Blackboard Learn ondersteunt zes typen integraties, en er is geen limiet voor het aantal integraties dat kan worden gedefinieerd voor een systeem. Het is ongebruikelijk, maar wel mogelijk, om binnen één systeem verschillende soorten integraties toe te passen. De communicatie vanuit het SIS is één richting naar Blackboard Learn, dus het gebruikte type integratie wordt gebaseerd op het type gegevensindeling dat wordt geproduceerd door het bron-SIS-systeem.

Als je de op IMS Enterprise XML gebaseerde integratietypen IMS Enterprise 1.1 en IMS Enterprise 1.1 Vista gebruikt, kun je geen gegevens maken, die gegevens bijwerken met een ander integratietype en daarna de bijgewerkte gegevens weer beheren met IMS Enterprise. Dit komt vanwege de noodzakelijke toewijzing van gegevens binnen het product. Je kunt echter wel gegevens maken met behulp van de op Enterprise XML gebaseerde integratietypen en die gegevens daarna beheren met LIS en Momentopname-bestand.

Soorten integratie
Soort integratie Beschrijving
Grades Journey Met behulp van Grades Journey kunnen instellingen de uitwisseling van gegevens van opdrachten en cijfers tussen hun studenteninformatiesysteem (SIS) en Blackboard Learn automatiseren. Met Grades Journey is het desgewenst mogelijk om vanuit het SIS kolommen te definiëren in Grade Center, waarna beoordelaars de cijferlijst posten voor downloaden en het SIS ingezonden cijfers kan ophalen. Beheerders kunnen in Grades Journey opgeven hoe beoordelaars en cursusleiders kunnen werken met Grades Journey.
IMS Enterprise 1.1 Gebruik dit integratietype wanneer het bronsysteem XML genereert die compatibel is met de IMS-norm
Enterprise 1.1 is de 'vader van LIS'. Het type wordt al jaren ondersteund in Blackboard Learn en is een hoofdbestanddeel van SIS-integraties, ongeacht of het om gebeurtenisgestuurde gegevens of gegevens in een momentopnamebestand gaat. Zie http://www.imsglobal.org voor meer informatie over IMS.
IMS Enterprise 1.1 - Vista Gebruik dit integratietype wanneer het bronsysteem CE of Vista is. Zie http://www.imsglobal.org/activity/onerosterlis voor meer informatie over IMS.
Momentopname-bestand Gebruik dit integratietype wanneer het bronsysteem tekstbestanden zonder opmaak van Momentopname genereert in Blackboard Learn. Momentopname biedt de mogelijkheid van integratie met behulp van point-in-time gegevens zoals aangeleverd door het SIS met twee ondersteunde integratietypen (lees: gegevensindelingen) binnen het SIS Framework voor Momentopname: Momentopname-XML en Momentopname-bestand (of gescheiden gegevens). Het laatste integratietype, Momentopname-bestand, is de indeling van de toekomst en die wordt dan ook bijgewerkt voor ondersteuning van nieuwe gegevensobjecten. Momentopname-XML krijgt alleen nog onderhoudsupdates.
Momentopname-XML Gebruik dit integratietype wanneer het bronsysteem tekstbestanden zonder opmaak van Momentopname genereert in Blackboard Learn.

Nadat de SIS-integratie is gemaakt, kun je de bronvelden koppelen aan de beschikbare velden van Blackboard Learn. Blackboard adviseert integraties eerst de status Testen te geven. Als je deze status selecteert, kun je de integratie eerst testen en eventuele problemen verhelpen voordat je de integratie uitrolt in de productieomgeving. Met deze status wordt ook de registratie van gegevens in logboeken ingeschakeld en worden de toewijzing en uitwisseling van gegevens getest zonder dat het systeem daadwerkelijk wordt aangepast. Gebruik de logboeken om eventuele fouten op te sporen, te analyseren en te verhelpen.

Als de testfase is afgerond, kun je de status instellen op Inactief of Actief. Als u Inactief kiest, worden er geen verzoeken verwerkt en worden er geen gegevens bijgewerkt in de database. Stel de status in op Actief om verzoeken te verwerken, gegevens bij te werken in de database en de integratie zichtbaar te maken voor gebruikers. U kunt op ieder moment een andere status kiezen.

Logboeken worden als onderdeel van de SIS-integratie in een overzichtelijke indeling aangeboden. Logboeken kunnen worden gefilterd via een geavanceerde zoekmethode. U kunt bijvoorbeeld filteren op het type fout, de integratie en een datumbereik. Nieuwe vermeldingen zijn eenvoudig zichtbaar, met een aantal gekoppeld aan het type logboekvermelding. De logboeken kunnen worden bijgewerkt om de laatste aantallen en de actuele gegevens van elk type logboek weer te geven.