SaaS-beheerders, jullie zitten hier goed!
Beheerders van omgevingen met zelfhosting en beheerde hosting: lees informatie over LTI die specifiek is voor jouw implementatie.

LTI is een standaard die is ontwikkeld door IMS Global waarmee je op een veilige en naadloze manier bronnen van derden kunt integreren in Blackboard Learn.

Met slechts een paar stappen kun je cursusleiders en studenten LTI toe laten voegen aan hun cursussen. Deze koppelingen worden gebruikt als gateways naar gamified leeractiviteiten, virtuele wetenschappelijke experimenten, meeslepende virtuele excursies in 360° of andere honderden door LTI gecertificeerde tools die beschikbaar zijn.

LTI maakt het mogelijk dat gebruikers probleemloos kunnen bewegen tussen bronnen zonder dat ze Blackboard Learn hoeven te verlaten. Vergeet niet om je aan te melden bij meerdere sites of cijfers handmatig op te halen: Met LTI heb je een veilige uitwisseling van gegevens, waardoor je gebruikers een overzichtelijke ervaring hebben.

Door de mogelijkheden van LMS’en uit te breiden, kan LTI het pad vrijmaken en kan een plug-and-play-ecosysteem voor digitaal leren en dat klaar is voor de toekomst bereikt worden.


Providers van LTI-tools beheren

Cursusleiders kunnen de koppelingen naar leerprogramma's afzonderlijk beheren door sleutels en configuratiegegevens van de provider op te geven wanneer ze de URL gaan maken in een cursus. Zie Inhoud uit externe bronnen toevoegen voor informatie voor cursusleiders.

Als binnen een instelling verschillende cursusleiders dezelfde toolprovider gebruiken, kunnen ook beheerders de gegevens van providers voor het hele systeem beheren. Dit is trouwens ook een manier om cursusleiders te helpen bij het maken van URL's voor leerprogramma's.


LTI-tools in- of uitschakelen voor cursussen en organisaties

Dit gedeelte is alleen van toepassing op versies van Blackboard Learn voor ontwikkelaars die zijn gemaakt van een installatiekopie van een AWS Amazon-machine.

Je kunt de standaardinstellingen voor LTI-toolproviders beheren. Je kunt deze instellingen op individuele basis vervangen wanneer je een bepaalde provider gaat configureren.

 1. Selecteer in het configuratiescherm voor systeembeheer de optie Providers van LTI-tools > Algemene eigenschappen beheren.
 2. Onder Beschikbaarheid functies stel je Ingeschakeld in cursussen en Ingeschakeld in organisaties in op Ja om LTI-tools in te schakelen of op Nee om ze uit te schakelen.
 3. Selecteer Verzenden.

Als je een LTI-domein of -plaatsing verwijdert, worden alle bestaande LTI-koppelingen afgebroken. Als je het LTI-domein of de LTI-plaatsing opnieuw toevoegt, worden de gebroken koppelingen niet opgelost. Verwijder een LTI-plaatsing of -domein niet, tenzij je zeker weet dat je deze nooit meer zult gebruiken. Als je een LTI 1.1-tool wilt migreren naar LTI 1.3, maak je de nieuwe LTI-tool met hetzelfde domein en accepteer je de prompt om naar LTI 1.3 te migreren. Dit zal bestaande koppelingen veilig verwerken.


Algemene eigenschappen van LTI-toolproviders configureren

Je kunt de standaardinstellingen voor LTI-toolproviders beheren. Je kunt deze instellingen op individuele basis vervangen wanneer je een bepaalde provider gaat configureren.

De meest recente update voor Google Chrome (Chrome 80) bevat een paar wijzigingen met betrekking tot de manier waarop de browser cookies van derden verwerkt. Deze wijzigingen kunnen invloed hebben op tools die worden geïntegreerd met Blackboard Learn met behulp van de LTI-standaard (Learning Tools Interoperability), Building Blocks (B2's) en REST API's.Als je een Learn-tool niet kunt openen in Chrome 80, wijzig je de instellingen van je browser in Sites toestaan om cookiegegevens op te slaan en te lezen. De instructies hiervoor staan in Google Chrome Help.

