Wat is Respondus?

Respondus® is een externe tool waarmee je toetsen kunt maken, beheren en afdrukken in Blackboard. Je kunt offline, in de bekende Windows-omgeving, toetsen maken.

Meer informatie over de Respondus-website


Beveiligde beoordelingen

Wanneer je een beoordeling maak, heb je allerlei mogelijkheden om academische integriteit en eerlijkheid te stimuleren in de inzendingen van studenten. Bij online inzendingen kunnen studenten werk echter buiten het fysieke klaslokaal inleveren. Studenten kunnen desgewenst ongeoorloofd materiaal raadplegen bij het samenstellen van inzendingen. Academische integriteit is in dergelijke gevallen moeilijk te beschermen zonder aanvullende hulpmiddelen.

Je kunt beoordelingen daarom aanbieden in een beveiligde browser om er zeker van te zijn dat studenten geen gebruikmaken van externe bronnen bij het maken en inleveren van pogingen. Beveiligde beoordelingen worden aangeboden via hulpmiddelen van Respondus. Als deze integratie ingeschakeld is op de instelling, zie je het overzicht van Respondus in het gebied Instellingen van zowel opdrachten als toetsen. Je kunt het overzicht van Respondus ook openen in het menu Boeken en tools via het paneel Details en acties.

Om je beoordelingen nog meer te beveiligen, kun je zowel de Lockdown Browser als de toegangscode inschakelen, en ze werken samen. Studenten moeten de juiste toegangscode invoeren voordat de LockDown Browser wordt geopend.

Meer informatie over het toevoegen van een toegangscode

Assessment security options such as Access code and Respondus lockdown browser dashboard.

Een browser vergrendelen met Respondus

Selecteer in de toets- of opdrachtinstellingen LockDown Browser Dashboard (LockDown Browser-overzicht) in het gedeelte Beveiliging van beoordeling. Als de integratie niet is ingeschakeld in de instelling, verschijnt er een bericht van deze strekking: Beveiliging van beoordeling is uitgeschakeld omdat de service niet beschikbaar is. Neem voor hulp contact op met de beheerder van de instelling.

In het overzicht zie je een lijst met alle beoordelingen in de cursus. Zoek de beoordeling die je wilt bijwerken. Geef aan of je de beoordeling wilt aanbieden met alleen Respondus LockDown Browser of inclusief gebruik van een webcam.

Bepaalde instellingen voor beoordelingen werken niet met een beveiligde beoordeling. Je kunt een timer toevoegen, vragen en antwoorden in willekeurige volgorde zetten, meerdere pogingen toestaan en doelen afstemmen. Het is niet mogelijk om offline inzendingen te verzamelen of groepen toe te wijzen voor een beveiligde beoordeling.

Je hebt de hulpmiddelen van Respondus niet nodig om inzendingen te bekijken, werk te beoordelen of feedback te geven. De werkstromen voor beoordeling en feedback voor beveiligde beoordelingen zijn identiek aan de werkstromen voor beoordelingen zonder deze instelling.

Meer informatie over het beoordelen van een opdracht

Meer informatie over het beoordelen van een toets

Geavanceerde instellingen voor LockDown Browser

Nadat je Respondus LockDown Browser hebt ingeschakeld voor een beoordeling, komen er aanvullende opties beschikbaar.

De instelling Require LockDown Browser to view feedback and results (LockDown Browser vereisen voor weergeven feedback en resultaten) is standaard ingeschakeld. Je kunt daarnaast de volgende instellingen inschakelen:

  • Lock students into the browser until exam is completed (Studenten vergrendelen in de browser totdat het tentamen is voltooid). Studenten kunnen het tentamen pas verlaten als ze klaar zijn en hun werk hebben ingeleverd. Je kunt een optioneel wachtwoord geven aan studenten of andere cursusleden die je van deze beperking wilt uitsluiten.
  • Allow students to take this exam with an iPad (Studenten toestaan om dit tentamen te maken met een iPad). Als deze instelling niet is ingeschakeld, moeten studenten de beoordelingen voltooien op een desktopcomputer.
  • Allow access to specific external web domains (Toegang tot specifieke externe webdomeinen toestaan). Als studenten tijdens het werken aan de beoordeling bepaalde websites mogen raadplegen, kun je die sites met deze instelling opgeven.
  • Enable Calculator on the toolbar (Calculator inschakelen op de werkbalk). Hiermee geef je studenten toestemming om een digitale rekenmachine te gebruiken tijdens het tentamen.
  • Enable Printing from the toolbar (Afdrukken vanaf de werkbalk toestaan). Hiermee geef je studenten de mogelijkheid om de beoordelingen af te drukken terwijl deze geopend is.
Beveiligingsvenster beoordeling toetsinstellingen is geopend en geeft geavanceerde instellingen weer

