Boşluk Doldurma soruları hakkında

Boşluk Doldurma sorusu, öğrencinin eksik sözcüğü veya sözcükleri girdiği boş bir alana sahip ifade, cümle veya paragraftan oluşur. Birden fazla boşluklu sorular da oluşturabilirsiniz.

Örnek:

[Ataerkillik] erkek otoritesine dayanan bir toplumsal örgütlenme düzenidir.

This is how a student views a fill in the blank question.

Boşluk Doldurma sorularına otomatik olarak not verilir. Yanıtlara; öğrenci yanıtının, verdiğiniz doğru yanıtlara uyup uymadığına bakarak puan verilir. Yanıtlarla ilgili değerlendirme yöntemini seçebilirsiniz:

 • Tam eşleşme
 • Doğru yanıtın bir parçasını içerir
 • Belirttiğiniz bir desenle eşleşir

Yanıtların büyük/küçük harfe duyarlı olup olmadığını seçersiniz.

Yanıtların doğru olması (tam eşleşme) veya bir kalıpla eşleşecek şekilde seçilmiş ve buna göre tanımlanmış olması gerekir.


Boşluk Doldurma sorusu hazırlama

Yeni bir test oluşturduğunuzda menüyü açmak için artı işaretini seçin. Mevcut bir teste soru eklemek istediğinizde artı işaretini seçin. Boşluk Doldurma sorusu ekle'yi seçin.

Test ve ödevlerde soru hazırlarken de aynı işlemi kullanırsınız.

This is how test in edit view with add question menu expanded looks like.

Sorunuzu yazın ve yanıtı köşeli ayraç içine alın. Metni biçimlendirmek, formül, dosya, görüntü ve bağlantı eklemek için düzenleyicideki seçenekleri kullanabilirsiniz.

Birden fazla doğru yanıtı noktalı virgülle ayırın.

Örnek: Ana renklerden biri [kırmızıdır;mavidir;sarıdır].

Normal bir ifade de kullanabilirsiniz. Her boşlukta yalnızca bir ifade tanınır. Normal ifadeyi ve yanıtını köşeli ayraç içine almayı unutmayın.

Örnek: [[a-zA-Z]] alfabedeki bir harftir.

Soruların değeri varsayılan olarak 10 puandır. Yeni bir değer yazmak için Puan kutusunu seçin.

Bir sonraki adımda ayar yapmanız gerektiği için Kaydet seçeneği devre dışıdır. Devam etmek için Sonraki Adım'ı seçin.

This is the edit view of a fill in the blank question.

Yanıt türü menüsünde, yanıtın öğrencinin verdiği yanıta göre nasıl değerlendirileceğini seçin:

 • Tam eşleşme
 • Kısmi eşleşme
 • Desen eşleşmesi

Büyük küçük harfleri dikkate almasını isterseniz Büyük/küçük harfe duyarlı onay kutusunu işaretleyin.

Yanıt oluşturma ile ilgili daha fazla bilgi

Düzenleme yapmanız gerekiyorsa Önceki Adım'ı seçin. Bitirdiğinizde Kaydet'i seçin.

This is the edit view of a fill in the blank question with the buttons previous step and save highlighted.

Soru, Yanıtlar tam olarak eşleşmelidir gibi seçtiğiniz yanıt türünü görüntüler.

Example of a fill in the blank question.

Soruları düzenleme veya silme hakkında daha fazla bilgi

Yanıt oluşturma hakkında

Boşlukların yanıtlarını sade ve kısa tutun. Otomatik not vermede zorluklardan kaçınmak için yanıtları tek sözcükle sınırlayabilirsiniz. Tek sözcük içeren yanıtlar, doğru bir yanıtın yanlış hesaplanmasına neden olan ekstra boşluk veya sözcük sırası gibi sorunları önler.

 • Kısaltmalara veya kısmi yanıtlara izin vermek için Yanıt türü menüsünde Kısmi eşleşme'yi seçin. Öğrencinin yanıtı belirttiğiniz sözcüğü veya sözcükleri içeriyorsa bu seçenek öğrencinin yanıtını doğru kabul eder. Örneğin; Franklin ismini içeren tek bir yanıt ayarlayarak; Benjamin Franklin, Franklin, B Franklin, B. Franklin ve Ben Franklin yanıtlarının tümünün doğru sayılmasını sağlayabilirsiniz. Ardından Benjamin Franklin yanıtı için kabul edilebilir olasılıkların hepsini listelemek zorunda kalmazsınız.
 • Yanıt türü menüsünden Desen eşleşmesi'ni seçin ve heceleme, boşluk bırakma veya büyük/küçük harf değişkenlerine izin veren normal bir ifade oluşturun.

