Landinstelling

Een landinstelling (ook wel locale genoemd) is een set conventies en specificaties die bepaalt hoe gegevens worden weergegeven en hoe invoer van gebruikers wordt geïnterpreteerd. Het betreft hier gegevens zoals datums en tijden, getallen, namen, valutasymbolen, evenals sorteerregels en grammaticaregels.


Landinstellingscode

Elke landinstelling heeft een eigen code. Deze code is als volgt opgebouwd: twee kleine letters die de taal van de landinstelling aangeven, gevolgd door twee hoofdletters die de regio aangeven. Bijvoorbeeld: en_US. De eerste twee letters geven aan dat de taal van de landinstelling Engels is en de twee laatste letters dat het om Engels voor de regio Verenigde Staten gaat. Dit is de standaardlandinstelling voor Blackboard Learn.


Tijdzones

De tijdzone wordt automatisch ingesteld aan de hand van gegevens uit je internetbrowser. In cursussen wordt de tijdzone voor einddatums en agenda-items aangepast aan de tijdzone van de gebruikers. Stel dat een cursusleider zich bevindt in New York en een einddatum opgeeft van 11:00 EST. Studenten in bijvoorbeeld Amsterdam zien dan een einddatum van 05:00.