Combinatievragen

Bij combinatievragen moeten studenten items in de kolom Prompts koppelen aan items in de kolom Antwoorden. Het aantal items in elke kolom hoeft niet gelijk te zijn omdat je antwoorden kunt hergebruiken en extra antwoorden kunt toevoegen. Extra antwoorden zijn bedoeld als afleiders Deze antwoorden horen bij geen enkele prompt en verhogen de moeilijkheidsgraad van de vraag. Sommige cursusleiders gebruiken foute antwoorden, zodat studenten niet kunnen gokken door eliminatie toe te passen.

Voorbeeld:

Koppel de dieren aan het soort voedsel dat ze eten.

Studenten koppelen de prompts: varken, leeuw, zebra, paard en egel aan de antwoorden: carnivoor, omnivoor en herbivoor.

Alle antwoorden worden in willekeurige volgorde weergegeven aan studenten.

Student view of answers to a matching question.

Combinatievragen worden automatisch beoordeeld. Als een opdracht alleen vragen van dit type heeft, worden de scores voor de opdracht automatisch gepubliceerd en kunnen studenten deze direct zien. Jij bepaalt hoe er wordt beoordeeld:

 • Deelpunten toestaan
 • Alles of niets
 • Puntenaftrek voor onjuiste antwoorden, maar de vraagscore kan niet negatief zijn
 • Negatieve vraagscore toestaan

Meer informatie over de beoordelingsopties

Ontdek hoe je met ondersteunende technologieën door combinatievragen navigeert


Combinatievragen maken

Wanneer je een nieuwe toets maakt, selecteer je het plusteken om het menu te openen. In een bestaande toets selecteer je het plusteken op de plek waar je een vraag wilt toevoegen. Selecteer Combinatievraag toevoegen

Dit kan alleen voor vragen met combinaties en meerkeuzevragen. Als je antwoorden voor waar/onwaar-vragen willekeurig wilt weergeven, gebruik je een meerkeuzevraag met de antwoordmogelijkheden Waar en Onwaar.

This is how the expanded Add question type menu looks like when you’re creating a new test.

Het gebied Toetsinhoud wordt geopend.

Matching question in edit mode with the different options highlighted.

Je gebruikt hier dezelfde procedure als bij het maken van vragen in toetsen en opdrachten.

Stap 1: voeg de instructies of vraag toe in de editor.

Stap 2: voeg prompts en antwoorden toe.

 • Geef minimaal 1 prompt en 2 antwoorden op. De standaardvelden in een nieuwe combinatievraag voldoen aan deze vereiste.
  • Paar toevoegen: het maximum aantal prompt- en antwoordparen is 100. Je kunt antwoorden hergebruiken in paren.
  • Antwoord toevoegen: extra antwoorden horen bij geen enkele prompt, en je kunt ze niet hergebruiken. Het maximum aantal extra antwoorden is 10.
 • Je kunt met een editor aan elk veld bestanden, video, audio en koppelingen toevoegen. Maak een keuze in de opties van de editor of het menu Inhoud invoegen, zoals Vanuit cloudopslag invoegen. De functies van de editor zijn beperkt voor prompts en antwoorden. Zo kun je bijvoorbeeld geen opsommingstekens of genummerde lijsten toevoegen.

Meer informatie over cloudopslag

Met de opties in de editor kun je de tekst opmaken.

Druk op ALT + F10 om de focus naar de werkbalk van de editor te verplaatsen. Op een Mac gebruik je Fn + ALT + F10. Gebruik de pijltoetsen om een optie te selecteren, zoals een genummerde lijst.

Stap 3: bepaal hoe er moet worden beoordeeld. Je kunt de beoordelingsoptie eventueel toevoegen aan de vraaginstructies.

Stap 4: Studenten kunnen standaard 10 punten verdienen voor een vraag. Selecteer de puntencijferbal als je een nieuwe waarde wilt typen.

Stap 5: sla de vraag op.

 • Je kunt Opslaan pas kiezen nadat je een vraag hebt toegevoegd en ten minste 1 prompt met 2 antwoorden. Als je het veld voor extra antwoorden niet wilt gebruiken, moet je twee antwoordenparen maken.
 • Verwijder lege velden, zoals een leeg paar dat je hebt toegevoegd of een leeg extra antwoord, om de optie Opslaan te kunnen kiezen. De optie Verwijderen wordt pas ingeschakeld naast het veld Extra antwoord 1 als je ten minste twee paren met antwoorden hebt gemaakt.

Een antwoord hergebruiken

Je kunt hetzelfde antwoord gebruiken voor meer dan één paar. Het is niet mogelijk om een antwoord te hergebruiken in een veld voor een extra antwoord.

Open het menu naast het antwoordveld van een paar en selecteer Een antwoord opnieuw gebruiken. Maak een keuze uit de antwoorden die je eerder hebt toegevoegd. Wanneer je een antwoord hergebruikt, verschijnt er een bericht in het antwoordveld: Antwoord van paar [nummer] opnieuw gebruikt. Selecteer de X om het hergebruikte antwoord te verwijderen.

Menu from a particular answer highlighted and open so students can reuse an answer.

Als je een paar verwijdert dat een antwoord bevat dat je in een of meer andere paren hebt hergebruikt, wordt het antwoord ook verwijderd uit de betreffende paren. Als je een antwoord gaat aanpassen dat is hergebruikt, zie je dit bericht: Dit antwoord is opnieuw gebruikt. Wijzigingen hebben invloed op andere paren..

