In de editor kan de gebruiker één localebundel per keer selecteren en bewerken. Een localebundel is een bestand dat bestaat uit een set gerelateerde tekstreeksen. Het bestand announcements.properties bevat bijvoorbeeld tekstreeksen die betrekking hebben op de mededelingenfunctie. Wanneer een localebundel wordt geopend in Taalpakketeditor, wordt de originele tekst naast de bewerkbare tekst weergegeven. Ook wanneer de tekstreeks is vertaald, blijft de originele tekst ter referentie zichtbaar op de pagina.

In verschillende regio's wordt de kalender anders weergegeven: de eerste dag van de week is bijvoorbeeld niet overal hetzelfde. In de agenda wordt de algemeen gebruikte eerste dag van de week weergegeven op basis van de geselecteerde taal van een gebruiker. Beheerders kunnen de eerste dag van de week in hun taalpakket aanpassen.


Een taalpakket inschakelen en beheren

Talen worden automatisch als niet-beschikbaar ingesteld op systeemniveau. Je kunt de beschikbaarheid wijzigen via het menu van een taalpakket.

  1. Selecteer Taalpakketten in het configuratiescherm voor systeembeheer. In oudere versies vind je Taalpakketten onder Tools en functies.
  2. Selecteer Beheren in het menu van het taalpakket.
  3. Selecteer Beschikbaar om dit taalpakket beschikbaar te maken voor gebruik in de Blackboard Learn-omgeving.
  4. Selecteer bij Beschikbaarheid taalpakket opties voor cursussen, organisaties en gebruikers. Wanneer je een taal beschikbaar maakt als gebruikerstaal, kunnen studenten en cursusleiders deze taal kiezen voor de gebruikersinterface als ze dat willen. Als ze geen specifieke taal kiezen, wordt de standaardtaal van het systeem gebruiksvriendelijke interface voor de interface.
  5. Om deze taal voor de gebruikersinterface standaard in te stellen voor alle gebruikers, selecteer je Standaard.
  6. Selecteer of maak een Ultra-landinstelling als je tekenreeksen in de Ultra-ervaring wilt aanpassen.
  7. Selecteer de standaard kalenderindeling voor dit taalpakket.
  8. Selecteer Verzenden.