Deze informatie is alleen van toepassing op de Ultra-ervaring.

Bekijk cursussen in een tijdlijn. Navigeer eenvoudig naar huidige, vorige en toekomstige cursussen.

Via de lijst met namen van gebruikers zijn de cursuslijsten overal beschikbaar, waar je ook bent in het systeem. Gebruikers kunnen teruggaan naar eerdere cursussen om materiaal te bekijken, inhoud opnieuw te gebruiken en je voor te bereiden op toekomstige cursussen.

Wil je de pagina Cursussen eruit laten springen? Je kunt wijzigen welke pagina gebruikers te zien krijgen nadat ze zich hebben aangemeld.

Op de pagina Cursussen hebben gebruikers toegang tot al hun cursussen, ongeacht de cursusweergave waarin deze worden aangeboden. De lijst bevat zowel cursussen uit de Ultra-cursusweergave als cursussen uit de originele cursusweergave. De originele cursusweergave heeft een nieuw ontwerp, en eerdere thema's of kleurselecties zijn hierdoor vervangen. Cursuskaarten bevatten een label Originele cursusweergave wanneer ze in deze indeling worden aangeboden.

Je kunt de volgorde van de cursussen in de lijst niet wijzigen. Cursussen worden vermeld in alfabetische volgorde en gegroepeerd op semester, met de nieuwste cursussen bovenaan. De favorieten van gebruikers staan bovenaan de pagina.

Op elke cursuskaart staat de titel en de cursusleider van de cursus. Als een cursus meerdere cursusleiders heeft, selecteer je Meerdere cursusleiders voor een lijst. Selecteer Meer informatie om de cursus-ID, de beschrijving en het schema weer te geven (indien beschikbaar).

Wijs naar het menu van een cursuskaart om beheerinstellingen weer te geven. Selecteer het slotpictogram om te bepalen of een cursus geopend en toegankelijk is voor studenten of nog privé moet blijven omdat een cursusleider er nog aan werkt.

Gebruikers kunnen de pagina Cursussen weergeven als een lijst of een raster. In de rasterweergave kunnen cursusleiders de afbeelding op hun cursuskaarten aanpassen.

Meer informatie over cursusweergaven en de status van een cursus in de Ultra-ervaring

Studentenweergave van de pagina Cursussen

Weergave voor cursusleiders van de pagina Cursussen


Cursusweergaveopties

Nadat je de Ultra-ervaring hebt ingeschakeld voor de instelling, kun je de cursusweergave bepalen voor cursusleiders en studenten. Je kunt aangeven of een cursus de Ultra-cursusweergave of de originele cursusweergave gebruikt. Een andere optie is dat je de cursusleider laat beslissen wat de beste weergave is voor een cursus.

Meer informatie over opties voor cursusweergave


De invloed van perioden op de pagina Cursussen

In de Ultra-ervaring hebben studenten en cursusleiders altijd toegang tot hun cursussen via de pagina Cursussen, ongeacht in welke weergave de cursus wordt aangeboden. De lijst bevat zowel cursussen uit de Ultra-cursusweergave als cursussen uit de originele cursusweergave.

De pagina Cursussen bevat alle cursussen waarbij de huidige gebruiker is ingeschreven. Dit geldt voor studenten, cursusleiders of ieder ander type cursusdeelnemer. Cursussen worden gegroepeerd op basis van hun duur en de bijbehorende perioden of semesters.

Meer informatie over semesters in de Ultra-ervaring


Cursuscatalogus

Je kunt gebruikers en gasten toestemming geven om de cursuscatalogus te openen en in te zien in de Ultra-ervaring. Beschikbare cursussen in de originele cursusweergave worden opgenomen in de cursuscatalogus. Gebruikers kunnen de cursus openen, de inhoud bekijken en zichzelf inschrijven, indien toegestaan.

Meer informatie over de cursuscatalogus


Cursussen maken en beheren

In Blackboard Learn kun je op verschillende manieren cursussen maken. Als je voldoende bevoegdheden hebt, kun je nieuwe cursussen maken, bestaande cursussen kopiëren, meerdere cursussen tegelijk maken met een batchbestand, en cursussen herstellen en importeren, allemaal vanuit het configuratiescherm voor systeembeheer.

Cursussen maken en beheren in Blackboard Learn SaaS