De pagina SIS-logboeken bevat voor alle SIS-integraties (Student Information System) alle logboeken met processen uit de gebruikersinterface. Logboeken spelen een belangrijke rol bij het oplossen van problemen met het systeem, maar ook bij het controleren van de voortgang van systeemtransacties. Het detailniveau van de logboekfunctie bepaalt het type en de uitgebreidheid van de gegevens die voor de geselecteerde integratie worden vastgelegd. Dit niveau wordt ingesteld tijdens het maken van de integratie. De logboeken zijn live en kunnen worden gefilterd, weergegeven en verwijderd vanuit de SIS-logboeken.


Logboekniveaus

Er zijn vier soorten logboekniveaus beschikbaar en elke SIS-integratie rapporteert op een ander logboekregistratieniveau op basis van de configuratie van de integratie. Deze lijst beschrijft het soort berichten dat elke integratie op de verschillende niveaus in de logboeken moet posten.

 • Fout: Alle onherstelbare problemen, en problemen waardoor aanmaak-, bijwerk-, uitschakel- of opschoonbewerkingen niet kunnen worden uitgevoerd.
 • Waarschuwing en hierboven: Alle niet-onherstelbare problemen, problemen met een bepaalde record of een succesvolle bewerking waarvoor een wijziging van een record noodzakelijk was.
 • Bericht en hierboven: Geslaagde activiteiten, inclusief recordtypen en -aantallen, timing en gegevens.
 • Foutopsporing en hierboven: Alle afzonderlijke records en pogingen tot gegevenstransformatie.

Als je Detailniveau logboeken instelt op Alle diagnoseberichten of Alle diagnose- en foutopsporingsberichten wanneer je een SIS-integratie maakt of bewerkt, selecteer je een tijd in de lijst Actieve diagnostische logboekregistratie. Diagnostische logboekregistratie kan het best worden gebruikt voor korte testperioden en kan prestatieproblemen veroorzaken als deze functie ingeschakeld blijft. Nadat de gekozen tijd is verlopen, worden er fouten en waarschuwingen in de logboeken geregistreerd. We raden je aan de logboeken op te schonen wanneer je klaar bent met testen.


Logboekvermeldingen weergeven en filteren

Logbestanden kunnen worden gefilterd via een geavanceerde zoekmethode. U kunt bijvoorbeeld filteren op het type fout, de integratie en een datumbereik. Nieuwe vermeldingen zijn eenvoudig zichtbaar, met een aantal gekoppeld aan het type logboekvermelding. De logbestanden kunnen worden bijgewerkt om de laatste aantallen en de actuele gegevens van elk type logbestand weer te geven. Als u de aantallen van een logbestand wist, worden alleen die gegevens gewist. De logbestanden worden verder niet opgeschoond. Het opschonen van een logbestand kan niet ongedaan worden gemaakt. U moet het opschonen van een logbestand dan ook bevestigen voordat de bewerking daadwerkelijk wordt uitgevoerd. De functie Logboek opschonen is alleen van toepassing op de geselecteerde integratie. 

 1. Ga in het Configuratiescherm voor systeembeheer naar Integraties en selecteer Gegevensintegratie.
 2. Selecteer Integraties van studenteninformatiesysteem.
 3. Selecteer Alle fouten weergeven.
 4. Typ een zoekterm in het veld Zoeken. De zoekresultaten worden weergegeven.
 5. Selecteer de integratie in het eerste menu.
 6. Selecteer het detailniveau in het tweede menu.
 7. Schakel het selectievakje Van in om een begindatum en tijdbereik in te stellen. Typ datums en tijden in de vakken of gebruik de pop-upvensters Datumselectiekalender en Tijdselectiemenu om datums en tijden te selecteren.
 8. Schakel het selectievakje Tot in om een einddatum en tijdbereik in te stellen. Typ datums en tijden in de vakken of gebruik de pop-upvensters Datumselectiekalender en Tijdselectiemenu om datums en tijden te selecteren.

  Je kunt niet zoeken naar logboeken in een datumbereik dat groter is dan zeven dagen.

 9. Selecteer Start.
 10. U ziet de geselecteerde logboekvermeldingen, inclusief de bijbehorende integratie, datum, logboekniveau en beschrijving.
 11. Selecteer de logboekvermelding om details van het logboek weer te geven.

Logboekvermeldingen beheren

Je kunt je logboekvermeldingen beheren, zodat je gegevensproblemen eenvoudiger kunt vinden. Als je bijvoorbeeld een specifieke fout tegenkomt, is het eenvoudiger om door minder informatie te bladeren. Het beheren van logboekvermeldingen is ook nuttig, omdat je de hoeveelheid gebruikte ruimte zo tot een minimum beperkt. Je moet logboeken regelmatig opschonen om de informatie actueel te houden.

 1. Ga in het Configuratiescherm voor systeembeheer naar Integraties en selecteer Gegevensintegratie.
 2. Selecteer Integraties van studenteninformatiesysteem.
 3. Selecteer Alle fouten weergeven.
 4. Selecteer Vernieuwen om nieuwe logboeken op te halen.
 5. Selecteer Logboek opschonen om de logboekgegevens voor een specifieke integratie te verwijderen.

Locatie logboek

Voor logboekbeheer of historische gegevensanalyse kun je de logbestanden met gegevensintegratie vinden in de map met logboeken van ~blackboard:

~blackboard/logs/data-integration/<integration_type>/<integration_name>

waarbij:

<integration_type> een van de volgende is: bb-flatfile (Momentopname-bestand), bb-lis (LIS 2.0), bb-ss-xml (Momentopname-XML), bb-ims-vista-xml (IMS Enterprise Vista) of bb-ims-xml (IMS Enterprise)

en

<integration_name> de naam van jouw integratie is, zoals in de integratieconfiguratie is opgegeven.


Logboeken openen via REST Web Services

In het nieuwe framework kun je dit rapport openen via REST Web Services. Om toegang te krijgen tot de logboeken, voeg je /learn/api/v1/logs/sis/{dataSetUid} toe aan je domein van Blackboard Learn. Het systeem genereert een referentiecode, dataSetUid, voor elke keer dat een invoerbestand wordt verwerkt. Deze parameter is vereist voor het retourneren van resultaten. De fout en het uitvoeringsbericht worden vastgelegd in de tabel DATA_INTGR_LOG.

Er zijn aanvullende parameters beschikbaar om de gegevens te segmenteren:

 • logLevel-parameter: /learn/api/v1/logs/sis/{dataSetUid}?logLevel=(DEBUG,WARNING,ERROR,INFORMATION).
 • Standaard pagineringsparameters: /learn/api/v1/logs/sis/{dataSetUid}?limit=25&&offset=10. Een standaardaanvraag heeft een limiet van 20 pagina's, tenzij je deze waarde wijzigt.

Het proces voor het oplossen van problemen met records in Web Services is niet gewijzigd ten opzichte van het proces voor het oplossen van fouten met logboeken. Als je het foutbericht "niet gevonden" ziet, is het mogelijk dat de dataSetUid niet bestaat in het systeem of dat het invoerbestand nog wordt verwerkt.