Ontdek wat er nieuw is in het configuratiescherm voor systeembeheer in de SaaS-versie.

In de onderstaande tabel zie je wat er verandert en wat er hetzelfde blijft in het configuratiescherm voor systeembeheer wanneer je migreert naar Blackboard Learn SaaS. We hebben ook vermeld wat er verandert wanneer je de Ultra-ervaring inschakelt.

Wat betekent het?

  • Ongewijzigd: De functie werkt exact hetzelfde als in Blackboard Learn 9.1.
  • Beperkingen of verplaatst: De functie werkt bijna hetzelfde als hiervoor, met enkele aanpassingen als gevolg van het nieuwe ontwerp van de Ultra-ervaring.
  • Alleen originele cursusweergave: De functie of configuratie is alleen van toepassing op cursussen die de originele cursusweergave gebruiken.
  • Niet van toepassing: De configuratieoptie wordt nog wel weergegeven, maar werkt nog niet in de Ultra-ervaring.
  • Verwijderd: De functie is niet meer beschikbaar in de SaaS-implementatie van Blackboard Learn.
Gewijzigde functies
Functie Beschrijving

Gebruikersbeheer

Gebruikers Ongewijzigd: Geen wijzigingen bij het maken, wijzigen en verwijderen van gebruikers.

Beperking: Op dit moment hebben waarnemers geen toegang tot gekoppelde gebruikers nadat de Ultra-ervaring is ingeschakeld, en gasten hebben alleen toegang tot de originele cursusweergave.
Instellingsrollen Ongewijzigd: Geen wijzigingen in het beheer van deze rollen. Bevoegdheden voor instellingsrollen zijn niet van toepassing op niet-beschikbare tools.
Systeemrollen Ongewijzigd: Geen wijzigingen bij het configureren van deze rollen. Bevoegdheden voor systeemrollen zijn niet van toepassing op niet-beschikbare tools.
Cursus-/organisatierollen Alleen originele cursusweergave: Aangepaste rollen en bevoegdheden die je toewijst, zijn alleen van toepassing op gebruikers die zijn ingeschreven in de originele cursusweergave.

Het is op dit moment mogelijk om cursusleiders die de Ultra-cursusweergave gebruiken, bevoegdheden te geven voor inschrijven, maken en uitnodigen. Faciliteringsbevoegdheden kunnen van toepassing zijn op zowel de originele ervaring als de Ultra-ervaring.

Cursusbeheer

Cursussen Ongewijzigd: Geen wijzigingen bij het maken, wijzigen en verwijderen van cursussen.

Beperking: Sommige cursusinstellingen gelden alleen voor de originele cursusweergave, zoals inschrijvingsopties, taalpakketten, banners en gasttoegang.
Cursusinstellingen De meeste van deze instellingen gelden alleen voor de originele cursusweergave.

Uitzondering: In het venster Standaardcursuseigenschappen kun je de standaardcursusweergave instellen op Originele cursusweergave, Ultra-cursusweergave of Keuze van de cursusleider.
Cursus-/organisatiecatalogus Niet van toepassing: Je kunt cursuscategorieën maken, maar deze worden momenteel nergens weergegeven in de Ultra-ervaring.
Periodes Ongewijzigd: Geen wijzigingen bij het ordenen van cursussen aan de hand van informatie over perioden. Cursussen die op periode zijn geordend, worden in de desbetreffende sectie van de pagina Cursussen weergegeven in de Ultra-ervaring. Meer informatie over cursussemesters.

Communities

Instellingshiërarchie Ongewijzigd: Geen wijzigingen bij het maken, wijzigen en verwijderen van relaties tussen cursussen en persoonlijke relaties. Je kunt deze nog steeds zoeken en vinden.

Beperking: Hoewel het mogelijk is om relaties tussen tabbladen en modules te definiëren, worden deze niet doorgevoerd in de Ultra-ervaring.
Tabbladen en modules Niet van toepassing: Wanneer je de Ultra-ervaring inschakelt, vindt de navigatie niet plaats via tabbladen en modules.
Opmaken en thema's Verwijderd in de Ultra-ervaring: Opmaken en thema's zijn verwijderd. De optie Aangepaste aanmeldingspagina blijft toegankelijk vanuit het configuratiescherm voor systeembeheer.
Discussieruimten Niet van toepassing: Wanneer je de Ultra-ervaring inschakelt, hebben je gebruikers geen toegang meer tot instellingsbrede discussieruimten.
Huisstijl van instelling Alleen Ultra-ervaring: Je kunt het logo van de instelling in de module Communities bijwerken. Je kunt het logo van de instelling toevoegen aan de aanmeldingspagina van de Ultra-weergave en aan de basisnavigatie.
Domeinen Ongewijzigd: Geen wijzigingen van het gebruik van domeinen voor het definiëren van administratieve toegang tot objecten.

