Instellingen willen zich vaak promoten via online assets, waaronder hun platform voor online leren. Beheerders kunnen daarom een logo van de instelling toevoegen aan de aanmeldingspagina, en aan de basisnavigatie in de Ultra-ervaring.

Het logo op de aanmeldingspagina wijzigen

Je kunt het logo op de aanmeldingspagina van de Ultra-ervaring vervangen door het logo van de instelling.

 1. Open het configuratiescherm voor systeembeheer en selecteer onder Communities de optie Instellingsopmaak.
 2. Selecteer Verwijderen onder Aanmeldingslogo om het huidige logo te verwijderen. Selecteer Bladeren om een nieuw afbeeldingsbestand te uploaden vanaf je computer. Deze afbeelding wordt in een ronde vorm weergegeven op de aanmeldingspagina.

  Selecteer een afbeelding van ten minste 200 x 200 pixels, zodat het logo op alle apparaten in hoge kwaliteit wordt weergegeven.

 3. Selecteer Verzenden om de wijzigingen op te slaan.
 4. Meld je af bij het systeem om te controleren op de juiste manier wordt weergegeven op de aanmeldingspagina.

Als je het bestaande bestand verwijdert en Verzenden selecteert zonder een nieuw bestand te kiezen, wordt de standaardafbeelding gebruikt voor het aanmeldingslogo.

Meer informatie over het aanpassen van de aanmeldingspagina


Het logo in de basisnavigatie wijzigen

Je kunt ook het logo in de basisnavigatie wijzigen.

 1. Open het configuratiescherm voor systeembeheer en selecteer onder Communities de optie Instellingsopmaak.
 2. Selecteer Verwijderen onder Navigatielogo om het huidige logo te verwijderen. Selecteer Bladeren om een nieuw afbeeldingsbestand te uploaden vanaf je computer. De geüploade afbeelding wordt weergegeven in de basisnavigatie.

  Selecteer een afbeelding van ten minste 102 x 68 pixels, zodat het logo op alle apparaten in hoge kwaliteit wordt weergegeven.

 3. Typ in het veld Alt-tekst een beschrijving van de afbeelding voor gebruikers die ondersteunende technologie gebruiken, zoals een schermlezer.
 4. Typ of plak een URL in het veld Koppeling. Gebruikers die op de afbeelding klikken, gaan naar de pagina die je hier opgeeft. De koppeling moet beginnen met http://.
 5. Selecteer Verzenden om de wijzigingen op te slaan.
 6. Ga terug naar de basisnavigatie en vernieuw de inhoud van de browser om te controleren of de afbeelding op de juiste manier wordt weergegeven. Misschien moet je je afmelden en weer aanmelden om de wijziging te zien.

Als je het bestaande bestand verwijdert en Verzenden selecteert zonder een nieuw bestand te kiezen, wordt de standaardafbeelding gebruikt voor het navigatielogo.


Aangepaste opmaken in Ultra

Een opmaak is een reeks kleuren, namen en afbeeldingen voor het systeem. In een virtuele installatie kunnen verschillende opmaken bestaan. Opmaken worden weergegeven op basis van de primaire instellingsrol. Het systeem kan daardoor anders overkomen bij verschillende typen gebruikers terwijl die gebruikers dezelfde inhoud delen.

Opmaken gebruiken ook afzonderlijke hostnamen ter ondersteuning van de stijl.

Welke opmaak ziet een gebruiker?

Opmaken worden weergegeven op basis van de hostnaam en de primaire instellingsrol.

Opmaken per instellingsrol
Voorwaarde Resultaat
De gebruiker heeft toegang tot het systeem via een hostnaam met opmaak en er is geen rol vereist. De opmaak die is gekoppeld aan de hostnaam wordt weergegeven.
De gebruiker heeft toegang tot het systeem via een hostnaam, er is een rol vereist en de gebruiker heeft die rol als primaire instellingsrol. De opmaak die is gekoppeld aan de hostnaam en de rol wordt weergegeven.
De gebruiker heeft toegang tot het systeem via de standaardhostnaam en er is een opmaak toegekend aan de primaire instellingsrol van de gebruiker, De opmaak die is gekoppeld aan de rol wordt weergegeven.
Er is geen opmaak en rol gedefinieerd voor de hostnaam en de primaire instellingsrol. De standaardopmaak wordt weergegeven.

Een opmaak maken

In de Ultra-ervaring kun je de aanmeldingspagina aanpassen, maar ook de logo's en kleuren die gebruikers zien. Je kunt de standaardopmaak aanpassen of nieuwe opmaken maken voor bepaalde rollen en hostnamen.