Meer informatie over hoe de wijzigingen van Chrome 80 van invloed kunnen zijn op Blackboard Learn op Behind the Blackboard.

 1. Selecteer in het configuratiescherm voor systeembeheer de optie Providers van LTI-tools > Algemene eigenschappen beheren.
 2. Selecteer onder Beschikbaarheid functies de standaardbeschikbaarheid van koppelingen naar leerprogramma's. Als je koppelingen naar leerprogramma's niet-beschikbaar maakt, wordt de extra configuratiefunctionaliteit verwijderd uit de werkstroom Webkoppeling maken voor cursusleiders, en worden alleen standaard-URL's ondersteund in die werkstroom.
 3. Beheer de instellingen onder Beschikbaarheid functies:
  • Selecteer een optie voor Koppelingen naar toolproviders maken.
   • Met Koppelingen toestaan naar toolproviders die niet expliciet zijn uitgesloten kunnen gebruikers koppelingen toevoegen naar leerprogramma's van elke provider die de beheerder niet specifiek heeft uitgesloten in de beheerinstellingen voor providers van LTI-tools.
   • Selecteer Koppelingen toestaan naar alle toolproviders, maar goedkeuring vereisen voor elke nieuwe provider als gebruikers koppelingen naar leerprogramma's van elke provider mogen toevoegen, maar de koppelingen pas worden ingeschakeld nadat de beheerder de status van de provider heeft gewijzigd in Goedgekeurd.
   • Met Alleen koppelingen toestaan naar goedgekeurde toolproviders kunnen gebruikers alleen koppelingen naar leerprogramma's toevoegen van provider die al zijn goedgekeurd door de beheerder.
  • Geef aan of een toolprovider cijfers mag posten naar Grade Center.
   • Dit is een algemene instelling. Als je dit toestaat, accepteert Blackboard Learn cijfers die zijn gepost door externe toolproviders, maar alleen cijfers in kolommen van Grade Center die zijn gemaakt door de plaatsing van toolproviders in cursussen.
   • Een toolprovider kan deze instelling alleen benutten als de provider is geconfigureerd met een plaatsing die beoordeling toestaat.
 4. Stel bij Standaardconfiguratie opties in voor gebruikersgegevens en bevestigingsberichten. Hierdoor beschikt het systeem over standaardwaarden voor de gegevens die worden verstuurd naar het leerprogramma, evenals voor meldingen en bevestigingen voor gebruikers.
  • Gebruikersgegevens verzenden: selecteer Nooit, Gebruikersgegevens alleen verzenden via SSL of Gebruikersgegevens verzenden over elke verbinding. De standaardinstelling is dat gegevens via elke beschikbare verbinding worden verzonden omdat er toch geen vertrouwelijke gegevens, zoals gebruikersnamen en wachtwoorden, worden verstuurd.
  • Te verzenden gebruikersvelden: geef aan welke gegevens er moeten worden verstrekt aan het leerprogramma wanneer de gebruiker de koppeling opent. Je kunt elke combinatie van Rol in cursus, Naam en E-mailadres selecteren. Afhankelijk van de aard van de toolprovider, kunnen er specifieke vereisten gelden waarvoor het noodzakelijk is dat sommige van deze gegevens of alle gegevens worden doorgegeven aan de provider. Dit kan trouwens ook nodig zijn om specifieke functionaliteit van de provider te ondersteunen.
  • Bevestigingsbericht gebruiker weergeven: geef aan of er een bevestigingsbericht wordt weergegeven wanneer een gebruiker op de koppeling voor een leerprogramma klikt, zoals een bericht dat de omgeving van Blackboard Learn wordt verlaten en er een externe site wordt geopend. Met Ja wordt het bericht ingeschakeld en met Nee schakel je het uit, waardoor gebruikers direct naar de pagina van de toolprovider kunnen gaan.
  • Berichttekst: als je Ja selecteert voor Bevestigingsbericht gebruiker weergeven, typ je hier de tekst voor het bericht.
 5. Selecteer Verzenden.

