Aangepaste landinstellingen in Ultra

Je kunt landinstellingen maken of wijzigen om effectiever informatie te leveren aan specifieke instellingen, cursussen, gebruikers en rollen. Aangepaste landinstellingen kunnen deze voordelen bieden:

 • Taal leren door onderdompeling
 • Culturele identiteit uitdragen
 • Specifieke instructies geven
 • Culturele integratie verstevigen
 • Huisstijl van instellingen uitdragen

In de Ultra-ervaring kun je direct in de Blackboard Learn-interface een Ultra-landinstelling maken en bewerken. Er hoeven geen bestanden te worden geëxporteerd om afzonderlijk te worden bewerkt. Daarnaast wordt de aangepaste landinstelling behouden bij elke nieuwe release, dus hoef je geen wijzigingen aan te brengen als er een upgrade van je systeem is uitgevoerd.

In je Blackboard Learn-instantie moeten cloudservices zijn ingeschakeld om aangepaste landinstellingen te kunnen gebruiken. Om de Ultra-landinstellingseditor te kunnen gebruiken, moeten cookies van derden zijn ingeschakeld in je browser.

Meer informatie over cloudbeheer

Ultra-landinstellingen bevatten alleen tekenreeksen in de gebruikersinterface in de Ultra-ervaring en de Ultra-cursusweergave. Als je tekenreeksen wilt bewerken die worden weergegeven in de originele ervaring of de originele cursusweergave, raadpleeg je Taalpakketten maken en wijzigen voor de originele ervaring. Er zijn bepaalde gebieden in de Ultra-gebruikersinterface die niet beschikbaar zijn om te worden bewerkt in de aangepaste landinstelling, waaronder de landinstellingseditor.


Ultra-landinstellingen en -taalpakketten

Een aangepaste Ultra-landinstelling is een invoegtoepassing voor een systeemtaalpakket. Veel taalpakketten in Blackboard Learn SaaS worden al ondersteund in de Ultra-ervaring. Er zijn standaard geen Ultra-landinstellingen aan deze taalpakketten gekoppeld, omdat de taal al wordt ondersteund in zowel de originele als de Ultra-ervaring. Je kunt de Ultra-landinstelling echter toevoegen en bewerken voor een bestaand taalpakket in Blackboard Learn.

Aangepaste Ultra-landinstellingen werken met taalpakketten om je de mogelijkheid te bieden tekst bij te werken in de gebruikersinterface. Met behulp van onderstaande gebruikscasussen kun je vaststellen waar je wijzigingen moet doorvoeren op basis van de typen cursussen die je in je instelling gebruikt.

Alle tekenreeksen in het Configuratiescherm voor systeembeheer staan in het taalpakket, ongeacht de ervaring die je gebruikt. Je kunt geen tekenreeksen bewerken voor de landinstellingseditor zelf.

Ultra-ervaring, alleen Ultra-cursusweergave

Voor Blackboard Learn-omgevingen in de Ultra-ervaring die alleen gebruikmaken van de Ultra-cursusweergave, vind je alle tekenreeksen in de aangepaste Ultra-landinstelling. Maak een Ultra-landinstelling of koppel deze aan een aangepast of standaard taalpakket.

Ultra-ervaring, originele en Ultra-cursusweergave

Voor Blackboard Learn-omgevingen in de Ultra-ervaring die gebruikmaken van beide cursusweergaven, wil je ook een hybride aanpak voor het bewerken van tekst in de gebruikersinterface.

Tekenreeksen die worden weergegeven in de originele cursusweergave kun je bewerken in het taalpakket. Eventuele tekenreeksen in de Ultra-cursusweergave en buiten de cursussen worden gezien als onderdeel van de Ultra-ervaring. Deze vind je in de aangepaste Ultra-landinstelling.

Raadpleeg de sectie hieronder voor meer informatie over het bewerken van taalpakketten voor de originele cursusweergave.

Ultra-ervaring, alleen originele cursusweergave

Voor Blackboard Learn-omgevingen in de Ultra-ervaring die alleen gebruikmaken van de originele cursusweergave, wil je een hybride aanpak voor het bewerken van tekst in de gebruikersinterface.

Tekenreeksen die worden weergegeven in de originele cursusweergave kun je bewerken in het taalpakket. Eventuele tekenreeksen buiten een cursus worden gezien als onderdeel van de Ultra-ervaring. Deze vind je in de aangepaste Ultra-landinstelling.

Taalpakketten maken en wijzigen voor de originele cursusweergave

Als je een aangepast taalpakket hebt dat je hebt gebruikt voor cursussen in de originele ervaring, kun je die wijzigingen toepassen wanneer je Ultra inschakelt. Je moet een Ultra-landinstelling maken voor dat aangepaste taalpakket, zelfs als je niet van plan bent wijzigingen aan te brengen. Ultra ondersteunt alleen aangepaste taalpakketten waar een Ultra-landinstelling aan gekoppeld is.