Beperking: Wanneer je de Ultra-ervaring inschakelt, hebben gebruikers met administratieve toegang geen tabbladen en modules meer.
Aanmeldingspagina aanpassen Verplaatst: Je kunt de aanmeldingspagina aanpassen en een andere stijl geven. In de Ultra-ervaring vind je de optie Aangepaste aanmeldingspagina in de module Communities. In de originele ervaring was deze pagina te vinden onder Opmaken en thema's.

Cloudbeheer

Cloud Connector Ongewijzigd: Geen wijzigingen in het configureren van de Cloud Connector.
Instellingen voor Blackboard Open Content Beperking: Open Content is alleen van toepassing op de originele cursusweergave.
Partner Cloud-instellingen Ongewijzigd.
Inhoudsbeheer Ongewijzigd: Gebruikers hebben vanuit Tools in de basisnavigatie van de Ultra-ervaring toegang tot Content Collection. Cursusleiders hebben vanuit de originele cursusweergave en de Ultra-cursusweergave toegang tot Content Collection.

Beveiliging

Bevoegdheden Ongewijzigd: Geen wijzigingen in het beheer van bevoegdheden.

Beperking: Wanneer je de Ultra-ervaring inschakelt, zijn sommige bevoegdheden mogelijk niet van toepassing.
Opties voor toegangspagina Niet van toepassing.
Veilige HTML-filters Ongewijzigd.

Integraties

Gegevensintegratie Ongewijzigd.
Verificatie Ongewijzigd.

Beperking: Het is niet mogelijk om nieuwe verificatietypen te installeren, maar je kunt de beschikbare verificatieproviders wel configureren of contact opnemen met Ondersteuning voor hulp bij het installeren van maatwerkoplossingen.
Building Blocks Ongewijzigd: Het inschakelen en configureren van Building Blocks is niet gewijzigd.

Beperking: Het is niet mogelijk om nieuwe Building Blocks te installeren. Volledige ondersteuning van Building Blocks is beschikbaar met de implementatieopties Learn SaaS Plus en Advantage.
Webservices Ongewijzigd: Geen wijzigingen in het beheer van webservices.

Beperking: Het is niet mogelijk om SOAP-webservices toe te voegen.

Tools en functies

Doelen en beoordelingen Ongewijzigd: Geen wijzigingen bij het beheren van doelen en beoordelingen. Je kunt doelen afstemmen en feitenmateriaal verzamelen in beide cursusweergaven.
Enterprise-toetsen Ongewijzigd: Geen wijziging in de werking van Enterprise-toetsen.

Beperking: Uitnodigingen voor cursusevaluatie verzonden als aankondigingen worden alleen weergegeven in de originele cursusweergave. In de Ultra-cursusweergave worden de uitnodigingen opgenomen in de stream.
E-mail Alleen originele cursusweergave.
Taalpakketten Ongewijzigd. Beschikbaar in beide cursusweergaven. Je kunt landinstellingen maken en bewerken in de gebruikersinterface van Learn nadat de Ultra-ervaring is ingeschakeld.
Systeemrapportage Ongewijzigd.
Logboeken Beperking: Systeemlogboeken zijn toegankelijk in Content Collection.
Avatars Gewijzigd: Er zijn twee opties voor avatars in de Ultra-ervaring.

Optie 1: Gebruikers uploaden hun eigen avatarafbeeldingen. Als een gebruiker dit niet doet, wordt een door het systeem gegenereerde avatar gebruikt.

Optie 2: De beheerder uploadt avatars. Als er een avatar ontbreekt, wordt een door het systeem gegenereerde avatar gebruikt.

Bij de vorige methode voor het uploaden van avatars was toegang tot de server nodig. In de Ultra-ervaring kun je via een optie in de gebruikersinterface avatarafbeeldingen uploaden.
Portfolio's Gewijzigd: Gebruikers hebben toegang tot portfolio's via Tools in de basisnavigatie.

Beperking: Cursusleiders kunnen portfoliotoewijzingen alleen gebruiken in de originele cursusweergave. In de Ultra-cursusweergave moeten studenten een tijdelijke oplossing gebruiken. Eerst moeten ze de portfolio delen en vervolgens de koppeling naar de portfolio opgeven.
Prestaties Alleen originele cursusweergave.
Woordenlijsten van spellingcontrole Alleen originele cursusweergave.
Rubrieken, voor Outcomes-toetsing Gewijzigd: Gebruikers hebben ook toegang tot rubrieken via Tools > Doelen in de basisnavigatie.