Een nieuwe provider van LTI-tools toevoegen

Je kunt nieuwe toolproviders toevoegen met behulp van Domein van provider registreren.

 1. Selecteer in het configuratiescherm voor systeembeheer de optie Providers van LTI-tools.
 2. Selecteer LTI 1.1-provider registreren.
 3. Typ een waarde voor Providerdomein, zoals www.example.com.
 4. Selecteer een waarde voor Status providerdomein - Goedgekeurd of Uitgesloten. Goedgekeurd is de standaardinstelling. Als je Uitgesloten  selecteert, kunnen gebruikers geen toolkoppelingen toevoegen aan die provider.
 5. Voer eventueel namen van secundaire hosts in voor de provider. De provider kan deze informatie verstrekken.
 6. Toolproviders kunnen configuratie aanbieden voor de hele site, of voor elke afzonderlijke koppeling. Als de provider configuratie voor de hele site toestaat, selecteer je Algemeen instellen en voer je waarde in voor Sleutel toolprovider en Geheime sleutel toolprovider. Als je bij Standaardconfiguratie de standaardwaarde Afzonderlijk voor elke koppeling instellen handhaaft, moeten gebruikers voor elke nieuwe koppeling de sleutel en de geheime sleutel invoeren.
 7. Gebruik het tekstvak Aangepaste parameters toolprovider om eventuele aangepaste parameters in te voeren die vereist zijn door de toolprovider.
  • Elke parameter moet op een eigen regel staan.
  • Parameters moeten de syntaxis "naam=waarde" hebben.
  • Aangepaste parameters kunnen sjabloonvariabelen bevatten die worden omgezet aan de hand van gegevens uit Learn. Gebruik hiervoor de notatie voor Learn-parameters @[email protected] user.full_name @[email protected].

 8. Bij Instellingsbeleid worden voorkeursinstellingen weergegeven op basis van de hierboven geconfigureerde algemene eigenschappen. Je kunt hier instellingen beheren voor de specifieke provider.

  Alle instellingen die je selecteert voor de specifieke provider overschrijven de algemene eigenschappen.


Een nieuwe provider van LTI 1.3-tools toevoegen

Als je een app registreert in het ontwikkelaarsportaal, kun je deze met een LTI 1.3-tool toevoegen aan je Learn-omgeving.

 1. Selecteer in het configuratiescherm voor systeembeheer de optie Providers van LTI-tools.
 2. Selecteer LTI 1.3 registreren/AdvantageTool.
 3. Voer in het veld Client-ID de toepassings-ID in van de toepassing die je hebt geregistreerd. Als je de toepassing niet hebt geregistreerd, neem je contact op met de ontwikkelaar van de toepassing om de client-ID aan te vragen.
 4. Selecteer Verzenden.
 5. Je wordt naar een pagina geleid waarop de configuratie-instellingen van de toepassing uit het ontwikkelaarsportaal worden weergegeven. Deze waarden zijn alleen-lezen en kunnen niet in Blackboard Learn worden gewijzigd. Bij Instellingsbeleid worden voorkeursinstellingen weergegeven op basis van de hierboven geconfigureerde algemene eigenschappen. Je kunt hier instellingen beheren voor de specifieke provider.

  Alle instellingen die je selecteert voor de specifieke provider overschrijven de algemene eigenschappen.

 6. Selecteer Verzenden om de tool te registreren.


Providerstatus beheren

Op de pagina Providers van LTI-tools staan de providers van LTI-tools en hun actuele status:

 • Goedkeuring nodig: als je Koppelingen toestaan naar alle toolproviders, maar goedkeuring vereisen voor elke nieuwe provider hebt geselecteerd in de algemene eigenschappen, krijgen nieuwe toolproviders deze status totdat je ze hebt goedgekeurd.
 • Goedgekeurd: providers met deze status zijn goedgekeurd, en de koppelingen naar hun leerprogramma zijn actief.
 • Uitgesloten: gebruikers kunnen geen toolkoppelingen toevoegen naar providers met deze status.