 1. Ga in het configuratiescherm voor systeembeheer naar De Ultra-ervaring is hier! en selecteer Opmaken.
 2. De pagina Opmaken wordt weergegeven. Hier heb je toegang tot alle opmaken die beschikbaar zijn in het systeem.
 3. Selecteer Bewerken in het menu van de opmaak om de standaardopmaak aan te passen. De naam, rollen of hostnaam van de standaardopmaak kan niet worden gewijzigd.
 4. Selecteer Nieuwe opmaak maken om een nieuwe opmaak te maken.
 5. Geef de aangepaste opmaak een naam en pas de opties aan:

Rollen en hostnamen

Grote instellingen of netwerken van instellingen kunnen hostnamen gebruiken binnen een domein van Blackboard Learn om onderscheid aan te geven. Instellingen kunnen hostnamen gebruiken voor afdelingen, opleidingen of regionale campussen. Bijvoorbeeld nursing.monument.edu, graduate.monument.edu of springfield.monument.edu. Je kunt instellen dat opmaken worden weergegeven op basis van deze hostnamen.

Voer op de pagina Nieuwe opmaak maken de hostnaam in die je wilt koppelen aan deze opmaak. Je hoeft geen hostnaam op te geven om de opmaak te gebruiken voor de standaardhostnaam. Als je meer hostnamen wilt aanvragen voor je Blackboard Learn-omgeving, neem je contact op met Blackboard Support via Behind the Blackboard.

Selecteer de rol die deze opmaak moet zien. Opmaken worden weergegeven op basis van de primaire instellingsrol.

Elke opmaak moet een unieke combinatie van rol en hostnaam hebben. Als je een rol en hostnaam kiest die al worden gebruikt voor een andere opmaak, zie je een foutbericht wanneer je probeert de nieuwe opmaak op te slaan.

Je kunt de naam, rollen of hostnamen van de standaardopmaak niet wijzigen.


De aanmeldingspagina aanpassen

Je kunt een aangepaste aanmeldingspagina maken om je opmaken uit te breiden. Je kunt ook een aangepaste aanmeldingspagina maken die niet is gekoppeld aan een aangepaste opmaak.

 1. Ga in het configuratiescherm voor systeembeheer naar De Ultra-ervaring is hier! en selecteer Opmaken.
 2. Maak een nieuwe opmaak of selecteer Bewerken naast een bestaande opmaak.
 3. Selecteer in het gedeelte Aanmeldingspagina de optie Sjabloon downloaden. Het bestand wordt naar je computer gedownload.
 4. Open het bestand met een teksteditor. Je kunt de kleuren, de stijl van tekst en de tekst zelf bewerken. Bovendien kunt u een koppeling opnemen naar een afbeelding.
 5. Sla het aanmeldingsbestand op je lokale computer op.
 6. Ga terug op de pagina Opmaakgegevens naar Aanmeldingspagina en selecteer Uploaden om te zoeken naar de JSP-aanmeldingspagina die je op je lokale computer hebt opgeslagen.
 7. Selecteer Opslaan om de wijzigingen op te slaan.
 8. Meld je af om de nieuwe aanmeldingspagina te testen.

Aanmeldingspagina's zijn mogelijk niet voor alle gebruikers zichtbaar. Je ziet een bericht waarin wordt uitgelegd welke aanmeldingspagina's niet worden weergegeven en welke instellingen je moet wijzigen.

Problemen met aangepaste aanmeldingspagina's oplossen

 1. Wanneer de pagina niet wordt weergegeven en aanmelden niet lukt, typ je het volgende adres in de webbrowser om naar de standaardaanmeldingspagina te gaan: http://domain_name.host_name/webapps/login?action=default_login.
 2. Ga na het aanmelden terug naar Configuratiescherm voor systeembeheer > Opmaken.
 3. Bewerk de opmaak en schakel de optie Aanpassen naast Aanmeldingspagina uit om de standaardaanmeldingspagina te herstellen. Gebruikers die deze opmaak zien, kunnen zich aanmelden.

Aangepaste logo's toevoegen

Je kunt het logo op de aanmeldingspagina van de Ultra-ervaring vervangen door het logo van de instelling.

 1. Selecteer onder Aanmeldingslogo de optie Uploaden om een nieuw afbeeldingsbestand te kiezen op je computer. Deze afbeelding wordt in een ronde vorm weergegeven op de aanmeldingspagina. Selecteer een vierkante of cirkelvormige afbeelding om vervorming te voorkomen.

  Selecteer een afbeelding van ten minste 200 x 200 pixels, zodat het logo op alle apparaten in hoge kwaliteit wordt weergegeven.

 2. De afbeelding wordt weergegeven bij Voorbeeld, zodat je kunt zien hoe het logo wordt gepresenteerd aan gebruikers.
 3. Om het logo te wijzigen, open je het menu Bestand onder Logobestand en selecteer je Bestand verwijderen. Kies een nieuw bestand om te uploaden.
 4. Om een kopie van het logo op te slaan, open je het menu Bestand onder Logobestand en selecteer je Bestand downloaden.