Desen eşleşmesi

Bir yanıtı belirli bir kalıpla eşleştirmeyi seçtiğinizde, kalıbı test edebilirsiniz. Bu durumda, yeni bir pencere açılır. Etkin haldeki desen için bir onay işareti görünür. Ayrıca deseni test etmek için beklenen bir doğru yanıtı yazabilirsiniz.

Example of a fill in the blank question response type with a check mark that appears to match a pattern for an answer.

Deseniniz değerlendirilemezse bir hata iletisi alırsınız ve değişiklik yapabilirsiniz.

 

Example of an error message if a pattern can't be evaluated.

 


Eşleştirme İçin Normal İfadeler

Bir yanıtta heceleme, boşluk bırakma veya büyük/küçük harf değişkenlerine izin veren normal bir ifade oluşturabilirsiniz.

Normal ifade, bir dize içinde bir veya daha fazla karakteri eşleştirmek için kullanılan bir arama desenidir. Normal ifadelerde, tam metin eşleştirme yerine belirli desenleri doğru kabul edebilirsiniz. Örneğin, normal ifadeler tipik olarak bilimsel verilerde görülen çok sayıda olası yanıta not vermeyi mümkün kılar.

Normal bir ifadede, dizedeki karakterlerin çoğu kendileriyle eşleşir ve bunlara sabit değer adı verilir. Bazı karakterler özel anlama sahiptir ve bunlara meta karakter adı verilir.

Kapsamlı bir liste içinDesen (Java SE 11 ve JDK 11 ) (oracle.com) sayfasına bakın.

Karakter örnekleri:

 • Nokta (.), satır sonu karakterleri hariç herhangi bir tek karakterle eşleşir.
 • Köşeli parantezler [ ], köşeli parantez içindeki her şeyi tek bir karakterle eşleştirir.
 • Köşeli parantezler içindeki tire (-), aralık tanımlamanıza olanak verir. Örneğin, [0123456789] yerine [0-9] yazılabilir.
 • Soru işareti (?), normal ifadede bir önceki ögeyi isteğe bağlı yapar. Örneğin, Ara(lık)? ifadesi Ara ve Aralık ile eşleşir.

Basit dize örnekleri:

 • b. t - bat, bet, but, bit, b9t ile eşleşir, çünkü noktanın (.) yerini herhangi bir karakter alabilir.
 • b[aeui]t - bat, bet, but, bit ile eşleşir.
 • b[a-z]t, b ile başlayıp t ile biten tüm üç harfli kombinasyonları kabul eder. İkinci karakter olarak rakam kabul edilmez.
 • [A-Z] - herhangi bir büyük harfle eşleşir.
 • [12] - hedef karakteri 1 veya 2 ile eşleştirir.
 • [0-9] - hedef karakteri 0 ile 9 arasındaki herhangi bir rakamla eşleştirir.

Bir yanıtı belirli bir kalıpla eşleştirmeyi seçtiğinizde, kalıbı test edebilirsiniz. Bu durumda, yeni bir pencere açılır.


Boşluk Doldurma sorusu oluşturma hakkındaki videoyu izleyin

Aşağıdaki anlatımlı video, bu sayfada yer alan bazı bilgilerin görsel ve işitsel bir temsilini sağlar. Videoda nelerin gösterildiğine ilişkin ayrıntılı bir açıklama için videoyu YouTube'da açın, Diğer İşlemler'e gidin ve Metin Dökümünü Aç'ı seçin.Video: Boşluk Doldurma soruları, boşluk doldurma soru türünün nasıl oluşturulacağını açıklar.


Boşluk Doldurma sorusuna dosya ekleme

Değerlendirmenizdeki içeriğin düzenli olmasına yardımcı olmak için her sorunun içinde ayrı ayrı dosya ekleyebilirsiniz. Düzenleyicinin İçerik Ekle menüsünden, Bulut Depolama Alanından Ekle gibi bir seçeneği belirtin.

