Integreer Respondus Lockdown Browser en Respondus Monitor met Blackboard Learn om opdrachten en toetsen te vergrendelen en er automatisch veilig toezicht op te houden in de Ultra-cursusweergave.

Om aan de slag te gaan, moet je instelling een licentie voor Respondus LockDown Browser hebben. Instellingen voor hoger onderwijs kunnen ook Respondus Monitor met de LockDown Browser-integratie gebruiken. Je zult van Respondus een beheerdersaccount ontvangen en instructies voor het maken van een serverprofiel. Het profiel bevat de informatie die je nodig hebt om LockDown Browser en Respondus Monitor te integreren met Blackboard Learn.

Neem contact op met Respondus voor een pilotlicentie of een volledige licentie voor LockDown Browser en Respondus Monitor.

De Respondus LockDown Browser-integratie configureren

Nadat je de applicatie-ID hebt ontvangen van Respondus, kun je de integratie als een REST API registreren in je Blackboard Learn-productie-instantie.

 1. Ga naar Configuratiescherm voor systeembeheer > Integraties > REST API-integraties.
 2. Selecteer Integratie maken.
 3. Plak de Applicatie-ID die je ontvangen hebt van Respondus.
 4. Stel een willekeurig account in in het veld Learn-gebruiker. Dit account wordt niet gebruikt voor de integratie. In plaats daarvan wordt er 3-legged OAuth gebruikt, wat wil zeggen dat de tool gebruikmaakt van de machtigingen van de huidige Learn-gebruiker.
 5. Selecteer bij Toegang Eindgebruikers de standaardwaarde Ja. Selecteer bij Bevoegd om zich als gebruiker te gedragen de waarde Ja.
 6. Selecteer Verzenden. De integratie wordt weergegeven in de lijst.

Nu Respondus is geïntegreerd met Blackboard Learn, kun je LockDown Browser instellen als een surveillanceservice.


Een surveillanceservice maken

 1. Ga naar Configuratiescherm voor systeembeheer > Integraties > Surveillanceservices .
 2. Selecteer Surveillanceservice maken.
 3. Vul de volgende velden in:
  • Informatie over surveillanceservice: De velden in deze sectie bevatten identificerende informatie over de service.
   • Naam: Typ de naam van de surveillanceservice.
   • Ingang: Een globaal unieke string-ID. Deze ID wordt gebruikt bij het koppelen van een surveillanceservice aan een bepaalde beoordeling. De Respondus-integratie heeft de statische ingang rs-lockdown.
   • Leverancier: De naam van de leverancier van de externe service. Kies in dit geval Respondus.
   • Beschikbaar: Selecteer Ja om deze service beschikbaar te maken of Nee om deze niet-beschikbaar te maken. Cursusleiders kunnen de dienst niet gebruiken totdat je deze beschikbaar maakt.
   • Download-URL browser: Geef een URL op waar studenten naartoe moeten gaan om de veilige browser van de leverancier te downloaden.
  • Informatie beoordelingsinstellingen LTI-tool: De velden in deze sectie verbinden de LTI-tool die gemaakt is door de leverancier om het aanpassen van de veiligheidsinstellingen te bedienen.
   • URL: De URL om de LTI-tool van de leverancier te starten.
   • Sleutel: De sleutel die is gebruikt om de tool-URL LTI te starten.
   • Geheim: Het geheim dat is gebruikt om de tool-URL LTI te starten.
   • Aangepaste parameters toolprovider: Algemene LTI-parameters die verstuurd worden wanneer de LTI start. Dit veld kan de bestaande sjabloonvariabelen van Learn benutten die gebruikt worden door andere LTI-plaatsingen.
 4. Selecteer Verzenden om de surveillanceservice op te slaan.

Wat zien cursusleiders?

Cursusleiders gebruiken Respondus LockDown Browser om beoordelingen aan te bieden in een veilige browser en er zeker van te zijn dat studenten niet worden beïnvloed door externe bronnen bij het maken en verzenden van pogingen.

Meer informatie over hoe cursusleiders veilige beoordelingen aanbieden met Respondus LockDown Browser


Wat zien studenten?

Op de pagina Cursusinhoud kunnen studenten de tools zien die ze nodig hebben om te werken aan een veilige beoordeling. Een student kan de koppelingen om Respondus LockDown Browser te downloaden in de cursus vinden. LockDown Browser wordt geopend wanneer een student de beoordeling opent.

Meer informatie over hoe studenten veilige beoordelingen maken met Respondus LockDown Browser


Respondus-Help

Ga voor aanvullende Help-informatie over Respondus LockDown Browser naar de ondersteuningspagina van Respondus.