De status van een toolprovider wijzigen of de provider verwijderen

 1. Selecteer in het configuratiescherm voor systeembeheer de optie Providers van LTI-tools.
 2. Gebruik de selectievakjes om de gewenste toolprovider te kiezen en selecteer vervolgens Goedkeuren, Uitsluiten of Verwijderen.

Als je een LTI-domein of -plaatsing verwijdert, worden alle bestaande LTI-koppelingen afgebroken. Als je het LTI-domein of de LTI-plaatsing opnieuw toevoegt, worden de gebroken koppelingen niet opgelost. Verwijder een LTI-plaatsing of -domein niet, tenzij je zeker weet dat je deze nooit meer zult gebruiken. Als je een LTI 1.1-tool wilt migreren naar LTI 1.3, maak je de nieuwe LTI-tool met hetzelfde domein en accepteer je de prompt om naar LTI 1.3 te migreren. Dit zal bestaande koppelingen veilig verwerken.

Je kunt de beschikbaarheid van LTI-tools van derden beheren volgens hun instellingshiërarchie, wat vergelijkbaar is met hoe je dit kunt doen met Building Block-tools. Beheer de beschikbaarheid van tools per afdeling of cursus in Configuratiescherm & gt; Instellingshiërarchie. In cursussen in de originele cursusweergave kunnen cursusleiders de beschikbaarheid van tools overschrijven, indien toegestaan. De beschikbaarheid van tools in Ultra-cursusweergavecursussen wordt altijd beheerd door de beheerder. De opties voor het beheren van de instellingen voor LTI-toolbeschikbaarheid zijn bijgewerkt om deze verschillen weer te geven


Posities beheren

Nadat je een nieuwe LTI-provider hebt toegevoegd, wordt deze vermeld in de lijst met LTI-providers. Vanuit die lijst kun je de tool overal in Learn toevoegen. Het is niet verplicht om de tool een naam te geven en op te nemen in een menu in Learn, maar op die manier kunnen gebruikers de tool wel gemakkelijk vinden en gebruiken. Cursusleiders die de LTI-tool aan hun cursussen toevoegen, hoeven de URL of geheime sleutel van de tool niet te weten. Als een toolprovider geen plaatsingen (ook wel 'posities' genoemd) heeft, kunnen cursusleiders de tool nog steeds gebruiken in cursussen, zoals wordt beschreven in Inhoud uit externe bronnen toevoegen.

 1. Open op de pagina Providers van LTI-toolshet menu van de tool en selecteer Posities beheren.
 2. Selecteer Positie maken.
 3. Typ een waarde voor Label. Dit is de naam die gebruikers zien in een cursus.
 4. Voeg een beschrijving toe als de tool wordt opgenomen in het menu Tools van studenten. Cursusleiders zien deze beschrijving niet.
 5. Geef een waarde op voor Ingang. Aangezien dit de database-vermelding wordt, moet deze uniek zijn en alleen alfanumerieke, onderstrepingstekens of streepjes bevatten.
 6. Selecteer Ja of Nee om de plaatsing al dan niet beschikbaar te maken. Voor koppelingen die worden beheerd door een Building Block kun je een LTI-plaatsing op niet-beschikbaar zetten. Gebruikers zien de tool dan eenmaal, in plaats van zowel Building Block- als LTI-toolkoppelingen voor dezelfde tool.
 7. Selecteer een optie bij Type:

  Je kunt het type positie niet wijzigen voor een bestaande positie. Je moet een nieuwe positie maken om het type aan te passen.