Ultra biedt momenteel geen ondersteuning voor talen met een leesrichting van rechts naar links

Originele ervaring, alleen originele cursusweergave

Voor Blackboard Learn-omgevingen in de originele ervaring is het proces hetzelfde als je misschien gewend bent van Blackboard Learn 9.1.

Ontdek hoe je taalpakketten maakt en wijzigt voor de originele ervaring.

Een Ultra-landinstelling maken

Je kunt een Ultra-landinstelling direct in Blackboard Learn maken en bewerken. Kopieer om te beginnen een bestaande landinstelling.

Ultra-landinstellingen kunnen alleen worden gekopieerd vanuit basistaalpakketten. Het kopiëren van aangepaste taalpakketten wordt niet ondersteund. De Ultra-landinstelling gebruikt de waarden van het basistaalpakket als de standaardwaarden, ook als de landinstelling in de toekomst aan meerdere taalpakketten wordt gekoppeld.

Het is momenteel niet mogelijk om een landinstelling te selecteren in de afzonderlijke cursussen die gebruikmaken van de Ultra-cursusweergave. Als het taalpakket is ingesteld als de systeemstandaard, worden wijzigingen die je aanbrengt in een aangepaste Ultra-landinstelling, weergegeven in alle cursussen in de Ultra-cursusweergave.

 1. Selecteer in Configuratiescherm voor systeembeheer de optie Taalpakketten.
 2. Zoek het taalpakket dat je als basis wilt gebruiken. Selecteer Kopiëren in het bijbehorende menu.
 3. Geef het taalpakket een naam en geef een code op in de indeling xx_XX. Selecteer Verzenden.
 4. Je vindt een kopie van de landinstelling in de lijst Taalpakketten.
 5. Selecteer Maken in de kolom Ultra-landinstelling om je aanpassingen te starten. Je kunt ook Beheren selecteren in het menu van de landinstelling.
 6. Selecteer in het gedeelte Ultra-taalpakket van de pagina Taalpakket beheren de optie Aangepaste Ultra-landinstelling maken.

  Als Ultra-landinstellingen al in het systeem aanwezig zijn, kun je er een in de lijst opnieuw gebruiken.

 7. Selecteer een basislandinstelling om als uitgangspunt te gebruiken. Deze komt waarschijnlijk overeen met de landinstelling die je eerder hebt gekloond.
 8. Het deelvenster voor aanpassingen wordt geopend. Op deze pagina kun je tekenreeksen die verschijnen in de Ultra-gebruikersinterface weergeven en bewerken. De tabel in dit deelvenster bevat zowel sleutels als waarden voor een bepaalde tekenreeks.
  • Sleutels zijn codecomponenten en krijgen een naam op basis van het pad waar ze in de code worden weergegeven. Er wordt bijvoorbeeld base.courses.completeCourse weergegeven in een bevestigingsbericht wanneer een cursusleider een cursus wil voltooien.
  • De waarde is de tekst die in de gebruikersinterface wordt weergegeven. De waarde aan de linkerkant is de oorspronkelijke waarde in de landinstelling. Je kunt de waarde aan de rechterkant wijzigen.

Tekenreeksen zoeken en bewerken

De lijst met beschikbare tekenreeksen bestaat uit duizenden vermeldingen. Gebruik de paginapijlen om tussen pagina's te navigeren om je weergave te verfijnen.

Typ een woord of zin in het vak Zoeken om alle overeenkomende tekenreeksen te zoeken. De zoekfunctie zoekt naar tekenreeksen die overeenkomen met sleutels of waarden. Je kunt een veelvoorkomend woord of veelvoorkomende zin vervangen of een lijst zoeken met alle tekenreeksen die in een bepaald deel van de gebruikersinterface worden weergegeven.

Je kunt de lijst ook sorteren om je weergave te filteren. Sorteer op alfabetische volgorde, omgekeerde alfabetische volgorde of datum van de laatste update.

Als je een tekenreeks wilt bewerken, selecteer je de waardekoppeling aan de rechterkant van de tabel. Als je je wijzigingen wilt terugdraaien en de standaardlandinstelling wilt gebruiken, verwijder je de tekst in het veld en selecteer je Opslaan.

Als je klaar bent met je updates, selecteer je Publiceren.

Als je een Ultra-landinstelling wilt bewerken die je eerder hebt gepubliceerd, ga je terug naar de lijst Taalpakketten en selecteer je Bewerken in de kolom Ultra-landinstelling.


Landinstellingen exporteren en importeren

Een aangepaste Ultra-landinstelling kan aan slechts één site worden gekoppeld. Als je dezelfde landinstelling in meerdere omgevingen wilt gebruiken, zoals in de instanties Stadium, Test en Productie, kun je de export- en importfuncties gebruiken om wijzigingen eenvoudig te delen op meerdere sites. Het exporteren en importeren van aangepaste landinstellingen is ook gunstig voor het testen van wijzigingen op niet-productiesites voordat gebruikers de wijzigingen zien.