Bulut depolama alanı hakkında daha fazla bilgi

The purple plus sign menu is expanded so you can add files to a particular question.

Sorulara eklediğiniz dosyaların ayarlarını düzenleyebilirsiniz. Düzenleyicide dosyayı seçin, ardından düzenleyici seçenekleri satırından Eki Düzenle simgesini seçin. Açılan ekranda Görünen Ad ve Alternatif Metin ekleyebilirsiniz. Alternatif metin, ekran okuyucu kullanan veya internet sayfalarını "görüntüler devre dışıyken" ziyaret eden kullanıcılar için, sayfadaki görüntüleri açıklar.

A purple pencil that lets you edit files within questions.

Dosyayı düzenleyicide bir bağlantı olarak mı yoksa daha önce eklediğiniz diğer içeriklerle birlikte satır içi olarak görünecek şekilde doğrudan mı ekleyeceğinizi de seçebilirsiniz.


Boşluk Doldurma sorusunu düzenleme veya silme

Öğrenciler değerlendirmeyi açmadan önce, menüye erişerek Düzenle veya Sil'i seçin. Puanları değiştirmek için puan simgesini seçin ve yeni bir değer girin.

Kurumunuzun başarı ölçümünü kolaylaştırmak için menüden Hedefle eşleştir'i seçerek hedefleri değerlendirme sorularıyla tek tek eşleştirin. Siz değerlendirmeyi erişilebilir hale getirdikten sonra, öğrenciler beklentilerinizi öğrenmek için değerlendirmeler ve sorularla eşleştirdiğiniz hedeflere ilişkin bilgileri görüntüleyebilir.

Kurs içeriğiyle hedeflerin nasıl eşleştirileceği hakkında daha fazla bilgi

Menu on the top right hand side corner of a particular question.

Gönderim olduktan sonra

Öğrenciler gönderim yaptıktan sonra bile çoğu sorunun ve yanıtın metnini düzenleyebilirsiniz. Örneğin, yanlış yanıtı seçmiş, bir yazım yanlışı bulmuş veya puanları ya da puanlama seçeneklerini ayarlamak istiyor olabilirsiniz. Tüm öğrencilerin görebileceği bir değişiklik yapabilir ve tüm notları otomatik olarak güncelleştirebilirsiniz.

Öğrenciler testi açtıktan sonra yeni soru ve boşluk ekleyemez, soru veya boşluk silemez ya da içerik taşıyamazsınız.

Bir testte veya öğrenci gönderiminde, bir sorunun menüsünü açın ve değişiklikleri yapmak için Düzenle/Yeniden Not Ver'i seçin. Öğrenciler gönderim yapmışsa değişikliklerinizi kaydettikten sonra bir uyarı alırsınız ve yeniden puanlama işlemi yapılır.

Soruları düzenleme hakkında daha fazla bilgi

Edit/Regrade or Align with goal a particular fill in the blank question.

Boşluk Doldurma sorularına not verme

Boşluk Doldurma sorularına otomatik olarak not verilir. Yanıtlara; öğrenci yanıtının, verdiğiniz doğru yanıtlara uyup uymadığına bakarak puan verilir. Her Boşluk Doldurma sorusu, Doğru veya Yanlış ve Yanıtlar tam eşleşmelidir gibi seçtiğiniz yanıt türünü görüntüler.

Otomatik olarak not verilen bir soru için öğrencinin aldığı puanı değiştiremezsiniz.

Example of a correct or incorrect answer and points given to student.

Boşluk doldurma sorularına kısmi puan verme

Boşluk doldurma sorularına kısmi puan verilebilir. Bu, öğrencilerinin denemelerine daha ayrıntılı seviyede not vermek isteyen eğitmenler için güzel bir fırsattır. Ayrıca kısmi puanlar, bu tür karmaşık sorulara ilişkin çabalarına dayalı olarak öğrencilere yarar sağlayacak ve yetkinliklerini daha doğru göstermelerini sağlayacaktır.

Boşluk doldurma sorusunu düzenleyin ve Puan Verme Seçenekleri'nde Kısmi Puana İzin Ver'i seçin.

Allow partial credit highlighted from scoring options to a fill in the blank question.