Beoordelingsopties

Combinatievragen worden automatisch beoordeeld op basis van de beoordelingsoptie die je hebt gekozen:

 • Deelpunten toestaan
 • Alles of niets
 • Puntenaftrek voor onjuiste antwoorden, maar de vraagscore kan niet negatief zijn
 • Negatieve vraagscore toestaan

Je kunt de scoreoptie wijzigen, zelfs nadat er inzendingen zijn verstuurd. De cijfers worden dan automatisch bijgewerkt.

Geef in de instructies van de beoordeling aan welke scoreoptie je gebruikt.

Matching question scoring options menu open.

Deelpunten Studenten krijgen deelpunten als ze een deel van de vraag juist beantwoorden. Combinaties hebben evenveel gewicht. Je kunt dus niet meer punten aan een paar toewijzen.

Alles of niets. Studenten moeten alles juist combineren om het volle aantal punten te krijgen. Een of meer onjuiste combinaties = 0 punten.

Puntenaftrek voor onjuiste antwoorden, maar de vraagscore kan niet negatief zijn. Je kunt ervoor kiezen om punten in mindering te brengen voor onjuiste antwoorden van studenten, om zo gokken of lege antwoorden tegen te gaan. Combinaties hebben evenveel gewicht. Je kunt dus niet meer punten aan een paar toewijzen. De vraagscore kan niet minder bedragen dan 0 punten.

Een negatieve vraagscore toestaan. Studenten verdienen punten voor elke juiste combinatie en verliezen punten voor elke onjuiste combinatie of een leeg antwoord. De vraagscore kan in totaal minder bedragen dan 0.

Voorbeeld:

Een vraag heeft 5 mogelijke combinaties die elk 2 punten waard zijn voor een totale score van 10 punten. Een student maakt 2 goede combinaties:

De student verdient 4 punten voor 2 juiste combinaties en verliest 6 punten voor 3 onjuiste combinaties, wat leidt tot een negatieve score van -2 voor de vraag.


Media toevoegen aan combinatievragen

Je kunt media toevoegen aan vragen en antwoorden. Wanneer je besluit om een antwoord te hergebruiken, kun je ook de mediabestanden kiezen die inline worden weergegeven.Open het menu naast het antwoordveld van een paar en selecteer Een antwoord opnieuw gebruiken.

Deze typen mediabestanden worden inline weergegeven in browsers:

 • Afbeeldingen: JPEG, GIF en PNG
 • Audio-bestand: MP3, FLAC en WAV
 • Video: MP4

Als je bijvoorbeeld een MP4-videobestand uploadt naar een antwoord, hebben studenten de beschikking over bedieningselementen voor het afspelen van de video terwijl ze de vraag bekijken. Als je de optie voor het inline weergeven van een mediabestand niet ziet, moeten studenten het bestand downloaden om het te bekijken.

Menu from a particular answer highlighted and open so students can reuse an answer.

Meer informatie over het toevoegen van tekst en bestanden aan vragen

Meer informatie over het toevoegen van afbeeldingen en media aan vragen

Studentenweergave van media

Studenten kunnen media in antwoordmogelijkheden bekijken en door de lijst scrollen voordat ze een keuze maken. Video's die inline worden weergegeven, hebben bedieningselementen voor het afspelen en downloaden van de video. Mediabestanden die niet inline worden weergegeven, hebben een menu met opties om een voorbeeld van het bestand te bekijken of om het te downloaden. Studenten kunnen afbeeldingen groter weergeven door ze te selecteren.

Student view of selected image in a matching question.
View of a student selecting an image to answer a matching question.

Combinatievragen afstemmen op doelen

Je kunt doelen afstemmen op individuele opdrachtvragen om de instelling zo de kans te geven om de prestaties te meten. Nadat je de opdracht beschikbaar hebt gemaakt, kunnen studenten informatie bekijken over de doelen die je afstemt met vragen, zodat ze weten wat je van ze verwacht.

Open het menu van een vraag, selecteer Afstemmen op doel en selecteer doelen.

Meer informatie over het afstemmen van doelen met cursusinhoud

Top right hand side corner menu highlighted to edit, align with goal or delete a question.

Combinatievragen beoordelen

Combinatievragen worden automatisch beoordeeld. Als een opdracht alleen vragen van dit type heeft, worden de scores voor de opdracht automatisch gepubliceerd en kunnen studenten deze direct zien. Studenten zien de beoordeelde vraag zoals jij die ziet.

Je kunt de punten niet wijzigen die een individuele student heeft behaald voor een automatisch beoordeelde vraag.

Submitted question with visible grade and feedback on correct answer and overall matched pairs.
 1. De verdiende punten worden weergegeven in de cijferbal van de vraag. Combinaties worden beoordeeld op basis van de scoreoptie die je hebt gekozen. Het is niet mogelijk om de scores van afzonderlijke vragen die automatisch zijn beoordeeld te wijzigen.
 2. Boven de prompts en antwoorden wordt een overzicht weergegeven met het aantal juiste combinaties.
 3. Juiste combinaties zijn voorzien van een vinkje en hebben een groene achtergrond.
 4. Onjuiste combinaties krijgen een X-pictogram en hebben een lichtrode achtergrond.

Je kunt de scoreoptie wijzigen, zelfs nadat er inzendingen zijn verstuurd. De cijfers worden dan automatisch bijgewerkt.

Meer informatie over het bewerken van toetsen en vragen