Het is raadzaam om het bestand met taalinstellingen niet buiten Blackboard Learn te bewerken. Door onjuiste opmaak kan het importeren mislukken.

Als je de huidige landinstelling wilt exporteren, selecteer je het pictogram Exporteren bovenaan het deelvenster. Als je een landinstelling wilt importeren, selecteer je het pictogram Importeren en blader je op je computer naar het bestand.

Wanneer je een landinstelling importeert, wordt er een bericht weergegeven om je te waarschuwen dat bestaande tekenreeksen worden overschreven. Selecteer Importeren en overschrijven om door te gaan. Wanneer het importeren is voltooid, wordt er een bericht weergegeven of dit wel of niet is gelukt.


Een aangepaste landinstelling publiceren

Als je klaar bent met het bewerken van de Ultra-landinstelling, selecteer je Publiceren. Er wordt een bericht weergegeven om je te laten weten dat het tot 15 minuten kan duren voordat de wijzigingen bij de gebruikers worden weergegeven.

Zorg ervoor dat het nieuwe taalpakket de systeemstandaard is, zodat gebruikers de wijzigingen kunnen zien. Eerst moet je het taalpakket instellen als beschikbaar.

 1. Selecteer op de pagina Taalpakket beheren de optie Ja onder Systeembeschikbaarheid en selecteer Verzenden om je wijziging op te slaan.
 2. Selecteer Verzenden.

De wijzigingen worden niet weergegeven aan gebruikers die een andere taal dan de systeemstandaard gebruiken. Als je wilt dat de wijzigingen aan een meerderheid van de gebruikers worden weergegeven, keer je terug naar het scherm Taalpakket beheren en schakel je het selectievakje Standaard in om dit taalpakket in te stellen als de standaard.


Variabelen en meervoudsvormen van waarden

Je ziet mogelijk haken en andere tekens in tekenreeksen die niet op hun plaats lijken of niet worden weergegeven in de gebruikersinterface. Deze tekens worden variabelen genoemd en zijn elementen van de Ultra-code die wijzigen op basis van de omstandigheden of gebeurtenissen. De tekenreeks More options for {relatedContent} wordt bijvoorbeeld weergegeven op de pagina Cursusinhoud en wordt gebruikt als zweeftekst wanneer een cursusleider een deel van de inhoud wil bewerken of verwijderen. Blackboard Learn vervangt {relatedContent} door de titel van de inhoud, zodat dit herkenbaar is voor de gebruiker. Deze tekenreeks wordt weergegeven als More options for Chapter 1 Test of iets vergelijkbaars.

We raden je aan geen variabelen in tekenreeksen te bewerken om onverwachte wijzigingen in dit gedrag te voorkomen. Tekst rond variabelen kan veilig worden bewerkt.

Blackboard Learn gebruikt gespecialiseerde syntaxis voor het afhandelen van meervoudsvormen van waarden. Een koppeling die het aantal groepen in een discussie weergeeft, wordt bijvoorbeeld gewijzigd, zodat deze grammaticaal correct is op basis van het aantal groepen: No groups, 1 group of 2 groups .

Deze code wordt weergegeven in de landinstellingseditor. Dit is een voorbeeld van een dergelijke code:

{numberOfValues, plural, =0{Acceptable answers for {identifier} are {values_LOCALIZED_LIST}} one{Acceptable answer for {identifier} is {values_LOCALIZED_LIST}} two{Acceptable answers for {identifier} are {values_LOCALIZED_LIST}} few{Acceptable answers for {identifier} are {values_LOCALIZED_LIST}} many{Acceptable answers for {identifier} are {values_LOCALIZED_LIST}} other{Acceptable answers for {identifier} are {values_LOCALIZED_LIST}}}

In deze tekenreeksen moet je alleen de secties binnen de haken bewerken met meervoudsaanduidingen ervoor. In het bovenstaande codevoorbeeld is het veilig om Acceptable answers for, Acceptable answer for, are, en is te bewerken.

Meer informatie over meervoudsregels

Daarnaast staan er enkele waarden in de code voor lokalisatiedoeleinden. We raden je aan deze variabelen niet te bewerken.

Valuta

        _LOCALIZED_CURRENCY_USD_SYMBOL
        _LOCALIZED_CURRENCY_USD_ACCOUNTING
        _LOCALIZED_CURRENCY_USD_CODE
        _LOCALIZED_CURRENCY_USD_NAME

Precisie van decimalen

        _LOCALIZED
        _LOCALIZED_{number_of_digits}
        _LOCALIZED_{number_of_digits}_STRICT

Datum/tijd

        _LOCALIZED_DATE_
        _LOCALIZED_TIME_
        _LOCALIZED_DATETIME_
        _LOCALIZED_TIMEZONE_
        _LOCALIZED_DURATION

Gebruikers

        _LOCALIZED_USERNAME_

Lijsten met items

        _LOCALIZED_LIST