De volgende integratietypen bieden ondersteuning voor het maken van perioden en gecombineerde cursussen:

  • Momentopname-bestand
  • IMS Enterprise 1.1
  • IMS Enterprise 1.1 - Vista
  • LIS

Integratie van Momentopname-bestand

Periodes

Als je een cursus aan een periode wilt koppelen, de header term_key, moet je het type feed Course gebruiken. (De term_key is de external_term_key uit de feed Term.)

Dit zijn enkele andere voorbeelden van headerwaarden in het invoertype Course die worden gebruikt bij het maken van een periode:

  • De header duration. Deze header bestaat uit een periodewaarde die het gebruik vereist van de duur van de gekoppelde periode voor de cursusduur.
  • De header use_term_availability_ind. Als deze is ingesteld op true, wordt de beschikbaarheid van de gekoppelde periode gebruikt voor de cursusbeschikbaarheid.

Gecombineerd

Het type feed Course heeft een header master_course_key. Dit is de external_course_key voor de cursus die de hoofdcursus moet worden van de cursus die wordt verwerkt.


Integratie van Momentopname-XML

Periodes

Dit wordt niet ondersteund.

Gecombineerd

Dit wordt niet ondersteund.


IMS Enterprise 1.1 en IMS Enterprise 1.1 - Vista

Periodes

Perioden zijn een soort in de xml met een van de volgende waarden voor :

  • LuminusTerm
  • LEARNING_CONTEXT_V1

Perioden worden aan cursussen gekoppeld via een bovenliggend -element in de voor de cursus.


 

    SOURCED_ID_SOURCE_OF_TERM
    SOURCED_ID_ID_OF_TERM
 

  Term

Gecombineerd

Hoofdcursussen zijn een type met een van de volgende waarden voor :

  • LuminusCrossListedSection
  • LEARNING_CONTEXT_V1

Onderliggende cursussen vormen een gewone binnen de cursus.

Cursussen worden gekoppeld via een .


 

    SOURCED_ID_SOURCE_OF_MASTER_COURSE
    SOURCED_ID_ID_OF_MASTER_COURSE
 
 
 

    SOURCED_ID_SOURCE_OF_CHILD_COURSE
    SOURCED_ID_ID_OF_CHILD_COURSE
   

  2

 

  DATA_SOURCE
 
 


LIS

Periodes

Perioden zijn een type groep in LIS met een met deze notatie:


 
  en-US
  SCHEME
 

  TERM
 
    en-US
    TERM
 
 
    en-US
    LEVEL
 

Waarbij SCHEME, TERM en LEVEL bestaan uit een van de volgende waarden (respectievelijk):

IMS-LIS2.0, TERM, 1
LIS2.0, TERM, 1
SAIP, TERM, 3

Als je een courseSection wilt koppelen aan een periode, moet je het subelement academicSession van het element courseSection gebruiken.


...

  en_US
  SOURCED_ID_OF_TERM

...

Gecombineerd

Dit wordt niet ondersteund.