  • Hulpmiddel voor diepe koppelingen van inhoud: Zorg ervoor dat cursusleiders en cursusbouwers de LTI-tool mogen starten en inhoud mogen toevoegen vanuit de toolprovider, in plaats van via de Blackboard Learn-interface. Als de toolprovider zo is geconfigureerd dat de cursusleider in één importbewerking meerdere inhoudsitems kan selecteren, kun je met deze tool tijd besparen en de werkstroom vereenvoudigen.
   • Toegang voor studenten inschakelen: Geef studenten toestemming om ook inhoud van de toolprovider toe te voegen.
  • Cursusinhoudtool: Sta cursusleiders toe om de tool toe te voegen aan hun cursusinhoud.
   • Cijferbeoordeling mogelijk maken: Sta cursusleiders toe om beoordelingsfuncties toe te voegen aan de tool, zoals einddatums en het mogelijke aantal punten.
  • Cursustool: De tool wordt weergegeven cursusleiders en cursusbouwers in het gedeelte Cursusbeheer van een cursus in de originele ervaring en in het menu Boeken en tools van een Ultra-cursus.
   • Toegang voor studenten inschakelen: Wanneer de geselecteerde student toegang heeft tot de tool via het menu Tools voor studenten. Voeg een beschrijving toe om studenten te laten weten wat de tool is en wat deze doet.
  • Een systeemtool kan worden geopend zonder eerst een cursus te openen. In de originele ervaring wordt de tool weergegeven in het menu Tools van het tabblad Mijn instelling. In de Ultra-ervaring wordt de tool weergegeven in het gedeelte Tools van de basisnavigatie. Je kunt ook een systeemtool in een instellingspaginamodule plaatsen.
  • Beheerders kunnen een beheerderstool toevoegen aan het menu Tools en functies in het configuratiescherm voor systeembeheer.
  • Ultra-extensieplaatsingen zijn voor bepaalde integraties. Gebruik deze positie alleen wanneer dit wordt gemeld door je integratieverstrekkerr. Gebruik deze positie niet als dit niet vereist is voor je integratie.
 8. Schakel het selectievakje in als je deze tool wilt starten in een nieuw venster.
 9. Voeg een pictogram voor de tool toe door de knop Bladeren te selecteren en een afbeelding van 50 x 50 pixels te uploaden. Als deze LTI-plaatsing zich bevindt in een cursus met de originele cursusweergave, wordt het pictogram met de koppeling weergegeven in de lijst Tools. In de Ultra-cursusweergave wordt het pictogram samen met de koppeling weergegeven in de inhoudsmarkt, maar wordt het pictogram weggelaten bij de koppeling op de pagina Cursusinhoud.
 10. Voer de gegevens van de toolprovider in. Meestal zijn dit de gegevens die je ook hebt opgegeven bij het maken van de tool, tenzij je meerdere plaatsingen voor dezelde geregistreerde provider maakt.
 11. Selecteer Verzenden.

Toewijzing van Learn LTI-rollen


Toewijzing van LTI-rollen

Toewijzing van cursusrollen

Toewijzingen van cursusrollen
Cursusrol in Learn LTI 1.1-contextrol LTI 1.3-contextrol
COURSE_BUILDER urn:lti:role:ims/lis/ContentDeveloper http://purl.imsglobal.org/vocab/lis/v2/membership#ContentDeveloper
GRADER urn:lti:role:ims/lis/TeachingAssistant/Grader http://purl.imsglobal.org/vocab/lis/v2/membership#Instructor
TEACHING_ASSISTANT urn:lti:role:ims/lis/TeachingAssistant http://purl.imsglobal.org/vocab/lis/v2/membership#Instructor
STUDENT urn:lti:role:ims/lis/Learner http://purl.imsglobal.org/vocab/lis/v2/membership#Learner
GUEST urn:lti:role:ims/lis/Learner/GuestLearner http://purl.imsglobal.org/vocab/lis/v2/membership#Learner
Alle anderen urn:lti:role:ims/lis/Instructor http://purl.imsglobal.org/vocab/lis/v2/membership#Instructor

Toewijzing voor rollen die niet in een cursus voorkomen

Buiten de toewijzingen van cursusrollen
Rollen niet in cursus LTI 1.1-contextrol LTI 1.3-contextrol
system.administration.top.VIEW urn:lti:sysrole:ims/lis/Administrator http://purl.imsglobal.org/vocab/lis/v2/institution/person#Administrator
Alle anderen urn:lti:sysrole:ims/lis/None http://purl.imsglobal.org/vocab/lis/v2/institution/person#None