Je kunt het logo in de basisnavigatie van de Ultra-ervaring aanpassen aan de opmaak van de instelling.

 1. Selecteer onder Navigatielogo de optie Uploaden om een nieuw afbeeldingsbestand te kiezen op je computer. De geüploade afbeelding wordt als een rechthoek weergegeven in de basisnavigatie.

  Selecteer een afbeelding van ten minste 102 x 68 pixels, zodat het logo op alle apparaten in hoge kwaliteit wordt weergegeven.

 2. De afbeelding wordt weergegeven bij Voorbeeld, zodat je kunt zien hoe het logo wordt gepresenteerd aan gebruikers.
 3. Typ in het veld Alt-tekst een beschrijving van de afbeelding voor gebruikers die ondersteunende technologie gebruiken, zoals een schermlezer.
 4. Typ of plak een URL in het veld Koppeling. Gebruikers die op de afbeelding klikken, gaan naar de pagina die je hier opgeeft. De koppeling moet beginnen met http://.
 5. Om het logo te wijzigen, open je het menu Bestand onder Logobestand en selecteer je Bestand verwijderen. Kies een nieuw bestand om te uploaden.
 6. Om een kopie van het logo op te slaan, open je het menu Bestand onder Logobestand en selecteer je Bestand downloaden.

Het kleurenthema aanpassen

Met behulp van kleuropmaak kan de versie van Blackboard Ultra die de instelling gebruikt, met één of twee kleuren een eigen kleurenschema krijgen. Dit schema wordt zo toegepast dat er nog steeds wordt voldaan aan de toegankelijkheidsnormen uit klasse AA van de WCAG.

 1. Schakel onder Themaselectie het selectievakje Aanpassen in.
 2. Selecteer de knop Kleuren aanpassen.
 3. Typ de hexadecimale code voor Primaire kleur of kies een kleur in de kleurenkiezer. Je ziet een voorbeeld van de bijgewerkte kleurenselectie in het gedeelte Voorbeeld.
 4. Selecteer Basisnavigatie vullen om de kleur toe te passen op alle knoppen in de basisnavigatie.
 5. Selecteer Standaardkleur herstellen om de aangepaste kleur te verwijderen.
 6. Selecteer Opslaan en vervolgens Publiceren om het kleurenthema beschikbaar te maken.

Op dit moment zijn de kleurwijzigingen niet beschikbaar op mobiele apps. We zijn druk bezig om die functionaliteit te ontwikkelen voor een toekomstige release.


Een instellingspagina toevoegen

Je kunt een instellingspagina maken voor je aangepaste opmaak. Personen die toegang hebben tot de opmaak hebben ook toegang tot de aangepaste instellingspagina. Dit is dan ook de ideale plek om informatie voor die doelgroep te publiceren.

Je kunt de instellingspagina van een opmaak op twee manieren weergeven: in het gebied Opmaken van het configuratiescherm voor systeembeheer of rechtstreeks vanaf de instellingspagina in de basisnavigatie.

 1. Ga op de pagina Nieuwe opmaak maken naar het gedeelte Instellingspagina.
 2. Schakel het selectievakje Aanpassen in.
 3. Selecteer Opslaan om de wijzigingen op te slaan.
 4. Open op de pagina Opmaken het menu voor de opmaak en selecteer Instellingspagina weergeven.
 5. Je gaat naar de aangepaste instellingspagina van de opmaak, waar je modules en logo's kunt toevoegen.

Je hebt toegang tot alle opmaakvarianten wanneer je de instellingspagina bezoekt. Selecteer bovenaan het venster een optie in het menu Instellingspagina opmaak om pagina's gekoppeld aan opmaken te bekijken en aan te passen.

Meer informatie over het aanpassen van de instellingspagina


Een opmaak bewerken of verwijderen

 1. Als je een bestaande opmaak wilt wijzigen of verwijderen, ga je naar Configuratiescherm voor systeembeheer > Opmaken.
 2. De pagina Opmaken wordt weergegeven. Hier heb je toegang tot alle opmaken die beschikbaar zijn in het systeem.
 3. Selecteer Bewerken in het menu van de opmaak om opties aan te passen of te wijzigen.
 4. Selecteer Verwijderen in het menu van de opmaak om deze permanent te verwijderen.

De standaardopmaak kan niet worden verwijderd.

Video: Institution Branding


Watch a video about institution branding

The following narrated video provides a visual and auditory representation of some of the information included on this page. For a detailed description of what is portrayed in the video, open the video on YouTube, navigate to More actions, and select Open transcript.


Video: Institution branding explains how to customize the Ultra experience to match your institution's brand.