragen

Je kunt antwoordvakken verwijderen als je ze niet nodig hebt. De vier standaardvakken voor antwoorden kun je niet verwijderen. Als je meer dan vier antwoordvakken wilt gebruiken, selecteer je Keuze toevoegen. Je kunt zo veel antwoordvakken toevoegen als je wilt. Selecteer het pictogram Verplaatsen om een antwoord te verplaatsen. Selecteer het prullenbakpictogram om een antwoord te verwijderen.

Elke meerkeuzevraag moet ten minste twee antwoordmogelijkheden hebben en een of meerdere juiste antwoorden. Verwijder eventuele lege velden om op de optie Opslaan te kunnen kiezen. Je kunt instellen welke score je wilt geven aan vragen met meerdere antwoorden.

Met de opties in de editor kun je de tekst opmaken.

Druk op ALT + F10 om de focus naar de werkbalk van de editor te verplaatsen. Op een Mac gebruik je Fn + ALT + F10. Gebruik de pijltoetsen om een optie te selecteren, zoals een genummerde lijst.


Meerkeuzevragen afstemmen op doelen

Je kunt doelen afstemmen op individuele opdrachtvragen om de instelling zo de kans te geven om de prestaties te meten. Nadat je de opdracht beschikbaar hebt gemaakt, kunnen studenten informatie bekijken over de doelen die je afstemt met vragen, zodat ze weten wat je van ze verwacht.

Open het menu van een vraag, selecteer Afstemmen op doel en selecteer doelen.

Meer informatie over het afstemmen van doelen met cursusinhoud

Top right hand side corner menu highlighted to edit, align with goal or delete a question.

Meerkeuzevragen/vragen met meerdere antwoorden beoordelen

Meerkeuzevragen en vragen met meerdere antwoorden worden automatisch beoordeeld. Antwoorden worden beoordeeld op basis van de scoreoptie die je hebt gekozen voor vragen met meerdere juiste antwoorden en of de antwoorden van de student overeenkomen met een of meer juiste antwoorden. Je kunt de antwoordmogelijkheden verbergen of weergeven wanneer je de inzendingen doorneemt.

Het is niet mogelijk om de scores van afzonderlijke vragen die automatisch zijn beoordeeld te wijzigen.

View of a correct answer with partial credit feedback and cumulated total grade on the top right hand side corner.