Webcaminstellingen van Respondus Monitor

Je kunt nog andere maatregelen treffen om te voorkomen dat studenten niet-toegestaan materiaal raadplegen terwijl ze werken aan een beoordeling door Respondus Monitor in te schakelen. Respondus Monitor maakt gebruik van de webcam van studenten om hun activiteiten te registreren tijdens een sessie. Je kunt de opname bekijken om te controleren of de student het tentamen alleen maakt en geen fysiek materiaal raadpleegt, zoals geschreven notities.

Nadat je Respondus Monitor hebt ingeschakeld voor een beoordeling, komen er aanvullende opties beschikbaar. Respondus Monitor wordt gestart met een reeks instructies en verificatiecontroles. Je kunt deze opstartreeks aanpassen en de instructies voor de student wijzigen. Je kunt deze stappen opnemen in de opstartreeks:

  • Webcam Check (Webcam controleren). Deze stap is standaard ingeschakeld en kan niet worden uitgeschakeld. Tijdens deze controle wordt er gekeken of de webcam van de student is aangesloten en videobeelden verstuurt.
  • Student Photo (Foto van student). Je kunt vereisen dat de student een foto van zichzelf maakt voordat ze kunnen beginnen met de beoordeling.
  • Show ID (Id tonen). Je kunt vereisen dat studenten een geldig identiteitsbewijs laten zien voordat ze kunnen beginnen met de beoordeling. Dit is handig voor grote cursussen waarbij het onmogelijk is dat jij of een andere beoordelaar van alle studenten weet hoe ze eruit zien.
  • Environment Check (Omgeving controleren). Je kunt de student vragen om een korte video te maken van hun omgeving om te controleren of er geen notities, boeken of andere hulpmiddelen binnen handbereik liggen.
  • Additional Instructions (Aanvullende instructies). Als laatste stap kun je specifieke instructies toevoegen om de student te informeren over de vereisten met betrekking tot het surveilleren van de beoordeling.

Daarnaast kun je andere toepassingen op de computer van de student tijdens de beoordelingen toegang bieden tot de microfoon. Deze optie kan handig zijn voor beoordelingen in een vreemde taal of voor taalcursussen. Je kunt ook nog instellen dat de opname toegankelijk is vanaf andere apparaten.

Beveiligingsvenster beoordeling toetsinstellingen is geopend en geeft webcaminstellingen weer

Studentenweergave van beveiligde beoordelingen

Op de pagina Cursusinhoud kunnen studenten de tools zien die ze nodig hebben om beveiligde beoordelingen te openen en pogingen in te leveren. Wanneer een student een beveiligde beoordeling opent, verschijnt het deelvenster Details en informatie met meer gegevens van het cijfer, het aantal pogingen en andere instellingen die je hebt geselecteerd. De student selecteert Beoordeling weergeven, waarna LockDown Browser wordt gestart in een nieuw venster. Als je hebt ingesteld dat Respondus Monitor vereist is, wordt eerst de opstartreeks uitgevoerd.

Als de student de hulpmiddelen nog niet heeft gedownload en probeert om de beoordeling te openen, verschijnt er een bericht met instructies waar ze die kunnen vinden. Studenten kunnen de poging pas starten als ze Respondus LockDown Browser hebben gedownload.

Daarnaast hebben studenten hulpmiddelen van Respondus nodig om ingezonden pogingen voor beveiligde beoordelingen in te zien.

LockDown Browser voorkomt dat een student ander materiaal raadpleegt terwijl de beoordeling is geopend. Dit geldt ook voor internetbrowsers of andere software. De student kan dus geen externe informatie inzien of materiaal uit externe bronnen kopiëren tijdens het werken aan de beoordeling. Binnen het venster van LockDown Browser wordt de beoordeling weergegeven zoals elke andere Ultra-beoordeling. Studenten kunnen een conceptversie van hun werk opslaan en deze op een later moment afmaken of inleveren.

Meer informatie over hoe studenten beveiligde beoordelingen maken met Respondus