De volgende integratietypen bieden ondersteuning voor het maken van perioden en gecombineerde cursussen:

  • Momentopname-bestand
  • IMS Enterprise 1.1
  • IMS Enterprise 1.1 - Vista
  • LIS

Integratie van Momentopname-bestand

Periodes

Als je een cursus aan een periode wilt koppelen, de header term_key, moet je het type feed Course gebruiken. (De term_key is de external_term_key uit de feed Term.)

Dit zijn enkele andere voorbeelden van headerwaarden in het invoertype Course die worden gebruikt bij het maken van een periode:

  • De header duration. Deze header bestaat uit een periodewaarde die het gebruik vereist van de duur van de gekoppelde periode voor de cursusduur.
  • De header use_term_availability_ind. Als deze is ingesteld op true, wordt de beschikbaarheid van de gekoppelde periode gebruikt voor de cursusbeschikbaarheid.

Gecombineerd

Het type feed Course heeft een header master_course_key. Dit is de external_course_key voor de cursus die de hoofdcursus moet worden van de cursus die wordt verwerkt.


Integratie van Momentopname-XML

Periodes

Dit wordt niet ondersteund.

Gecombineerd

Dit wordt niet ondersteund.


IMS Enterprise 1.1 en IMS Enterprise 1.1 - Vista

Perioden

Perioden zijn een soort <group> in de xml met een van de volgende waarden voor <grouptype>:

  • <grouptype><scheme>Luminus</scheme><typevalue>Term</typevalue></grouptype>
  • <grouptype><scheme>LEARNING_CONTEXT_V1</scheme><typevalue level="60"/></grouptype>

Perioden worden aan cursussen gekoppeld via een bovenliggende <relationship>-element in de <group> voor de cursus.

<relationship relation="1">
  <sourcedid>

    <source>SOURCED_ID_SOURCE_OF_TERM</source>
    <id>SOURCED_ID_ID_OF_TERM</source>
  </sourcedid>

  <label>Term</label>
</relationship>

Gecombineerd

Hoofdcursussen zijn een type <group> met een van de volgende waarden voor <grouptype>:

  • <grouptype><scheme>Luminus</scheme><typevalue>CrossListedSection</typevalue></grouptype>
  • <grouptype><scheme>LEARNING_CONTEXT_V1</scheme><typevalue level="85"/></grouptype>

Onderliggende cursussen vormen een gewone <group> binnen de cursus.

Cursussen worden gekoppeld via een <membership>.

<membership>
  <sourcedid>

    <source>SOURCED_ID_SOURCE_OF_MASTER_COURSE</source>
    <id>SOURCED_ID_ID_OF_MASTER_COURSE</id>
  </sourcedid>
  <member>
  <sourcedid>

    <source>SOURCED_ID_SOURCE_OF_CHILD_COURSE</source>
    <id>SOURCED_ID_ID_OF_CHILD_COURSE</source>
    </sourcedid>

  <idtype>2</idtype><!-- 2 indicates a group to group membership -->
<!-- recstatus 1 says to add the membership, 2 to update it, 3 to remove it -->
  <role roletype="01" recstatus="1">

  <datasource>DATA_SOURCE</datasource>
  </role>
  </member>
</membership>


LIS

Periodes

Perioden zijn een type groep in LIS met een <grouptype> met deze notatie:

<groupType>
  <scheme>
  <language>en-US</language>
  <textString>SCHEME</textString>
  </scheme>
<typevalue>
  <id>TERM</id>
  <type>
    <language>en-US</language>
    <textString>TERM</textString>
  </type>
  <level>
    <language>en-US</language>
    <textString>LEVEL</textString>
  </level>
</typevalue>
</groupType>

Waarbij SCHEME, TERM en LEVEL bestaan uit een van de volgende waarden (respectievelijk):

IMS-LIS2.0, TERM, 1
LIS2.0, TERM, 1
SAIP, TERM, 3

Als je een courseSection wilt koppelen aan een periode, moet je het subelement academicSession van het element courseSection gebruiken.

<courseSection>
...
<academicSession>
  <language>en_US</language>
  <textString>SOURCED_ID_OF_TERM</textString>
</academicSession>
...
</courseSection>

Gecombineerd

Dit wordt niet ondersteund.