Gebruikers hebben vanuit de basisnavigatie toegang tot al hun cursusagenda's.

In de algemene agenda voor gebruikers worden gebeurtenissen en datums uit verschillende cursussen op één locatie verzameld. Alle einddatums en bijeenkomsten die cursusleiders invoeren in hun cursussen, verschijnen automatisch in de agenda. Gebeurtenissen die studenten toevoegen, worden alleen weergegeven in hun persoonlijke agenda. Cursusleiders kunnen ook gebeurtenissen toevoegen aan hun persoonlijke agenda. De gebruiker is de enige die persoonlijke gebeurtenissen kan bekijken.

Gebruikers kunnen bestanden die zijn geïmporteerd uit een externe agenda, toevoegen om meerdere gebeurtenissen tegelijk te importeren. Ook kunnen cursusleiders en studenten hun Learn-agenda via een link delen met externe programma's.

In jouw rol als beheerder kun je ook gebeurtenissen toevoegen aan de instellingsagenda. Instellingsgebeurtenissen worden weergegeven in de algemene agenda van alle gebruikers en in hun activiteitenstream. Selecteer het plusteken in de algemene agenda en selecteer vervolgens Gebeurtenis toevoegen. Vouw het menu Toevoegen aan agenda uit en selecteer Instelling. Je kunt ook een gebeurtenis voor de hele instelling toevoegen via het Configuratiescherm voor systeembeheer > Tools en functies > Agenda. Via deze procedure wordt alleen de instellingsagenda weergegeven.

In verschillende regio's wordt de kalender anders weergegeven: de eerste dag van de week is bijvoorbeeld niet overal hetzelfde. In de agenda wordt de algemeen gebruikte eerste dag van de week weergegeven op basis van de geselecteerde taal van een gebruiker. Je kunt je taal wijzigen in het gebruikersprofiel. Je kunt de eerste dag van de week in taalpakketten aanpassen.

De agenda's uit de originele cursusweergave worden ook opgenomen in de algemene agenda.


Cursusagenda

Wanneer gebruikers de agenda openen vanuit de navigatiebalk van de Ultra-cursusweergave, worden alleen gebeurtenissen voor die cursus weergegeven.

In de originele cursusweergave hebben cursusleiders toegang tot de cursusagenda via het Configuratiescherm > Cursustools > Cursusagenda of via een aangepaste koppeling die ze toevoegen aan het cursusmenu. Studenten hebben toegang tot de cursusagenda via een koppeling in het cursusmenu of via de pagina Tools.

In de cursusagenda worden einddatums, het cursusschema, kantooruren: en cursusspecifieke bijeenkomsten en gebeurtenissen weergegeven. Wanneer cursusleiders inhoud maken met een einddatum, wordt deze automatisch in de agenda opgenomen.

Alle gebeurtenissen die cursusleiders maken binnen een bepaalde cursus worden opgenomen in de algemene agenda. Ze kunnen een totaaloverzicht bekijken door vanuit de basisnavigatie over te schakelen naar de algemene agenda. Studenten kunnen geen gebeurtenissen toevoegen of verwijderen in een cursusagenda.


Agenda's configureren

Je hoeft niks te doen aan de agenda in de Ultra-cursusweergave en het is evenmin nodig om instellingen te beheren. De tool is altijd ingeschakeld in de basisnavigatie in de Ultra-ervaring. Je kunt de tool niet uitschakelen.

Gebruikers kunnen de Agenda-instellingen in de rechterbovenhoek selecteren om de agenda's te selecteren die ze willen zien. Zo kunnen ze Mijn persoonlijke agenda kiezen om de gebeurtenissen te zien die ze zelf hebben toegevoegd. Als een gebruiker een cursus verbergt, worden de bijbehorende einddatums en gebeurtenissen niet weergegeven in de algemene agenda.

In het geval van de agenda voor de originele cursusweergave kun je de tool in- en uitschakelen in het Configuratiescherm voor systeembeheer > Tools en functies > Tools > zoeken naar de tool.


Bekijk de agenda zoals de cursusleider die ziet

Bekijk de agenda zoals een student die ziet

Gebruik de knop Terug van de browser om hier terug te komen.