Vanuit de basisnavigatie hebben gebruikers toegang tot alle beoordelingstaken voor hun cursussen op de algemene pagina Cijfers. De originele cursusweergave en de Ultra-cursusweergave worden samen weergegeven, in alfabetische volgorde.

Deze informatie is ook van toepassing op organisaties.

Cursusleiders zien een samenvatting voor elke cursus. Ze zien hoeveel cijfers ze nog moeten posten en het gemiddelde cursuscijfer. Ze kunnen direct vanaf deze pagina gaan beoordelen. Studenten zien een lijst met recente cijfers en de eindcijfers voor elke cursus. Nieuw geposte cijfers verschijnen trouwens ook in de activiteitenstream van studenten.

Je hoeft niets te onderhouden aan de algemene pagina Cijfers in de basisnavigatie en je hoeft dus ook geen instellingen te beheren. De pagina wordt gevuld met informatie uit alle cursussen waarbij gebruikers zijn ingeschreven. Gebruikers hebben geen toegang tot instellingen voor de algemene pagina Cijfers.

In de originele cursusweergave voltooien cursusleiders hun beoordelingstaken in de originele Grade Center-interface. Studenten bekijken hun cijfers op de pagina Mijn cijfers in de originele cursusweergave.

Grades link on the left hand side navigation bar to access all gradable items from your current courses.

Meer informatie over hoe cursusleiders toegang hebben tot beoordelingstaken. Gebruik de knop Terug van de browser om hier terug te komen.


Cijfers in een cursus

In de Ultra-cursusweergave hebben studenten en cursusleiders toegang tot cursuscijfers via de navigatiebalk. Ze selecteren het pictogram met een pen en papier om alle cursusopdrachten te openen voor de cursus waarin ze zich bevinden.

Gradebook tab from the top navigation menu from each particular course.

In de originele cursusweergave hebben cursusleiders toegang tot Grade Center via het configuratiescherm.


Standaardinstellingen voor beoordeling

Je kunt de standaardinstellingen voor beoordeling op elk moment wijzigen. De gewijzigde instellingen gelden alleen voor de cursussen die na de wijziging worden gemaakt. De instellingen van bestaande cursussen blijven ongewijzigd wanneer je de standaardinstellingen aanpast.

Hoewel het niet verplicht is om instellingen te selecteren voor de pagina Cijfers in de basisnavigatie, kun je wel wat dingen configureren vanuit het configuratiescherm voor systeembeheer.

Instellingen voor beveiliging toekenning cijfers

Exclusief voor de originele cursusweergave is het mogelijk om in te stellen dat studenten toetsen en enquêtes alleen mogen openen op computers die jij opgeeft. Studenten moeten dan een computer gebruiken met een IP-adres uit het toegestane bereik.

Configuratiescherm voor systeembeheer > Cursussen > Cursusinstellingen > Instellingen voor beveiliging toekenning cijfers

Standaard-cijfertoekenningsschema

Een cijfertoekenningsschema wordt gebruikt om globale numerieke scores, zoals 88 punten van de 100, om te rekenen in specifieke cijfers, zoals B+ of Voldoende. Wanneer studenten hun cijfers bekijken, zien ze de beoordeling die overeenkomt met de behaalde numerieke score. U kunt een onbeperkt aantal cijfertoekenningsschema's maken voor gebruik door cursusleiders in cursussen. Cursusleiders kunnen een schema selecteren dat ze standaard willen gebruiken en vervolgens per cursus de weergegeven waarden en berekeningen aanpassen.

Configuratiescherm voor systeembeheer > Cursussen > CursusinstellingenStandaard-cijfertoekenningsschema

Meer informatie over het maken van een standaard-cijfertoekenningsschema